E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBGRO:2011:BQ9100
LJN BQ9100, Rechtbank Groningen, AWB 11/88 en 11/281 GEMWT

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter stelt vast dat er geen begripsomschrijving voor wat betreft het begrip ‘maatschappelijke voorzieningen’ in de planvoorschriften is opgenomen. Dat betekent dat voor de invulling van dat begrip gekeken moet worden naar de uitleg zoals die in het algemene verkeer wordt gebezigd. De voorzieningenrechter ziet in dat kader geen grond voor het oordeel dat verweerder niet in redelijkheid aansluiting heeft kunnen zoeken bij de begripsomschrijving die voor de nieuwe en nog te ontwikkelen bestemmingsplannen wordt gehanteerd, zoals hij heeft gedaan.

De voorzieningenrechter overweegt dat gelet op het vorenstaande niet kan worden gesteld dat de verkoop van handproducten en het geven van daarbij horend advies aan particulieren niet nauw samenhangt met de functie van apotheek. Nu voorts de ruimtelijke uitstraling van de uitstalling en de verkoop van handproducten niet zodanig is dat het niet langer als ondergeschikt aan de hoofdfunctie kan worden aangemerkt, bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat geen sprake is van een ondergeschikte nevenactiviteit. De uitstalling en verkoop vinden plaats binnen de apotheek. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moet onder deze omstandigheden worden geconcludeerd dat de verkoop van detailhandelsproducten van zodanig ondergeschikte aard is dat daaraan in planologisch opzicht geen zelfstandige betekenis toekomt. Hierbij acht de voorzieningenrechter van belang dat het beperkte activiteiten betreft, gelet op de omzet- en oppervlaktegegevens.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie