U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De hoofdverblijfplaats en verdeling van zorg- en opvoedingstaken over de vijf minderjarige kinderen is tussen partijen in geschil. Hierover hebben partijen verschillende procedures gevoerd, namelijk een voorlopige voorzieningenprocedure, een geschil over de schriftelijke aanwijzing en een echtscheidingprocedure (incl. nevenverzoeken). In alle procedures heeft de rechtbank op dezelfde datum uitspraak gedaan. De rechtbank heeft de hoofdverblijfplaats van de vier oudste kinderen bij de man bepaald en die van het jongste kind bij de vrouw. Daarnaast heeft de rechtbank een verdeling van zorg- en opvoedingstaken met de andere ouder vastgesteld. In de procedure over de schriftelijke aanwijzing heeft de rechtbank geconcludeerd dat deze niet zorgvuldig tot stand is gekomen.

UitspraakRECHTBANK GELDERLAND

Familie- en jeugdrecht

Zittingsplaats Zutphen

Zaakgegevens: C/05/411094 / FZ RK 22-3204 (voorlopige voorzieningen)

Datum uitspraak: 9 december 2022

beschikking voorlopige voorzieningen

in de zaak van:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker, hierna te noemen de man,

advocaat: mr. M. Scheffer te Utrecht,

t e g e n

[verweerster] ,

wonende op een bij deze rechtbank bekend adres,

verweerder, hierna te noemen de vrouw,

advocaat: mr. C.E. Mulder te Apeldoorn.

Het procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

het journaalbericht met bijlagen van mr. Scheffer van 1 november 2022, inhoudende verzoeken voorlopige voorzieningen;

het verweerschrift tegen de verzoeken voorlopige voorzieningen, tevens inhoudende zelfstandige verzoeken voorlopige voorzieningen met bijlagen, ingekomen op 10 november 2022.

Gehoord ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 11 november 2022 zijn beide partijen, bijgestaan door hun advocaten, een vertegenwoordiger van de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Gelderland (hierna: de gecertificeerde instelling) en een vertegenwoordigster van de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad). Deze zaak is gelijktijdig behandeld met de hoofdzaak, bekend onder zaakgegevens: C/05/400182 FZ RK 22-497 en C/05/408307 FZ RK 22-2452.

Het verzoek

De man verzoekt de rechtbank voor de duur van de echtscheidingsprocedure:

de kinderen per direct aan hem toe te vertrouwen;

te bepalen dat de kinderen per direct naar de school [naam school] te [plaatsnaam] dienen te gaan;

te bepalen dat de vrouw hem dient af te geven de goederen strekkend tot zijn dagelijkse gebruik, alsmede de goederen strekkende tot het dagelijks gebruik van de kinderen;

te bepalen dat de vrouw en de kinderen contact met elkaar hebben wanneer en op welke wijze de gecertificeerde instelling dit bepaalt.

Het verweer

De vrouw verzoekt de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad voor de duur van de echtscheidingsprocedure:

de minderjarige kinderen per direct toe te vertrouwen aan de vrouw;

te bepalen dat de kinderen per omgaande weer naar basisschool ‘ [naam school] ’ in [plaatsnaam] dienen te gaan en hun schoolgang dienen voort te zetten op basisschool [naam school] ’ in [plaatsnaam] ;

te bepalen dat de voorlopige verdeling van de zorg- en opvoedingstaken als volgt zal zijn

- [de minderjarige 1] , [de minderjarige 2] , [de minderjarige 3] en [de minderjarige 4] verblijven in de oneven weken een weekend van vrijdagmiddag 15.30 uur tot zondagavond 19.00 uur bij de man, waarbij de man zorgdraagt voor het halen en brengen van de kinderen;

- vanaf het moment dat de man woonachtig is in [plaatsnaam] verblijven [de minderjarige 1] , [de minderjarige 2] , [de minderjarige 3] en [de minderjarige 4] in de oneven weekenden van vrijdagmiddag uit school tot maandagochtend naar school bij de man, alsmede in de even weken van vrijdagmiddag uit school tot vrijdagavond 19.00 uur bij de man;

- de feestdagen en vakanties worden voor zover deze betrekking hebben op [de minderjarige 1] , [de minderjarige 2] , [de minderjarige 3] en [de minderjarige 4] tussen partijen bij helfte gedeeld;

- tussen de man en [de minderjarige 5] vindt vooralsnog éénmaal per veertien dagen op vrijdagmiddag voorafgaand aan het omgangsweekend van de andere kinderen een uur contact plaats tussen de man en [de minderjarige 5] , waarbij de man in de omgeving van de woning van de vrouw iets met [de minderjarige 5] zal ondernemen. Deze zorgregeling zal in overleg met revalidatiecentrum [naam revalidatiecentrum] moeten worden uitgebreid, waarbij [naam revalidatiecentrum] de exacte invulling en het tempo van opbouw bepaalt, althans een zodanige verdeling van de zorg- en opvoedingstaken vast te stellen als de rechtbank in goede justitie juist acht;subsidiair, slechts voor het geval de (oudste vier) minderjarige kinderen worden toevertrouwd aan de man:een voorlopige verdeling van de zorg- en opvoedingstaken vast te stellen waarbij de kinderen wekelijks van maandagmiddag uit school tot vrijdagochtend naar school bij de vrouw verblijven, althans wekelijks van vrijdagmiddag uit school tot maandagochtend naar school bij de vrouw verblijven, althans een zodanige voorlopige verdeling van de zorg- en

opvoedingstaken vast te stellen als de rechtbank in goede justitie juist acht;

te bepalen dat de man met ingang van datum indiening verzoekschrift als voorlopige bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [de minderjarige 1] , [de minderjarige 2] , [de minderjarige 3] en [de minderjarige 4] maandelijks een bedrag voldoet van € 199,- per maand en als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [de minderjarige 5] maandelijks bij vooruitbetaling een bedrag voldoet van € 259,- per maand, althans een zodanige ingangsdatum en een zodanig bedrag te bepalen als de rechtbank in goede justitie juist acht;

te bepalen dat de man met ingang van datum indiening verzoekschrift als voorlopige bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de vrouw, maandelijks bij vooruitbetaling een bedrag voldoet van € 306,- per maand, althans een zodanige ingangsdatum en een zodanig bedrag te bepalen als de rechtbank in goede justitie juist acht.

De beoordeling

De rechtbank stelt voorop dat de voorlopige voorzieningenprocedure is gericht op het verkrijgen van een ordemaatregel in een situatie waarin een beslissing in de hoofdzaak niet kan worden afgewacht en waarin een zekere mate van spoedeisendheid aan de orde is. In dit geval neemt de rechtbank tegelijkertijd een beslissing in de hoofdzaak, zodat de rechtbank zal volstaan met een zeer beknopte motivering.

afgifte goederen strekkend tot het dagelijks gebruik

De man heeft verzocht te bepalen dat de vrouw hem dient af te geven de goederen strekkend tot zijn dagelijkse gebruik, alsmede de goederen strekkende tot het dagelijks gebruik van de vier oudste, bij hem wonende, kinderen.

Tijdens de zitting is gebleken dat de vrouw inmiddels tassen met kleding en knuffels van de vier oudste kinderen aan de man heeft overhandigd. De man heeft tijdens de zitting bevestigd dat de goederen strekkende tot het dagelijks gebruik van de kinderen daarmee in het bezit van de man zijn. De vrouw was weliswaar één tas met spullen van de kinderen vergeten, maar die zal alsnog aan de man worden overhandigd bij gelegenheid van het eerstvolgende contactmoment tussen de vrouw en de vier oudste kinderen. Daarnaast zijn partijen overeengekomen dat de man zijn persoonlijke goederen op zaterdag 26 november 2022 om 10.00 uur zal ophalen bij de vrouw.

toevertrouwing, de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, kinder- en partneralimentatie De rechtbank heeft in de hoofdzaak beslist dat [de minderjarige 1] , [de minderjarige 2] , [de minderjarige 3] en [de minderjarige 4] hun hoofdverblijfplaats krijgen bij de man en dat [de minderjarige 5] zijn hoofdverblijfplaats krijgt bij de vrouw. Daarnaast heeft de rechtbank een beslissing genomen met betrekking tot de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, de inschrijving op de basisschool, de kinder- en de partneralimentatie. Gelet hierop overweegt de rechtbank dat partijen geen belang meer hebben bij bespreking van hun verzoeken in deze voorlopige voorzieningenprocedure. Overigens vallen de verzoeken met betrekking tot de inschrijving op de basisschool niet onder de limitatieve opsomming van artikel 822 Rv . Deze verzoeken zullen derhalve worden afgewezen.

De beslissing voor de duur van het geding

De rechtbank:

stelt vast dat de goederen strekkende tot het dagelijks gebruik van de kinderen reeds in het bezit van de man zijn;

stelt vast dat partijen zijn overeengekomen dat de man zijn persoonlijke goederen op zaterdag 26 november 2022 om 10.00 uur ophaalt bij de vrouw;

wijst hetgeen meer of anders is verzocht af.

Deze beschikking is gegeven door mr. C.M. Koopman, (kinder)rechter, in tegenwoordigheid van mr. S.P. van der Meer als griffier en in het openbaar uitgesproken op 9 december 2022.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature