< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Gelet op hetgeen is overwogen in voormelde beschikking van deze rechtbank d.d. 5 juni 2007 en gelet op de inhoud van voormelde processen-verbaal van bevindingen, acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat verzoekster diegene is die zij thans stelt te zijn, te weten [naam], geboren op [geboortedatum] te Ondo, van Nigeriaanse nationaliteit.

Nu de rechtbank overigens van oordeel is dat de door verzoekster aangevoerde gronden genoegzaam gewichtig zijn en dat redenen van openbaar belang zich niet tegen de gevraagde wijziging van de geboorte-aktes verzetten zal zij de verzoeken toewijzen.

UitspraakRECHTBANK HAARLEM

Sector Familie- en Jeugdrecht

wijziging geboorteaktes

zaak-/rekestnr.: 132193/07-433 en (na verwijzing door de rechtbank Groningen) 135209/07-1639

beschikking van de enkelvoudige kamer voor familiezaken d.d. 27 november 2007

op de verzoeken van:

[naam verzoekster],

wonende te [woonplaats],

hierna mede te noemen: verzoekster,

procureur mr. J.J. Perrels,

advocaat mr. H.K. Jap-a-Joe,

strekkende tot verbetering van de aktes van de burgerlijke stand betreffende:

- [kind 1], geboren op [geboortedatum] in de gemeente Haarlem;

- [kind 2], geboren op [geboortedatum] in de gemeente Haarlem;

- [kind 3], geboren op [geboortedatum] in de gemeente Groningen;

- [kind 4], geboren op [geboortedatum] in de gemeente Groningen.

1 Verloop van de procedure

Voor het verloop van de procedure in de zaak met rekestnummer 132193/07-433 verwijst de recht¬bank naar de volgende stukken:

- de beschikking van deze rechtbank d.d. 5 juni 2007 en de daarin vermelde stukken;

- de dagbepalingsbeschikkingen van deze rechtbank d.d. 24 augustus en 11 september 2007;

- het proces-verbaal van bevindingen van de District KMar Schiphol/Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten, mutatienummer [nummer], op ambtsbelofte opgemaakt door [naam], opperwachtmeester der Koninklijke Marechaussee, deskundige A Documentenonderzoek d.d. 7 september 2007;

- het aanvullend proces-verbaal van bevindingen, op ambtsbelofte opgemaakt door [naam] voornoemd d.d. 9 oktober 2007.

2 De nadere beoordeling

2.1 Ter zitting van 16 april 2007 heeft verzoekster verklaard dat zij in het bezit is van een origineel paspoort van Nigeria ten name van [naam], geboren op [geboortedatum] te Ondo, van welke identiteitsgegevens zij stelt dat deze de hare zijn.

2.2 In voormelde dagbepalingsbeschikkingen heeft de rechtbank om nader onderzoek van genoemd paspoort verzocht. Ter voldoening aan het bepaalde in voormelde dagbepalingsbeschikkingen heeft verzoekster haar paspoort laten onderzoeken door de Koninklijke Marechaussee. In aansluiting hierop heeft de Koninklijke Marechaussee op 7 september 2007 een proces-verbaal van bevingen opgemaakt, alsmede een aanvulling daarop d.d. 9 oktober 2007.

2.3 Uit het proces-verbaal van bevindingen van 7 september 2007 blijkt het volgende.

Bij onderzoek van het nationaal paspoort van Nigeria, voorzien van nummer [nummer], heeft de verbalisant geconstateerd dat dit was voorzien van een pasfoto van een vrouw en op naam was gesteld van [naam], geboren op [geboortedatum] te Ondo. Voorts heeft verbalisant gezien dat dit paspoort was afgegeven door de Nigeriaanse ambassade te Den Haag op [datum] 2003 en dat dit geldig was gemaakt tot [datum] 2008. Verbalisant heeft bij onderzoek van voormeld paspoort geen kenmerken van valsheid of vervalsing aangetroffen. In geen van de aan verbalisant ter beschikking staande en geraadpleegde systemen staat voormeld paspoortnummer als vermist of gestolen geregistreerd.

2.4 Voort staat in het aanvullende proces-verbaal van bevindingen gerelateerd dat op 5 oktober 2007 voor verbalisant een vrouw is verschenen, die hem voormeld paspoort van Nigeria met het nummer [nummer] overhandigde. Volgens verbalisant zag hij dat genoemde vrouw gelijkenis vertoonde met het in dit paspoort aangebrachte pasfotobeeld. Desgevraagd deelde deze vrouw verbalisant mee dat zij was genaamd [naam], geboren op [geboortedatum] te Ondo, van Nigeriaanse nationaliteit.

2.5 Gelet op hetgeen is overwogen in voormelde beschikking van deze rechtbank d.d. 5 juni 2007 en gelet op de inhoud van voormelde processen-verbaal van bevindingen, acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat verzoekster diegene is die zij thans stelt te zijn, te weten [naam], geboren op [geboortedatum] te Ondo, van Nigeriaanse nationaliteit.

2.6 Nu de rechtbank overigens van oordeel is dat de door verzoekster aangevoerde gronden genoegzaam gewichtig zijn en dat redenen van openbaar belang zich niet tegen de gevraagde wijziging van de geboorte-aktes verzetten zal zij de verzoeken toewijzen.

3 Beslissing

De rechtbank:

3.1 Gelast verbetering van akte nummer [nummer] en akte nummer [nummer] voorkomende in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlem over het jaar 2006,

relaterende respectievelijk de geboorte van:

- [kind 1], geboren op [geboortedatum] in de gemeente Haarlem, en

- [kind 2], geboren op [geboortedatum] in de gemeente Haarlem, als volgt:

- telkens verbetering van de naam, alsmede de datum en plaats van geboorte van de moeder “[naam], geboren te [plaats], Soedan op [geboortedatum]” in “[naam], geboren op [geboortedatum] te Ondo, Nigeria”.

3.2 Gelast voorts verbetering van akte nummer [nummer] over het jaar 2002 en de akte nummer [nummer] over het jaar 2003, beide voorkomende in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Groningen,

relaterende respectievelijk de geboorte van:

- [kind 3], geboren op [geboortedatum] in de gemeente Groningen, en

- [kind 4], geboren op [geboortedatum] in de gemeente Groningen, als volgt:

- telkens verbetering van de naam, alsmede de datum en plaats van geboorte van de moeder “[naam], geboren te [plaats], Soedan op [geboortedatum]” in “[naam], geboren op [geboortedatum] te Ondo, Nigeria”

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Otter en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 27 november 2007, in tegenwoordigheid van M. Struijk als griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature