E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBHAA:2007:BB9104
LJN BB9104, Rechtbank Haarlem, 132193/07-433

Inhoudsindicatie:

Gelet op hetgeen is overwogen in voormelde beschikking van deze rechtbank d.d. 5 juni 2007 en gelet op de inhoud van voormelde processen-verbaal van bevindingen, acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat verzoekster diegene is die zij thans stelt te zijn, te weten [naam], geboren op [geboortedatum] te Ondo, van Nigeriaanse nationaliteit.

Nu de rechtbank overigens van oordeel is dat de door verzoekster aangevoerde gronden genoegzaam gewichtig zijn en dat redenen van openbaar belang zich niet tegen de gevraagde wijziging van de geboorte-aktes verzetten zal zij de verzoeken toewijzen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie