E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX6533
LJN AX6533, Rechtbank Haarlem, Zaaknr. 306411 EJ VERZ 06-19

Inhoudsindicatie:

Internationaal erfrecht. Boedel bestanddelen aanwezig in Nederland en in de VS. Verzoek aan Nederlandse kantonrechter (onder meer) tot het geven van een bevel boedelbeschrijving. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht nu verzoeker en verweerster beiden in Nederland woonachtig zijn. Bevoegdheid van deze kantonrechter ex art. 4.67 BW en 672 B. Rv aangenomen, nu het sterfhuis in dit kanton is gelegen en de boedel zich voor een deel binnen dit kanton bevindt (HR 18/5/2001; NJ 2002,478). Vereffening nalatenschap wordt beheerst door de verwijzingsregel van de artikelen 4 en 5 Wet conflictenrecht erfopvolging. Deze verwijzen i.c. naar Nederlands recht. Het is de taak van de kantonrechter om in dit kader eerst de vóórvraag te beantwoorden, door welk recht de nalatenschap ingevolge het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging 1989 inhoudelijk wordt beheerst. Volgt bevel boedelbeschijving van de hele nalatenschap, waar ook ter wereld.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie