E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBGRO:2006:AX9167
LJN AX9167, Rechtbank Groningen, 86574 / KG ZA 06-151

Inhoudsindicatie:

Executiegeschil in kort geding. De Gemeente is tot executie overgegaan van een beschikking van de rechtbank waarin is bepaald dat een man de brutokosten aan bijstand die de Gemeente in verband met bijstandverlening gedurende een specifieke periode aan zijn ex-echtgenote heeft gemaakt, op hem kan verhalen. De man vordert schorsing van de executie. Hij stelt dat de beschikking niet kan worden geëxecuteerd nu daarin niet het exacte bedrag aan te verhalen kosten is opgenomen en de Gemeente hiertoe eerst een bodemprocedure dient te starten. De voorzieningenrechter acht het dictum van de beschikking echter voldoende bepaalbaar. Het feit dat de Gemeente de brutokosten (integraal) vordert, hangt samen met het feit dat de man, ondanks verzoeken daartoe van de Gemeente, geen financiële informatie inzake zijn draagkracht heeft overgelegd, zodat een nadere berekening achterwege kon blijven.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie