E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBGRO:2005:AX9530
LJN AX9530, Rechtbank Groningen, 74789 / HA ZA 04-831

Inhoudsindicatie:

Misbruik van bevoegdheid door nalatenschap beneficiair te aanvaarden?

Erflater (vader van partijen) heeft circa 15 jaar voor zijn dood de boerderij en landerijen aan eiser verkocht, met de bepaling dat de onroerende zaken eerst na zijn dood aan eiser worden geleverd. De boerderij en landerijen behoorden echter slechts voor de helft in eigendom toe aan vader. De overige helft behoorde in blote eigendom toe aan de drie kinderen van erflater (waaronder eiser). Vader had daarvan het vruchtgebruik. Gedaagde heeft de nalatenschap van erflater beneficiair aanvaard. Dit heeft tot gevolg dat eiser in beginsel geen nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen omdat hij als koper zijn rechten alleen geldend kan maken jegens de beneficiair aanvaarde nalatenschap, waartoe slechts de helft van het verkochte behoort. Eiser stelt dat gedaagde misbruik maakt van de bevoegdheid om beneficiair te aanvaarden aangezien duidelijk is dat de nalatenschap een batig saldo kent. Hij vordert te verklaren voor recht dat de beneficiaire aanvaarding voor nietig moet worden gehouden. Deze vordering wijst de rechtbank af, gedaagde heeft de nalatenschap beneficiair aanvaard ter bescherming van zijn eigen vermogenspositie. Dit is niet strijdig met bedoeling van deze rechtsfiguur. Geen misbruik van bevoegdheid.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie