E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3199
LJN BU3199, Rechtbank Groningen, AWB 10/1138 ZW

Inhoudsindicatie:

Uitzendonderneming sluit uitzendovereenkomst Fase A met uitzendkracht en wijkt daarbij (in artikel 7) af van de door de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) opgestelde CAO. Bij de aanvraag van een Zìektewet-uitkering doet zich vervolgens de vraag voor hoe artikel 7 moet worden uitgelegd. Uitzendonderneming en het UWV geven beiden een andere uitleg.

Uitleg van artikel 7 van de ze uitzendovereenkomst is door het UWV gebaseerd op een zuiver taalkundige uitleg. Om de juiste betekenis aan het artikel 7 toe te kennen is het naar het oordeel van de rechtbank van belang dit artikel niet als losstaand artikel te beschouwen, maar te bezien van uit de volledige uitzendovereenkomst, de daarop van toepassing zijnde CAO, de uitleg die partijen aan dit artikel geven, de verwijzing naar de CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf en de wijze waarop partijen uitvoering hebben gegeven aan de uitzendovereenkomst. Beroep gegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie