< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

20 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Veroordeling voor medeplegen van moord (onderzoek Nigeria, 05/067237-21, feit 1 en feit 2),

Vrijspraak voor medeplegen van en medeplichtigheid aan poging tot moord (onderzoek Tienhoven, parketnummer 05/199967-22)

Vorderingen benadeelde partijen (deels) toegewezen, deels afgewezen en (deels) niet-ontvankelijk verklaard.

UitspraakRECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem en Rotterdam

Parketnummers: 05/067237-21 en 05/199967-22

Datum uitspraak : 20 december 2022

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortejaar 1990] in [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres 1] ,

op dit moment gedetineerd in de P.I. Alphen aan de Rijn, locatie Eikenlaan.

Raadsvrouw: mr. N.W.A. Dekens, advocaat in Amsterdam en,

Raadsman: mr. M.A.M. Pijnenburg, advocaat in Amsterdam.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op openbare terechtzittingen.

1 De inhoud van de tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Parketnummer 05/067237-21

1.

primair: op 6 juli 2020 te Beuningen (samen met een ander of anderen) [slachtoffer 1] heeft vermoord;

subsidiair: daaraan (samen met een ander of anderen) medeplichtig is geweest in de periode van 4 t/m 6 juli 2020;

2.

in de periode van 15 juni 2020 t/m 5 juli 2020 (samen met een ander of anderen) die moord heeft voorbereid;

Parketnummer 05/199967-22

primair: op 4 juni 2020 te Tienhoven (samen met een ander of anderen) heeft geprobeerd om een of meer personen te vermoorden;

subsidiair: daaraan (samen met een ander of anderen) medeplichtig is geweest in de periode van 1 t/m 3 juni 2020.

2a. Vrijspraak

Ten aanzien van parketnummer 05/199967-22

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het subsidiair ten laste gelegde feit (medeplichtigheid aan poging moord). Verdachte is een soldaat van [medeverdachte 1] . Uit de berichten van het SkyECC-account [account] dat bij [medeverdachte 1] in gebruik was, blijkt dat hij een soldaat naar het chaletpark zou sturen om het chalet van het beoogde slachtoffer aangewezen te krijgen. De zendmastgegevens van het telefoonnummer dat aan verdachte wordt gekoppeld duiden erop dat hij op de plaats delict is geweest, wat aansluit bij de berichten van [medeverdachte 1] . Er kan met onvoldoende zekerheid worden vastgesteld wat verdachte verder heeft gedaan. Er kan niet worden uitgesloten dat hij ook geschoten heeft, maar dit kan evenmin worden bewezen. Wel kan bewezen worden dat verdachte wist waar de informatie die hij ontving en heeft doorgegeven voor bedoeld was en wat de relevantie hiervan was.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit. De zendmastgegevens leveren onvoldoende bewijs op voor het ten laste gelegde. Er kan niet worden vastgesteld dat verdachte op de latere plaats delict is geweest.

Het onder parketnummer 05/199967-22 tenlastegelegde

De rechtbank is van oordeel dat [verdachte] van het onder parketnummer 05/199967-22 primair tenlastegelegde medeplegen van poging tot moord en het subsidiair tenlastegelegde medeplichtigheid aan de poging tot moord in Tienhoven, behoort de worden vrijgesproken.

De rechtbank overweegt daartoe het volgende. Het telefoonnummer van [verdachte] was op 3 juni 2020 op de plaats delict. Zijn telefoonnummer [telefoonnummer 1] reisde immers op 3 juni 2020 tussen 22:12 uur en 22:26 uur van Diemen naar Utrecht en maakte daarna tussen 22:31 uur en 23:07 uur gebruik van telefoonmasten die dekking hebben in het gebied van de plaats delict. Vervolgens reisde de telefoon terug naar Diemen en startte op 01:26 uur tot 05:02 uur een internetblok. Het is niet uit te sluiten dat [verdachte] tijdens dit internetblok betrokken is geweest bij de poging tot liquidatie in Tienhoven. Wat de betrokkenheid van [verdachte] die nacht precies is geweest en of hij (voorwaardelijk) opzet op de dood van [slachtoffer 2] en/of anderen had, valt echter niet uit de bewijsmiddelen af te leiden. Daarom zal de rechtbank [verdachte] in zoverre vrijspreken.

2b. Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Ten aanzien van parketnummer 05/067237-21, feit 1 en feit 2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de onder feit 1 primair (medeplegen moord) en feit 2 (voorbereidingshandelingen moord) ten laste gelegde feiten.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft integrale vrijspraak bepleit. Daartoe heeft de verdediging aangevoerd dat het in de [auto 1] aangetroffen DNA-materiaal niet redengevend is voor de eventuele betrokkenheid van verdachte bij het ten laste gelegde. Het DNA-materiaal kan ook door secundaire overdracht of op een ander moment in het voertuig terecht zijn gekomen. Verdachte heeft hier ook een verklaring over afgelegd. Het DNA-materiaal heeft geen betekenis op activiteitenniveau. Verdachte past niet binnen het signalement dat de verschillende getuigen hebben gegeven over de schutters. Daarnaast blijkt uit deze verklaringen dat er niet drie, maar twee personen waren die zich in de [auto 1] bevonden. Er kan niet worden vastgesteld dat verdachte aanwezig is geweest op de plaats delict. Hij was ook niet aanwezig bij het wegzetten van de [auto 1] na het schietincident of bij het verplaatsen van de [auto 1] op 5 juli 2020. Uit de zendmastgegevens van de telefoon van verdachte kan hooguit worden afgeleid dat zijn telefoon op 4 juli 2020 in Beuningen is geweest en zendmasten heeft aangestraald op de route daarheen. Zendmastgegevens hebben echter op zichzelf onvoldoende bewijskracht. Daarvoor zal meer uit het dossier moeten blijken. Er is echter niet meer. Bovendien zijn er contra-indicaties voor betrokkenheid van verdachte bij het ten laste gelegde. Alles overziend zijn er hooguit aanwijzingen voor betrokkenheid van verdachte bij het ten laste gelegde, maar aanwijzingen zijn niet voldoende om tot wettig en overtuigend bewijs te komen. Mocht de rechtbank van oordeel zijn dat verdachte wel betrokken is geweest bij de feiten, dan geldt dat geen rol van enig gewicht van hem kan worden vastgesteld. Zelfs als hij op 4 juli 2020 in Beuningen was, zegt dit niets over een eventuele betrokkenheid bij het ten laste gelegde. Bovendien kan het opzet van verdachte op het gronddelict niet worden bewezen. Verder kan niet worden bewezen dat verdachte betrokken is geweest bij de onder feit 2 ten laste gelegde voorbereidingshandelingen.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank zal de feiten, gelet op de verwevenheid, gelijktijdig beoordelen. Zij stelt daartoe de volgende feiten en omstandigheden vast.

Schietincident

Op 6 juli 2020 rond 8.30 uur heeft een schietincident plaatsgevonden aan de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen. Ter plaatse aangekomen verbalisanten troffen een man aan die op dat moment werd gereanimeerd. Het slachtoffer betrof [slachtoffer 1] . Hij is

overleden in de ambulance.

Forensisch onderzoek slachtoffer

Het NFI heeft onderzoek verricht aan het lichaam van [slachtoffer 1] , in de vorm van een uit- en inwendige schouwing. De conclusie van het NFI is dat er zeven schotletsels zijn vastgesteld, die samen drie doorschoten en één inschot vormden. Het overlijden van [slachtoffer 1] wordt verklaard door één doorschot van de romp. Bij dit doorschot was onder andere sprake van perforatie van beide borstholten en de rechterlong, hetgeen tot acute ademhalingsstoornissen leidt. Tevens was bij dit doorschot sprake van perforatie van het hart, hetgeen acute hartfunctiestoornissen veroorzaakt. Ten slotte leidt perforatie van de longen, het hart en de lever tot hevig bloedverlies. Deze ademhalingsstoornissen en hartfunctiestoornissen en dit bloedverlies verklaren het overlijden zonder meer. De overige schotletsels kunnen op zich het overlijden niet verklaren, maar kunnen wel hebben bijgedragen aan de snelheid van het overlijden, aldus het NFI.

Getuigenverklaring plaats delict

Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat zij op 6 juli 2020 rond 8.30 uur vanaf de rotonde van de Wilhelminalaan in Beuningen de Burgemeester Geradtslaan opreed. Ter hoogte van de frietzaak zag zij twee mannen van rechts naar links over de weg rennen. Een van hen stopte op de linker weghelft en de ander op de rechter weghelft. De beide mannen begonnen vanaf daar te schieten op een man in witte werkkleding die uit een gangetje tussen de frietzaak en het appartementencomplex vandaan kwam. Het doelwit zakte vervolgens in elkaar, waarna de schutters wegrenden richting een witte bus.

Forensisch onderzoek plaats delict

Tijdens het forensisch onderzoek op de plaats delict aan de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen werden de volgende munitie(onderdelen) aangetroffen: vijf hulzen van het kaliber 9mm (SIN-nummers: AAJB3614NL, AAJB3615NL, AAJB3616NL, AAJB3617NL en AAJB3618NL); twee hulzen van het kaliber 7.65mm (AAJB3611NL en AAJB3612NL) en één van het kaliber .32 (AAJB3613NL); een gedeformeerd projectiel (kogelpunt, AAJB3610NL); een gedeformeerde mantel van een projectiel (kogelpunt, AAMK7010NL); en een gedeformeerd deel van een kogelpunt (AAJB3619NL). In de buik van het slachtoffer werd een projectiel aangetroffen (AAMU3928NL).

Het NFI heeft vergelijkend kogel- en hulsonderzoek verricht naar de aangetroffen en in beslag genomen munitie. Het vergelijkend hulsonderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat de acht hulzen zijn verschoten met twee (verschillende) vuurwapens. De conclusie van het NFI is dat de bevindingen van het vergelijkend hulsonderzoek extreem veel waarschijnlijker zijn wanneer de drie aangetroffen hulzen met kaliber 7.65mm Browning (AAJB3611NL, AAJBN3612NL en AAJB3613NL) zijn verschoten met één en hetzelfde vuurwapen, dan wanneer de hulzen zijn verschoten met twee vuurwapens van hetzelfde kaliber en met dezelfde systeemkenmerken. Dezelfde conclusie geldt met betrekking tot de vijf aangetroffen hulzen met kaliber 9mm Parabellum (AAJBN3614NL tot en met AAJB3618NL). De drie hulzen met kaliber 7.65mm Browning zijn vermoedelijk verschoten met een (semi-)

automatisch werkend machinepistool van het kaliber 7.65mm Browning, type [type 1] . De vijf hulzen met kaliber 9mm Parabellum zijn vermoedelijk verschoten met een (semi-)

automatisch werkend pistool van het kaliber 9mm Parabellum, merk [merk 1] .

Het vergelijkend kogelonderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat de vier kogels/kogeldelen zijn afgevuurd uit minimaal twee lopen. Voor twee van de drie aangetroffen kogels van het kaliber 7.65mm Browning (AAJB3610NL en AAMU3928NL) geldt dat de bevindingen van het vergelijkend kogelonderzoek iets waarschijnlijker zijn wanneer de kogels zijn afgevuurd uit één en dezelfde loop dan wanneer de kogels zijn afgevuurd uit twee lopen van hetzelfde kaliber en met dezelfde systeemkenmerken. Voor de derde kogel (AAJB3619NL) geldt dat de bevindingen van het vergelijkend kogelonderzoek ongeveer even waarschijnlijk zijn wanneer deze is afgevuurd uit één en dezelfde loop als de andere twee kogels dan wanneer de kogels zijn afgevuurd uit twee lopen van hetzelfde kaliber en met dezelfde systeemkenmerken. Voor de derde kogel (AAJB3619NL) geldt dat het ongeveer even waarschijnlijk is dat deze is afgevuurd uit één en dezelfde loop als de andere twee kogels dan dat de kogels zijn afgevuurd uit twee lopen van hetzelfde kaliber en met dezelfde systeemkenmerken. Het aangetroffen kogelmanteldeel, onder andere passend bij het kaliber 9mm Parabellum (AAMK7010NL), is verschoten uit een andere loop dan de drie overige kogels.

Tussenconclusie:

De rechtbank concludeert op basis van de bevindingen van het NFI dat er met twee wapens geschoten is op de plaats delict.

Betrokken voertuigen

Op grond van het dossier kan worden vastgesteld dat bij het schietincident en de voorbereiding daarvan diverse voertuigen betrokken zijn geweest. Achtereenvolgens zullen hierna de betrokkenheid van een [auto 1] met kenteken [kenteken 2] (hierna: [auto 1] ); een zwarte [auto 4] met kenteken [kenteken 3] (hierna: [auto 4] ); een zwarte [auto 3] met kenteken [kenteken 4] (hierna: zwarte [auto 3] ); een rode [auto 5] met kenteken [kenteken 5] (hierna: rode [auto 3] 4) en een witte [auto 2] met kenteken [kenteken 1] (hierna: [auto 2] ) worden besproken.

( a) De [auto 1] met (vals) kenteken [kenteken 2]

Getuige [getuige 2] heeft verklaard dat hij op 6 juli 2020 op de Burgemeester Geradtslaan zag dat twee mannen een man in witte kleding neerschoten en vervolgens hard naar een witte of crèmekleurige [auto 1] bus liepen die aan de zijkant van de weg stond. Hij zag vervolgens dat die bus met een rotgang weg reed in de richting van de Haagstraat. In het midden van de kentekenplaat van de bus zag hij de letters “ [kenteken 2] ” staan.

Getuige [getuige 3] heeft verklaard dat zij – na het horen van schoten – twee mannen naar een witte bestelbus, vermoedelijk een [auto 1] , zag rennen en dat zij zag dat het busje direct wegreed.

In de omgeving van de plaats delict zijn door de politie camerabeelden opgevraagd. Op de camerabeelden van de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen, ter hoogte van [adres 4] , is te zien dat op 6 juli 2020 tussen 8:17:36 en 8:17:39 uur een [auto 1] over de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen rijdt, komend uit de richting van de Haagstraat en rijdend in de richting van de rotonde met de Wilhelminaweg en dus in de richting van de plaats delict. De [auto 1] komt qua kleur en uitvoering overeen met de [auto 1] die door de daders bij de liquidatie op de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen is gebruikt. De [auto 1] is uitgevoerd met een personencompartiment en een laadruimte. De laadruimte is vanaf de rechter zijkant van het voertuig te benaderen door middel van een schuifdeur die voorzien is van een geblindeerde ruit. Vanuit de ruit in het rechter voorportier is er zicht in het personencompartiment. Na onderzoek van het bewegende beeldmateriaal lijkt het dat één persoon, de bestuurder, in het personencompartiment aanwezig is.

De politie heeft verder camerabeelden verkregen van de dashcams van verschillende auto’s.

Op de dashcambeelden van een [auto 6] is onder andere te zien dat de [auto 7] (hierna: [auto 7] ), met kenteken [kenteken 6] , van het slachtoffer op 6 juli 2020 tussen 8.20 en 8.21 uur geparkeerd staat aan de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen. Verder is te zien dat een [auto 1] half in een parkeervak en half op de fietsstrook stil staat op de Burgemeester Geradtslaan, drie parkeervakken achter de [auto 7] van het slachtoffer. Op de beelden is te zien dat de [auto 1] op dat moment aan de voorzijde is voorzien van het Nederlandse kenteken [kenteken 2] .

Op de dashcambeelden van een [auto 8] is te zien dat op 6 juli 2020 rond 8.24 uur het bestuurdersportier van de [auto 7] van het slachtoffer geopend is. De auto staat nog op dezelfde plek. Verder is te zien dat de [auto 1] met kenteken [kenteken 2] inmiddels geheel in de parkeerhaven staat, verspreid over de eerste twee parkeervakken achter die waar de [auto 7] van het slachtoffer geparkeerd staat.

Op camerabeelden die werden opgenomen vanuit de [adres 5] in Beuningen is onder andere te zien dat op 6 juli 2020 om 8:29:21 uur een witte [auto 1] met hoge snelheid vanuit de richting van het Thorbeckeplein komt en in de richting van de Haagstraat gaat. Deze [auto 1] voldoet aan de kenmerken van de [auto 1] waarin de verdachten na het schietincident zijn weggereden. Geverbaliseerd is dat de chauffeur de enige inzittende lijkt te zijn in de cabine van het voertuig.

Getuige [getuige 4] heeft verklaard dat zij op 6 juli 2020 rond 8.35 uur in de tuin naast haar woning stond. Vanuit haar tuin had zij vrij zicht op de Alex Willemsstraat in Winssen. Zij zag een witte bus in de Alex Willemsstraat parkeren. Vervolgens zag zij een jongeman met een donkere huidskleur vlug aan de bestuurderszijde uit de bus stappen. De man liep vervolgens voor de bus langs op een normale manier naar een zwarte auto. De man stapte rechtsachter in de zwarte auto. De zwarte auto werd van binnenuit geopend. Deze zwarte auto stond ongeveer 30 meter verderop in de Alex Willemsstraat geparkeerd, aan de linkerzijde tegen de heg. De achterlichten van de auto brandden. De auto stond er al toen de bus aankwam. Nadat de man was ingestapt, reed de auto met een normale snelheid weg. [getuige 4] heeft de auto niet zien komen aanrijden. De auto stond er al voordat de bestuurder van het witte busje instapte. [getuige 4] heeft niet gezien hoeveel personen er in de zwarte auto zaten.

Op 6 juli 2020 rond 13.00 uur kwam de politie ter plaatse aan de Alex Willemsstraat in Winssen. Zij zagen onder andere een witte bus die voorzien was van kenteken [kenteken 2] op de parkeerplaats naast het aldaar gelegen grasveld staan. De lampen van deze bus waren op dat moment nog aan. De bus bleek te zijn gestolen. Het chassisnummer van het voertuig betrof [nummer 1] .

[aangever 1] heeft op 22 juni 2020 aangifte gedaan van de diefstal van zijn [auto 1] met kenteken [kenteken 7] en chassisnummer [nummer 1] . Hij verklaarde dat de auto tussen 21 juni 2020 rond 23.55 uur en 22 juni 2020 rond 9.10 uur door onbekenden was weggenomen in Amsterdam.

Het kenteken [kenteken 2] heeft 7 ANPR-registraties in de periode van 21 juni 2020 tot en met 6 juli 2020. Zes keer ging het om een blauwe [auto 1] die origineel voorzien is van het betreffende kenteken en één keer ging het om de gestolen witte [auto 1] met valse kentekenplaten. Deze witte [auto 1] is op 4 juli 2020 om 16.56 uur door de ANPR-camera aan de A15 rechts, bij hectometerpaal 121.1, locatie Deil-Oost, gefotografeerd.

( b) Zwarte [auto 3] met kenteken [kenteken 4]

Uit de ANPR-blokbevraging van de ANPR-registratie van kenteken [kenteken 2] is gebleken dat op 4 juli 2020 om 16.56:16 uur een zwarte [auto 3] met kenteken [kenteken 4] , de ANPR-locatie passeerde, zijnde één seconde voor de registratie van de witte [auto 1] met het kenteken [kenteken 2] .

Deze zwarte [auto 3] komt die dag vaker in beeld.

Op 4 juli 2020 om 6.52 uur is de zwarte [auto 3] met het kenteken [kenteken 4] de trajectcontrole op de A2 rechts ter hoogte van Breukelen gepasseerd.

Op camerabeelden van de woning aan de [adres 6] in Beuningen is onder andere te zien dat op 4 juli 2020 om 17.22:30 uur een Witte [auto 1] in beeld komt, komende uit de richting van de rotonde Wilhelminalaan/Trajanussingel/Thujapark en rijdend in de richting van de Van Heemstraweg in Beuningen. Dit voertuig is hierna tot 17.45 uur niet meer in beeld gekomen.

Op de camerabeelden van de woning aan de [adres 6] in Beuningen van 4 juli 2020 is te zien dat om 17.22:05 uur een zwarte [auto 3] in beeld komt, komende uit de richting van de rotonde Wilhelminalaan/Trajanussingel/Thujapark en rijdend in de richting van de Van Heemstraweg in Beuningen. Om 17.37:19 uur komt ditzelfde voertuig weer in beeld, komende uit de richting van de Van Heemstraweg en gaand in de richting van de rotonde Wilhelminalaan/Trajanussingel/Thujapark in Beuningen.

( c) De [auto 4] met (vals) kenteken [kenteken 3]

Het onderzoeksteam van de politie is nagegaan of er op de dag van het delict of kort daarna autobranden zijn gemeld, omdat er bij liquidaties geregeld vluchtauto’s worden ingezet die na een delict in brand worden gestoken om sporen te wissen. Landelijke navraag wees uit dat op 7 juli 2020 rond 00.28 uur aan de Bergumermeer in Zaandam een autobrand had plaatsgevonden. Het betrof een [auto 4] met kenteken [kenteken 3] met chassisnummer [nummer 2] . Op de passagiersstoel van het voertuig lag een zwarte jerrycan. De jerrycan was leeg en rook naar benzine.

Door [aangever 2] was op 28 juni 2020 aangifte gedaan van de diefstal van een [auto 4] met kenteken [kenteken 8] en chassisnummer [nummer 2] . Hij heeft verklaard dat de [auto 4] tussen 28 juni 2020 rond 17.35 uur en 30 juni 2020 rond 6.45 uur in De Lier door onbekenden was weggenomen.

De eigenaar van het voertuig waartoe kenteken [kenteken 3] behoort, [naam 4] , heeft verklaard dat haar auto in de periode van 30 juni tot en met 7 juli 2020 alleen is gebruikt om boodschappen te doen in Hoorn. Haar auto is in die periode Hoorn niet uit geweest.

Het kenteken [kenteken 3] heeft de volgende ANPR-registraties:

4 juli 2020 om 21.36 uur op de A10 rechts bij hectometerpaal 29.2, locatie Coentunnel (het voertuig rijdt noordwaarts door de Coentunnel);

5 juli 2020 om 8.24 uur op de A15 rechts bij hectometerpaal 121.1, locatie Deil-Oost (het voertuig rijdt in oostelijke richting, naar knooppunt Valburg);

5 juli 2020 om 8.59 uur op de A2 links bij hectometerpaal 72.4, locatie Vianen (het voertuig rijdt noordwaarts richting Zaandam/Amsterdam);

5 juli 2020 om 10.14 uur op de A15 rechts bij hectometerpaal 121.1, locatie Deil-Oost (het voertuig rijdt in oostelijke richting, naar knooppunt Valburg);

5 juli 2020 om 13.14 uur op de A50 rechts bij hectometerpaal 164.3, locatie Grijsoord-Zuid (het voertuig rijdt noordwaarts richting A12/Arnhem);

5 juli 2020 om 13.56 uur op de A12 links bij hectometerpaal 38.6, locatie Nieuwerbrug (het voertuig rijdt in westelijke richting);

6 juli 2020 om 6.49 uur op de A15 rechts bij hectometerpaal 121.1, locatie Deil-Oost (het voertuig rijdt in oostelijke richting, naar knooppunt Valburg);

6 juli 2020 om 8.58 uur op de A15 links bij hectometerpaal 150.6, locatie Valburg-West (het voertuig rijdt in westelijke richting);

6 juli 2020 om 9.29 uur op de A2 links bij hectometerpaal 72.4, locatie Vianen (het voertuig rijdt noordwaarts);

6 juli 2020 om 10.03 uur op de A10 rechts bij hectometerpaal 29.2, locatie Coentunnel (het voertuig rijdt noordwaarts richting Zaandam/Amsterdam).

Camerabeelden Beuningen 6 juli 2020

Op camerabeelden van de woning aan de [adres 7] in Beuningen is onder andere te zien dat op 6 juli 2020 om 7.29:46 uur een donkerkleurige personenauto in beeld komt die lijkt op de in Zaandam aangetroffen [auto 4] . De opvallende velgen van dit voertuig lijken ook op de beelden te zien te zijn. De auto komt uit de richting van de Haagstraat en gaat in de richting van Weurt. Om 7.31:20 uur rijdt dezelfde auto over dezelfde weg, maar dan de andere kant op. Om 7.32:06 uur en om 7.33:22 uur gebeurt hetzelfde. Om 7.55:54 uur komt de auto weer voorbij. Te zien is dat de auto rijdt tot de afslag naar de parkeerplaats bij de begraafplaats. De remlichten van de auto gaan branden. Om 7.56:57 uur is te zien dat de auto de parkeerplaats van de begraafplaats oprijdt. Hierna komt de personenauto pas om 8.30:12 uur weer in beeld. Om 8.29:54 uur komt een witte [auto 1] voorbijrijden die lijkt op de door de daders gebruikte [auto 1] . Op de beelden lijkt het dat de [auto 1] om 8.29:59 uur de parkeerplaats van de begraafplaats op rijdt. Om 8.30:12 uur is te zien dat een [auto 4] uit de richting van de begraafplaats komt en over de Van Heemstraweg in de richting van de Haagstraat rijdt.

Op camerabeelden van de woning aan de [adres 8] in Beuningen is te zien dat op 6 juli 2020 om 8.29:42 uur een witte [auto 1] voorbijreed in de richting van de Lindenstraat en de Haagstraat.

Op camerabeelden van een restaurant aan de [adres 9] in Beuningen is te zien dat op 6 juli 2020 om 8.32:23 uur een zwarte [auto 4] voorbijrijdt. Voorin de zwarte [auto 4] zitten twee personen. Op de camerabeelden is niet zichtbaar of er ook personen achter in het voertuig zaten. De [auto 4] was voorzien van opvallende honingraatvormige lichtmetalen velgen, een kleine dakspoiler, een vaste, zwarte trekhaak en lichtkleurige deurgrepen, buitenspiegelkappen en dakrails. Op camerabeelden van dezelfde camera is te zien dat om 8.32:26 uur, op korte afstand achter de [auto 4] , een witte [auto 1] rijdt. Er lijkt alleen een bestuurder in het voertuig te zitten op dat moment. Er was geen goed zicht op eventuele inzittenden in de laadruimte. De rit van de [adres 8] naar de rotonde bij de [adres 9] is ongeveer 1,5 kilometer lang en is normaliter in 2 minuten te overbruggen. Gelet op de verschillen in tijden van de camerabeelden, heeft de [auto 1] hier 2 minuten en 41 seconden over gedaan. De Van Heemstraweg loopt vanuit Beuningen onder de A50 door in de richting van Winssen.

Op camerabeelden van [naam 5] aan de [adres 10] in Ewijk, ongeveer 2,4 kilometer vanaf de [adres 9] , is te zien dat om 8.35:11 uur een [auto 4] en om 8.35:18 uur een [auto 1] in beeld komen.

De op de camerabeelden van de Van Heemstraweg zichtbare [auto 4] en [auto 1] komen sterk overeen met de in Zaandam aangetroffen [auto 4] en met de in Winssen aangetroffen [auto 1] .

Op de camerabeelden van de [adres 11] in Winssen is te zien dat om 8.37:03 uur vermoedelijk dezelfde zwarte [auto 4] , op korte afstand gevolgd door vermoedelijk dezelfde witte [auto 1] , komende uit de richting van de Van Heemstraweg op de rotonde de eerste afslag neemt in de richting van het centrum van Winssen. Voorin de [auto 4] zaten twee personen. Er kon niet worden gezien of er iemand achterin zat. In de [auto 1] zat de bestuurder. Er kon niet worden gezien of er mensen in de laadruimte zaten. Om 8.42:01 uur komt de [auto 4] op dezelfde camera weer in beeld, maar de [auto 1] niet meer. De [auto 1] is daarna niet meer op camerabeelden in Winssen te zien.

Op de camerabeelden van de [adres 12] in Winssen is te zien dat om 8.40:19 uur de vermoedelijk zelfde zwarte [auto 4] met opvallende velgen voorbij komt rijden. De auto verdwijnt vervolgens in de richting van de [adres 13] . Voorin de [auto 4] zaten twee personen.

Op de camerabeelden van de [adres 13] in Winssen is te zien dat om 8.40:24 uur vermoedelijk dezelfde zwarte [auto 4] in beeld komt. Deze slaat rechtsaf op de kruising met de Jan Libottéstraat en de Hendrik de Haardtstraat, in de richting van de Molenweg. De verbalisant die de beelden heeft bekeken, vermoedt dat het kenteken bestaat uit de combinatie [kenteken 3] .

Camerabeelden Beuningen 5 juli 2020

Op de camerabeelden van het [naam 6] aan de [adres 14] in Beuningen is onder andere te zien dat op 5 juli 2020 om 10.41:03 uur een zwarte [auto 4] met opvallende velgen over de rotonde rijdt, komend uit de richting van de A73. Om 10.41:06 uur is te zien dat de [auto 4] doorrijdt over de Schoenaker in de richting van de Van Heemstraweg in Beuningen. Op de camerabeelden is niet te zien of de [auto 4] deze route later ook weer heeft teruggereden.

Op de camerabeelden van de Van [adres 2] in Beuningen is te zien dat de [auto 4] op 5 juli 2020 om 10.42:57 uur komt aanrijden uit de richting van de kruising van de Van Heemstraweg en de Schoenaker. De [auto 4] rijdt vervolgens de rotonde rond en rijdt om 10.43:11 weer terug in de richting van de kruising van de Van Heemstraweg en de Schoenaker. Om 10.44:13 uur komt de [auto 4] vanuit de richting van de kruising van de Van Heemstraweg en de Schoenaker weer teruggereden. Op de beelden is niet te zien of de Renault op de rotonde rechtdoor rijdt of deze driekwart neemt. Op de beelden van de [adres 9] in Beuningen is te zien dat de [auto 4] om 12.49:40 uur vanuit de richting van de kruising van de Haagstraat en de Van Heemstraweg komt aanrijden. Op de beelden van de Van [adres 2] in Beuningen is te zien dat de [auto 4] vervolgens, om 12.49:53 uur in de richting van de kruising van de Schoenaker en de Van Heemstraweg rijdt.

Op de beelden van de Van [adres 2] in Beuningen is verder te zien dat op 5 juli 2020 om 11.21:44 uur een witte [auto 1] in beeld komt, komend vanuit de Wilhelminalaan. De [auto 1] rijdt de rotonde op en de Van Heemstraweg in. Om 11.22:13 uur rijdt deze [auto 1] weer over de Van Heemstraweg, maar nu neemt deze op de rotonde de afslag naar de Wilhelminalaan. De [auto 1] heeft dezelfde kenmerken als de [auto 1] met (vals) kenteken [kenteken 2] .

[medeverdachte 1] huurder [auto 3] [kenteken 4]

Uit de kentekenbevraging van de zwarte [auto 3] met kenteken [kenteken 4] is gebleken dat dit voertuig op naam stond van [getuige 5] . [getuige 5] heeft verklaard dat hij de zwarte [auto 3] heeft verhuurd aan [medeverdachte 1] . Hij heeft daarbij een huurovereenkomst overgelegd waarin wordt bevestigd dat vanaf 26 juni 2020 [medeverdachte 1] de huurder is en waarop [naam 7] staat vermeld als tweede bestuurder.

( d) De rode [auto 3] 4 [kenteken 5]

De rode [auto 3] 4 met kenteken [kenteken 5] is op 4 juli 2020 om 6.52 uur bekeurd op de trajectcontrole op de A2 rechts ter hoogte van Breukelen.

Hierboven is reeds vastgesteld dat de zwarte [auto 3] met kenteken [kenteken 4] ook op 4 juli 2020 om 6.52 uur is bekeurd op de trajectcontrole op de A2 rechts ter hoogte van Breukelen.

Op de beschikbare camerabeelden van 4 juli 2020 in Beuningen is ten aanzien van [auto 3] met kenteken [kenteken 5] het volgende te zien:

7.58.54 uur: Een ogenschijnlijk identieke [auto 9] komt in beeld bij de camera aan de [adres 6] te Beuningen. Het voertuig komt uit de richting van de A73 / Trajanussingel. Het voertuig rijdt richting de Burgemeester Geradtslaan. De reistijd vanaf de locatie waar de [auto 3] op 4 juli 2020 is geflitst tot de Wilhelminalaan in Beuningen bedraagt circa een uur.

08.03.50

uur: Een ogenschijnlijk identieke [auto 3] komt in beeld bij de camera aan de [adres 15] te Beuningen. Het voertuig komt uit de richting van de Wilhelminalaan / Thorbeckeplein. Het voertuig rijdt richting het Amaliaplein/ Haagstraat. Aan de hand van Google Maps blijkt dat de afstand tussen de [adres 6] en de [adres 15] circa 750 meter bedraagt met een reistijd van circa twee (2) minuten.

08.07.07 uur: Een ogenschijnlijk identieke [auto 3] komt in beeld bij de camera aan de [adres 8] te Beuningen. Het voertuig komt uit de richting van de [adres 15] / Thorbeckeplein / Amaliaplein. Het voertuig stopt op de t-splitsing en keert. Het voertuig rijdt achteruit de Sprankel in en rijdt vervolgens over de Burgemeester Geradtslaan weer terug in de richting van het Amaliaplein /Thorbeckeplein.

Aan de hand van Google Maps blijkt dat de afstand tussen de [adres 15] en de [adres 8] circa 450 meter bedraagt met een reistijd van circa één (1) minuut.

08:10.56 uur: Een ogenschijnlijk identieke [auto 3] komt in beeld bij de camera aan de [adres 15] te Beuningen. Het voertuig komt uit de richting van de [adres 8] en rijdt in de richting van het Thorbeckeplein / Wilhelminalaan.

08.26 uur: de [auto 3] met het kenteken [kenteken 5] komt in beeld bij de camera’s van het [naam 6] aan de [adres 14] te Beuningen. Na het bezoek aan het tankstation rijdt het voertuig weg over de Schoenaker in de richting van de rijksweg A73. Aan de hand van Google Maps blijkt dat de afstand tussen de [adres 15] en het [naam 6] aan de [adres 14] te Beuningen, via de Van Heemstraweg, circa 2,8 kilometer bedraagt met een reistijd van circa vier (4) minuten.

Op de camerabeelden van het [naam 6] aan de [adres 14] in Beuningen van 4 juli 2020 om 8.26:36 uur is te zien dat een roodkleurige [auto 3] met kenteken [kenteken 5] voor het eerst in zicht komt op de rotonde van de Schoenaker in Beuningen. Om 8.26:43 uur rijdt de rode [auto 3] 4 het terrein van de [naam 6] op. Om 8.26:53 uur stopt deze bij pomp 5, waarna om 8.27:03 een persoon gekleed in onder andere een korte broek en een geel T-shirt uitstapt vanaf de zitplaats linksachter. Om 8.27:48 uur gaat deze persoon de shop van het tankstation binnen. Om 8.31:31 uur verlaat de man de shop. De man heeft een bus olie en een lichtkleurige papieren trechter in zijn rechterhand. Hij loopt naar de rechterzijde van de rode [auto 3] 4 en steekt zijn hand door het geopende raam van het rechter voorportier. Gezien zijn houding, spreekt hij iemand aan. Om 8.32:07 uur opent de man het linker voorportier van de rode [auto 3] 4. Daarna loopt hij naar voren en opent de motorkap. Vervolgens vult hij de olie bij. Terwijl hij dit doet, wordt het raam van het rechter voorportier gesloten. Om 8.33:15 uur gooit de man de gebruikte attributen weg om vervolgens naar het linker achterportier te lopen, deze te openen en in te stappen. Om 8.33:22 uur rijdt de rode [auto 3] 4 weg. Bij het verlaten van het terrein om 8.33:29 uur is te zien dat in het voertuig drie personen zitten: de bestuurder, rechtsvoor een persoon met lichtkleurige kleding en linksachter de man met het gele T-shirt. De rode [auto 3] 4 rijdt vervolgens linksaf de Schoenaker in Beuningen op in de richting van de A73.

[medeverdachte 2] heeft verklaard dat hij zichzelf op de beelden van het tankstation herkent. Hij heeft verklaard dat de rode [auto 9] die op de camerabeelden van de [naam 6] te zien is van zijn vriendin, [naam 8] , was. Deze was alleen bij hem en zijn vriendin in gebruik.

( e) De [auto 2] [kenteken 1]

Getuige [getuige 6] heeft op 6 juli 2020 om 11.06 uur gebeld met 112. Zij heeft verklaard dat zij na het schietincident (die dag aan de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen) papieren heeft opgeraapt rondom het slachtoffer. Op dat moment zag zij een kleine witte auto, volgens haar een [getuige 6] , waarvan het kenteken begin met “SX-” de plaats van het incident passeren. Zij durft niet met zekerheid te zeggen dat het een [getuige 6] was, maar het was zo’n soort auto. In de auto zaten twee donkere mannen van in de 30 die veel oog hadden voor het slachtoffer.

Op de dashcambeelden van de [auto 6] is te zien dat op 6 juli 2020 om 8.20 uur een [auto 2] achteruit geparkeerd stond op de parkeerplaats aan het Thorbeckeplein in Beuningen, nabij de achteringang van huisartsenpraktijk [naam 9] , gevestigd aan de [adres 16] in Beuningen. Vanuit de positie waar de [auto 2] geparkeerd stond, is er overzicht over de gehele parkeerplaats aan het Thorbeckeplein. Een medewerker van de huisartsenpraktijk verklaarde tegen de politie dat de praktijk vóór 8.30 uur geen afspraken had met cliënten en geen bezoek had voorafgaand aan dit tijdstip. De [auto 2] was blijkens de camerabeelden voorzien van een gele kentekenplaat aan de voorzijde, een donkerkleurige rechterbuitenspiegel, donkerkleurige handgrepen aan de rechterzijde, vijf deuren en lichtgrijze wieldoppen/lichtmetalen velgen die aan de voorkant donkerder zijn dan achter.

Op de dashcambeelden van de [auto 8] is te zien dat op 6 juli 2020 om 8.25 uur de [auto 2] niet meer bij de achteringang van de huisartsenpraktijk staat, maar een aantal parkeerplaatsen is verplaatst in de richting van de daar staande hoogwerker. Ook nu stond het voertuig achteruit ingeparkeerd. Het voertuig heeft naar alle waarschijnlijkheid de stadsverlichting aan.

Op 6 juli 2020 om 8.33 uur rijdt de [auto 6] in tegenovergestelde richting langs de plaats delict. Dat is na het schietincident. Op de dashcambeelden van de [auto 6] is de [auto 2] dan niet meer te zien op de parkeerplaats van het Thorbeckeplein. Wel is de fiets van getuige [getuige 6] vermoedelijk op deze beelden te zien om 8.33:13 uur. Ook is zijzelf op de beelden te zien. Op de camerabeelden van de [adres 15] in Beuningen is te zien dat [getuige 6] naar alle waarschijnlijkheid om 8.41:05 uur wegfietst vanaf de plek waar zij haar fiets had neergezet. Nu [getuige 6] heeft verklaard dat zij een kleine witte auto met een kenteken dat begon met “SX-” de plaats van het incident had zien passeren op het moment dat zij weer bij haar fiets stond om weg te gaan, concludeert de politie dat zij deze witte auto tussen 8.33 uur en 8.41 uur gezien moet hebben.

Op de camerabeelden van de [adres 15] in Beuningen van 6 juli 2020 om 8.34:43 uur is een witte [auto 2] waargenomen met vijf deuren en aan de linkerzijde een donkerkleurige buitenspiegel en donkerkleurige handgrepen, hetgeen overeenkomt met de kenmerken van de [auto 2] die eerder bij de huisartsenpraktijk aan het Thorbeckeplein geparkeerd stond.

Tussen 8.34:43 uur en 9.00 uur is er blijkens de camerabeelden van de [adres 8] in Beuningen geen witte [auto 2] de camera gepasseerd. Wanneer de meest logische route wordt gereden om Beuningen vanaf de [adres 15] te verlaten, wordt een camera gepasseerd op de kruising van de Nieuwe Pieckelaan met de Hogelandseweg. De afstand van de [adres 15] naar deze camera bedraagt ongeveer drie kilometer en levert een reistijd van vier minuten op wanneer met de maximaal toegestane snelheid wordt gereden. Op de camerabeelden van de kruising van de Nieuwe Pieckelaan met de Hogelandseweg die op 6 juli 2020 tussen 8.34 uur en 9.00 uur zijn opgenomen, komt één witte [auto 2] in beeld vanuit de richting van de plaats van het schietincident. Dat is het geval om 8.39 uur, ongeveer 4 minuten nadat de witte [auto 2] te zien was op de camerabeelden van de [adres 15] . Dat komt overeen met de reistijd volgens Google Maps. De [auto 2] is voorzien van zwarte handgrepen op de portieren aan de linkerzijde en van donkerkleurige spiegels. Het kenteken betreft [kenteken 1] . Het raam aan de bestuurderszijde staat ongeveer 10 centimeter open.

Aan de hand van de beschikbare camerabeelden van 6 juli 2020 is door de politie een tijdlijn gemaakt van de momenten dat een witte [auto 2] met dezelfde kenmerken als de [auto 2] met kenteken [kenteken 1] in beeld komt, al dan niet in combinatie met andere in het onderzoek naar voren gekomen voertuigen. De tijdlijn is als volgt:

Om 6.21 uur is een witte [auto 2] te zien op de camerabeelden van de [adres 6] in Beuningen. Deze komt aanrijden vanuit de richting van de A73 en rijdt over de Wilhelminalaan in de richting van de Burgemeester Geradtslaan. De [auto 2] is voorzien van een zwarte buitenspiegel en zwarte handgrepen aan de linkerzijde. De velg/wieldop aan de voorzijde is donkerder dan aan de achterzijde, vermoedelijk door remstof;

Om 6.25 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 2] in beeld op de camera aan de [adres 15] . Het voertuig komt uit de richting van het Thorbeckeplein en rijdt in de richting van het Amaliaplein;

Om 6.32:35 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 2] in beeld op de beelden van het [adres 17] in Beuningen. Het lijkt erop dat het voertuig een rondje rijdt over de parkeerplaats van het Amaliaplein;

Om 6.33:26 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 2] in beeld op de beelden van de [adres 15] . Het voertuig komt uit de richting van het Amaliaplein en rijdt in de richting van het Thorbeckeplein. Om 6.38:56 is hetzelfde te zien. De camera heeft van 6.35:26 tot 6.36:31 uur geen beelden opgenomen;

Om 7.28:40 uur komt op de camerabeelden van de [adres 9] in Beuningen een [auto 4] in beeld die komt aanrijden vanuit de richting van Winssen in de richting van de begraafplaats. Deze [auto 4] heeft dezelfde kenmerken als de [auto 4] die in Zaandam is aangetroffen;

Om 7.29:46 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 4] in beeld op de camera van de [adres 7] in Beuningen. Het voertuig komt uit de richting van de [adres 9] en rijdt in de richting van de begraafplaats. Om 7.31:20 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 4] wederom in beeld, maar nu rijdt deze in tegenovergestelde richting. Om 7.32:03 uur komt de [auto 4] weer in beeld, komend uit de richting van de [adres 9] en rijdend in de richting van de begraafplaats. Op de beelden van de [adres 9] is de auto in de tussentijd niet te zien geweest;

Om 7.32:12 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 2] in beeld op de camera van de [adres 9] in Beuningen. Het voertuig komt uit de richting van de Wilhelminalaan en slaat rechtsaf in de richting van de Haagstraat;

Om 7.33:25 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 4] weer in beeld op de camera van de [adres 7] in Beuningen. Het voertuig komt uit de richting van de begraafplaats en rijdt in de richting van de [adres 9] ;

Om 7.34:28 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 4] in beeld op de camera aan de [adres 9] in Beuningen. Het voertuig komt uit de richting van de begraafplaats en rijdt over de rotonde in de richting van Winssen;

Om 7.36:49 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 2] in beeld op de camera aan de [adres 9] in Beuningen. Het voertuig komt uit de richting van de begraafplaats en rijdt via de rotonde over de Wilhelminalaan in de richting van de latere plaats delict;

Om 7.49:14 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 2] in beeld op de camera van de [adres 15] . Het voertuig komt uit de richting van de Wilhelminalaan en rijdt in de richting van het Amaliaplein;

Om 7.52:18 uur komt de [auto 7] van het slachtoffer in beeld op de camera van de [adres 15] . Het voertuig komt uit de richting van het Amaliaplein en rijdt in de richting van het Thorbeckeplein;

Om 8.00:59 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 2] in beeld op de camera van de [adres 15] . Het voertuig komt uit de richting van het Thorbeckeplein en rijdt in de richting van het Amaliaplein. Om 8.07:23 uur komt dit voertuig weer in beeld. Het voertuig rijdt vanuit de richting van het Amaliaplein in de richting van het Thorbeckeplein;

Om 8.11:44 uur komt de [auto 7] van het slachtoffer weer in beeld op de camera van de [adres 15] , komend uit de richting van het Thorbeckeplein en rijdend in de richting van het Amaliaplein;

Om 8.12:16 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 2] weer in beeld op de camera van de [adres 15] . Het voertuig komt uit de richting van het Thorbeckeplein en rijdt in de richting van het Amaliaplein;

Om 8.12:39 uur komt de [auto 7] van het slachtoffer weer in beeld op de camera van de [adres 15] . Het voertuig komt uit de richting van het Amaliaplein en rijdt in de richting van het Thorbeckeplein;

Om 8.13:24 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 2] weer in beeld op de camera van de [adres 15] . Het voertuig komt uit de richting van het Amaliaplein en rijdt in de richting van het Thorbeckeplein;

Om 8.17:27 uur komt een witte [auto 1] in beeld op de camera van de [adres 15] . Het voertuig komt uit de richting van het Amaliaplein en rijdt in de richting van het Thorbeckeplein;

Om 8.20 uur is een ogenschijnlijk identieke [auto 2] in beeld op de dashcam van de [auto 6] . De [auto 2] staat geparkeerd op de parkeerplaats van het Thorbeckeplein ter hoogte van de achteringang van huisartsenpost [naam 9] . Enkele seconden daarna zijn de [auto 7] van het slachtoffer en de [auto 1] van de schutters eveneens in beeld;

Om 8.24 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 2] in beeld op de dashcambeelden van de [auto 8] . De [auto 2] lijkt enkele parkeerplaatsen naar rechts verplaatst te zijn in de richting van de hoogwerker. De [auto 2] voert stadsverplichting en staat achteruit ingeparkeerd, zodat de inzittenden uitzicht hebben over de gehele parkeerplaats van het Thorbeckeplein en een gedeelte van de Burgemeester Geradtslaan;

Om 8.25 uur is op de dashcambeelden van de [auto 8] te zien dat de [auto 1] bij het voertuig van het slachtoffer geparkeerd staat;

Om 8.28:32 uur komt een witte [auto 1] in beeld op de camera van de [adres 15] . Het voertuig lijkt te versnellen;

Om 8.29:29 uur is op de camerabeelden van de [adres 9] te zien dat een ogenschijnlijk identieke [auto 2] vanaf de Wilhelminalaan aan komt rijden en via de rotonde zijn weg vervolgt over de Van Heemstraweg in de richting van de Schoenaker. Het voertuig voert stadsverlichting;

Om 8.32:37 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 2] in beeld op de camera van de [naam 6] aan de [adres 14] in Beuningen. Het voertuig rijdt dan op de Leigraaf in de richting van de Wilhelminalaan. Omdat er ongeveer 11 seconden aan camerabeelden ontbreekt, is niet vast te stellen uit welke richting de [auto 2] komt aanrijden. De afstand tussen de [adres 9] en de [adres 14] bedraagt volgens Google Maps ongeveer 2,2 kilometer en is ongeveer drie minuten rijden;

Om 8.33:11 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 2] in beeld op de camerabeelden van de [adres 18] in Beuningen. Het voertuig komt uit de richting van de Schoenaker en rijdt in de richting van de Wilhelminalaan. De afstand van de [adres 14] , via de [adres 18] , naar de camerapositie van de [auto 6] aan de Burgemeester Geradtslaan bedraagt volgens Google Maps 1,5 kilometer en is ongeveer drie minuten rijden;

Om 8.34:14 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 2] in beeld op de dashcambeelden van de [auto 6] . De [auto 2] rijdt op dat moment vanaf de Wilhelminalaan richting de Burgemeester Geradtslaan. Het bestuurdersraam van het voertuig staat vijf tot tien centimeter open, net als bij de [auto 2] met kenteken [kenteken 1] die om 8.39 uur in beeld komt bij de Hogelandseweg;

Tussen 8.34 uur en 8.41 uur ziet getuige [getuige 6] een kleine witte auto met een kenteken dat begint met “SX-” de plaats van het schietincident passeren;

Om 8.34:43 uur passeert een ogenschijnlijk identieke [auto 2] de camera aan de [adres 15] ;

Om 8.39:30 uur komt op de camera’s aan op de kruising van de Hogelandseweg en de Nieuwe Pieckelaan een ogenschijnlijk identieke [auto 2] in beeld waarvan het raam deels open staat;

Om 8.39:58 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 2] in beeld op de camera’s op de kruising van de Hogelandseweg en de Scherpenkampseweg en om 8.40:51 uur komt een ogenschijnlijk identieke [auto 2] in beeld op de camera’s op de kruising van de Hogelandseweg en de Lagelandseweg. Het voertuig komt uit de richting van de kruising van de Hogelandseweg met de Nieuwe Pieckelaan en rijdt in de richting van de Neerbosscheweg.

[medeverdachte 1] huurder Witte [auto 2] [kenteken 1]

In de [telefoon 1] , inbeslaggenomen bij [medeverdachte 1] op 6 juli 2020, werd een snapchat bericht van 20 april 2020 van Au aangetroffen met daarin onder andere benoemd het kenteken [kenteken 1] .

Daarnaast werd in diezelfde [telefoon 1] een WhatsApp-bericht aangetroffen van 11 juni 2020 om 16:17:29 uur van “ [naam 10] ” (met telefoonnummer [telefoonnummer 12] in gebruik bij [getuige 5] ) aan “ [naam 11] ” (telefoonnummer [telefoonnummer 7] in gebruik bij [medeverdachte 1] ) met in dat bericht meerdere kentekens, waaronder [kenteken 1] .

De witte [auto 2] met kenteken [kenteken 1] stond op 6 juli 2020 op naam van [naam 12] .

[getuige 7] heeft verklaard dat hij een autoverhuurbedrijf heeft gehad met [naam 12] en dat de witte [auto 2] met kenteken [kenteken 1] van hun bedrijf was. Bij het tonen van een foto van [medeverdachte 1] verklaart hij dat hij de man op de foto een keer heeft gezien en dat hij uit Amsterdam komt. Een vriend van hem, [naam 13] , had tegen hem gezegd dat de man interesse zou hebben in zijn auto’s, vijf [auto 2] ’s. [getuige 7] heeft verder verklaard dat de man de auto’s (4 witte [auto 2] ’s, waaronder de [kenteken 1] ) kwam ophalen en dat hij de auto’s zonder contract had meegegeven.

In de telefoon [telefoon 1] , inbeslaggenomen bij [medeverdachte 1] op 6 juli 2020, werd een afbeelding aangetroffen van de [auto 2] met het kenteken [kenteken 1] . De afbeelding was op 21 juni 2020 in de telefoon terecht gekomen. De foto is gemaakt voor de deur bij [getuige 7] .

Op grond van het voorgaande stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 1] de [auto 2] met het kenteken [kenteken 1] heeft gehuurd van [getuige 7] .

DNA [verdachte] aangetroffen in de [auto 1]

Op 14 juli 2020 zijn er meerdere onderzoeken verricht aan de [auto 1] met (vals) kenteken [kenteken 2] . Tijdens dit onderzoek zijn meerdere handschoen- en dactyloscopische sporen aangetroffen en veiliggesteld. De laadruimte van de [auto 1] was, los van een jerrycan, schoonmaakdoek en deken, volledig leeg. Er waren geen zitbanken of stoelen aanwezig en er waren ook geen handgrepen aanwezig om je tijdens het rijden aan vast te houden.

Op de tussenruit, aan de zijde van de laadruimte, is in twee bemonsteringen (SIN-nummers AANU8452NL en AANU8453NL) DNA-materiaal aangetroffen waarvan het DNA-profiel overeenkwam met het DNA-profiel van verdachte [verdachte] . De bemonstering met SIN-nummer AANU8452NL is door de politie veiliggesteld onder de beschrijving “Volledige hand geveegd, hs fragmenten, tussenruit achterzijde”. De bemonstering met SIN-nummer AANU8453NL heeft als beschrijving “Hs zetting vegen tussenruit achterzijde” (rechtbank: Hs staat voor handschoenspoor, zie p. 2390).

Uit het rapport van het NFI komt naar voren dat de bemonstering met SIN-nummer AANU8452NL een DNA-mengprofiel betreft dat afkomstig is van twee of drie personen. Ongeacht of er twee of drie personen DNA hebben bijgedragen aan het DNA-mengprofiel, is het meer dan 1 miljard keer waarschijnlijker wanneer de bemonstering DNA bevat van [verdachte] en één of twee willekeurige onbekende personen, dan wanneer de bemonstering DNA bevat van twee of drie willekeurige onbekende personen. De bemonstering met SIN-nummer AANU8453NL betreft een DNA-profiel van één persoon. Het profiel is meer dan 1 miljard keer waarschijnlijker wanneer het DNA afkomstig is van [verdachte] , dan wanneer het afkomstig is van een willekeurige, niet aan [verdachte] verwante, persoon.

Bij [verdachte] inbeslaggenomen telefoon op wifi -netwerk in Beuningen op 4 juli 2020

Op 4 juli 2020 om 08:27 uur heeft een mobiele telefoon, [telefoon 2] , verbinding gehad met het Wifi-netwerk van het [naam 6] benzinestation gevestigd op het adres [adres 14] in Beuningen. Deze telefoon werd tijdens een doorzoeking in de woning van [verdachte] op 30 september 2020 in beslag genomen binnen het onderzoek [naam 14] .

Zoals hiervoor is vastgesteld, is op 4 juli 2020 om 08.27 uur ook de Rode [auto 3] met [medeverdachte 2] bij het tankstation [naam 6] in Beuningen.

DNA [medeverdachte 5] in de [auto 1]

Door de politie is op 9 juli 2020 forensisch onderzoek verricht aan de in beslag genomen [auto 1] met het valse kenteken [kenteken 2] . De hoes om de zitting van de bestuurdersstoel werd voor een eventueel uit te voeren vezelonderzoek veiliggesteld en voorzien van SIN-nummer AAMC8327NL.

Na selectie van de in de [auto 1] met het valse kenteken [kenteken 2] aangetroffen haren, zijn op voorstel van het NFI twee haren ingezet voor mitochondriaal DNA-onderzoek. Eén van die haren betreft een op de hoes van de zitting van de bestuurdersstoel aangetroffen schaamhaar die door het NFI is voorzien van SIN-nummer AAKF4966NL#01. Van deze schaamhaar is door het NFI een mitochondriaal DNA-profiel verkregen. Dit profiel is vergeleken met referentiemateriaal van personen die in het onderzoek Nigeria naar voren zijn gekomen. Van dit referentiemateriaal zijn mitochondriale DNA-profielen verkregen. Van [medeverdachte 5] en verdachte [medeverdachte 5] zijn matchende mitochondriale DNA-profielen verkregen, zodat het niet mogelijk is op basis van hun mitochondriale DNA-profielen een onderscheid te maken tussen hen. De mitochondriale DNA-profielen van [medeverdachte 5] en verdachte [medeverdachte 5] leverden een match op het met mitochondriale DNA-profiel van de aangetroffen schaamhaar. Over de bewijskracht van deze match houdt het rapport in: de resultaten van het vergelijkend mtDNA-onderzoek zijn veel waarschijnlijker wanneer het haarspoor afkomstig is van [medeverdachte 5] of [medeverdachte 5] , of van iemand die in moederlijke lijn aan [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 5] verwant is, dan wanneer het haarspoor afkomstig is van een willekeurige persoon, niet in de moederlijke lijn verwant aan [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 5] .

Om te kunnen nagaan of [medeverdachte 5] in de omgeving van het schietincident is geweest ten tijde van het plaatsvinden daarvan, heeft de politie onder andere zijn financiële gegevens bevraagd. Uit deze gegevens bleek dat op bankrekening [rekeningnummer 1] op naam van [medeverdachte 5] transacties hadden plaatsgevonden rondom het tijdstip van het schietincident. Het gaat om een transactie op 5 juli 2020 om 3.12 uur (Thuisbezorgd.nl) en een transactie op 6 juli 2020 om 8.18 uur (Albert Heijn 8702 aan het [adres 19] in Amsterdam).

Identificatie gebruikers telefoon(nummers)/accounts encrypted chat-diensten

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat er in de voorbereiding van en bij het plegen van het delict in Beuningen diverse telefoonnummers en encrypted-telefoons met bijbehorende accounts zijn gebruikt en koppelt deze aan een of meerdere verdachten in het onderzoek. De rechtbank zal in het navolgende per telefoon(nummer)/account hierop ingaan.

( a) [medeverdachte 1] is de gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer 7]

Op 6 juli 2020 werd in onderzoek [naam 17] bij de aanhouding van [medeverdachte 1] een Apple [telefoon 1] in beslag genomen. Ten aanzien van deze [telefoon 1] heeft [medeverdachte 1] op 8 juli 2020 verklaard dat hij die telefoon heeft gebruikt.

De inbeslaggenomen [telefoon 1] was voorzien van twee imei-nummers, te weten (1) [nummer 3] en (2) [nummer 4] . Het telefoonnummer gekoppeld aan dit toestel was [telefoonnummer 7] en staat in de applicatie WhatsApp vermeld onder ‘ [naam 11] ’. In het onderzoek [naam 15] is tussen 23 juni 2020 tot en met 16 augustus 2020 het telefoontoestel met imei-nummer [nummer 3] (tap-lijn TB005) geïntercepteerd. Uit de interceptie werd door de politie afgeleid dat [medeverdachte 1] de alleen gebruiker was van dit toestel met bij behorend telefoonnummer [telefoonnummer 7] . Telefoonnummer [telefoonnummer 7] is in de periode waarvan historische gegevens beschikbaar zijn (10-06-2020 tot en met 06-09-2020), gekoppeld aan één IMSI-nummer ( [nummer 5] ) en gebruikt in één telefoontoestel: imei [nummer 3] , een Apple [telefoon 1] .

Telefoonnummer [telefoonnummer 7] heeft na 6 september 2020 geen contact meer met het telecomnetwerk. In de [telefoon 1] met imei-nummer [nummer 7] (5) werd vanaf 6 september 2020 een ander telefoonnummer gebruikt, namelijk: [telefoonnummer 13] .

Gelet op bovengenoemde bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 1] de gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer 7] was in de periode van 10 juni 2020 tot en met 6 september 2020.

( b) [medeverdachte 1] is de gebruiker van het account [naam 16]

In onderzoek Nigeria zijn meerdere Sky-accounts naar voren gekomen die betrokken zijn bij de liquidatie in Beuningen. Een van die accounts is [naam 16] . Uit het proces-verbaal van identificatie en de aanvullingen daarop blijkt dat de politie [naam 16] heeft geïdentificeerd als [medeverdachte 1] . De rechtbank zal in het navolgende uiteenzetten waarom zij van oordeel is dat [medeverdachte 1] kan worden geïdentificeerd als de gebruiker van het account.

Sky-telefoon aangetroffen bij aanhouding [medeverdachte 1] in onderzoek [naam 17]

Op 6 juli 2020 werd [medeverdachte 1] aangehouden in onderzoek [naam 17] . [medeverdachte 1] was inzittende en huurder van een [auto 10] , voorzien van het kenteken [kenteken 9] . [medeverdachte 1] zat op de achterbank van de [auto 10] . Op de achterbank werden twee telefoons aangetroffen. Dit betroffen een [telefoon 3] , die gebruik maakt van encryptie software van de aanbieder [naam 18] ( [naam 18] ), en een [telefoon 4] met imei-nummer [nummer 8] , die gebruik maakt van encryptie software van de aanbieder Sky-ECC (hierna: Sky). In de [telefoon 4] werd telefoonnummer [telefoonnummer 14] gebruikt.

Uit de Sky-data blijkt dat imei-nummer [nummer 8] is gekoppeld aan het Sky-account [account] .

Wijziging Sky-telefoonnummer na vrijlating [medeverdachte 1] in onderzoek [naam 17]

Het Sky-account [account] is van 30 mei 2020 tot en met 6 juli 2020 gekoppeld aan imsi-nummer [nummer 9] en imei-nummer [nummer 10] , en van 9 juli 2020 tot en met 3 maart 2021 gekoppeld aan imsi-nummer [nummer 11] en imei-nummer [nummer 12] . In de Sky-data zijn de eerste 14 cijfers van het imei-nummer vermeld. Het 15e cijfer, de zogenoemde checkdigit, is niet vermeld. Deze dient berekend te worden. Voor het opvragen van historische verkeersgegevens kan deze als “0” vermeld worden. Voor het vanaf 9 juli 2020 gebruikte imei-nummer wordt dat dus [nummer 13] .

Op 9 juli 2020 werd [medeverdachte 1] in onderzoek [naam 17] heengezonden.

Op grond van deze bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat na de vrijlating van [medeverdachte 1] op 9 juli 2020 in de telefoon die bij hem in beslag is genomen, het Sky-telefoonnummer [telefoonnummer 14] niet meer gebruikt wordt en dat vanaf dat moment een andere simkaart/een ander Sky-telefoonnummer in gebruik wordt genomen.

Gebruiker [account] zat ‘binnen’, [medeverdachte 1] verdachte van witwassen.

Tussen 6 juli 2020 (de aanhouding van [medeverdachte 1] in onderzoek [naam 17] ) en 9 juli 2020 (zijn vrijlating) werden er geen chats verzonden door [account] . Op 10 juli 2020 heeft het volgende chat-gesprek plaatsgevonden via Sky:

Datum, tijd

SKY gebruiker/ from

Naar

Inhoud chat

2020-07-10T18:18:20.303

[account]

[naam 19]

Rustig bro

2020-07-10T18:18:20.646

[account]

[naam 19]

Zat binnen

2020-07-10T18:18:20.756

[account]

[naam 19]

Ben net buiten

2020-07-10T18:18:20.756

[account]

[naam 19]

Jij dan

2020-07-10T18:19:00.193

[naam 19]

[account]

Serieus

2020-07-10T18:19:01.239

[naam 19]

[account]

Wrm dan

2020-07-10T18:19:32.851

[account]

[naam 19]

Die 40 k die was genakt rotje

2020-07-10T18:19:42.711

[account]

[naam 19]

Ze denken ik had aanslagen aan gestuurd

2020-07-10T18:19:54.477

[account]

[naam 19]

Drna zagen ze van ze komen niet ver

2020-07-10T18:20:01.914

[account]

[naam 19]

Wilde ze witwassen geven

2020-07-10T18:30:45.137

[naam 19]

[account]

Pfff lastig man bro

2020-07-10T18:30:51.98

[naam 19]

[account]

Heb je ook problemen gehad met encr...

Het proces-verbaal van het verhoor van [medeverdachte 1] van 8 juli 2020 in onderzoek [naam 17] houdt de volgende mededeling van de politie aan [medeverdachte 1] in: “Je bent aangehouden als verdachte van meerdere feiten, namelijk poging moord cq doodslag, het voor handen hebben van een vuurwapen, en/of munitie vernieling, openlijke geweldpleging tegen goederen. Hierbij is nu het feit bijgekomen, witwassen.”.

Op grond van deze bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat de gebruiker van het account [account] op 10 juli 2020 schrijft net vrij te zijn gekomen en dat hij werd verdacht van aanslagen en witwassen, alsook dat die omstandigheden overeenkomen met de omstandigheden op dat moment van [medeverdachte 1] .

Sky met gebruikersnaam “ [naam 20] ” moet worden gewist na aanhouding [medeverdachte 1]

Uit de metadata van het account [account] blijkt dit account onder andere is gekoppeld aan de gebruikersnamen/nicknames “ [naam 20] !!” en “ [naam 20] !!!”.

Het account [naam 21] is een van de contacten van [account] en aangeschaft bij dezelfde reseller, een gebruiker met het account [naam 22] .

Op 6 juli 2020 worden door het Sky-account [naam 21] de volgende berichten verstuurd aan reseller [naam 22] :

Datum Tijd UTC+2 Zender Bericht

06-07-2020 22:28:52 [naam 21] Broeder

06-07-2020 22:28:58 [naam 21] Een sky moet gewist worden

06-07-2020 22:29:04 [naam 21] Kan jij dat voor me doen

06-07-2020 22:29:05 [naam 21] Doen

06-07-2020 22:29:36 [naam 21] [naam 20]

06-07-2020 22:29:57 [naam 21] Is van jou afkomstig

06-07-2020 22:30:01 [naam 21] Toch?

06-07-2020 22:30:30 [naam 21] Kan je hem wissen gelijk!

06-07-2020 22:31:14 [naam 21] Oké top

06-07-2020 22:31:17 [naam 21] Thanks.

Op grond van deze bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat kort na de aanhouding van [medeverdachte 1] iemand verzocht aan de reseller om het account “ [naam 20] ” gelijk te wissen, zijnde (een van de) gebruikersna(a)m(en) van de [naam 16] .

[account] , “ [naam 20] ”, heeft Sky én [naam 18]

Het account [account] heeft (onder meer) de gebruikersnamen “ [naam 20] !!” en “ [naam 20] !!!”, zo volgt uit de metadata van communicatie van 1 juni 2020.

De volgende berichten werden verstuurd aan reseller [naam 22] :

Datum Tijd UTC+2 Zender Bericht

18-06-2020 11:59:48 [account] Verkoop je

18-06-2020 11:59:53 [naam 23] No1 bic?

18-06-2020 14:12:03 [account] Wat kost het

18-06-2020 17:13:22 [account] En hoelaat kan ik hem morgen Adam hebben ?

18-06-2020 17:35:53 [account] Kan je morgen 1 laten leveren bro

19-06-2020 17:02:16 [account] Hoelaat heb ik die phone

(…)

09-07-2020 18:19:40 [naam 21] Ben net buiten

09-07-2020 18:19:43 [naam 21] [naam 20]

09-07-2020 18:19:58 [naam 21] Haal me bo1c

09-07-2020 18:20:00 [naam 21] Ook eruit

09-07-2020 18:20:09 [naam 21] [nummer 14]

09-07-2020 18:37:06 [naam 21] Ma ik wil die mensen die in die tel zijn wel

09-07-2020 18:37:08 [naam 21] Hebben bra

09-07-2020 18:37:12 [naam 21] Belangrijke contact.

09-07-2020 18:37:20 [naam 21] En kan je gelijk 1 van die bel voor me brengen

09-07-2020 18:37:25 [naam 21] Ma wil die contacten hebben

09-07-2020 18:42:29 [naam 21] Ja

09-07-2020 18:42:31 [naam 21] Zelfde

09-07-2020 18:42:34 [naam 21] Ma is het zeker

09-07-2020 18:42:50 [naam 21] Dat die scotoes er niet in kunnen

09-07-2020 18:42:51 [naam 21] Als je die andere eruit haalt

09-07-2020 18:58:56 [naam 21] Stuur voor me

09-07-2020 18:58:56 [naam 21] Met zelfde gegevens

09-07-2020 18:58:56 [naam 21] Oké

09-07-2020 18:58:56 [naam 21] Met zelfde gegevens

09-07-2020 18:58:59 [naam 21] En ik me mensen weer heb

09-07-2020 19:09:29 [naam 21] Nee sky nog niet

09-07-2020 19:09:30 [naam 21] Alleen bc1

(…)

09-07-2020 20:52:37 [naam 21] Welke tel kan allemaal

09-07-2020 20:52:41 [naam 21] ?

09-07-2020 20:56:08 [naam 21] Doe wel ik al eerder had

09-07-2020 20:56:16 [naam 21] Denk ik

09-07-2020 20:56:25 [naam 21] [telefoon 3]

09-07-2020 20:56:27 [naam 21] Of 8

09-07-2020 20:56:31 [naam 21] Was het

(…)

18-08-2020 15:41:30 [account] [nummer 14]

18-08-2020 15:41:33 [account] Voeg me toe op bic 1 bra

De rechtbank stelt op grond van deze bewijsmiddelen het volgende vast.

De gebruiker van het account [account] , met gebruikersnaam “ [naam 20] ”, schaft op 18 juni 2020 een telefoon aan met de technologie [naam 18] . Het account van die [naam 18] heeft accountnummer [nummer 14] .

Op 6 juli 2020 - na de aanhouding van [medeverdachte 1] - wordt door een contact van de [account] (die gebruik maakt van het account [naam 21] ) aan de reseller verzocht het account “ [naam 20] ” te wissen.

Op 9 juli 2020, na de vrijlating van [medeverdachte 1] , wordt door iemand die op dat moment gebruik maakt van het account [naam 21] bericht dat hij “ [naam 20] ” is en dat zijn “bo1c” met nummer [nummer 14] “eruit” gehaald moet worden en dat hij een nieuwe telefoon wil met dezelfde gegevens, zodat hij zijn mensen weer kan contacten. Daarbij benoemt hij dat hij dezelfde telefoon wil als die hij al eerder had, een [telefoon 3] of 8.

De rechtbank concludeert hieruit dat de gebruiker van het account [account] met de naam [naam 20] dezelfde persoon is als de persoon met het [naam 18] account [nummer 14] en dat deze persoon op 18 augustus 2020 nog steeds in het bezit is van een [naam 18] telefoon met accountnummer [nummer 14] .

Hiervoor is reeds vastgesteld dat bij de aanhouding van [medeverdachte 1] op 6 juli 2020 – naast hem op de achterbank van de [auto 10] – niet alleen een [telefoon 4] met de encrypted communicatiedienst Sky maar ook een [telefoon 3] met de encrypted communicatiedienst [naam 18] werd aangetroffen.

[naam 16] in het buitenland als [medeverdachte 1] naar het buitenland moet

Hiervoor is reeds vastgesteld dat [medeverdachte 1] de gebruiker was van telefoonnummer [telefoonnummer 7] . Op 28 juni 2020 werd door telefoonnummer [telefoonnummer 7] om 14.12 uur uitgebeld naar telefoonnummer [telefoonnummer 15] . In dit gesprek merkt [medeverdachte 1] op dat hij naar het buitenland moet.

De meest gebruikte zendmast door telefoonnummer [telefoonnummer 14] en imei-nummer [nummer 8] ( [account] ) in de historische gegevens die zijn verstrekt door KPN , is zendmast 02E400229 (92 van de 520 dataregels in de verstrekte historische gegevens van 10 juni 2020 tot en met 6 juli 2020). Dit betreft een zendmast in het buitenland die op 29 en 30 juni 2020 gebruikt wordt. Deze mast staat mogelijk in België, gezien de zendmasten die ervoor en erna gebruikt worden. Deze mast wordt gebruikt in een periode van 28 juni 2020 tot en met 30 juni 2020. Op 28 juni 2020 wordt om 22.15:50 uur door telefoonnummer [telefoonnummer 7] en om 22.16:46 uur door Sky-telefoonnummer [telefoonnummer 14] ( [account] ) een zendmast aan de [adres 20] in Breda gebruikt. De volgende zendmast die in Nederland wordt gebruikt is op 30 juni 2020 door [telefoonnummer 7] aan de A16 in Breda, om 16.02:03 uur en door [telefoonnummer 14] aan de [adres 21] in Strijbeek om 16.05.:24 uur.

De rechtbank leidt hieruit af dat de gebruiker van het account [naam 16] op 28 juni 2020 naar het buitenland is gereisd en dat dit overeenkomt met de mededeling van [medeverdachte 1] , gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer 7] , op diezelfde dag dat hij naar het buitenland moet.

[account] in het buitenland nadat [medeverdachte 1] naar het buitenland is gevlogen

Op naam van [medeverdachte 1] , geboren op [geboortejaar 1993] , is een vliegreis geboekt voor een vlucht op 4 augustus 2020 om 13.00 uur vanaf Orly Parijs (Frankrijk) naar Cayenne (Frans-Guyana). Op de geplande vlucht was een zitplaats gereserveerd voor [medeverdachte 1] . Er is voor deze reservering gebruik gemaakt van een Nederlands paspoort met nummer [nummer 15] .

Op 15 april 2015 is door de burgemeester van Haarlem een paspoort afgegeven aan [medeverdachte 1] , geboren op [geboortejaar 1993] voorzien van paspoortnummer [nummer 15] . Er vinden vanaf 4 augustus 2020 geen betaaltransacties meer plaats op het rekeningnummer [rekeningnummer 2] op naam van [medeverdachte 1] .

Hiervoor heeft de rechtbank al vastgesteld dat het imei-nummer [nummer 12] in de periode 9 juli 2020 tot en met 3 maart 2021 is gekoppeld aan het account [account] .

Uit de historische gegevens is af te leiden dat imei-nummer [nummer 12] van de volgende telecomnetwerken gebruik heeft gemaakt:

09-07-2020 tot en met 13-07-2020, 04.23 uur Nederland;

13-07-2020, 04:24 uur tot en met 05.53 uur België;

13-07-2020, 06:18 uur tot en met 04-08-2020, 01.43 uur Nederland;

04-08-2020, 01:55 uur tot en met 03.32 uur België;

04-08-2020, 03.37 uur tot en met 13.48 uur Frankrijk;

04-08-2020, 22.04 uur tot en met 05-08-2020, 02.51 uur Frans-Guyana;

05-08-2020, 02.52 uur tot en met 09-03-2021 Suriname.

Ook uit de metadata blijkt dat het toestel behorende bij [account] op 5 augustus 2020 in Suriname actief wordt. Op 6 augustus 2020 om 13.42:13 uur verstuurt [account] naar het (niet geïdentificeerde) contact [naam 24] het volgende bericht: “Ik ben buitenland”.

Vlucht op 18 augustus 2020

Op 18 augustus 2020 vindt communicatie plaats tussen [account] en reseller [naam 22] . [account] bericht meerdere malen, namelijk om 15.27, 15.42, 15.56 uur, dat hij ‘zo’ gaat vliegen. [medeverdachte 1] is op 18 augustus 2020, 19.26 uur, met vlucht TX571 (Air Caraibes) vertrokken van luchthaven CAY (Aéroport de Cayenne- [naam 28] Eboué, Frans-Guyana). Hij is op 19 augustus 2020, 08.50 uur, aangekomen op luchthaven Orly (Parijs-Frankrijk).

[account] blijft in Suriname en verzoekt om nieuw account in Nederland

In de metadata van [account] zijn tussen 18 augustus 2020 omstreeks 15.58:42 uur en 4 oktober 2020, omstreeks 13.20:31 uur, geen verzonden berichten. Tot en met 9 maart 2021 is het toestel van de [account] niet actief op een ander dan het Surinaamse netwerk.

Op 30 mei 2021 is [medeverdachte 1] in Frans-Guyana aangehouden en via Suriname overgebracht naar Nederland.

De volgende chatberichten worden verstuurd tussen [account] en reseller [naam 22] :

Datum Tijd UTC+2 Zender Bericht

18-08-2020 14:22:47 [account] Hey bro

18-08-2020 14:22:48 [account] Kan je

18-08-2020 14:22:48 [account] Die sky voor me maken

18-08-2020 14:22:48 [account] [telefoon 3]

18-08-2020 14:22:54 [account] 3 maanden

18-08-2020 14:23:18 [account] Maar ik wil al deze mensen wat ik in deze tel heb

18-08-2020 14:23:19 [account] In die sky

18-08-2020 14:23:19 [account] Ik ben nu op vakantie

18-08-2020 14:23:19 [account] Maar ga deze tel hier laten

18-08-2020 14:23:26 [account] Gaat dat lukken ?

18-08-2020 14:37:55 [naam 22] Yoo bro

18-08-2020 14:38:06 [naam 22] Alles goed

18-08-2020 14:38:28 [naam 22] Dan moet je je contacten doorsturen

18-08-2020 14:38:29 [account] Goed en met jou

18-08-2020 14:38:32 [naam 22] Naar die nieuwe

18-08-2020 14:38:34 [naam 22] Goed man

18-08-2020 14:38:52 [account] Hoe door sturen

18-08-2020 14:52:23 [naam 22] Ik maak nu alvast een tel klaar

18-08-2020 14:52:44 [naam 22] Kan je naar die ecc contacten sturen

18-08-2020 15:25:56 [account] Oké

18-08-2020 15:26:59 [naam 22] Ok maak er nu 1

18-08-2020 15:27:24 [account] Oké

18-08-2020 15:27:24 [account] Heb maar 30! Min

18-08-2020 15:27:25 [naam 23] Drna moet ik vliegen bra

18-08-2020 15:27:26 [account] Red je dat

18-08-2020 15:27:27 [account] Oké

18-08-2020 15:27:35 [account] 15 min ga ik de lucht in

18-08-2020 15:27:41 [naam 22] Jawel moet lukken

18-08-2020 15:27:46 [account] Oké

18-08-2020 15:41:30 [account] [nummer 14]

18-08-2020 15:41:33 [account] Voeg me toe op bic 1 bra

18-08-2020 15:42:04 [account] Is het gelukt

18-08-2020 15:42:06 [account] Ga zo vliegen bra

18-08-2020 15:52:02 [naam 22] Ja bra

18-08-2020 15:52:03 [naam 22] Gelukt

18-08-2020 15:52:28 [account] Oké wat moet ik nu doen

18-08-2020 15:52:31 [account] ?

18-08-2020 15:52:44 [naam 22] Stuur jebcontacten door naar deze

18-08-2020 15:53:09 [naam 22] [naam 25]

18-08-2020 15:53:15 [account] [naam 20] !! sent A. SKY SALES WICKR: AAATEAM new contacts: Guerrilla, A+ SKY SALES ] SUPPORT] DELIVERY, A. SKY SALES WICKR: AAATEAM, AceIa, Anthony Ducks Corallo, Diablo, Eastside, Ghaanpa, IMPORTANT, Jesus Malverde # , obama, mooiboy, Mozart, Nh3

18-08-2020 15:53:21 [account] Zo goed

18-08-2020 15:53:50 [naam 22] Ja toch perfect

18-08-2020 15:53:55 [naam 22] Ik voeg ze toe

18-08-2020 15:54:02 [naam 22] Welke bijnaam zal ik zetten

18-08-2020 15:54:09 [account] [naam 20]

Datum Tijd UTC+2 Zender Bericht

18-08-2020 15:54:14 [account] Dan weten ze allemaal

18-08-2020 15:54:18 [account] Ik ga ze nu hier wissen

18-08-2020 15:54:19 VAPI2 Goed

18-08-2020 15:54:35 [account] ?

18-08-2020 15:55.05 [account] En voeg mij toe op die bic1

18-08-2020 15:55:15 [naam 22] Ok is goed

18-08-2020 15:55:17 [naam 22] Doe ik

18-08-2020 15:55:25 VAPI2 Zo houden wij contact Hoelaat ik , die tel morgen bij je kom halen

18-08-2020 15:56:10 [account] Kan ik iedereen wissen nu

18-08-2020 15:56:12 [account] ?

18-08-2020 15:56:35 [account] Praat even snel bro

18-08-2020 15:56:36 [account] Instappen

18-08-2020 15:56:39 [account] Moet vliegen nu

18-08-2020 15:57:39 [account] ?

18-08-2020 15:57:40 [account] ?

18-08-2020 15:57:51 [naam 22] Ja wis broer

18-08-2020 15:58:11 [account] Oké

Het Sky-account [naam 25] heeft imei-nummer [nummer 16] en wordt gebruikt met telefoonnummer [telefoonnummer 16] . Het eerste uitgewisselde bericht (dit kan zowel een verzonden als een ontvangen bericht zijn) is van 18 augustus 2020 en het laatste uitgewisselde bericht van 30 november 2020. Uit de metadata van de [naam 25] volgt dat het account is geleverd door dezelfde reseller ( [naam 22] ) als het account [account] en het account [naam 21] . Er zijn historische verkeersgegevens (in Nederland) beschikbaar van 13 augustus 2020 tot en met 15 september 2020. De eerste zendmastregistraties van het account [naam 26] van 13 tot en met 20 augustus 2020 bevinden zich in Rotterdam. De telefoonwinkel [naam 27] bevindt zich onder het bereik van die masten in Rotterdam. Het account [account] heeft onder andere de accountnamen “ [naam 20] !!” en “ [naam 20] !!!”. Het account [naam 26] heeft de accountnamen “ [naam 20] ” en [naam 28] . Uit de metadata blijkt dat het toestel van [naam 25] op 15 september 2020 voor het laatst actief is op het Nederlandse netwerk en op 16 september 2020 actief wordt op het Surinaamse netwerk. Zoals hiervoor staat vermeld heeft telefoonnummer [telefoonnummer 7] (privénummer van [medeverdachte 1] ) na 6 september 2020 geen contact meer met het telecomnetwerk. In de [telefoon 5] met imei-nummer [nummer 7] werd vanaf 6 september 2020 een ander telefoonnummer gebruikt, namelijk: [telefoonnummer 13] . Er zijn historische gegevens van de Apple [telefoon 1] beschikbaar tot en met 15 september 2020. imei-nummer [nummer 7] ( [telefoon 1] , de privételefoon van [medeverdachte 1] ) straalt op 15 september 2020 (van 9.43 uur t/m 11.52 uur) een zendmast op Schiphol Luchthaven aan. Met bankrekeningnummer [rekeningnummer 2] op naam van [medeverdachte 1] worden vanaf die datum geen betaaltransacties meer verricht.

Imsi scan tijdens observatie [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3]

In onderzoek [naam 15] heeft op 18 juni 2020 een observatie en een IMSI-scan plaatsgevonden op de broers [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] . Er waren vier scans. Deze werden gehouden op de Jacob Geelsstraat, de A5 ter hoogte van Westpoort en de Elandsgracht, allen te Amsterdam en op de Italiëlaan te Haarlem. Er waren drie hits waar de telefoonnummers [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ), [telefoonnummer 7] ( [medeverdachte 1] ) en [telefoonnummer 14] ( [account] ) uit kwamen. Bij alle vier de scans bevonden zowel [medeverdachte 1] , als de door hem gebruikte telefoon met nummer [telefoonnummer 7] , zich in de onmiddellijke omgeving van het bij het SKY-account [account] behorende telefoontoestel.

[account] in Purmerend, [medeverdachte 1] bezoekt juwelier in Purmerend

Imei-nummer [nummer 10] ( [account] ) bevond zich op 9 juni 2020 (om 11.39, 11.41 en 11.42 uur) binnen het bereik van de zendmast gelegen aan het [adres 22] te Purmerend. De locatie van juwelier [naam 29] bevindt zich binnen het bereik van deze zendmast.Uit de historische gegevens van zowel imei-nummer [nummer 10] ( [account] tot 6 juli 2020) als ook imei-nummer [nummer 12] ( [naam 16] vanaf 9 juli 2020), beiden in gebruik bij de [account] , volgt dat dit de enige keer was dat het toestel op deze locatie in Purmerend aanwezig was.

Op de camerabeelden van Juwelier [naam 29] is te zien dat op 9 juni 2020 te 11.45:19 uur drie mannen de winkel in liepen. Twee mannen werden door verbalisant [verbalisant 4] herkend als zijnde:

1. [medeverdachte 1] , geboren op [geboortejaar 1993] , en

2. [naam 7] , geboren op [geboortejaar 1999]

De rechtbank concludeert hieruit dat [account] een zendmast aanstraalde met bereik op het adres van de juwelier in Purmerend terwijl [medeverdachte 1] daar aanwezig was.

[medeverdachte 1] verricht betaaltransactie langs route van [account]

In de gehele historische verkeersgegevens komt het maar eenmaal voor dat de telefoon met het imei-nummer [nummer 10] ( [account] ) een reisbeweging maakt over de A28 in de richting van Zwolle en vervolgens gebruik maakt van zendmasten in de omgeving van Wezep. De telefoon met het imei-nummer [nummer 10] ( [account] ) straalt op 3 juni 2020 om 13.41 uur een zendmast in Zeewolde aan en om 16.42 uur een zendmast in Wezep.

Op 3 juni 2020 om 16.52 uur heeft er een betaaltransactie plaatsgevonden met rekening [rekeningnummer 2] in gebruik bij [medeverdachte 1] bij de Mc Donalds in Nijkerk. Er staat één betaalpas op naam van [medeverdachte 1] . Er is geen gemachtigde voor de betaalrekening. Deze McDonalds bevindt zich nabij de A28. Volgens Google Maps bedraagt de reistijd tussen de locatie van de laatste zendmast in Wezep en de locatie van de McDonalds circa 27 minuten. Het gebruik tussen de laatste zendmast in Wezep en de betaalautomaat in Nijkerk is 28 minuten en past in de reisbeweging die door [account] is ingezet naar Amsterdam.

Gebruikte zendmasten [account] te relateren aan [medeverdachte 1]

De meest gebruikte zendmast van [telefoonnummer 14] in Nederland is KPN-zendmast 9075489, [adres 23] in Amsterdam. De woning van de vriendin van [medeverdachte 1] , [naam 30] , gelegen aan de [adres 24] te Amsterdam, ligt in de zendrichting van deze zendmast. De afstand van de woning van [naam 30] tot genoemde zendmast is ongeveer 210 meter (hemelsbreed).

De op één na meest gebruikte zendmast in Nederland is KPN-zendmast 7501089 aan het [adres 25] in Almere (16 keer). KPN-zendmast 7501089 aan het [adres 25] in Almere is ook de meest gebruikte zendmast (thuismast) in de historische gegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 7] van [medeverdachte 1] .

Telefoonnummers [telefoonnummer 7] en [telefoonnummer 14] maken dezelfde reisbewegingen

In de historische gegevens van de telefoonnummers [telefoonnummer 7] en [telefoonnummer 14] komen tientallen registraties naar voren waarbij de telefoonnummers [telefoonnummer 7] en [telefoonnummer 14] kort achter elkaar, minder dan 10 minuten, dezelfde zendmast of een zendmast op dezelfde locatie gebruiken. Ook komt het regelmatig voor dat de telefoonnummers [telefoonnummer 7] en [telefoonnummer 14] buiten Amsterdam zendmasten gebruiken waaruit een gezamenlijke reis zichtbaar wordt. Er zijn 3 periodes waarin beide telefoonnummers zendmasten in het buitenland gebruiken, voorafgaand en gevolgd door zendmasten in Breda. Dit was op:

12 juni 2020 tussen 13.12 uur en 15.03 uur;

19 juni 2020 tussen 17.03 uur en 19.30 uur;

Tussen 28 juni 2020 22.16 uur en 30 juni 2020, 16.02 uur.

In de periode van 10 juni 2020 tot en met 6 juli 2020 zijn er op 24 dagen dezelfde mastlocaties of reizen zichtbaar. De rechtbank leidt uit de analyse van de politie van de historische gegevens af dat het Sky-imei [nummer 8] ( [telefoonnummer 14] ) gekoppeld aan de gebruiker [account] en het telefoonnummer [telefoonnummer 7] met elkaar meereizen in zowel Nederland als in het buitenland.

Tussenconclusie

De rechtbank heeft de voor de identificatie redengevende feiten en omstandigheden hierboven uiteengezet. Deze heeft zij in zijn geheel en onderlinge samenhang bezien en beoordeeld. Naar het oordeel van de rechtbank kan op basis daarvan buiten redelijke twijfel worden vastgesteld dat [medeverdachte 1] de gebruiker is van het account [account] .

( c) [verdachte] is de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 1]

[verdachte] heeft op 10 juli 2020 bij de politie (in een ander onderzoek) verklaard dat hij te bereiken was op telefoonnummer [telefoonnummer 1] . Op 1 mei 2020 heeft [verdachte] met telefoonnummer [telefoonnummer 1] naar het opsporingsteam van de politie gebeld in verband met onderzoek [naam 31] . De politie heeft de historische gegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 1] over de periode van 17 mei 2020 tot en met 17 november 2020 opgevraagd. Dit betreft een [merk 2] prepaid telefoonnummer. Van provider KPN werden de gegevens over de periode van 20 mei tot en met 13 juli 2020 ontvangen. In de periode dat er historische gegevens beschikbaar zijn van dit telefoonnummer, werd het telefoonnummer in één telefoontoestel gebruikt. Dit betreft een [telefoon 6] met imei-nummer [nummer 17] .

Tijdens een doorzoeking van de woning van [verdachte] op 30 september 2020 werd (in onderzoek [naam 14] ) een [telefoon 2] (met imei-nummer [nummer 17] ) aangetroffen en in beslag genomen.

Uit de historische gegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 1] blijkt dat op 3 juli 2020 om 21.05 uur een uitgaand gesprek van 45 seconden heeft plaatsgevonden naar telefoonnummer [telefoonnummer 17] op naam van [naam 32] , gevestigd aan de [adres 26] in (5466 RB) Veghel. In de contacten stond dit telefoonnummer opgeslagen onder de naam ‘ [naam 33] ’. De vestigingsdirecteur van het Sligro filiaal aan de [adres 27] in Amsterdam liet in reactie op vragen van de politie weten dat [verdachte] van 3 op 4 juli 2020 van 21.00 tot 6.00 uur had moeten werken, maar zich ziek had gemeld.

De meest gebruikte zendmast van het telefoonnummer staat aan de [adres 28] in Amsterdam. Het woonadres van [verdachte] ligt binnen het zendbereik van deze zendmast. De afstand van de woning tot aan de zendmast bedraagt ongeveer 55 meter. Op nummers 2 en 8 van de 10 contacten waarmee het telefoonnummer het meest contact heeft, staan nummers op naam van [naam 34] , de partner van [verdachte] .

Gelet op bovengenoemde bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat [verdachte] de gebruiker is van het telefoonnummer [telefoonnummer 1] in de periode van 20 mei tot en met 13 juli 2020.

( d) [medeverdachte 3] is de gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer 2]

In onderzoek [naam 15] werd sinds 23 december 2019 onderzoek gedaan naar de mogelijke betrokkenheid van de handel in zware wapens door onder andere [medeverdachte 3] . In dat kader werd ook telecommunicatie onderschept in de periode voorafgaand aan en tijdens het schietincident in Beuningen op 6 juli 2020. Uit tapgesprekken in dit onderzoek is naar voren gekomen dat [medeverdachte 3] gebruik maakte van telefoonnummer [telefoonnummer 2] . Het telefoonnummer [telefoonnummer 2] is in onderzoek [naam 15] van 18 mei 2020 tot en met 3 september 2020 getapt. [medeverdachte 3] bleek de enige gebruiker van het telefoonnummer te zijn.

De politie heeft van dit telefoonnummer de historische gegevens over de periode van 22 juni tot en met 22 december 2020 opgevraagd. KPN heeft deze gegevens vervolgens over de periode van 22 juni tot en met 3 december 2020 aan de politie verstrekt. Het telefoonnummer is, in de periode waarover de historische gegevens zijn verstrekt, in één toestel gebruikt, namelijk een [telefoon 6] met imei-nummer [nummer 18] .

De meest gebruikte zendmast van telefoonnummer [telefoonnummer 2] betreft een zendmast aan de [adres 29] in Amsterdam. Ook op nummer twee, drie en vijf van de meest gebruikte zendmasten staan zendmasten die op dit adres zijn gesitueerd. [naam 35] ligt aan de [adres 30] te Amsterdam. Dit is in de directe omgeving van de zendmast aan de [adres 29] in Amsterdam. De afstand van de muziekstudio tot aan de zendmasten bedraagt hemelsbreed ongeveer 325 meter. Het management van de [naam 35] wordt gedaan door [naam 36] , [medeverdachte 1] en [naam 37] . [medeverdachte 1] , de broer van [medeverdachte 3] , heeft op 7 juli 2020 verklaard dat hij een label heeft en dat hij het management voor artiesten doet die bij het label [naam 35] zijn aangesloten. [medeverdachte 3] is rapper onder de artiestennaam [naam 38] .

Op nummer vier, zes, zeven, negen en dertien van de meest gebruikte zendmasten van telefoonnummer [telefoonnummer 2] staan zendmasten die zijn gesitueerd aan de [adres 31] in Diemen. [medeverdachte 3] woonde ten tijde van het delict op 6 juli 2020 aan de [adres 32] in Amsterdam. Dit adres ligt in de zendrichting van de zendmasten aan de [adres 31] in Diemen. De afstand van de woning tot de zendmasten aan de [adres 31] in Diemen is ongeveer 400 meter (hemelsbreed).

Tussenconclusie

Gelet op de informatie uit de tapgesprekken uit onderzoek [naam 15] en de zendmastgegevens in de periode van 22 juni 2020 tot en met 22 december 2020 waarvan de meest gebruikte zendmasten kunnen worden gekoppeld aan locaties die met [medeverdachte 3] in verband kunnen worden gebracht, stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 3] de gebruiker is geweest van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] rond/in de periode van het tenlastegelegde.

( e) [naam 21] is in gebruik bij [medeverdachte 3] van 3 t/m 6 juli 2020

Het account [naam 21] communiceert op 3 tot en met 6 juli 2020 met de accounts [account] , [naam 39] en [naam 40] . De rechtbank gaat er op basis van de volgende feiten en omstandigheden vanuit dat [medeverdachte 3] de gebruiker is van dit account in de periode van 3 tot en met 6 juli 2020.

Vergelijking zendmastregistraties [naam 21] en [telefoonnummer 2]

[naam 21] is gekoppeld aan één imei-nummer, namelijk [nummer 19] en in de periode dat er historische verkeersgegevens beschikbaar zijn (van 6 april 2020 t/m 28 juli 2020) gebruikt in combinatie met één telefoonnummer: [telefoonnummer 18] .

Op basis van een vergelijking van de zendmastregistraties kunnen de privé-telefoon van [medeverdachte 3] ( [telefoonnummer 2] ) en de [naam 21] ( [telefoonnummer 19] ) op 3 juli vóór 22.34 uur niet dezelfde gebruiker hebben. Op 6 juli 2020 na 18.38 uur kunnen zij ook niet dezelfde gebruiker hebben. In de tussengelegen periode is het op basis van de aangestraalde zendmasten niet uit te sluiten dat de telefoons dezelfde gebruiker hebben.

Meest gebruikte mast: [adres 31] in Diemen

In de periode van 3 tot en met 6 juli 2020 is de zendmast aan de [adres 31] in Diemen de meest gebruikte zendmast van telefoonnummer [telefoonnummer 18] ( [naam 21] ). Er zijn 18 registraties aan de Wisselwerking en 30 registraties op verschillende andere adressen in de periode gelegen na 3 juli 2020, 22.34 uur en voor 6 juli 2020, 18.38 uur. Binnen die periode zijn er totaal 48 registraties. 18 van 48 is 37,5% van de registraties.

Op nummer vier, zes, zeven, negen en dertien van de meest gebruikte zendmasten van het privételefoonnummer van [medeverdachte 3] ( [telefoonnummer 2] ) staat (ook) de zendmast aan de [adres 31] in Diemen. Zoals hierboven al is vermeld, woonde [medeverdachte 3] tijde van het delict aan de [adres 32] in Amsterdam en ligt dit adres in de zendrichting en op ongeveer 400 meter (hemelsbreed) van de zendmasten.

Vergelijking inhoud chatberichten [naam 21] met [medeverdachte 3]

1) met een ander in de auto

Op 4 juli 2020 rond half 11 ’s ochtends worden de volgende chats verstuurd:

Datum – Tijd UTC+2 Zender Ontvanger Bericht

2020-07-04 10:35:57 [naam 21] [account] Zit nu in de auto met die andere 2

2020-07-04 10:35:58 [naam 21] [account] Mij [naam 41] heb ik al weggestuurd.

Op 4 juli 2020 om 9.54 uur straalt de telefoon van [naam 21] een mast aan de [adres 33] in Amsterdam aan (datablok 12340 sec). Daarvoor straalde de telefoon om 1.54 uur voor het laatste een zendmast aan, gelegen aan de [adres 34] in Amsterdam (datablok 28800 sec).

Op 4 juli 2020 om 5.19 uur straalt telefoonnummer [telefoonnummer 2] de mast aan de [adres 35] in Amsterdam aan (datablok van 20352 seconden). Binnen een datablok kan de telefoon een reisbeweging hebben gemaakt. De zendmasten binnen het datablok worden door de provider niet geregistreerd. De volgende registratie is om 10.58 uur aan de [adres 36] in Amsterdam.

Op 4 juli 2020 om 11.11 uur wordt [medeverdachte 3] op telefoonnummer [telefoonnummer 2] gebeld.

Uit het telefonisch gesprek volgt dat [medeverdachte 3] in de auto zit en dat bij hem op de achtergrond een andere man te horen is. De telefoon van [medeverdachte 3] straalt op dat moment een steunzender aan de [adres 36] te Amsterdam aan. Ook het telefoonnummer van [verdachte] ( [telefoonnummer 1] ) straalt om 10.54 uur en om 10.58 uur dezelfde steunmast aan de [adres 36] te Amsterdam, aan. Het telefoonnummer van [verdachte] straalde om 10.05 uur een zendmast aan de [adres 28] in Amsterdam aan.

Hieruit leidt de rechtbank af dat [naam 21] rond half 11 in de auto zat met twee anderen en dat hij even daarna in ieder geval eenzelfde zendmast als [verdachte] aanstraalde die tussen 10.05 van de Rijnstraat is verplaatst naar de Wibautstraat in Amsterdam.

2) [naam 41] is [medeverdachte 2]

Voor 10.00 uur op 4 juli 2020 heeft de telefoon van [verdachte] een reisbeweging gemaakt van Amsterdam (6.37 uur) naar Ochten (7.47 uur, datablok 5455 sec), Echteld (9.12 uur), Tiel (9.15 uur), Geldermalsen (9.18 uur), Breukelen (9.43 uur), [adres 28] Amsterdam (10.05 uur). Op 4 juli 2020 om 8.27 uur maakte de telefoon van [verdachte] verbinding met de Wifi van het tankstation [naam 6] in Beuningen. [medeverdachte 2] was op datzelfde moment bij de [naam 6] aanwezig en vulde daar de olie bij van de [auto 11] [kenteken 5] . [naam 36] heeft verklaard dat hij de man op een foto, zijnde [medeverdachte 2] herkende onder de naam ‘ [naam 41] ’.

Het bericht van [naam 21] dat [naam 41] is afgezet en dat hij met nog 2 andere mannen in de auto zit, past bij het tapgesprek van [medeverdachte 3] dat hij in een auto zit met in ieder geval een andere man, dat [medeverdachte 3] en [verdachte] zich bevinden op dezelfde zendmast, dat daaraan voorafgaand [verdachte] en [medeverdachte 2] in Beuningen waren en (in ieder geval) [verdachte] daarna een reisbeweging naar Amsterdam heeft gemaakt.

3) [auto 1] bus naar locatie verplaatsen en vervoer terug regelen

Op 4 juli 2020, in het begin van de middag, vindt de volgende communicatie plaats:

Datum – Tijd UTC+2 Zender Ontvanger Bericht

04-07-2020 12:21:32 [naam 21] [account] Jachtig

04-07-2020 12:21:37 [naam 21] [account] Ja tag

04-07-2020 12:22:10 [naam 21] [account] Alles ready

04-07-2020 12:22:26 [naam 21] [account] We zijn omw kap hallen

04-07-2020 12:23:33 [naam 21] [account] Verplaatsing vn auto naar locatie

04-07-2020 12:24:22 [naam 21] [account] Ja we moesten ook aan vervoer denken om terug te komen

04-07-2020 12:24:43 [naam 21] [account] Plus die andere man had me gefixt met tank

2020-07-04 12:25:09 [naam 21] [account] Die auto moet naar me deur vn die andere man tovert is dit man

2020-07-04 12:26:11 [naam 21] [account] Omwbus pin

2020-07-04 12:26:16 [naam 21] [account] Pakken

2020-07-04 12:27:01 [naam 21] [account] Net schip

2020-07-04 12:27:03 [naam 21] [account] Voorbij

2020-07-04 12.27:13 [naam 21] [account] Ik ga terug dan

2020-07-04 12:27:33 [naam 21] [account] Naar

2020-07-04 12:29:01 [naam 21] [account] Naar bus toe zij k

2020-07-04 12:30:06 [naam 21] [account] Ja naar die bus

2020-07-04 12:30:31 [naam 21] [account] Moest die gas hallen die was met autopech met een Some kut auto

2020-07-04 12:31: 04 [naam 21] [account] Daarom reed ik naar daar hem helpen gas paken nu ons bus

2020-07-04 12:32.09 [naam 39] [account] Ik ben met broeder.

Op 4 juli 2020 vinden de volgende tapgesprekken plaats:

Om 12.04:17 uur belt [medeverdachte 3] ( [telefoonnummer 2] ) naar [naam 42] ( [telefoonnummer 20] ). De telefoon van [medeverdachte 3] straalt op dat moment de mast aan de [adres 37] in Amsterdam aan. Samenvatting van het gesprek:

“ [medeverdachte 3] zegt dat NNm de deur open moet maken. Vervolgens hoor ik hem ( [medeverdachte 3] ) op de

achtergrond zeggen dat iemand moet uitstappen.”

Om 12.04:54 uur belt [medeverdachte 3] ( [telefoonnummer 2] ) opnieuw naar [naam 42] ( [telefoonnummer 20] ). De telefoon van [medeverdachte 3] straalt ook op dat moment de mast aan de [adres 37] in Amsterdam aan. Samenvatting van het gesprek:

“NNm zegt dat [medeverdachte 3] eerst aan moet bellen, op 26-2.”

Om 12.50:07 uur wordt [medeverdachte 3] ( [telefoonnummer 2] ) gebeld door [naam 3] ( [telefoonnummer 11] ). Samenvatting van het gesprek:

“Beiden spreken door elkaar.

[naam 3] Jo Biggie, ik zie je lopen man broer

[medeverdachte 3] je ben een grappenmaker man,

[naam 3] : ik zie je lopen, ik kom gelijk naar je toe, loop verder, loop verder

[medeverdachte 3] : broer dit duurt doet lang, dit duurt lang, lang, (hij klinkt gehaast)

[naam 3] : Ik heb je ik heb je, ik loop, ik ben beneden man broer, ik ben beneden

[medeverdachte 3] : hoe lang ga je nou door man,

[naam 3] : je ziet me gelijk als je naar die waggie loopt nu direct

[medeverdachte 3] : waar, waar sta je dan broer, waar?

[naam 3] : loop door, loop door, ga naar die waggie toe waar je stond, dan zie je mij gelijk verschijnen (hij wil nog wat zeggen maar de verbinding wordt verbroken)”

Om 13.42:06 uur belt [medeverdachte 3] ( [telefoonnummer 2] ) opnieuw naar [naam 42] ( [telefoonnummer 20] ). De telefoon van [medeverdachte 3] straalt ook op dat moment de mast aan de [adres 38] in Amsterdam aan. De stem van de beller wordt herkend als [medeverdachte 3] . De uitwerking van het gesprek luidt als volgt:

“Voordat de verbinding tot stand komt zegt een Nnman2 op de achtergrond: Die mannen weten niet dat je uh uh de auto hebt gereden (bestuurd) ja kan de auto gereden hebben

Nnman3 [ [naam 42] ]:…Jenever (fon)....

NNm [ [medeverdachte 3] ]: Hé, waar zijn jullie?

NNman3[ [naam 42] ]: Oh, hier man

NNm [ [medeverdachte 3] ]: Oh, oké waar is [naam 43] (fon) [de rechtbank begrijpt: [naam 43] ].

NNm3[ [naam 42] ]: Wacht.

Dan komt er een NNman4 aan de lijn.

NNm3[ [naam 42] ]: Hier.

NNm4 [ [medeverdachte 3] ]:....(door elkaar gepraat op de achtergrond/ntv)... [naam 47] ? Ja wat doe je?

NNm [ [naam 43] ]: Wacht even, ik hoor je niet man, wacht

NNm4 [ [medeverdachte 3] ]: Heb je die GA (fon) genomen?

NNm [ [naam 43] ]: (heel zachtjes: Hallo) Yoooo!

NNm4 [ [medeverdachte 3] ]: Had je die GA's gevonden?

NNm [ [naam 43] ]: Heeee, laat me het direct gaan halen, sorry sorry

NNm4 [ [medeverdachte 3] ]: Nee hoeft niet, hoeft niet, hoeft niet, hoeft niet is geregeld

NNm [ [naam 43] ]: Oké, in orde

NNm4 [ [medeverdachte 3] ]: Maar kan jij nu naar de Bijlmer rijden?

NNm [ [naam 43] ]: Heeeyyy, we moeten direct gaan hé?

NNm4 [ [medeverdachte 3] ]: Ja man, in een moment maar je moet iets kleins doen dan ben je klaar, jongen jouw dag is gezegend, je moet iets kleins doen dan ben je klaar

NNm [ [naam 43] ]: oké in orde, nee maar moeten wij nu direct vertrekken?

NNm4 [ [medeverdachte 3] ]: Ja ja uhm, luister wat je moet doen. Je moet achter een man aanrijden met jou auto

NNm [ [naam 43] ]: ja

NNm4 [ [medeverdachte 3] ]: en dan moet je die man weer meenemen en weg brengen want die man gaat daar iets anders zetten (achterlaten) en dan ben je klaar.

NNm [ [naam 43] ]: Oké

NNm4 [ [medeverdachte 3] ]: Ja. Dalijk (tot straks)

Einde gesprek”

Om 12.23 uur is de [naam 21] met de [naam 16] aan het teksten over “Verplaatsing vn auto naar locatie” en “Ja we moesten ook aan vervoer denken om terug te komen”. In het tapgesprek van 13.42 uur vraagt [medeverdachte 3] aan [naam 43] : “die man weer meenemen en weg brengen” en “die man gaat daar iets anders zetten (achterlaten)”.

De rechtbank leidt hieruit af dat er kennelijk een auto moet worden weggezet en om terug te komen is ook vervoer nodig en een bestuurder. Dat past bij het gesprek van 13.42 uur, waarin aan [naam 43] wordt gevraagd achter iemand aan te rijden en die persoon daarna weg te brengen.

Uit het tapgesprek volgt dat [medeverdachte 3] rond 12.50 uur in Zaandam is bij [naam 3] . Dit wordt bevestigd door de zendmastgegevens. Het telefoonnummer [telefoonnummer 2] van [medeverdachte 3] straalt op 4 juli 2022 om 12.34 uur de mast [adres 39] te Zaandam aan en om 12.50 uur de mast [adres 40] te Zaandam. Het telefoonnummer [telefoonnummer 11] in gebruik bij [naam 3] straalt op 4 juli 2020 van 09.10 uur tot en met 12.54 uur de zendmast aan [adres 40] in Zaandam aan. Het telefoonnummer [telefoonnummer 1] , gekoppeld aan [verdachte] straalt om 13.02 uur eveneens een mast in Zaandam aan (aan de Krimp 3).

Later die middag wordt de [auto 1] naar Beuningen gebracht: Op de camerabeelden van de woning aan de [adres 6] in Beuningen is onder andere te zien dat op 4 juli 2020 om 17.22:30 uur een witte [auto 1] in beeld komt, komende uit de richting van de rotonde Wilhelminalaan/Trajanussingel/Thujapark en rijdend in de richting van de Van Heemstraweg in Beuningen. Op de camerabeelden van de woning aan de [adres 6] in Beuningen van 4 juli 2020 is te zien dat om 17.22:05 uur een zwarte [auto 3] in beeld komt, komende uit de richting van de rotonde Wilhelminalaan/Trajanussingel/Thujapark en rijdend in de richting van de Van Heemstraweg in Beuningen.

Op de camerabeelden van de Wilhelminalaan is te zien dat de zwarte [auto 3] om 17.37 uur in de richting van de Rijksweg rijdt. Gelet hierop kan er van uit worden gegaan dat aan het eind van de middag op 4 juli 2020 de [auto 1] naar Beuningen is gebracht.

Het verplaatsen van de [auto 1] bus komt overeen met het bericht van [naam 21] eerder die dag (12.23 uur): “verplaatsing vn auto naar locatie”.

4) gas regelen

Op 4 juli 2020 om 12.30 en 12.31 uur schrijft de [naam 21] naar de [account] ( [medeverdachte 1] ): "Moest die gas hallen die was met auto pech met een Some kut auto" en "Daarom reed ik naar daar hem helpen gas paken nu ons bus".

[medeverdachte 3] laat in het tapgesprek van 13.42 uur aan [naam 43] weten dat het gas inmiddels is geregeld. [medeverdachte 3] zegt tegen ‘ [naam 43] ’ ( [naam 43] ): “Had je die GA's gevonden?” [naam 43] reageert daarop: “Heeee, laat me het direct gaan halen, sorry sorry”, waarop [medeverdachte 3] zegt: “Nee hoeft niet, hoeft niet, hoeft niet, hoeft niet is geregeld.”.

5) Ze weet van niks

Op 4 juli 2020 om 20.30 uur belt [medeverdachte 3] met ( [telefoonnummer 21] ) [naam 44] :

“ [naam 45] : hallo (op de achtergrond klinkt muziek)

[medeverdachte 3] : he

[naam 45] : ja

[medeverdachte 3] : waar ben je?

[naam 45] : ik ben op een feestje

[medeverdachte 3] : waar is het?

[naam 45] : eh eh Kraaiennest

[medeverdachte 3] : oke maar heb je dat ding daar nog?

[naam 45] : wat voor ding?

[medeverdachte 3] : ik heb, ik heb, ik moet een schoen bij je nemen, een kadootje van mij

[naam 46] : nee bij wie? (klinkt verbaast)

[medeverdachte 3] : bij jou

[naam 45] : wie had, wie had gezegd dan?

[medeverdachte 3] : je vader

[naam 45] : oh nee hij heeft ... ik heb hem niet gesproken

[medeverdachte 3] : meekomen nu, meekomen nu want het is dringend, meekomen”

[naam 44] noemt haar oom, [medeverdachte 1] , haar ‘vader’.

Op 4 juli 2020 om 20:32:34 stuurt de [naam 21] aan de [account] : Nee man ze weet vn nix zegt ze.

6) [naam 47]

De [naam 21] schrijft op 4 juli 2020 om 20.36 uur: “ [naam 47] is over uurtje ready hij ging oppassen”.

In een tapgesprek op de TA008 (PI-lijn), sessienummer 175, zegt [medeverdachte 3] tegen [naam 48] : "Ik kan je niet zo. Ik kan je niet zo uitleggen maar even in codetaal: Met [naam 47] zit vast ook. Hij zit ook hier. Je weet toch. Dus ermoeten dingen geregeld worden. Maar ik spreekje tamara wel daar over. Dus is een beetje gezeik eigenlijk.".

[medeverdachte 3] en [verdachte] zaten in dezelfde P.I. in Lelystad. Op 13 oktober 2020 hebben ze ongeveer een uur bij elkaar op cel gezeten. In de opgenomen vertrouwelijk communicatie van 29 oktober 2020 tussen [medeverdachte 3] en [naam 49] wordt door [medeverdachte 3] benoemd dat hij met zijn [naam 47] op cel had gezeten. [medeverdachte 3] en [verdachte] zijn neven van elkaar.

Tussenconclusie

Op grond van voorgaande feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat [medeverdachte 3] de gebruiker van het account [naam 21] is geweest in de periode van 3 juli 2020, vanaf of na 22.34 uur tot 6 juli 2020 om 18.38 uur.

( f) [medeverdachte 4] is de gebruiker van de [telefoon 7] , [telefoon 8] en de telefoonnummers [telefoonnummer 3] , [telefoonnummer 5] en [telefoonnummer 4]

In de registraties zijn registraties van de telefoonnummers [telefoonnummer 5] en [telefoonnummer 4] gezien op de telecommasten in Beuningen rond de tijd van het delict op 6 juli 2020. Deze telefoonnummers maken met het (hierna te bespreken) Sky-account [naam 40] alle drie een reisbeweging naar Rotterdam. Nader onderzoek wees uit dat de inzittende(n) van de [auto 2] met het kenteken [kenteken 1] naar alle waarschijnlijkheid binnen het dekkingsgebied rijden van de gebruiker(s) van de telefoonnummers [telefoonnummer 4] en [telefoonnummer 5] .

Telefoonnummer [telefoonnummer 3]

De politie heeft onderzoek gedaan naar de historische gegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 3] . Dit betreft een T-Mobile prepaid telefoonnummer en staat bij het Ciot op naam van [medeverdachte 4] , wonende aan de [adres 41] in Amsterdam. Dit betreft volgens de GBA-gegevens de vader van verdachte [naam 50] (hierna: [medeverdachte 4] ). [medeverdachte 4] heeft tijdens een politieverhoor op 15 juni 2018 verklaard dat zijn telefoonnummer [telefoonnummer 22] was. De politie heeft de historische gegevens van dit telefoonnummer over de periode van 12 april tot en met 12 oktober 2020 opgevraagd en de historische gegevens van 24 april tot en met 23 september 2020 verkregen. Het telefoonnummer is in de periode van 24 april tot en met 23 september 2020 in twee telefoontoestellen gebruikt:

Een Apple [telefoon 7] met imei-nummer [nummer 20] en

Een [telefoon 6] met imei-nummer [nummer 21] .

Voor 25 juni 2020 en na 7 juli 2020 heeft het telefoonnummer geen contact met het telecomnetwerk. Op de volgende dagen is de telefoon daadwerkelijk gebruikt:

Op 25 juni 2020 in de Apple [telefoon 7] met imei-nummer [nummer 20] ;

Op 1 juli 2020 en 2 juli 2020 in de [telefoon 6] met imei-nummer [nummer 21] ;

Op 2 juli 2020 en 3 juli 2020 in de Apple [telefoon 7] met imei-nummer [nummer 20] en

Op 7 juli 2020 in de Apple [telefoon 7] met imei-nummer [nummer 20] .

De door het telefoonnummer meest gebruikte zendmast is gelegen aan de [adres 42] in Amsterdam-Noord.

Deze zendmast bevindt zich in de directe omgeving van de [adres 43] in Amsterdam. Hier staat volgens het BRP [getuige 11] ingeschreven.

[getuige 11] heeft verklaard dat [medeverdachte 4] in de zomervakantieperiode van 2020 (juni/juli/augustus) bij haar verbleef. Voor zover zij zich kan herinneren was [medeverdachte 4] in het weekend van 3 tot en met 6 juli 2020 bij haar thuis.

Telefoonnummer [telefoonnummer 4]

De politie heeft onderzoek gedaan naar de historische gegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 4] . Dit betreft een [merk 2] prepaid telefoonnummer. De politie heeft de historische gegevens van dit telefoonnummer over de periode van 12 april tot en met 12 oktober 2020 opgevraagd en van 20 april tot en met 11 juli 2020 verkregen. De historische gegevens van het telefoonnummer zijn gekoppeld aan twee IMSI-nummers: [nummer 22] (20 april tot en met 11 juni 2020) en [nummer 23] (1 juli tot en met 11 juli 2020). Het telefoonnummer is in de periode van 20 april tot en met 11 juli 2020 in drie telefoontoestellen gebruikt:

Een [telefoon 9] met imei-nummer [nummer 24] (van 20 april tot en met 11 juni 2020);

Een [telefoon 6] met imei-nummer [nummer 21] (op 1 juli 2020 en van 4 juli tot en met 6 juli 2020) en

Een Apple [telefoon 7] met imei-nummer [nummer 20] (van 7 juli tot en met 11 juli 2020).

Na 1 juli 2020 worden hoofdzakelijk zendmasten in Amsterdam en omgeving gebruikt.

Op 8 juli 2020 om 12.12 uur is telefoonnummer [telefoonnummer 4] gebeld door telefoonnummer [telefoonnummer 23] op naam van [naam 51] . Dit betreft een inkomend gesprek van 2 seconden dat wordt doorgeschakeld naar de voicemail.

De door het telefoonnummer meest gebruikte zendmast is gelegen aan de [adres 42] in Amsterdam-Noord.

Telefoonnummer [telefoonnummer 5]

De politie heeft onderzoek gedaan naar de historische gegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 5] . Dit betreft een [merk 3] prepaid telefoonnummer. De politie heeft de historische gegevens van dit telefoonnummer over de periode van 12 april tot en met 12 oktober 2020 opgevraagd en de historische gegevens van 25 april tot en met 10 oktober 2020 verkregen. De eerste registratie in de historische gegevens van dit telefoonnummer betreft een registratie op 25 april 2020 om 13.13:19 uur op een zendmast in Amsterdam. Op 29 april 2020 om 15.15 uur is [medeverdachte 4] aan de Carel Looierstraat in Lichtenvoorde door de politie aangehouden omdat hij inbrekerswerktuigen voorhanden had. Hij vertelde de politie toen dat hij net vier dagen vrij was uit detentie in België. Het telefoonnummer is in de periode van 25 april 2020 tot en met 10 oktober 2020 in drie telefoontoestellen gebruikt:

Een Apple [telefoon 7] met imei-nummer [nummer 20] (van 25 tot en met 29 april 2020, van 15 juni tot en met 1 juli 2020 en van 4 juli tot en met 7 juli 2020);

Een [telefoon 10] met imei-nummer [nummer 25] (van 29 april tot en met 12 juni 2020) en

Een [telefoon 6] met imei-nummer [nummer 21] (op 2 en 3 juli 2020 en van 7 tot en met 11 juli 2020).

Vanaf 11 juli 2020 heeft het telefoonnummer geen contact meer met het telecomnetwerk.

Op nummer drie van de telefoonnummers waarmee telefoonnummer [telefoonnummer 5] het meest contact heeft, staat het telefoonnummer [telefoonnummer 23] op naam van [naam 51] , wonende aan de [adres 44] in Amsterdam. Op dit adres staat onder andere [naam 52] ingeschreven, die blijkens de GBA de moeder is van [medeverdachte 4] . Zij is sinds 15 augustus 2018 getrouwd met [naam 51] . [medeverdachte 4] heeft tijdens een politieverhoor op 15 augustus 2018 verklaard dat zijn moeder op [telefoonnummer 24] te bereiken is. Met dit telefoonnummer is van 25 april tot en met 10 juli 2020 contact.

Op nummers 6 en 10 van de telefoonnummers waarmee telefoonnummer [telefoonnummer 5] het meest contact heeft staan de telefoonnummers [telefoonnummer 25] op naam van [adres 45] , 1507 CX in Zaandam en [telefoonnummer 26] op naam van [naam 54] , wonende aan [adres 45] in (1507 CX) Zaandam. Op dit adres staat bij het GBA [naam 54] ingeschreven. Deze heeft dezelfde vader als verdachte [medeverdachte 4] en is dus zijn halfbroer.

Op nummer 8 van de telefoonnummers waarmee telefoonnummer [telefoonnummer 5] het meest contact heeft staat telefoonnummer [telefoonnummer 27] op naam van [naam 55] , gevestigd aan de [adres 46] in (1097 HP) Amsterdam.

De door het telefoonnummer meest gebruikte zendmasten zijn alle gelegen aan de [adres 47] in Amsterdam. Het woonadres van de vader van [medeverdachte 4] aan de [adres 41] in Amsterdam ligt in de zendrichting en binnen het zendbereik van deze zendmasten. De afstand van de woning tot de zendmasten is ongeveer 310 meter. Het overgrote deel van de door het telefoonnummer gebruikte zendmasten is gelegen in Amsterdam.

Uit de historische gegevens van het telefoonnummer blijkt dat op woensdag 29 april 2020 zendmasten in Lichtenvoorde en Winterswijk zijn gebruikt. Op 29 april 2020 om 15.15 uur is [medeverdachte 4] in Lichtenvoorde door de politie aangehouden. Hij werd vervolgens overgebracht naar het politiebureau in Winterswijk, waar hij diezelfde dag om 21.20 uur werd heengezonden. Op 29 april 2020 om 15.08 uur, dus kort voor de aanhouding, maakte het telefoonnummer gebruik van een zendmast in Lichtenvoorde. Kort na de heenzending, om 21.27 uur en om 21.42 uur maakte het telefoonnummer gebruik van zendmasten in Winterswijk.

Op 22 juni 2021 heeft de politie [getuige 12] als getuige gehoord. Hij verklaarde dat hij de eigenaar is van [naam 55] en dat telefoonnummer [telefoonnummer 28] van hem is en vrijwel alleen door hem wordt gebruikt. Het telefoonnummer [telefoonnummer 29] had hij sinds 30 juni 2020 onder de naam ‘ [naam 56] ’ in zijn telefoon opgeslagen. [naam 56] heeft rijles gehad van [getuige 12] . Op de website van het CBR ziet [getuige 12] dat [medeverdachte 4] de achternaam van [naam 56] is. Hij kon in zijn telefoon zien dat hij op 6 juli 2020 vier keer telefonisch contact had gehad met het telefoonnummer van [naam 56] . Dit contact was altijd rijles-gerelateerd. [getuige 12] kon zich niet herinneren ooit met iemand anders dan [naam 56] contact te hebben gehad via telefoonnummer [telefoonnummer 29] .

(ad 4) Tussenconclusie ten aanzien van de telefoonnummers

Gelet op het voorgaande, stelt de rechtbank vast dat alle drie de bovenstaande telefoonnummers zijn gebruikt in de Apple [telefoon 7] met imei-nummer [nummer 20] en in de [telefoon 6] met imei-nummer [nummer 21] .

Uit het voorgaande blijkt dat in de Apple [telefoon 7] op de volgende data de volgende telefoonnummers zijn gebruikt:

25 juni en 2, 3 en 7 juli: [telefoonnummer 3] ;

25 tot en met 29 april, 15 juni tot en met 1 juli en 4 juli tot en met 7 juli 2020: [telefoonnummer 5] ;

7 tot en met 11 juli 2020: [telefoonnummer 4] .

Verder zijn in de [telefoon 6] op de volgende data de volgende telefoonnummers gebruikt:

1 en 2 juli 2020: [telefoonnummer 3] ;

2, 3 en 7 tot en met 11 juli 2020: [telefoonnummer 5] ;

1 en 4 tot en met 6 juli 2020: [telefoonnummer 4] .

imei-nummer 3565000100283034

imei-nummer [nummer 20] betreft een Apple [telefoon 7] . De politie heeft van dit imei-nummer de historische gegevens van 12 april tot en met 12 oktober 2020 opgevraagd. Door KPN zijn de gegevens verstrekt over de periode van 25 april 2020 tot en met 1 juli 2020 en van 4 juli 2020 tot en met 11 juli 2020. Door T-Mobile zijn de gegevens verstrekt over 25 juni en 2, 3 en 7 juli 2020. Gedurende de periode waarover de gegevens zijn verstrekt, zijn in de telefoon vier telefoonnummers gebruikt:

[telefoonnummer 5] (IMSI-nummer [nummer 26] ) van [merk 3] (KPN) prepaid van 25 tot en met 29 april, 15 juni tot en met 1 juli en 4 tot en met 7 juli 2020;

[telefoonnummer 30] (IMSI-nummer [nummer 27] ) van [merk 2] (KPN) prepaid van 29 april tot en met 15 juni 2020;

[telefoonnummer 3] (IMSI-nummer [nummer 28] ) van T-Mobile prepaid op naam van [medeverdachte 4] , wonende aan de [adres 41] in Amsterdam op 25 juni en 2, 3 en 7 juli 2020 en

[telefoonnummer 4] (IMSI-nummer [nummer 23] ) van [merk 2] (KPN) prepaid van 7 tot en met 11 juli 2020.

De registraties in de historische gegevens van imei-nummer [nummer 20] wijken niet wezenlijk af van die van de telefoonnummers [telefoonnummer 3] , [telefoonnummer 5] en [telefoonnummer 4] .

Op grond van de bovenstaande feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat [medeverdachte 4] in de tenlastegelegde periode de gebruiker is geweest van de genoemde [telefoon 7] , [telefoon 8] en de telefoonnummers [telefoonnummer 3] , [telefoonnummer 5] en [telefoonnummer 4] .

( g) [medeverdachte 4] is de gebruiker van het account [naam 40]

In de registraties zijn registraties van het (Sky-) telefoonnummer [telefoonnummer 6] gezien op de telecommasten in Beuningen rond de tijd van het delict. De politie heeft de historische gegevens van dit telefoonnummer over de periode van 21 april tot en met 12 oktober 2020 opgevraagd. In de periode dat er historische gegevens beschikbaar zijn (van 25 april tot en met 12 september 2020) is telefoonnummer [telefoonnummer 6] in één toestel gebruikt, namelijk een [telefoon 6] met imei-nummer [nummer 29] . Deze telefoon werd op 6 april 2020 bij de aanhouding van (medeverdachte) [medeverdachte 5] (in een ander onderzoek) aangetroffen en bij zijn vrijlating weer aan hem teruggegeven. In die telefoon bevond zich op dat moment ook het telefoonnummer [telefoonnummer 6] . Imei-nummer [nummer 29] is gekoppeld aan het Sky-account [naam 40] (hierna: [naam 40] ).

De rechtbank zal in het navolgende uiteenzetten op grond waarvan zij vaststelt dat [medeverdachte 4] de gebruiker van het account [naam 40] was.

Stemvergelijking [naam 40] met [medeverdachte 4]

Tussen de ontsleutelde berichten van het account [naam 40] zaten 12 audioberichten, verstuurd aan [account] op 1 juni (23.36:11, 23.36:47, 23.46:08 en 23.46:15 uur), 2 juni (01.42:09 uur), 3 juni (02.24:17, 02.24:32, 02.25:01 en 02.25:30 uur) en 4 juni 2020 (04.07:24, 04.:08:22 en 04.12:10 uur).

De berichten zijn door verbalisant [verbalisant 3] vergeleken met geïntercepteerde telefoongesprekken van [medeverdachte 4] . In de periode van 3 december 2020 tot en met 29 april 2021 werden in het onderzoek Nigeria van [medeverdachte 4] , telefoons (telefoonnummers en/of toestellen) afgeluisterd, verwerkt en opgeslagen. [medeverdachte 4] bleek de gebruiker van de getapte toestellen en of nummers. Verbalisant [verbalisant 3] komt tot de conclusie dat de inspreker van de getapte gesprekken en de inspreker van de audioberichten één en dezelfde persoon zijn. Hij heeft vervolgens een tweetal langdurige tapgesprekken van [medeverdachte 4] beluisterd. Dit betroffen de gesprekken: op de taplijn TA054, sessienummer 50 van 20 december 2020 om 14.06:12 uur en op de taplijn TA168, sessienummer 5 van 14 april 2021 om 17.26:22 uur. Verbalisant [verbalisant 3] heeft geconcludeerd dat [medeverdachte 4] ook de persoon is die te horen is in de voornoemde audioberichten. Hij herkende de stem onder andere aan zijn manier van praten, intonaties en bewoordingen. Ten aanzien van de bewoordingen heeft hij verwezen naar het audiobericht van 1 juni 2020 om 23.36:11 uur. Hierin wordt onder andere de woorden “meteen pap pap” gezegd. Deze bewoordingen worden door [medeverdachte 4] ook in tapgesprek TA054, sessienummer 50 van 20 december 2020 om 14.06:12 uur gebruikt: “Nee hij vroeg mij via zijn mattie pap pap pap”.

De rechtbank stelt op grond van het vorenstaande vast dat [medeverdachte 4] de gebruiker is geweest van het account [naam 40] in de periode van 1 tot en met 4 juni 2020. De rechtbank dient vervolgens de vraag te beantwoorden of [medeverdachte 4] ook de gebruiker is geweest van het account [naam 40] in de periode tussen 4 juni en 6 juli 2020, meer specifiek op 6 juli 2020.

Surinamer

Op 29 juni 2020 stuurt de gebruiker van het [naam 40] naar de gebruiker van Sky-account [naam 57] : “Ik ben het je lieveling surinamer”. Uit het GBA volgt dat de ouders van [medeverdachte 4] beide zijn geboren in Suriname.

Bijnaam [naam 58]

Het account [naam 40] is gekoppeld aan meerdere gebruikersnamen, waaronder: ‘ [naam 58] !!’ Op 26 oktober 2018 heeft [medeverdachte 4] verklaard dat [telefoonnummer 3] zijn telefoonnummer is. Er is onderzoek verricht naar applicaties die gekoppeld zijn aan telefoonnummer [telefoonnummer 3] . Hieruit komt de applicatie Telegram naar voren met accountnaam [naam 59] en schermnaam [naam 58] . Het account heeft de melding: “laatst gezien op 07 juli (2020) 07:04.”. Uit aanvullend internetonderzoek van de politie is gebleken dat zowel de accountnaam als de schermnaam bij de aanmaak van een account op Telegram door de gebruiker zelf moeten worden ingesteld. Uit onderzoek in de politiesystemen is gebleken dat een bijnaam van [medeverdachte 4] ‘ [naam 60] ’ (fonetisch) is. In een tapgesprek dat [medeverdachte 4] op 17 april 2020 om 15.16 uur vanuit de P.I. voerde, noemde hij zichzelf ‘ [naam 60] ’. In een tapgesprek dat [medeverdachte 4] op 21 april 2021 om 12.42 uur voerde, werd hij door degene met wie hij belde eveneens ‘ [naam 60] ’ genoemd. Op 6 juli 2020 werd [medeverdachte 1] als verdachte in onderzoek [naam 17] aangehouden. Er werd toen een Apple [telefoon 1] onder hem in beslag genomen. Uit onderzoek aan deze telefoon bleek dat onder telefoonnummer [telefoonnummer 3] in Telegram een contact met de naam ‘ [naam 60] ’ stond. Dit account was gekoppeld aan de gebruikersnaam [naam 59] .

Op 6 juli 2020, voor het schietincident, zijn in de historische gegevens van de privételefoonnummers [telefoonnummer 5] en 3167976619 en het Sky-telefoonnummer [telefoonnummer 6] tussen 02.49 uur en 4.53 uur registraties aanwezig waarbij gebruik wordt gemaakt van zendmasten aan de [adres 31] in Diemen. Op 6 juli 2020, na het schietincident, maakt telefoonnummer [telefoonnummer 6] , gezien de gebruikte zendmasten, een reisbeweging van Beuningen via Maarn, Utrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Barendrecht, Leiderdorp en Hoofddorp naar Amsterdam. Het lijkt op een reis over de A12 en A20 naar Rotterdam en vervolgens via de A4 naar Amsterdam. Gezien de zendmasten en de tijden waarop deze gebruikt worden lijkt het erop dat er gelijk of ongeveer gelijk gereden is met de telefoonnummers [telefoonnummer 5] en [telefoonnummer 4] .

Op basis van het dossier en hetgeen ter terechtzitting naar voren is gebracht, zijn er geen aanwijzingen dat het Sky-account naar een andere gebruiker is overgegaan in de periode na 4 juni tot en met 6 juli 2020.

Gelet op het voorgaande stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 4] de gebruiker is geweest van het account [naam 40] op 6 juli 2020.

( h) [medeverdachte 2] is de gebruiker van het (Antilliaanse) telefoonnummer [telefoonnummer 31] en de Nederlandse telefoonnummers [telefoonnummer 32] en [telefoonnummer 10]

telefoonnummer [telefoonnummer 31]

[naam 72] heeft op 10 maart 2021 verklaard dat zij op dat moment drie telefoonnummers van [medeverdachte 2] in haar telefoon had staan, waaronder het Antilliaanse telefoonnummer [telefoonnummer 31] . Dat nummer nam hij in gebruik toen hij in mei 2020 vrijkwam uit detentie in Duitsland en heeft hij gebruikt tot 9 juli 2020. De telefoon van [naam 61] is in beslag genomen en uitgelezen. Op deze telefoon zijn meerdere WhatsApp-gesprekken aangetroffen tussen telefoonnummer [telefoonnummer 33] van [naam 61] en telefoonnummer [telefoonnummer 31] op naam van ‘ [naam 62] ’.

Gelet op bovengenoemde bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 2] de gebruiker is van het telefoonnummer [telefoonnummer 31] in de periode van mei tot 9 juli 2020.

telefoonnummer [telefoonnummer 32]

Volgens gegevens van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is het prepaid nummer [telefoonnummer 32] op 12-3-2009 toegekend aan [naam 63] en is met ingang van 17-9-2020 een TMobile abonnement geworden op naam van [medeverdachte 2] .

Uit onderzoek is gebleken dat [naam 64] , wonende [adres 48] te Nijmegen de gebruikster is geweest van het mobiele nummer [telefoonnummer 32] . Zij heeft verklaard dat zij tijdelijk een prepaid nummer van [merk 3] heeft gebruikt met het telefoonnummer [telefoonnummer 32] , maar vanaf begin september 2019 dit nummer niet meer heeft gebruikt en opgewaardeerd. Telefoonnummer [telefoonnummer 32] wordt op 10-01-2020 gebruikt in imei-nummer [nummer 30] , een [telefoon 6] . Op 10-01-2020 wordt zendmast KPN-653019269 aan het [adres 49] in Nijmegen gebruikt.

Getuige [naam 61] heeft op 10 maart 2021 verklaard dat [medeverdachte 2] op dat moment gebruik maakte van telefoonnummer [telefoonnummer 32] .

De politie heeft onderzoek gedaan naar een Facebook-profiel op naam van [medeverdachte 2] ( [naam 65] ). Op dit profiel wordt op 26 oktober 2020 een dagsessie voor het zetten van een tattoo aangeboden voor 300 euro. Hierbij wordt onder andere verwezen naar het WhatsApp-telefoonnummer [telefoonnummer 32] .

De politie heeft verder het telefoonnummer onderzocht op gekoppelde sociale media. De WhatsApp-profielfoto komt overeen met een foto die op het Facebook-profiel op naam van [medeverdachte 2] ( [naam 65] ).

Uit de door de [naam 66] -bank aan de politie verstrekte bankmutaties blijkt dat op 7 juli 2020 een bij- en afschrijving van de bankrekening van [medeverdachte 2] plaatsvindt, die wordt uitgevoerd door middel van een betaalverzoek per SMS afkomstig van telefoonnummer [telefoonnummer 32] .

In de tijdlijn van een [telefoon 11] van [naam 67] , een vriendin van [medeverdachte 2] , is te zien dat het eerste contact tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 32] en dit toestel was op 13 juni 2020.

Op grond van bovengenoemde bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat het nummer [telefoonnummer 32] in elk geval vanaf 13 juni 2020 bij [medeverdachte 2] in gebruik was. Gelet op het laatste gebruik van het nummer [telefoonnummer 32] door getuige [naam 64] , waarschijnlijk op 10 januari 2020, de registraties van het nummer [telefoonnummer 32] op zendmasten in de directe omgeving van het plaats delict in Tienhoven op 4 juni 2020 en de eerste registratie van het telefoonnummer door een vriendin van [medeverdachte 2] op 13 juni 2020 vindt de rechtbank het zeer waarschijnlijk dat [medeverdachte 2] ook voor 13 juni 2020 van dit telefoonnummer gebruik maakte.

telefoonnummer [telefoonnummer 10]

De politie heeft onderzoek gedaan aan de historische gegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 10] . Dit betreft een [merk 2] prepaid telefoonnummer. Door KPN zijn de historische gegevens van dit telefoonnummer over de periode van 30 juni tot en met 3 november 2020 aan de politie verstrekt. Na 6 juli 2020 om 11.07 uur zijn er geen zendmastgegevens meer vermeld in de historische gegevens. De registraties betreffen dan enkel nog inkomende Sms-berichten en inkomende gesprekken die doorgeschakeld worden naar de voicemail. Het telefoonnummer is na 6 juli 2020 om 11.07 uur dus niet meer gebruikt. Het telefoonnummer is in één telefoontoestel gebruikt, namelijk een Apple [telefoon 1] [type 2] met imei-nummer [nummer 31] .

De door het telefoonnummer meest gebruikte zendmast van telefoonnummer [telefoonnummer 10] is gesitueerd aan de [adres 29] in Amsterdam. De muziekstudio aan de [adres 30] in Amsterdam ligt binnen het zendbereik van deze zendmast.

De politie heeft de zendmastgegevens van telefoonnummers [telefoonnummer 32] en [telefoonnummer 10] met elkaar vergeleken. Telefoonnummer [telefoonnummer 10] is tot en met 6 juli 2020 in gebruik geweest. Van telefoonnummer [telefoonnummer 32] heeft de politie de historische gegevens van 15 juli 2020 tot en met 12 januari 2021 ontvangen, zodat van beide telefoons niet over dezelfde periode historische verkeersgegevens beschikbaar zijn. Uit de historische gegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 10] blijkt dat dit telefoonnummer met 10 telefoonnummers contact heeft gehad. Dat aantal is inclusief de telefoonnummers die tussen 6 juli 2020 en 3 november 2020 inbellen en doorgeschakeld werden naar de voicemail en korte contacten van enkele seconden waarbij waarschijnlijk niet tot een gesprek is gekomen. Van deze tien telefoonnummers komen er zeven eveneens voor in de historische gegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 32] . Vier van deze telefoonnummers zijn: [telefoonnummer 34] , [telefoonnummer 35] , [telefoonnummer 36] en [telefoonnummer 37] .

 Telefoonnummer [telefoonnummer 34] staat bij het Ciot op naam van [naam 68] , wonende aan de [adres 50] in (4814 AX) Breda. In de historische gegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 10] komen zendmasten in Breda negen keer voor op vrijdag 3 juli 2020 van 2.19 uur tot en met 14.36 uur. Van de negen registraties betreft het acht keer zendmasten aan de [adres 51] in Breda die boven op het appartementencomplex staan waar ook [adres 50] gevestigd is. De afstand van de [adres 50] tot aan deze zendmasten bedraagt hemelsbreed nog geen 20 meter. In de historische gegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 32] komen zendmasten in Breda 187 keer voor op 16 verschillende dagen in de periode van 11 augustus tot en met 31 december 2020. Van de 187 registraties betreft het 164 keer een zendmast aan de [adres 52] in Breda. De afstand van de [adres 50] in Breda naar deze zendmasten bedraagt hemelsbreed nog geen 50 meter.

[naam 68] heeft op 10 maart 2021 verklaard dat zij [medeverdachte 2] sinds twee jaar kende. Zij hadden tot de week ervoor vrijwel dagelijks contact. Zij hadden eigenlijk alleen maar een seksuele relatie. In februari 2021 was [medeverdachte 2] voor het laatst bij haar. [medeverdachte 2] kwam vaak in de avond bij haar en bleef dan slapen.

 Telefoonnummer [telefoonnummer 35] staat bij het Ciot op naam van [naam 70] , wonende aan de [adres 53] in (7534 ZK) Enschede. Volgens het GBA betreft dit [naam 69] , geboren op [geboren in 1990] en wonende aan de [adres 54] in Enschede. Zij heeft een dochtertje, [naam 70] , geboren op [geboortejaar 2018] . In het GBA staat geen vader vermeld van het kind. In een opgenomen telefoongesprek van telefoonnummer [telefoonnummer 32] met telefoonnummer [telefoonnummer 35] noemt een kind de gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer 32] ‘papa’. De gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer 32] noemt het kind ‘papa zijn schatje’.

[naam 69] heeft op 16 maart 2021 verklaard dat zij in 2018 is bevallen van een dochtertje van wie [medeverdachte 2] de vader is. Zij heeft hun relatie beëindigd toen zij erachter kwam dat [naam 71] tegelijk met haar zwanger was van [medeverdachte 2] . Zij heeft sindsdien een vriendschappelijke omgang met [medeverdachte 2] .

 Telefoonnummer [telefoonnummer 36] staat bij het Ciot op naam van [naam 72] , wonende aan de [adres 55] in (5707 JD) Helmond. In de historische gegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 10] komen zendmasten in Helmond tien keer voor op zaterdag 4 juli (om 22.44, 23.15 en 23.54 uur) en zondag 5 juli 2020 (tussen 4.19 en 15.57 uur). Tussen 4 juli 2020 om 23.54 uur en 5 juli om 4.19 uur is in de zendmastgegevens een reis van Helmond naar Amsterdam en weer terug te zien. Van de tien registraties in Helmond betreft het zeven keer zendmasten aan het [adres 56] in Helmond. De woning van [naam 61] ligt in de zendrichting van deze zendmasten. De afstand tussen de [adres 55] en de zendmast bedraagt hemelsbreed ongeveer 600 meter. In de historische gegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 32] komen zendmasten in Helmond 278 keer voor op 15 verschillende dagen in de periode van 20 september 2020 tot en met 2 januari 2021. Van de 278 registraties betreft het 169 keer een zendmast aan het [adres 57] in Helmond.

Op 11 maart 2021 is onder [naam 72] een telefoon in beslag genomen. In de contacten van deze telefoon stond onder de naam ‘ [naam 73] ’ telefoonnummer [telefoonnummer 10] opgeslagen. Dit contact is op 7 juli 2020 om 16.16 uur aangemaakt.

 Telefoonnummer [telefoonnummer 37] is in gebruik bij [naam 71] , wonende aan de [adres 58] in Diemen.

[naam 71] heeft op 23 maart 2021 verklaard dat zij [medeverdachte 2] sinds 2015 kent. Zij heeft vijf jaar een relatie met hem gehad, tot 2020. Uit die relatie is een dochtertje geboren.

Gelet op bovengenoemde bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 2] de gebruiker was van het telefoonnummer [telefoonnummer 10] van 30 juni tot 6 juli 2020 om 11.07 uur.

( i) [medeverdachte 5] is de gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer 38]

Op 3 december 2020 rond 14.45 uur kwam [medeverdachte 5] op het politiebureau aan de Noordwal 98 in Oldenzaal om zijn in beslag genomen goederen op te halen. Die ochtend had hij twee keer gebeld naar PSC (het politie servicecentrum) met telefoonnummer [telefoonnummer 38] .

De politie heeft de historische gegevens opgevraagd van telefoonnummer [telefoonnummer 38] over de periode van 8 juni 2020 tot en met 8 december 2020. Dit betreft een [merk 2] prepaid telefoonnummer. Door KPN zijn de historische gegevens over de periode van 17 juni tot en met 8 december 2020 aan de politie verstrekt. Op 3 december 2020 om 14.25 en 15.35 uur gebruikt telefoonnummer [telefoonnummer 38] zendmasten aan de [adres 59] in Oldenzaal. Dit is op ongeveer 250 meter afstand van het politiebureau in Oldenzaal. De gesprekken met de politie van die dag zijn ook aanwezig in de historische gegevens van het telefoonnummer.

Gelet op bovengenoemde bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 5] de gebruiker is van het telefoonnummer [telefoonnummer 38] .

[medeverdachte 5] heeft de bijnamen [naam 74] en [naam 75]

Bij de aanhouding van [medeverdachte 5] op 6 april 2020 en ook op 19 februari 2021 werd een Apple [telefoon 1] inbeslaggenomen. Deze werd onderzocht op 4 maart 2021. De telefoon had 2 imei-nummers: imei-nummer 1: [nummer 32] en imei-nummer 2: [nummer 33] . Het gekoppelde Apple-ID was [naam 76] . De eigenaar naam van de telefoon was: ‘iPhone [naam 75] ’.

Op de telefoon werd een Snapchat-account aangetroffen met de gebruikersnaam ‘ [naam 77] ’ en de schermnaam ‘ [naam 75] ’. Schermnamen worden door de gebruiker zelf bepaald en kunnen alleen worden aangepast door de gebruiker. Dit snapchataccount komt voor als gebruikersaccount (ook wel genoemd useraccount) in een tweetal telefoons: een [telefoon 3] en een [telefoon 1] die in gebruik waren bij [medeverdachte 5] . De [telefoon 3] werd op 15 april 2020 bij de aanhouding van [medeverdachte 5] in Oldenzaal ter zake horizontale fraude/oplichting in beslag genomen. De [telefoon 1] werd op 6 april 2020 bij de aanhouding van [medeverdachte 5] in Leeuwarden ter zake poging oplichting in beslag genomen. Daarnaast werd deze telefoon ook in beslag genomen op 19 februari 2021.

In de [telefoon 1] , de telefoon van [medeverdachte 1] , werd een foto aangetroffen met tekst ‘ [tekst] ’ en met daarop een persoon die door verbalisant wordt herkend als [medeverdachte 5] . [tekst] is volgens verbalisant kennelijk een verbastering van de naam [naam 74] . Verder werd in die telefoon een gemiste Snapchat audiocall van gebruiker ‘ [naam 77] [naam 75] ’ aangetroffen van 4 juli 2020 om 23.29.35 uur. Daarop volgt om 23.29.39 uur een uitgaand contact. De rechtbank stelt vast dat [medeverdachte 1] [medeverdachte 5] kent onder de namen [naam 74] en [naam 75] .

Diefstal zwarte [auto 4] en levering aan [medeverdachte 1]

Op 29 juni 2020 is een zwarte [auto 4] met (origineel) kenteken [kenteken 8] ontvreemd in De Lier. Op 29 juni 2020 om 3.17 uur straalt telefoonnummer [telefoonnummer 39] , op naam van [naam 78] , een mast aan in De Lier. Op 29 juni 2020 om 3.41 en 3.44 uur straalt telefoonnummer [telefoonnummer 40] , in Ciot op naam van [naam 79] , een mast aan de [adres 60] in De Lier aan. De plaats delict alwaar de [auto 4] is ontvreemd, valt onder de zendrichting van de (twee verschillende Cell-ID’s van de) zendmast. Op 29 juni 2020 om 3.44 uur, straalt ook het telefoonnummer [telefoonnummer 41] , in gebruik bij [naam 80] , een mast aan de [adres 60] in De Lier aan. In de telefoon van [naam 81] is een foto aangetroffen van een zwarte [auto 4] , uit de data van de foto volgt dat deze is ‘created’ op 29 juni 2020 om 11.36.31 uur. Op 30 juni 2020 slaat [naam 81] 5 foto’s van de [auto 4] op in zijn telefoon.

Op 4 juli 2020 vindt de volgende communicatie plaats:

Datum - Tijd UTC+2 Zender Ontvanger Bericht

04-07-2020 16:16:57 [naam 82] [account] Paar min krijg je fototje van me

04-07-2020 16:23:00 [naam 82] [account] IMG-1593872566160

04-07-2020 16:23:00 [naam 82] [account] IMG-1593872548424

04-07-2020 16:23:27 [naam 82] [account] 6bak 260pk stage 2. Getuned.

De door [naam 82] om 16.23 uur verzonden foto’s aan [account] , betreffen foto's van de zwarte [auto 4] , nog voorzien van het originele kenteken [kenteken 8] .

Omstreeks 16.26 uur op 4 juli 2020 wordt een foto van de [auto 4] , met daarop nog het originele kenteken, opgeslagen in de Vault van het bij [account] behorende toestel. Het gaat om de tweede foto (IMG-1593872548424) die door [naam 82] werd verstuurd.

Om 16.32:52 uur stuurt [naam 82] naar [account] : “Waar moet die pap gehaald worden bij waar we laatst waren?”

Om 21.07:02 en 21.09:02 uur stuurt [naam 82] naar [account] : “Als ze daar zijn” en “Die 1 set locatie wat je me gaf daar zijn ze naartoe vertrokken Ik heb nu net andere locatie doorgegeven die jongen zegt ik geef het door aan die chauffeur maar die is al onderweg naar die 1ste locatie. Zit iemand tussen ik heb geen contact met die chauffeur bro.”

Om 21.36:09 uur is het kenteken [kenteken 3] (Vals kenteken op gebruikte [auto 4] ) geregistreerd op de A10 bij de Coentunnel, rijdend in de noordelijke richting.

Het eerstvolgende voertuig dat om 21.36 uur -na de [auto 4] - de ANPR-camera A10 Coentunnel passeert is een [auto 12] uit 2017, [kenteken 10] , op naam van [naam 83] uur.

Om 21.42:47 uur straalt een [telefoon 12] [nummer 34] (in gebruik bij [naam 78] met telefoonnummer [telefoonnummer 39] ) de IJdoornlaan in Amsterdam aan. Dit is 6 minuten en 38 seconden na de registratie van de [auto 4] op de A10 bij de Coentunnel, noordelijke rijrichting. De afstand tot de IJdoornlaan in Amsterdam berekend met Google Maps is 10,5 km en heeft een geschatte reistijd van 7-9 minuten.

Om 21.56:07 uur werd een filmpje opgenomen vanuit een [auto 12] aan de Fokkezeil in Amsterdam. Dit filmpje werd aangetroffen op een [telefoon 13] toestel in gebruik bij [naam 81] . Het betreft een filmpje van de parkeerplaats aan de Fokkezeil in Amsterdam en werd gemaakt op 4 juli 2020 om 21.56:07 uur op een [telefoon 12] .

Om 22.06:37 stuurt [naam 82] naar [account] een afbeelding: IMG-1593893197178. Op de afbeelding zijn de volgende chat-berichten te lezen:

22.03 -

Nummer 1-13 Rechtsachter zit de sleutel links kon niet.

22.04 -

Staat er al krijg net door.

Om 22.07 uur straalt imei-nummer [nummer 34] ( [telefoon 12] , in gebruik bij [naam 78] ) een zendmast aan de Halfweg in Amsterdam aan. Vervolgens verplaatst de telefoon zich naar Hoofddorp en Den Haag. [naam 78] woont aan de [adres 61] te Den Haag.

Om 22.31 én 22.57 uur straalt telefoonnummer [telefoonnummer 38] in gebruik bij [medeverdachte 5] een zendmast aan de IJdoornlaan in Amsterdam aan.

Om 23.01 uur werd in Apple Maps gezocht naar "Fokkezeil Amsterdam” in de telefoon, welke onder [medeverdachte 1] in beslag werd genomen.

Hierna vindt de volgende communicatie plaats:

Datum - Tijd UTC+2 Zender Ontvanger Bericht

04-07-2020 23:02:56 [naam 82] [account] IMG-1593896564296

04-07-2020 23:02:57 [naam 82] [account] IMG-1593896576601

04-07-2020 23:03:08 [naam 82] [account] IMG-1593896587674

Op afbeelding IMG-1593896564296 is een (ontvangen) afbeelding te zien met daaronder een chat-conversatie:

“Ik: Dit is vannuit die auto gemaakt?

Saus sausjes: Weet niet? Dat vroeg ik dus ook

Ik: Want die auto staat hier niet op”

Op 4 juli 2020 om 23.02:23 uur belt [medeverdachte 1] uit naar telefoonnummer [telefoonnummer 42] . De telefoon bevindt zich op dat moment op een zendmast aan de IJdoornlaan in Amsterdam. De parkeerplaats aan de Fokkezeil in Amsterdam ligt in de zendrichting van genoemde zendmast aan de IJdoornlaan en is ongeveer 535 meter (hemelsbreed) verwijderd van die zendmast.

Op 4 juli 2020 om 23.05:37 uur wordt [medeverdachte 1] (NNman) gebeld door [telefoonnummer 42] (NNvrouw). In het gesprek wordt onder meer het volgende gezegd:

NNm: ja wacht even ....

(NNman zegt tegen een NNman2 op de achtergrond. NNm: parkeer de auto even, ik wacht wel, waar heb je allemaal gelopen? NNm2: .... parkeer .... )

(...)

NNm: Kijk het hier dan! Kijk het hier! Je bent echt dood man (saai/dom) Kijk die klote auto is hier! Jullie kijken niet goed. Laten we de sleutel nemen en laten we weg gaan, tijdnood man! (opschieten)

NNm: Ja geef me het.

(...)

NNm: Hé TUI (fon)! Schrijf even een nummer voor me. 3?

(…).”

Tijdens dit gesprek straalt de telefoon van [medeverdachte 1] (nog steeds) een zendmast aan de IJdoornlaan in Amsterdam aan.

Tui (fon.) klinkt als [naam 74] en is de bijnaam van [medeverdachte 5] .

Hierna vindt de volgende communicatie plaats:

Datum - Tijd UTC+2 Zender Ontvanger Bericht

04-07-202023:07:52 [naam 82] [account] Ik wacht op antwoord

04-07-202023:09:07 [naam 82] [account] Dit kan niet man dit zijn geen foto's

04-07-2020 23:09:15 [naam 82] [account] Oké sterk.

Op 4 juli 2020 om 02.15 en om 02.33 uur straalt de telefoon van [verdachte] een zendmast aan de IJdoornlaan in Amsterdam aan, met, zoals gezegd, bereik op het Fokkezeil in Amsterdam. Op 4 juli 2020 om 02.38:20 uur werd de notitie “Fuckezeil” aangemaakt in [telefoon 6] met imei-nummer [nummer 18] , op dat moment in gebruik bij [medeverdachte 3] .

Om 23.22 uur straalt Sky-telefoonnummer [telefoonnummer 9] ( [naam 39] ) aan op de zendmast aan de IJdoornlaan in Amsterdam.

Uit de telefoon in gebruik bij [medeverdachte 3] volgt dat om 23.24 uur de (bijna identieke) notitie “Fuckezijl” werd aangemaakt in de [telefoon 8] in gebruik bij [medeverdachte 3] .

Tussenconclusie

Gelet op het voorgaande stelt de rechtbank vast dat de [auto 4] is afgeleverd op de Fokkezeil in Amsterdam in opdracht van/voor [medeverdachte 1] , dat hij hier geld (pap) voor betaalde, dat de auto op de Fokkezeil moest worden opgehaald door de mensen van [medeverdachte 1] , dat deze mensen de auto niet konden vinden, dat [medeverdachte 1] vervolgens samen met [medeverdachte 5] naar de Fokkezeil is geweest, dat zij de auto hebben gevonden en dat zij vervolgens de sleutel van de auto hebben meegenomen. Daaraan voorafgaand, in de vroege ochtend van 4 juli 2020, werd een notitie “Fuckezeil” aangemaakt in de telefoon van [medeverdachte 3] . Een bijna identieke notitie “Fuckezijl” werd aangemaakt nadat [medeverdachte 1] met [medeverdachte 5] op de Fokkezeil zijn geweest om de sleutel op te halen en rond het moment dat de gebruiker van het account [naam 39] aan het Fokkezeil in Amsterdam is. De rechtbank gaat op basis van de feiten en omstandigheden ervan uit dat de [auto 4] is opgehaald door de gebruiker van het account [naam 39] .

Ook foto Witte [auto 1] [kenteken 7] in telefoon van [naam 81]

In de telefoon van [naam 81] werd een foto aangetroffen van een witte [auto 1] met het originele kenteken [kenteken 7] . Uit de data volgt dat de foto afkomstig is van de site nl.snappcar.app en in de telefoon is ‘created’ op 27 mei 2020 om 12.01:51 uur.Hiervoor staat reeds benoemd dat in de telefoon van [naam 81] ook een foto van de zwarte [auto 4] met het originele kenteken [kenteken 8] werd aangetroffen en een filmpje van de parkeerplaats aan het Fokkezeil in Amsterdam.

Gelet op de omstandigheid dat een foto van de [auto 1] en een foto van de [auto 4] , beide op 6 juli 2020 gebruikt bij de liquidatie, in de telefoon van [naam 81] zijn aangetroffen en uit het voorgaande reeds is gebleken dat de [auto 4] op 4 juli 2020 in opdracht van [medeverdachte 1] is geleverd, gaat de rechtbank ervan uit dat ook de [auto 1] in opdracht van [medeverdachte 1] is geleverd.

3 juli 2020: aanschaf van Sky-account [naam 39] door [medeverdachte 1]

Op 3 juli 2020, vanaf omstreeks 21.06 uur, wisselt [account] berichten uit met de reseller [naam 22] . Deze berichten hebben betrekking op een nieuwe Sky.

Datum - Tijd UTC+2 Zender Bericht

03-07-2020 21:06:26 [account] Hey bro

03-07-2020 21:06:27 [account] Alles goed

03-07-2020 21:06:13 [account] Heb snel een sky nodig

03-07-2020 21:06:33 [account] 3 maanden

03-07-2020 21:07:02 [account] Kan het geleverd worden

03-07-2020 21:07:02 [account] Thank

03-07-2020 21:07:02 [account] Geef 50 euro

03-07-2020 21:08:04 [account] Gwn [telefoon 8]

03-07-2020 21:08:04 [account] Amsterdam

03-07-2020 21:08:06 [account] 650 kost het toen

03-07-2020 21:08:08 [account] Tog

03-07-2020 21:08:13 [account] Geef700 af

03-07-2020 21:08:31 [account] Hoelaat Is die gene op adres in Adam

03-07-2020 21:12:48 [account] ?

03-07-2020 21:17:53 [account] Meld me hoelang hij dr is

03-07-2020 21:17:53 [account] Oke bro

03-07-2020 21:17:53 [account] Johan van hasselweg nr 48

03-07-2020 21:17:54 [account] Laat iemand op hem wachten dr

03-07-2020 21:18:08 [account] Zet deze mail van mij in die mail wat je maakt dr

03-07-2020 22:36:12 [account] 2

03-07-2020 22:36:58 [account] Yo

03-07-2020 22:37:02 [account] Yo

03-07-2020 22:46:48 [account] Je hebt mij niet gevoegd

03-07-2020 22:46:49 [account] Erin bro

03-07-2020 22:51:11 [account] Oke

Op 3 juli 2020 om 21:31:14 vindt de eerste zendmast registratie plaats van het toestel behorende bij het Sky-account [naam 39] . De telefoon straalt de mast aan de [adres 62] in Rotterdam aan. Om 21.50:54 uur straalt de telefoon een mast aan de [adres 63] in Rotterdam aan. Om 21.52:10 uur straalt de telefoon een mast aan de [adres 64] in Rotterdam aan. De registratie betreft een datablok van 12263 seconden met als eindtijd 4 juli 2020 om 01.16:33 uur. Op 3 juli 2020 om 22.46:48 uur geeft [account] aan de reseller [naam 22] door dat hij niet is gevoegd. Vervolgens stuurt het account [naam 39] om 23.08:04 uur een (niet ontsleuteld) bericht aan [account] . [account] stuurt om 23.09:43 uur op zijn beurt een (niet ontsleuteld) bericht aan [naam 39] . De volgende zendmast die door [naam 39] wordt aangestraald, is om 1.16:33 uur aan de [adres 65] in Amsterdam en om 16.45 uur aan de [adres 34] in Amsterdam.

Muziekstudio [naam 35] Entertainment is gevestigd aan de [adres 30] in Amsterdam. Nummers 48 en 50 bevinden zich in hetzelfde bedrijfspand. De meest gebruikte zendmast van telefoonnummer [telefoonnummer 2] in gebruik bij [medeverdachte 3] is KPN-zendmast 7913248 aan de [adres 29] in Amsterdam. Op nummer 2, 3 en 5 staan ook masten aan de [adres 29] te Amsterdam (619003109, 619016038 en 304012133). Deze 4 masten aan de Meeuwenlaan hebben allen een zendrichting van 200 graden. De muziekstudio aan de [adres 30] in Amsterdam ligt in de zendrichting / zendbereik van de genoemde zendmasten aan de [adres 29] te Amsterdam.

4 juli 2020 rond 4.20 uur: [naam 39] maakt reisbeweging naar Beuningen

Op 3 juli 2020 vindt de volgende communicatie plaats:

03-07-2020 23:39:53 [naam 21] [account] Dus wie gaat die ronde doen

03-07-2020 23:40:29 [naam 21] [account] Oké sterk

Op 4 juli 2020vindt de volgende conversatie plaats:

04-07-2020 02:02:19 [naam 21] [account] Yo rij nu na kantoor

(…)

04-07-2020 02:04:49 [naam 21] [account] Wat moest gebeuren

04-07-2020 02:05:20 [naam 21] [account] Ik rij daarom

04-07-2020 02:06:06 [naam 21] Oké

04-07-2020 02:30:03 [naam 21] [account] Hoelaat moet ik zelf ronde want ben op kantoor

04-07-2020 02:46:11 [naam 21] [account] Oké

04-07-2020 02:49:17 [naam 21] [account] Oké strijder

04-07-2020 02:51:07 [naam 21] [account] Oké komt voor elkaar

04-07-2020 03:10:43 [naam 21] [account] Ja allang bra me tel is lader effe want we gaan zo verkas

04-07-2020 03:11:25 [naam 21] [account] Oké broer

04-07-2020 03:11:46 [naam 21] Ja hij komt deze kant heb em al gesproken

(…)

04-07-2020 04:20:56 [naam 21] Waar is die andere man ik wacht op hem hey ?

Om 01.16 uur maakt Sky-telefoonnummer [telefoonnummer 9] ( [naam 39] ) gebruik van een zendmast aan de [adres 34] in Amsterdam (datablok van 11002 seconde). Om 1.25 uur straalt telefoonnummer [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ) een mast aan de L. Bouwmeesterstraat aan in Amsterdam. Het betreft een datablok van 12156 seconden.

Om 04.20 uur maakt de [naam 39] gebruik van zendmasten in Opheusden (datablok 47 seconden) en Kesteren (datablok 28800 sec). De volgende registratie is om 12.20 uur op de zendmast aan de [adres 37] in Amsterdam. Er is in die tijd een reisbeweging mogelijk naar Beuningen met op de terugweg een route over de A15 langs Opheusden en Kesteren.

Om 05.05 uur rijdt de Zwarte [auto 3] [kenteken 4] op de trajectcontrole A2 links Baambrugge (in de richting van Amsterdam).

De rechtbank gaat op grond van het voorgaande ervan uit dat de gebruiker van de [naam 39] met de zwarte [auto 3] naar Beuningen is gereisd en tussen 4.20 uur en 5.05 uur op de terugweg was. [naam 21] , [medeverdachte 3] , moet zelf ook een ronde doen. Aan [account] , [medeverdachte 1] , vraagt hij hoe laat dat moet gebeuren. [medeverdachte 1] geeft hem kennelijk instructies.

4 juli 2020 tussen 4.30/05.00 en 6.00 uur: ontmoeting [medeverdachte 3] , [verdachte] en [medeverdachte 2]

Om 1.25 uur straalt telefoonnummer [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ) een mast aan de L. Bouwmeesterstraat aan in Amsterdam. Het betreft een datablok van 12156 seconden. Om 1.28:44 uur stuurt [medeverdachte 3] een WhatsApp-bericht aan [medeverdachte 2] ( [telefoonnummer 31] ): (scrambled) “Ik kom daar na”.

Om 04.47 en 05.19 uur straalt telefoonnummer [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ) een mast aan de [adres 29] in Amsterdam aan. Het telefoonnummer [telefoonnummer 1] in gebruik bij [verdachte] straalt vanaf 4.57 uur tot 6.09 uur een zendmast aan de [adres 29] in Amsterdam aan. Op 4 juli 2020 van 4.20 uur tot 6.05 uur straalt het telefoonnummer [telefoonnummer 10] van [medeverdachte 2] ook zendmasten aan de [adres 29] in Amsterdam aan. De muziekstudio aan de [adres 66] ligt in de zendrichting van die mast.

Om 5.19 uur belt [medeverdachte 3] uit naar het nummer [telefoonnummer 10] ( [medeverdachte 2] ). Na 1 seconde wordt de verbinding verbroken. Kort hierna (05.19.43) wordt het nummer [telefoonnummer 10] opgeslagen in de telefoon van [medeverdachte 3] onder de naam “ [naam 84] ”. [naam 84] is een bijnaam van [medeverdachte 2] .

Telefoonnummers [telefoonnummer 43] ( [medeverdachte 2] ) en [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ) bevinden zich respectievelijk om 5.16 en 5.19 uur binnen het bereik van zendmast aan de Meeuwenlaan.

Tussen 4.35 uur en 7.13 uur zijn er geen Sky-berichten verzonden tussen [naam 21] en [naam 39] en tussen [naam 21] en [account] .

De telefoons van [medeverdachte 2] en [verdachte] maken na de registraties aan de Meeuwenlaan een reisbeweging naar het [adres 67] in Amsterdam. [medeverdachte 2] registreert op die mast meerdere malen tussen 6.12 en 6.28 uur en [verdachte] om 6.19 en 6.27 uur.

De rechtbank gaat op grond van het voorgaande ervan uit dat [medeverdachte 3] , [verdachte] en [medeverdachte 2] elkaar tussen ongeveer half 5/5 uur en 6 uur hebben ontmoet op een locatie met zendbereik onder de mast aan de [adres 29] in Amsterdam, mogelijk bij de muziekstudio [naam 35] aan de [adres 30] in Amsterdam. Terwijl [medeverdachte 3] samen met (in ieder geval) [verdachte] en [medeverdachte 2] is, communiceert hij niet met [naam 39] en [account] ( [medeverdachte 1] ). Na de ontmoeting volgt een reisbeweging naar een locatie met zendbereik van de mast aan het [adres 67] in Amsterdam. Daarna volgt een reisbeweging naar Beuningen (zie hierna).

4 juli 2020 vanaf 8.00 uur: na ontmoeting gaan [medeverdachte 2] , [verdachte] en een derde naar Beuningen

In het voorgaande is reeds vastgesteld dat de rode [auto 3] 4 en de zwarte [auto 3] beide worden bekeurd op de trajectcontrole A1 rechts bij Breukelen om 6.52 uur. De telefoon van [verdachte] heeft om 6.51 uur verbinding gemaakt met de Free wifi van de [naam 6] aan de A2 in Breukelen. Ook is vastgesteld dat de rode [auto 3] 4 met [medeverdachte 2] in Beuningen is geweest tussen 8.00 en 8.33 uur. Om 8.27 uur maakte de telefoon van [verdachte] verbinding met de wifi van de [naam 6] in Beuningen. Op dat moment zijn ook de rode [auto 3] 4 en [medeverdachte 2] bij dat tankstation aan de [adres 14] in Beuningen.

Verder is -aan de hand van de camerabeelden- vastgesteld dat de [auto 11] door Beuningen heeft gereden over de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen, heeft gekeerd, terug is gereden en dat de (zichtbaar) afgelegde route van de rode [auto 3] 4 tussen de beschikbare beelden telkens langer heeft geduurd dan de geschatte tijd volgens Google Maps. Tussen de beelden van 8.10 en 8.26 uur is voor een periode van circa 11 minuten niet zichtbaar wat er is gebeurd.

Om 8.33 uur vertrekt de rode [auto 3] 4 bij het [naam 6] in Beuningen met in ieder geval drie inzittenden. Om 8.37 uur straalt telefoonnummer [telefoonnummer 10] ( [medeverdachte 2] ) aan op de mast [adres 68] in Beuningen. De telefoonnummers [telefoonnummer 10] ( [medeverdachte 2] ) en [telefoonnummer 1] ( [verdachte] ) verplaatsen zich hierna richting Rotterdam en Amsterdam.

De rechtbank gaat op grond van het voorgaande ervan uit dat [medeverdachte 2] , [verdachte] en in ieder geval een derde naar Beuningen zijn geweest met de rode [auto 3] 4 voor een voorverkenning.

4 juli 2020 vanaf 8.46 uur

Datum - Tijd UTC+2 Zender Ontvanger Bericht

04-07-2020 08:46:59 [naam 39] [account] Ja we zijn nu ermee bezig

04-07-2020 08:48:06 [naam 39] [account] Okĩ is goed

04-07-2020 08:48:14 [naam 39] [account] Okĩ

04-07-2020 09:10:40 [naam 39] [account] Zegt hy

04-07-2020 10:09:45 [naam 21] [account] Hij gaat gewoon mee

04-07-2020 10:10:14 [naam 21] [account] Mmmok

04-07-2020 10:10:19 [naam 21] [account] Hoor je later en

04-07-2020 10:10:32 [naam 21] [account] Bel nu met em niemands weg

04-07-2020 10:10:45 [naam 21] [account] Doek

04-07-2020 10:11:53 [naam 21] [account] K volg je niet pa

04-07-2020 10:12:38 [naam 21] [account] Leg me goed uit want k flash zomaar voor em

04-07-2020 10:12:42 [naam 21] [account] Alles is bij hun

04-07-2020 10:14:50 [naam 21] [account] Ik ik heb al die mannen naar hun moet gestuurd

04-07-2020 10:15:02 [naam 21] [account] Ik begrijp nix meer hier van

04-07-2020 10:16:08 [naam 21] [account] G die mannen weten van nix

04-07-2020 10:17:07 [naam 21] [account] Jij heb mij gezegd middag ik heb je gezegd iemand moest dingen doen jij zegt na 12

04-07-2020 10:25:44 [naam 39] [account] Nee

04-07-2020 10:26:03 [naam 39] [account] Ben met ni

04-07-2020 10:26:08 [naam 39] [account] Abung

04-07-2020 10:28:45 [naam 39] [account] Ja we zijn met en

04-07-2020 10:30:30 [naam 21] [account] Ik

04-07-2020 10:30:37 [naam 21] [account] Save

04-07-2020 10:34:49 [naam 21] [account] Ik waar staat die wagi

04-07-2020 10:35:57 [naam 21] [account] Zit nu in de auto met die andere 2

04-07-2020 10:35:58 [naam 21] [account] Mij [naam 41] heb ik al weggestuurd

04-07-2020 10:41:06 [naam 21] [account] Daar bn k mee bezig

04-07-2020 10:48:18 [naam 21] [account] Wel gas moesten we hebben

04-07-2020 10:48:23 [naam 21] [account] Snel denken

04-07-2020 10:48:28 [naam 21] [account] ?

04-07-2020 10:48:29 [naam 21] [account] ?

04-07-2020 10:48:51 [naam 21] [account] Welke

04-07-2020 10:49:04 [naam 21] [account] ?

04-07-2020 10:49:04 [naam 21] [account] ?

04-07-2020 10.49:18 [naam 21] [account] Oké

04-07-2020 10:49:30 [naam 21] [account] Ik haal snel nieuwe

04-07-2020 10:49:51 [naam 21] [account] Save

04-07-2020 10:50:15 [naam 21] [account] Ja zoizo

De rechtbank stelt op grond van het voorgaande vast:

dat [naam 39] rond 8.45 uur aan [account] ( [medeverdachte 1] ) laat weten dat ze ergens ‘mee bezig’ zijn,

dat [naam 21] ( [medeverdachte 3] ) rond half 11 in de auto zit met 2 mannen en dat ‘ [naam 41] ’ ( [medeverdachte 2] ) is weggestuurd, en

dat [naam 21] ( [medeverdachte 3] ) nieuw gas gaat regelen.

Rond half 1 worden de volgende berichten verstuurd door [naam 39] aan [account] :

04-07-2020 12:22:13 [naam 39] [account] Broeder tekst je

04-07-2020 12:32:09 [naam 39] [account] Ik ben met broeder

Daarna, vanaf 12.26 uur, worden de volgende berichten verstuurd door [naam 21] aan [account] :

04-07-2020 12:26:11 [naam 21] [account] Omwbus pin

04-07-2020 12:26:16 [naam 21] [account] Pakken

04-07-2020 12:30:31 [naam 21] [account] Moest die gas hallen die was met auto pech met een Some kut auto

04-07-2020 12:31:04 [naam 21] [account] Daarom reed ik naar daar hem helpen gas paken nu ons bus

Uit het bericht van [naam 39] van 12.22 en het daaropvolgende bericht van 12.26 van [naam 21] leidt de rechtbank af dat [naam 39] samen is met [naam 21] . [naam 21] is onderweg om de bus te halen. Uit het navolgende volgt dat de [auto 1] later die dag naar Beuningen is gebracht.

4 juli 2020, na 15.00 uur

Om 15.21 uur en 15.22 uur straalt Sky-telefoonnummer [telefoonnummer 9] ( [naam 39] ) de mast aan de [adres 69] in Diemen aan. Om 15.28 uur en 16.07 uur straalt [telefoonnummer 1] ( [verdachte] ) diezelfde mast aan. Om 15.48 uur en om 15.50 uur straalt [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ) die mast aan. De rechtbank gaat ervan uit dat zij zich hebben verzameld op een locatie met zendbereik van de mast aan de [adres 31] in Diemen, mogelijk op het woonadres van [medeverdachte 3] aan de Charles Dickenslaan in Amsterdam.

De volgende communicatie vindt plaats:

Datum - Tijd UTC+2 Zender Ontvanger Bericht

04-07-2020 16:34:44 [naam 21] [account] [naam 85]

04-07-2020 16:34:44 [naam 21] [account] Over 20 min daar keek die andere loek. Moest zeggen die andere man reageerd effe niet

04-07-2020 16:35:37 [naam 21] [account] handschoen is bos gegaan

04-07-2020 16:35:38 [naam 21] [account] Kom zo

04-07-2020 16:35:38 [naam 21] [account] Ja

04-07-2020 16:35:40 [naam 21] [account] Je hoort me zo

De [auto 1] en de zwarte [auto 3] zijn om resp. 16.56:17 uur en 16.56:16 uur gesignaleerd door ANPR-camera A15 Deil Oost.

Vervolgens vindt de volgende communicatie plaats:

04-07-2020 17:16:28 [naam 21] [account] 5 minuut

04-07-2020 17:16:47 [naam 21] [account] Pa ja die file was vanaf vroeg man

04-07-2020 17:17:06 [naam 21] [account] Nu 4 minuut

Vervolgens is op de beschikbare camerabeelden in Beuningen het volgende te zien:

- Om 17.22 uur is op camerabeelden [adres 6] Beuningen te zien dat een zwarte [auto 3] , soortgelijk als de [auto 3] met het kenteken [kenteken 4] , over de Wilhelminalaan te Beuningen rijdt in de richting van de Van Heemstraweg te Beuningen.

- Om 17.22 uur is te zien dat de witte [auto 1] over de Wilhelminalaan te Beuningen rijdt, ongeveer 5 seconden na de [auto 3] en in dezelfde richting.

- Om 17.25:.25 uur is op de camerabeelden te zien dat de witte [auto 1] over de Wilhelminalaan rijdt in de richting van de rotonde met de Van Heemstraweg, de bus rijdt de rotonde geheel rond en rijdt de Wilhelminalaan weer op.

- Om 17.35 uur is op de camerabeelden van de [adres 6] Beuningen te zien dat de zwarte [auto 3] over de Wilhelminalaan te Beuningen rijdt in de richting van de A73. Op deze beelden is de witte [auto 1] niet zichtbaar.

Hierna volgt de volgende communicatie:

04-07-2020 17:40:50 [naam 21] [account] Super moeilijk plek m'n voor 2 wip

04-07-2020 17:41:31 [naam 21] [account] Ja weet ik ma is moeilijk soso snelweg man.

04-07-2020 17:41:55 [naam 21] [account] Die mannen willen fixen gewoon op die zelfde ring waar ze loes gaan

04-07-2020 17:41:55 [naam 21] [account] Ja dat weet ik allemaal

04-07-2020 17:42:30 [naam 21] [account] Maar die 2e auto moet ergens in de buurt maar is alleen snel weg of op Shari vn mensen

04-07-2020 17:43:27 [naam 21] [account] Ja ik bn nu bezig er mee

04-07-2020 17:44:52 [naam 21] [account] Wat s met jou je vraagt ons om iets te doen

04-07-2020 17:44:59 [naam 21] [account] Ik zeg je wat wat is

04-07-2020 17:45:55 [naam 39] [account] Ja dat was die waardehuize

04-07-2020 17:47:28 [naam 21] [account] Niet naar mij komen jij heb je mensen gezet

04-07-2020 17:48:10 [naam 21] [account] Ik moest weg blijven daar tog dus

04-07-2020 17:48:25 [naam 21] [account] Die andere gaat je nu teksten welke loc het naar toe kan

Om 17.57 uur stuurt [naam 39] meerdere berichten naar [account] . De berichten zijn niet ontsleuteld.

De telefoon van [medeverdachte 3] heeft tussen 16.08 uur tot 20.38 uur registraties op de mast aan de [adres 31] in Diemen. In de registraties is uitgaand Data Verkeer zichtbaar. Bij Data Verkeer is er sprake van een mobiele dataverbinding. Al het contact, uitgezonderd spraak en SMS-verkeer, kan hier van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld internet gebruik, gebruik van apps (Google Maps, WhatsApp, Spotify e.d.) en mail verkeer. Data Verkeer kan ook onbewust gebeuren door instellingen in een mobiele telefoon of instellingen in Apps. Naast uitgaand Data Verkeer wordt [medeverdachte 3] in die tussengelegen periode een aantal maal gebeld door [naam 48] , maar er wordt niet opgenomen. De telefoon schakelt door naar de voicemail. Om 19.50 uur wordt [medeverdachte 3] gebeld door telefoonnummer [telefoonnummer 21] in gebruik bij [naam 44] . [naam 44] vraagt aan [medeverdachte 3] waar hij is. [medeverdachte 3] reageert dat hij nog even iets aan het fixen is. Verder zegt hij: “ik ben in de buurt, nog even bezig.”

Gelet hierop en gelet op de Sky-communicatie gaat de rechtbank ervan uit dat de telefoon is achtergebleven op een locatie onder de zendmast aan de Wisselwerking in Diemen en dat [medeverdachte 3] mee is geweest naar Beuningen, dat daar de [auto 1] is ‘weggezet’ en dat de [naam 21] ( [medeverdachte 3] ) heeft gezocht naar een plek voor de ‘tweede auto’.

5 juli 2020: verplaatsing [auto 1] in Beuningen

In de nacht van 5 juli 2020 registreren meerdere telefoonnummers op de zendmast aan de [adres 31] in Diemen:

 Om 00.31 en 2.30 uur het telefoonnummer [telefoonnummer 1] van [verdachte] .

 Van 00.42 tot 09.48 uur het telefoonnummer [telefoonnummer 2] van [medeverdachte 3] .

 Om 01.26 uur het telefoonnummer [telefoonnummer 10] van [medeverdachte 2] .

 Om 01.37, 2.59 en 3.05 uur het telefoonnummer [telefoonnummer 11] van [naam 3] .

 Om 03.29 uur het Sky-telefoonnummer [telefoonnummer 9] ( [naam 39] ).

De rechtbank leidt hieruit af dat tussen half 1 en half 4 in de ochtend van 5 juli 2020 [verdachte] , [medeverdachte 2] , [naam 3] , de [naam 39] en [medeverdachte 3] zich hebben verzameld op een locatie in het bereik van de zendmast aan de [adres 31] in Diemen.

Tussen 1.42 en 7.47 uur is er blijkens de metadata geen Sky-communicatie tussen [account] - [naam 39] - [naam 21] . Vanaf 7.47 uur wordt er weer gecommuniceerd.

Op 5 juli 2020 tussen 08.07 uur en 08.15 uur verzendt [naam 39] aan [account] vier afbeeldingen (IMG-1593929262538, IMG-1593929646739 en IMG-1593929727906). Op afbeelding IMG-1593929550903 is een telefoon te zien met daarop onder meer een navigatiescherm met ingevoerd “ [naam 86] ”. Op 4 juli 2020 stuurde W3M383 aan [account] om 17.45 uur: “Ja dat was die waardehuize”.Op afbeelding IMG-1593929727906 is het navigatiescherm te zien van de andere foto, maar iets meer ingezoomd/dichterbij genomen.

Rond half 9 rijdt de [auto 4] [kenteken 3] over de A15 naar het oosten, een half uur later is er een reisbeweging over de A2 te zien richting het noorden en een uur en een kwartier later rijdt de [auto 4] weer over de A15 richting het oosten. Er lijkt in de tussentijd te zijn teruggereden. Om 10.39 uur rijdt de [auto 4] Beuningen in. Hij rijdt daar tussen 10.41 en 12.51 uur rond over de Schoenaker, de Van Heemstraweg (langs nr. 66, 70, 79 en 82), en over de [adres 70] .

De [auto 1] rijdt ook door Beuningen, namelijk langs de Van Heemstraweg nrs. 66, 70 en 79 en de [adres 70] .

De [naam 39] is ook in Beuningen aanwezig als de [auto 4] en de [auto 1] in Beuningen rijden. Om 11.29:29 en 12.25 uur bevindt het Sky-telefoonnummer [telefoonnummer 9] ( [naam 39] ) zich binnen het bereik van een zendmast aan de [adres 68] in Beuningen. Om 11.34 en 11.35 uur verzendt [naam 39] aan [account] twee foto’s (IMG-1593941688742 en IMG-1593941700786) van een witte [auto 1] die geparkeerd is voor een [naam 87] vestiging. De [naam 87] in Beuningen is gevestigd aan het [adres 71] . De afstand van het startpunt in de navigatie, [adres 72] meter voor de Waardhuizenstraat, tot het Amaliaplein, is 1,9 km en de reistijd duurt 4 minuten volgens Google Maps.

Rond 13 uur rijdt de [auto 4] Beuningen uit en maakt een reisbeweging via de A73, de A50 (noord) en de A12 (west).

Tussen 02.30 tot 13.47 uur zijn er geen registraties van het telefoonnummer [telefoonnummer 1] van [verdachte] . Tussen 13.47 tot 15.37 uur wordt hij diverse malen gebeld en wordt de beller doorgeschakeld naar de voicemail. Om 15.37 uur wordt [verdachte] gebeld. Op dat moment straalt hij een zendmast aan de [adres 31] in Diemen.

Het telefoonnummer van [naam 3] heeft geen registraties tussen na 3.05 uur tot 15.21 uur. Het telefoonnummer [naam 3] straalt vanaf 15.21 uur de [adres 31] in Diemen aan.

De rechtbank stelt vast dat de telefoons van [verdachte] en [naam 3] of wel geen registraties hebben of wel dat inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar de voicemail. Voorafgaand en nadat de [auto 4] en de [auto 1] in Beuningen rondrijden, zijn zij aanwezig geweest op een locatie in het bereik van de zendmast aan de Wisselwerking. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat [verdachte] , [naam 3] en de gebruiker van de [naam 39] op 5 juli 2020 tussen 10.45 en 13.00 uur in Beuningen zijn geweest en dat zij [auto 1] hebben verplaatst.

In de tussentijd zijn de volgende (ontsleutelde) berichten verstuurd door de [naam 21] aan [account] :

05-07-2020 01:37:16 [naam 21] Stuur

05-07-2020 01:42:02 [naam 21] à,

05-07-2020 08:52:03 [naam 21] Oké

05-07-2020 11:01:51 [naam 21] Bro

05-07-2020 11:03:19 [naam 21] Ik wacht op die boys hé of doet die Karl het al

05-07-2020 11:04:27 [naam 21] Oké strijder

05-07-2020 11.04.49 [naam 21] Als je is bn lit candra

05-07-2020 11.05.01 [naam 21] Paso

05-07-2020 11.09.24 [naam 21] Oso

05-07-2020 11:10:38 [naam 21] La maar bro

Het telefoonnummer van [medeverdachte 3] heeft op 5 juli 2020 tussen 00.42 uur en 15.16 uur registraties op de Wisselwerking. Om 4.11 uur wordt een datablok gestart van 18998 seconde (5 uur en een kwartier). Om 9.28 uur is de volgende registratie, maar de inkomende telefoongesprekken worden tot 15.16:47 uur doorgeschakeld naar de voicemail. Om 15.33 uur wordt [medeverdachte 3] gebeld door telefoonnummer [telefoonnummer 44] (PI). Het volgende gesprek vindt plaats:

[medeverdachte 3] : Sorry man, ik was even bezig om iets te regelen en ben net thuis gekomen.

NN2: ja, wat ben je aan het regelen?

[medeverdachte 3] : broer, ik kan het zo niet zeggen, maar ik was op straat. Dus ik ben nu pas weer bij mijn telefoon man

NN2: ja

[medeverdachte 3] : Ik zag, je hebt een aantal keer gebeld.

NN2: Ik heb je twee keer gebeld.

[medeverdachte 3] : Dan waren het ook andere mensen, ik heb bijna 7 oproepen gemist, die andere man is net vertrokken, ik zal hem een telefoon laten kopen, want ik heb hem toevallig vandaag gezegd, maar ik zal hem een telefoon laten kopen en dan geef ik jou het nummer. (…).”

Om 18.24 uur wordt [medeverdachte 3] gebeld door [telefoonnummer 45] in gebruik bij [naam 44] . [medeverdachte 3] zegt onder meer dat hij deze dagen niet heeft kunnen slapen en net thuiskomt.

De rechtbank leidt uit het voorgaande af dat [medeverdachte 3] ergens mee bezig is geweest, dat hij niet kan vertellen waarmee, dat hij niet heeft geslapen en dat hij -op het moment dat de [auto 4] en de [auto 1] in Beuningen rondrijden- aan [account] bericht dat hij op ‘de boys’ wacht. Uit de metadata volgt dat ervan af 4.47 uur gecommuniceerd is tussen [account] en [naam 39] . Tussen 11.30 en 12.20 uur -als de [auto 4] en de [auto 1] in Beuningen rondrijden- wordt er ook door [naam 21] gecommuniceerd met [naam 39] . De berichten zijn niet ontsleuteld. [naam 21] communiceert dan niet met [account] . Pas vanaf 17.44 uur worden er door [naam 21] berichten verzonden aan [account] .

05-07-2020 17:44:04 [naam 21] [account] Yo pa

05-07-2020 17:44:08 [naam 21] [account] Is al geregeld bro

05-07-2020 17:49:21 [naam 21] [account] ❤

De rechtbank stelt vast dat [medeverdachte 3] op 5 juli 2020 druk bezig is geweest, dat hij niet heeft geslapen, en dat hij - terwijl de [naam 39] in Beuningen is en de [auto 4] en de [auto 1] daar rondrijden - over en weer berichten verzendt met de [naam 39] . Het kan dan ook niet anders dan dat hij met gebruik van het account [naam 21] heeft gecommuniceerd met de [naam 39] over het doel van diens aanwezigheid in Beuningen.

6 juli 2020: liquidatie [slachtoffer 1]

In de nacht van 6 juli 2020 hebben meerdere telefoonnummers registraties op de Wisselwerking in Diemen:

 Om 02.49 uur het telefoonnummer [telefoonnummer 5] van [medeverdachte 4], het Sky-nummer [telefoonnummer 6] ( [naam 40]) en het Sky-nummer [telefoonnummer 46] ([naam 21]).

 Om 03.20 en 03.27 uur het Sky-telefoonnummer [telefoonnummer 9] ( [naam 39] ).

 Om 03.53 uur het telefoonnummer [telefoonnummer 1] van [verdachte]

 Om 03.56 uur het telefoonnummer [telefoonnummer 11] van [naam 3] (ook om 04.08, 08.43, 09.36, 09.48, 12.16 t/m 14.38 uur, om 08.43 en 09.48 worden de inkomende gesprekken doorgeschakeld naar de voicemail).

 Om 04.44 uur het Sky-telefoonnummer [telefoonnummer 6] ( [naam 40]).

 Om 04.53 uur het telefoonnummer [telefoonnummer 4] van [medeverdachte 4].

 Om 06.06 uur het Sky-telefoonnummer [telefoonnummer 9] ( [naam 39] ).

Het telefoonnummer [telefoonnummer 4] van [medeverdachte 4] maakt -na de registratie aan de Wisselwerking- een reisbeweging via Bussum (5.26 uur) en Heelsum (6.03 uur) naar Beuningen (6.55 uur). De eerst volgende registratie -na de Wisselwerking- van het telefoonnummer [telefoonnummer 5] van [medeverdachte 4] is om 06.12:29 uur in Beuningen aan de [adres 73] . Het telefoonnummer [telefoonnummer 4] van [medeverdachte 4] straalt ook daarna nog een aantal masten in Beuningen aan: om 06.55:28 uur aan de [adres 74] en om 06.56:37 uur aan de [adres 68] in Beuningen. Om 07.14 uur straalt het Sky-telefoonnummer [telefoonnummer 6] ( [naam 40] ) de mast aan de [adres 74] in Beuningen aan en de mast aan de [adres 68] in Beuningen aan.

Op de camerabeelden van de [adres 6] in Beuningen is te zien dat om 06.21:02 uur een witte [auto 2] komt aanrijden vanuit de richting van de A73. Het voertuig rijdt over de Wilhelminalaan in de richting van de plaats delict aan de Burgemeester Geradtslaan te Beuningen. De witte [auto 2] is tussen 6.21 uur en 8.34 uur op de beschikbare camerabeelden meerdere malen te zien, rijdend over de Burgemeester Geradtslaan, de parkeerplaats van het Amaliaplein en de Van Heemstraweg.

De [naam 39] is niet samen met de privételefoonnummers en het account [naam 40] van [medeverdachte 4] en de [auto 2] meegereisd naar Beuningen. Om 06.06:49 uur registreert Sky-telefoonnummer [telefoonnummer 9] ( [naam 39] ) nog op de mast aan de [adres 31] in Diemen. Er zijn geen registraties op zendmasten in Beuningen. Wel is er een reisbeweging gemaakt door de [naam 39] waarbij zendmasten zijn aangestraald in Oosterhout ( [adres 76] om 7.24 uur) en Nijmegen ( [adres 75] , om 7.25 uur). Om 6.49 uur reed de [auto 4] met het kenteken [kenteken 3] over de A15 bij Deil in oostelijke richting. Om 07.19:45 uur komt de [auto 4] uit de richting van de rijksweg A73 aan rijden. Daarna rijdt hij op de Schoenaker langs het [naam 6] in Beuningen. Vervolgens rijdt de [auto 4] tussen 7.27 uur en 7.56 uur rond in Beuningen, blijkens de camerabeelden van de [adres 77] , 49E, en 66 in Beuningen.

Vanaf 7.48 uur is het slachtoffer op de camerabeelden in Beuningen te zien. Vanaf 8.11 uur komt de [auto 7] van het slachtoffer in beeld rijden op de camerabeelden van de [adres 15] . Om 08.12:16 uur kom daar ook de [auto 2] in beeld rijden. Om 8.12:39 komt de [auto 7] op dezelfde camera in beeld rijden, in tegengestelde richting. Vervolgens komt ook de [auto 2] in beeld rijden, komende uit tegenovergestelde richting. Om 08.16:09 uur stuurt [naam 40] naar [account] : “ik heb die hond”. Om 08.18:56 uur stuurt [account] naar [naam 40] : “Is hij gestopt ?” Om 08.20 - 08.21 uur is op beeldmateriaal te zien dat de [auto 7] van het slachtoffer staat geparkeerd in de parkeerhaven Burgemeester Geradtslaan.

Om 08.25:19 uur stuurt [naam 40] naar [account] : “hij moet t zijn bro en vervolgens: “nee hij is nog niet weg”. Om 08:.25 uur is op de camerabeelden te zien dat de [auto 1] van de schutters staat geparkeerd bij het voertuig van het slachtoffer.

Om 08.27:53 bericht [account] aan [naam 40] : “Stuur foto”Om 08.27:53 stuurt [naam 40] aan [account] een foto: IMG-1594016872514. Op de foto is te zien dat hij is genomen vanuit een witte auto. De auto staat nu op een andere positie. De bij de liquidatie gebruikte [auto 1] is achter de [auto 7] van het slachtoffer [slachtoffer 1] geparkeerd.

Om 8.31 uur werd bij de politie melding gemaakt van het schietincident. Even hiervoor, om 08.30:36 uur, stuurt [naam 40] naar [account] : “Ze rijden nu weg”.

Na de liquidatie is te zien dat de [auto 4] en de witte [auto 1] over de Van Heemstraweg in Ewijk rijden en vervolgens over de Notaris Stephanus Roesstraat in de richting van de Molenstraat te Winssen. In Winssen stopt de [auto 1] en is de bestuurder achter in de [auto 4] aan de bijrijderskant gestapt.

Na de liquidatie van [slachtoffer 1] is op de beschikbare camerabeelden te zien dat de [auto 2] via de Leigraafweg (bij de [naam 6] aan de [adres 78] ) en de Ratelwacht naar de Burgemeester Geradtslaan rijdt. De witte [auto 2] wordt om 8.34 uur op de camerabeelden aan de [adres 15] waargenomen. Om 08.34:49 stuurt [naam 40] naar [account] afbeelding IMG-1594017288932. Deze foto is (ook) vanuit een witte auto genomen. Het slachtoffer [slachtoffer 1] ligt op zijn rug op de grond en er wordt hulpverleend. Er staat een aantal mensen omheen.

De volgende ontsleutelde communicatie werd tussen [account] en [naam 40] verstuurd:

06-07-2020 08:36:13 [account] [naam 40] Yes

06-07-2020 08:37:55 [account] [naam 40] Valt hij nog te redden denk je ?

06-07-2020 08:38:03 [account] [naam 40] Of gelijk weg

06-07-2020 08:38:04 [account] [naam 40] ?

06-07-2020 08:38:14 [naam 40] [account] nooo

06-07-2020 08:38:18 [naam 40] [account] nee man

06-07-2020 08:38:25 [naam 40] [account] hij is klaar

06-07-2020 08:38:33 [naam 40] [account] hij beweegt geen eens

06-07-2020 08:38:39 [account] [naam 40] Ga veilig weg van dr

06-07-2020 08:38:45 [naam 40] [account] okido

06-07-2020 08:38:45 [account] [naam 88] 2 man op hem af

06-07-2020 08:38:48 [account] [naam 40] of1

06-07-2020 08:38:49 [account] [naam 88] !

06-07-2020 08:38:51 [naam 40] [account] ja

06-07-2020 08:38:51 [naam 40] [account] ja

06-07-2020 08:38:52 [account] [naam 88] 1

06-07-2020 08:38:54 [naam 40] [account] 2

06-07-2020 08:39:00 [naam 40] [account] eerst1

06-07-2020 08:39:06 [naam 40] [account] daarna

06-07-2020 08:39:08 [naam 40] [account] 2

06-07-2020 08:48:03 [account] [naam 40] Jo

06-07-2020 08:48:04 [account] [naam 40] Jo

06-07-2020 08:48:04 [account] [naam 40] Jo

06-07-2020 08:48:09 [account] [naam 40] Met welke auto kwam hij aan

06-07-2020 08:48:15 [account] [naam 40] Opel of Volkswagen ?

06-07-2020 08:48:22 [naam 40] [account] volkswagen

06-07-2020 08:48:24 [naam 40] [account] man

06-07-2020 08:48:26 [naam 40] [account] station

06-07-2020 08:48:51 [account] [naam 40] In die

06-07-2020 08:48:51 [naam 23] [naam 40] Dat weet je wel tog

06-07-2020 08:48:52 [account] [naam 40] Om schrijving

06-07-2020 08:48:52 [account] [naam 40] Ma Opel staat

06-07-2020 08:51:50 [naam 40] [account] ja bro

06-07-2020 08:51:59 [naam 40] [account] heel dichtbij

06-07-2020 08:51:59 [naam 40] [account] ik heb precies gedaan wat je hebt gezegd

06-07-2020 8:52:35 [naam 40] [account] ik wou m door de vingers zien toen zag ik die neus

06-07-2020 08:52:39 [naam 40] [account] niet te missen

06-07-2020 08:52:45 [naam 88] [account] en die achterhoofd

06-07-2020 08:52:47 [naam 39] [account] We gaan iemand zeg gen om te branden

06-07-2020 08:52:50 [naam 40] [account] toen zei je overal

06-07-2020 08:52:56 [naam 40] [account] hij had witte overal aan

06-07-2020 08:53:05 [naam 40] [account] verf man gewoon

06-07-2020 08:53:23 [naam 40] [account] en hij deed zaken

Na het schietincident worden de volgende Sky-berichten verstuurd tussen [account] en [naam 39] :

06-07-2020 08:36:14 [naam 39] [account] Ja spotter zij van hij is het en hij had alles op die foto

06-07-2020 08:36:25 [account] [naam 39] Oke

06-07-2020 08:36:31 [naam 39] [account] Ai

06-07-2020 08:36:33 [account] [naam 39] Ma wil niet horen spotter zei

06-07-2020 08:36:35 [account] [naam 39] Wil horen

06-07-2020 08:36:58 [account] [naam 39] Hij is het

06-07-2020 08:36:59 [account] [naam 39] We hebben gezien

06-07-2020 08:51:11 [naam 39] [account] Bro we kunne nu niks branden veel blauw

06-07-2020 08:51:23 [account] [naam 39] Ben je al weg dr

06-07-2020 08:51:25 [account] [naam 39] ?

06-07-2020 08:51:59 [naam 39] [account] Ik heb het in een andere wijk gezet

06-07-2020 08:51:59 [naam 39] [account] Ja we Zijn al op snelweg

06-07-2020 08:52:25 [account] [naam 39] Oke

06-07-2020 08:52:47 [naam 39] [account] We gaan iemand zeg gen om te branden

06-07-2020 09:55:35 [naam 39] [account] Of Moīt het in zaandam zetten

06-07-2020 09:55:52 [naam 39] [account] Ik zet het in zaandam waar die andere viese ook is

06-07-2020 09:56:10 [naam 39] [account] Oke

06-07-2020 09:59:39 [naam 39] [account] Oke

Na het schietincident reist de [auto 4] via de A2 in noordelijke richting (09.29 uur) en via de A10 Coentunnel in noordelijke richting (10.03:14 uur). Om 10.12 uur registreert het Sky-telefoonnummer [telefoonnummer 9] ( [naam 39] ) op zendmast [adres 79] in Zaandam. De eerstvolgende registratie na 10.12 uur in Zaandam is om 11.12 uur aan de [adres 31] in Diemen. Er zit een uur tussen het mastgebruik aan het [adres 79] in Zaandam en aan de [adres 31] in Diemen.

Om 10.50 uur registreert het telefoonnummer [telefoonnummer 18] ( [naam 21] ) op een zendmast aan de P. Lieftinckweg 6 in Zaandam. De zendmasten aan het P. Lieftinckweg en het [adres 79] in Zaandam liggen op 2 km afstand van elkaar. Om 11.06 uur straalt het privételefoonnummer [telefoonnummer 2] van [medeverdachte 3] de zendmast aan de [adres 80] in Duivendrecht aan. Hij wordt op dat moment gebeld. Uit het tapgesprek volgt dat hij in een rijdende auto zit. De route tussen de zendmast aan het [adres 39] in Zaandam en de mast in Duivendrecht is gemiddeld 22 km met een gemiddelde reistijd van 18 tot 26 minuten (bron: Google Maps). De rechtbank acht het mogelijk dat [medeverdachte 3] om 10.50 uur in Zaandam was en om 11.06 uur in Duivendrecht. De rechtbank gaat er, gelet op de betrokkenheid van de [naam 21] in de dagen voorafgaand aan 6 juli 2020, dan ook van uit dat de [naam 39] en de andere inzittenden van de [auto 4] door [medeverdachte 3] zijn opgehaald in Zaandam. De rechtbank heeft daarbij het volgende in aanmerking genomen.

Door [naam 21] worden aan [account] de volgende Sky-berichten verstuurd:

06-07-2020 10:00:13 [naam 21] Welke andere

06-07-2020 10:00:22 [naam 21] De boys gewoon

06-07-2020 10:00:25 [naam 21] ?

06-07-2020 10:00:30 [naam 21] Oké

[account] heeft kennelijk aan [naam 21] iets gevraagd met betrekking tot ‘de boys’. [medeverdachte 3] is niet mee geweest op 6 juli 2020 naar Beuningen, hetgeen blijkt uit het feit dat hij om 9.26 uur en inkomend gesprek heeft gevoerd waarbij zijn telefoon registreerde op de zendmast aan de [adres 31] in Diemen. Dit vindt steun in berichten van [naam 21] aan [account] (nadat de [auto 1] in Beuningen is weggezet) waaruit de rechtbank afleidt dat [medeverdachte 3] van [medeverdachte 1] niet op de ‘plaats delict’ mag komen:

04-07-2020 17:43:27 [naam 21] [account] Ja ik bn nu bezig er mee

04-07-2020 17:44:52 [naam 21] [account] Wat s met jou je vraagt ons om iets te doen

04-07-2020 17:44:59 [naam 21] [account] Ik zeg je wat wat is

04-07-2020 17:47:28 [naam 21] [account] Niet naar mij komen jij heb je mensen gezet

04-07-2020 17:48:10 [naam 21] [account] Ik moest weg blijven daar tog dus.

Na het schietincident maken de privételefoonnummers [telefoonnummer 4] en [telefoonnummer 5] van [medeverdachte 4] gebruik van zendmasten in Rotterdam. Ook is de [auto 2] in Rotterdam blijkens ARS-masten.

Telefoon [verdachte] op 6 juli 2020

Het telefoonnummer van [verdachte] heeft na de laatste registratie aan de Wisselwerking in Diemen op 6 juli 2020 om 3.53 uur pas weer een registratie om 11.53 uur aan de [adres 28] in Amsterdam. Het woonadres van [verdachte] ligt binnen het bereik van deze mast. De registratie om 03.53:52 uur is 28800 seconden, 8 uur dus. Dit internetblok duurt tot de volgende registratie in de historische gegevens om 11.53:52 uur. In de originele historische gegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 1] heeft de tijdregistratie om 03.53:52 uur geen valide Cell ID staan in de kolom “Cell ID First”. Dit betekent dat de genoemde zendmast aan de [adres 31] in Diemen niet de eerste zendmast van deze datasessie hoeft te zijn, het kan ook van een later tijdstip zijn. Hetzelfde is van toepassing op de registratie van 11.53:52 uur. Ook hier hoeft de genoemde zendmast aan de [adres 28] in Amsterdam niet de eerste zendmast van deze datasessie te zijn. In de 8 uur zijn er tussen beide registratie reisbewegingen mogelijk.

Concluderende overwegingen

Voorbereidingshandelingen (feit 2)

Op grond van de hiervoor weergegeven bewijsvoering stelt de rechtbank vast dat bij de uitvoering van de moord op 6 juli 2020 gebruik is gemaakt van een [auto 1] (met vals kenteken [kenteken 2] ), een [auto 4] (met vals kenteken [kenteken 3] ), automatische vuurwapens (vermoedelijk een [merk 1] en een [type 1] ) en Sky-ECC-telefoons. Ook volgt uit de bewijsvoering dat de sleutel van de [auto 4] op 4 juli 2020 door [medeverdachte 5] samen met [medeverdachte 1] is opgehaald en dat met de [auto 4] en de [auto 1] al op 5 juli 2020 in Beuningen werd rondgereden. Ook van de Sky-telefoons die tijdens de uitvoering van de moord werden gebruikt om onderling contact te houden en de aanslag te kunnen coördineren, is in de dagen voorafgaand aan de moord al gebruik gemaakt. Uit de in de dagen voorafgaand aan de moord gewisselde berichten valt af te leiden dat het “gas” (de rechtbank begrijpt: de wapens) werd opgehaald en dat de dadergroep ook de wapens dus al eerder voorhanden heeft gehad.

De rollen van de verdachten op 6 juli 2020 (feit 1)

Op grond van de hiervoor weergegeven bewijsvoering stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 1] opdrachten aanneemt voor het plegen van liquidaties. Uit chat-berichten blijkt dat [medeverdachte 1] soldaten en spotters inzet om die opdrachten uit te voeren. Hij blijft zelf ‘uit de spotlights’ en communiceert via een (dure) encrypted telefoon(s). Hij laat zijn ‘medewerkers’ het vuile werk opknappen. Hij heeft daarbij een aansturende/leidinggevende rol en bericht op dwingende wijze wat zij moeten doen of wat zij aan hem moeten laten weten. Hij wil tot in detail en real time informatie ontvangen en verifieert of de aanslag is voltooid: “Valt hij nog te redden denk je? Of gelijk weg”.

Op grond van de bewijsvoering stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 4] , voorafgaand aan de liquidatie, in Beuningen naar het slachtoffer heeft gezocht. [medeverdachte 4] fungeerde dus als de spotter van [medeverdachte 1] , die zelf vanaf een andere locatie de aanslag coördineerde. [medeverdachte 4] was als eerste in Beuningen met de [auto 2] aanwezig. Later komt de [auto 4] ook in Beuningen aan en rijdt ook de [auto 1] rond. Op enig moment bericht [medeverdachte 4] als gebruiker van de [naam 40] aan [medeverdachte 1] als gebruiker van de [account] dat hij ‘die hond’ heeft gevonden. [medeverdachte 1] communiceert op dat moment ook met de gebruiker van de [naam 39] .

Door twee personen is vervolgens op het slachtoffer geschoten. Kort na de liquidatie stuurt [medeverdachte 4] aan [medeverdachte 1] een foto waarop te zien is dat het slachtoffer op straat ligt. [medeverdachte 1] wil vervolgens van hem bevestiging dat de liquidatie is geslaagd. [medeverdachte 4] laat weten: “hij is klaar” en “hij beweegt geeneens”. Ook wil [medeverdachte 1] weten of ze wel de juiste persoon te pakken hebben. [medeverdachte 4] verschaft hem die informatie en zegt dat hij precies heeft gedaan wat hij ( [medeverdachte 1] ) hem heeft gezegd.

De schutters zijn met de [auto 1] weggereden. De [auto 1] is achtergelaten in Winssen en de bestuurder is overgestapt in de [auto 4] . Vanwege de aanwezigheid van politie laat de gebruiker van de [naam 39] aan [medeverdachte 1] weten dat ze de [auto 1] niet in brand hebben kunnen steken. De [auto 4] is vervolgens naar Zaandam gereisd. De gebruiker van [naam 39] en de andere inzittenden van de [auto 4] zijn daar opgehaald door de gebruiker van de [naam 21] , [medeverdachte 3] . Later is de [auto 4] in brand gestoken om eventuele sporen te wissen. De gebruiker van de [naam 39] liet daaraan voorafgaand weten dat hij iemand zou regelen die de auto in brand zou zetten.

Gelet op het gedrag van de telefoon van [medeverdachte 5] in de nacht en ochtend van 6 juli 2020 in combinatie met diens betrokkenheid op 4 juli 2020 bij het zoeken naar de [auto 4] en het ophalen van de sleutel van die auto en het aantreffen van een schaamhaar op de bestuurderstoel van de [auto 1] waarvan [medeverdachte 5] de donor kan zijn, gaat de rechtbank ervan uit dat [medeverdachte 5] op 6 juli 2020 mee is geweest naar Beuningen en in de [auto 1] heeft gezeten.

Zoals hierna nog nader wordt gemotiveerd, is de rechtbank van oordeel dat ook verdachte op 6 juli 2020 mee is geweest naar Beuningen en in de [auto 1] heeft gezeten.

Mogelijk heeft in de [auto 1] nog een derde persoon gezeten. Of dat zo is en wie van de personen in de [auto 1] welke rol heeft uitgevoerd kan niet worden vastgesteld op basis van het dossier en geen van de verdachten heeft hierover iets verklaard. Wel is gebleken dat er twee schutters waren en dat iemand (ook) heeft gereden in de [auto 1] .

De rol van [verdachte]

Hiervoor heeft de rechtbank vastgesteld dat het telefoongebruik van [verdachte] niet uitsluit dat hij op 6 juli 2020 ten tijde van de moord in Beuningen was. Dat hij daar op dat moment was, stelt de rechtbank vast op grond van de aangetroffen handschoenveegsporen (op de tussenruit in de laadbak) in de [auto 1] waarvan het DNA in de bemonstering matcht met het DNA-profiel van [verdachte] in combinatie met zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord in de dagen daarvoor. Zoals in de bewijsvoering is vastgesteld, heeft [verdachte] in de nacht van 4 juli 2020 een ontmoeting met [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en reist hij daarna naar Beuningen met de rode [auto 3] 4 van [medeverdachte 2] om vervolgens gedurende langere tijd in Beuningen rond te rijden en daarbij onder meer de latere plaats delict te bezoeken.

Ook volgt uit de bewijsvoering dat [verdachte] op 5 juli 2020 wederom in Beuningen aanwezig is op het moment dat daar de [auto 1] en de [auto 4] rondrijden.

De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat een verklaring van [verdachte] voor zijn aanwezigheid op 4 en 5 juli 2020 in Beuningen en zijn relatie tot de [auto 1] ontbreekt.

Dat betekent dat [verdachte] een rol heeft gehad bij de voorbereiding en dat hij is opgetreden als schutter en/of als bestuurder van de [auto 1] . Na afloop is hij met de [auto 4] naar Zaandam (mee)gereden.

Opzet en medeplegen

Aan [verdachte] is onder feit 1 (primair) het medeplegen van moord tenlastegelegd en onder feit 2 het medeplegen van voorbereidingshandelingen van moord. De deelnemingsvorm medeplegen vereist een bewuste en nauwe samenwerking die was gericht op het voltooien van het delict. Hiervoor is opzet van de verdachte op de door hemzelf verrichte gedragingen en op de samenwerking vereist.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat meerdere personen betrokken zijn geweest bij het plegen van de moord.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat meerdere personen, al dan niet in wisselende samenstelling, betrokken zijn geweest bij de voorbereiding tot en het plegen van de moord. Nu verdachte al op 4 juli 2020 Beuningen de latere plaats delict heeft bezocht en op 5 juli 2020 in Beuningen was en daar de [auto 1] en de [auto 4] rondreden, kan het niet anders dan dat verdachte steeds van de plannen op de hoogte is geweest. Daaruit en uit die aanwezigheid in Beuningen op 5 juli 2020 te gelijk met de [auto 1] en de [auto 4] volgt dat ten aanzien van verdachte sprake was van medeplegen van voorbereidingshandelingen. Ook ten aanzien van de moord zelf is naar het oordeel van de rechtbank sprake van medeplegen.

Als verdachte één van de schutters was, is daarmee zijn aandeel als medepleger gegeven. Ook als zou moeten worden aangenomen dat verdachte niet één van de schutters was maar degene was die de [auto 1] reed, is de rol die verdachte heeft vervuld nog steeds van voldoende gewicht om van medeplegen te kunnen spreken. Uit de bewijsvoering volgt immers dat sprake was van een zeer goed gecoördineerde en voorbereide aanslag. De rol van de bestuurder van de [auto 1] overstijgt in dit geval dan ook die van een simpele chauffeur. Er zal onderlinge afstemming hebben moeten plaatsvinden over de plaats waar de [auto 1] op de plaats delict moest worden geparkeerd, over het wachten tijdens het schieten, het gelegenheid bieden aan de schutters om weer in te stappen en het wegrijden. Ook uit het nadien op verschillende momenten overstappen van de inzittenden van de [auto 1] op de [auto 4] volgt de intense mate van afstemming en planning. Die mate van afstemming in combinatie met de betrokkenheid en wetenschap van verdachte die in ieder geval al bestond ten tijde van de bezoeken aan Beuningen en het voorverkennen van de plaats delict op 4 en 5 juli 2020 maakt dat van medeplegen kan worden gesproken.

Voorbedachte raad

Gezien de (zorgvuldige en intensieve) voorbereiding in de dagen voorafgaand aan de schietpartij (Sky-telefoon regelen, de plaats delict meerdere malen bezoeken, verplaatsen van de [auto 1] naar de locatie, vluchtauto regelen en het inzetten van een ‘spotter’) is voldoende vast komen te staan dat de verdachte samen met zijn mededaders gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven, zodat sprake is van handelen met voorbedachte raad. Van contra-indicaties die tot een ander oordeel zouden nopen is de rechtbank niet gebleken.

Conclusie

Gelet op al het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte tezamen en in vereniging met anderen voorbereidingshandelingen heeft verricht voor het medeplegen van moord (feit 2) en dat hij tezamen en in vereniging met anderen de moord op [slachtoffer 1] heeft gepleegd (feit 1, primair).

Voorwaardelijk verzoek tot reconstructie spoor [auto 1]

De verdediging heeft verzocht om een reconstructie om te bepalen hoe het DNA-spoor in de [auto 1] terecht is gekomen.

Zoals hiervoor is overwogen, acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] op 6 juli 2020 achter in de [auto 1] heeft gezeten. Bij het schietincident op 6 juli 2020 zijn (tenminste) 2 schutters gezien. Tijdens het rijden ná het schietincident was er maar één persoon zichtbaar in de [auto 1] , de bestuurder. Er moet toen dus minimaal één persoon achterin hebben gezeten. Het is een (vaststaand) feit dat de sporen met daarin DNA dat matcht met [verdachte] achter in de [auto 1] zijn aangetroffen. Hoe of op welk moment op 6 juli 2020 deze sporen in de [auto 1] terecht zijn gekomen, doet er naar het oordeel van de rechtbank niet toe. De verklaring van [verdachte] over het uitlenen van handschoenen, is pas in juli 2022 afgelegd. Verder is de rechtbank van oordeel dat deze verklaring onvoldoende concreet en verifieerbaar is. De verklaring is bovendien heel onwaarschijnlijk. Er zijn twee sporen aangetroffen. In het ene spoor is een mengprofiel aangetroffen met daarin DNA dat matcht met [verdachte] , maar in het andere spoor is een enkelvoudig DNA-profiel van [verdachte] aangetroffen. Op basis van het feit dat een enkelvoudig DNA-profiel is aangetroffen, is secundaire overdracht onwaarschijnlijk, omdat naar het oordeel van de rechtbank bij secundaire overdracht ook DNA van de persoon wordt verwacht, die het DNA van [verdachte] secundair zou hebben overgedragen (dus niet enkelvoudig). Dat het DNA van [verdachte] via secundaire overdracht (via een handschoen) in de [auto 1] terecht is gekomen, is naar het oordeel van de rechtbank een onaannemelijk scenario en wordt derhalve terzijde geschoven. De rechtbank wijst het verzoek dan ook af.

3 De bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde onder feit 1, primair, en 2 van parketnummer 05/067237-21 heeft begaan, te weten dat:

Parketnummer 05/067237-21

1.

Primair

hij op of omstreeks 6 juli 2020 te Beuningen Gld. gemeente Beuningen, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, [slachtoffer 1] opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd door met een of meer vuurwapens een of meer kogels in/door het hoofd en/of het (boven-)lichaam van [slachtoffer 1] te schieten;

2.

hij in of omstreeks de periode van 15 juni 2020 tot en met 5 juli 2020 te Beuningen Gld, gemeente Beuningen, en/of Amsterdam en/of Almere en/of Diemen en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter voorbereiding van het te plegen misdrijf van moord op [slachtoffer 1] of een ander slachtoffer, althans een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, opzettelijk een of meer voertuigen (een [auto 1] met -vals- kenteken [kenteken 11] en/of een [auto 4] met -vals kenteken [kenteken 3] ) en/of een of meer vuurwapens (automatische vuurwapens, vermoedelijk een of meerdere [merk 1] en/of [type 1] ) en/of gegevensdragers (om te communiceren over het te plegen feit en/of het slachtoffer en/of bevattende informatie over het te plegen feit en/of het slachtoffer), bestemd tot het begaan van dat misdrijf, heeft verworven, vervaardigd, ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad;

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Parketnummer 05/067237-21, feit 1 en feit 2:

Medeplegen van moord.

5 De strafbaarheid van het feit

Het feit is strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk is geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 De overwegingen ten aanzien van straf

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat [verdachte] wordt veroordeeld voor het medeplegen van moord, het medeplegen van voorbereidingshandelingen (Nigeria) en medeplichtigheid aan poging tot moord (Tienhoven). [verdachte] was een soldaat van medeverdachte [medeverdachte 1] . De officier van justitie acht het meest waarschijnlijk dat [verdachte] één van de schutters is geweest en dus één van de meest direct verantwoordelijken voor de dood van het slachtoffer.

De officier van justitie heeft betoogd dat liquidatiezaken, moorden betreffen van de ‘buitencategorie’, die inmiddels worden bestraft met zeer langdurige gevangenisstraffen. Het uitgangspunt voor één liquidatie lijkt 20 jaar te zijn. De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat het karakter van een liquidatie die uitdraait op een vergismoord, een omstandigheid is om voor een hoger uitgangspunt dan 20 jaar te kiezen. De officier van justitie kiest daarom als uitgangspunt voor de moord op [slachtoffer 1] een gevangenisstraf van 22 jaar. Daar komt bij dat ook bewezen kan worden dat [verdachte] medeplichtig was aan de poging tot moord in Tienhoven. Zijn strafblad pleit bovendien in zijn nadeel. Dit alles overziend, heeft de officier van justitie dan ook geëist dat [verdachte] wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar geheel onvoorwaardelijk.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft betoogd dat, als de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, de rol van [verdachte] uitsluitend als ondersteunend kan worden gekwalificeerd, in de zin van medeplichtigheid. Daarbij past een veel lagere straf dan die de officier van justitie heeft geëist. Van die straf moet de tijd doorgebracht in verzekering en in voorlopige hechtenis worden afgetrokken. Daarbij heeft de verdediging verzocht om een straf op te leggen die materieel een straf benadert zoals die onder de oude regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling gold. Gelet op de pleegdatum van de feiten zou dat passend zijn.

De beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf rekening gehouden met de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard en de omstandigheden waaronder dit is begaan. De rechtbank heeft verder rekening gehouden met de persoon en de omstandigheden van verdachte.

[verdachte] heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van moord (in eendaadse samenloop met het medeplegen van voorbereiding van die moord, onderzoek Nigeria).

De rechtbank vindt het belangrijk om kort (de achtergrond van) het feit te schetsen.

In de ochtend van 6 juli 2020 wordt in een woonwijk in Beuningen [slachtoffer 1] doodgeschoten. Hij is niet het beoogde doelwit. Een vergissing met fatale afloop. Onduidelijk is gebleven wie wel het beoogde doelwit was en waarom. Wel volgt uit de berichten die via Sky zijn gestuurd dat deze liquidatie is gepland. In de dagen en weken voorafgaand aan de liquidatie worden er auto’s geregeld, vluchtauto’s weggezet, vindt er een voorverkenning plaats en op de dag zelf wordt er gebruik gemaakt van onder meer spotters en schutters. De berichten die zijn gestuurd na de schietpartij, geven een onthutsend beeld over hoe door de verdachten met mensenlevens wordt omgegaan:

‘ik heb die hond’

‘Valt hij nog te redden denk je?’

‘nee man’

‘hij is klaar’

‘hij beweegt geen eens’.

[verdachte] is uitvoerder geweest, een ‘soldaat’ van medeverdachte [medeverdachte 1] . [verdachte] heeft in de nacht van 3 op 4 juli 2020 contact met medeverdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] , is bij de voorverkenning in Beuningen op 4 juli 2020, is op 5 juli 2020 wederom in Beuningen aanwezig op het moment dat daar de [auto 1] en de [auto 4] rondrijden en hij is op 6 juli 2020 in Beuningen in de [auto 1] aanwezig. Daarbij kan niet vast worden gesteld of [verdachte] schutter en/of bestuurder is, maar duidelijk is dat hij een cruciale rol heeft bij het plegen van de moord in Beuningen. Niet is gebleken dat het een eigen conflict is dat [verdachte] op deze manier probeert ‘op te lossen’. Dit is kennelijk zijn werk.

De strafmaat

[verdachte] heeft samen met anderen een mens op gruwelijke wijze vermoord. Als [verdachte] al berouw heeft, dan heeft hij dat niet getoond. De dood van niet beoogde slachtoffers wordt bovendien op de koop toegenomen. Hij lijkt daardoor gewetenloos.

Uit de slachtofferverklaringen van de weduwe, dochter en zus van [slachtoffer 1] volgt op indringende wijze het enorme leed en verdriet bij de nabestaanden dat mede door het handelen van [verdachte] is ontstaan. Zij moeten voor altijd hun man, vader en broer missen.

Het valt niet te bevatten dat onschuldigen het slachtoffer worden van een liquidatie. Dit kan iedereen overkomen. Hierdoor ontstaat er grote onrust in de samenleving.

De rechtbank vindt dat het gaat om een zodanig ernstig feit dat uit oogpunt van vergelding enkel een zeer lange gevangenisstraf op zijn plaats is. Wel zal de rechtbank een lagere straf opleggen dan door de officier van justitie is gevorderd, omdat de rechtbank komt tot een vrijspraak in het onderzoek Tienhoven.

[verdachte] heeft zich zowel bij de politie als ter terechtzitting grotendeels op zijn zwijgrecht beroepen. Naar zijn motief kan de rechtbank dus slechts raden. Wel is duidelijk dat [verdachte] toch weer of nog steeds voor een criminele levenswijze heeft gekozen. Ook voor het inschatten van het gevaar op herhaling heeft de rechtbank weinig andere aanknopingspunten dan het reclasseringsrapport van 12 januari 2022, zijn strafblad, het gruwelijke feit en het gemak waarmee hij extreem geweld lijkt te gebruiken. De rechtbank houdt er ernstig rekening mee dat [verdachte] ook in de toekomst bereid is soortgelijke feiten te plegen.

Bovenstaande overwegingen leiden tot de conclusie dat [verdachte] uitvoerder is geweest van een moord, daarbij met anderen planmatig te werk is gegaan. Hij heeft minachting voor mensenlevens en accepteert dat ook anderen dan het beoogde slachtoffer tijdens uitvoering van een liquidatie het leven kunnen verliezen. Hij kiest voor een crimineel leven en het gevaar op recidive is groot. Dit alles rechtvaardigt, mede gelet op hetgeen in de strafzaken van medeverdachten wordt opgelegd, een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaar met aftrek van de tijd doorgebracht in verzekering en in voorlopige hechtenis.

Tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat verdachte in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet , dan wel de regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering, aan de orde is.

8 De beoordeling van de civiele vorderingen

8.1.

De vorderingen in de zaak Nigeria

In verband met de moord op [slachtoffer 1] hebben zes benadeelde partijen een vordering tot schadevergoeding ingediend:

[benadeelde 1] , de weduwe van het slachtoffer [slachtoffer 1] (hierna: [benadeelde 1] ), vordert in totaal € 327.013,02. Het gaat om vergoedingen voor kleding en schoenen (10.1), eigen risico (10.2), toekomstige medische kosten en reis- en parkeerkosten (10.3 en 10.4), gederfd levensonderhoud (10.5), kosten lijkbezorging (10.6), shockschade (10.7.1), affectieschade (10.7.2), en kosten wegens het opmaken van een expertiserapport en het opvragen van medische informatie. Zij heeft verzocht haar niet-ontvankelijk te verklaren in de vorderingen tot vergoeding van toekomstige kosten en vordert daarnaast een vergoeding van proceskosten.

[benadeelde 2] , de oudste zoon van het slachtoffer [slachtoffer 1] (hierna: [benadeelde 2] ), vordert in totaal € 101.825,36. Het gaat om vergoedingen voor kleding en schoenen (11.1), eigen risico (11.2), toekomstige medische kosten, toekomstige reis- en parkeerkosten en studievertraging (11.3; 11.4 en 11.5), gederfd levensonderhoud (11.6), shockschade (11.7.1) en affectieschade (11.7.2) en kosten wegens het opmaken van een expertiserapport en het opvragen van medische informatie. Hij heeft verzocht hem niet-ontvankelijk te verklaren in de vorderingen tot vergoeding van toekomstige kosten en studievertraging.

[benadeelde 3] , de dochter van het slachtoffer [slachtoffer 1] (hierna: [benadeelde 3] ), vordert in totaal € 100.007,36. Het gaat om vergoedingen voor kleding en schoenen (12.1), eigen risico (12.2), toekomstige medische kosten, toekomstige reis- en parkeerkosten en studievertraging (12.3; 12.4 en 12.5), gederfd levensonderhoud (12.6), shockschade (12.7.1) en affectieschade (12.7.2) en kosten wegens het opmaken van een expertiserapport en het opvragen van medische informatie. Zij heeft verzocht haar niet-ontvankelijk te verklaren in de vorderingen tot vergoeding van toekomstige kosten en studievertraging.

[benadeelde 4] , de jongste zoon van het slachtoffer [slachtoffer 1] (hierna: [benadeelde 4] ), vordert in totaal € 116.651,36. Het gaat om vergoedingen voor kleding en schoenen (13.1), eigen risico (13.2), toekomstige medische kosten, toekomstige reis- en parkeerkosten en studievertraging (13.3; 13.4 en 13.5), gederfd levensonderhoud (13.6), shockschade (13.7.1) en affectieschade (13.7.2) en kosten wegens het opmaken van een expertiserapport en het opvragen van medische informatie. Hij heeft verzocht hem niet-ontvankelijk te verklaren in de vorderingen tot vergoeding van toekomstige kosten en studievertraging.

[benadeelde 5] , de moeder van het slachtoffer [slachtoffer 1] , vordert € 20.000,00 wegens affectieschade.

[benadeelde 6] , de vader van het slachtoffer [slachtoffer 1] , vordert € 20.000,00 wegens affectieschade.

Alle benadeelde partijen hebben verzocht de wettelijke rente toe te wijzen en een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Het standpunt van de officier van justitie

Volgens de officier van justitie moeten de benadeelde partijen niet-ontvankelijk worden verklaard in de vorderingen tot vergoeding van toekomstige kosten en studievertraging. De vorderingen wegens affectieschade kunnen worden toegewezen. Ook de vorderingen wegens gederfd levensonderhoud kunnen worden toegewezen als gevorderd dan wel, als de rechtbank dat standpunt niet volgt, tot een nader te schatten bedrag. De door [benadeelde 1] gevorderde vergoeding voor kleding, schoenen en medische kosten en begrafeniskosten kunnen geheel worden toegewezen. Ook de door [benadeelde 1] en [benadeelde 2] gevorderde bedragen wegens shockschade kunnen worden toegewezen. [benadeelde 3] en [benadeelde 4] moeten in zoverre in hun vorderingen niet-ontvankelijk worden verklaard. Tot slot kan aan deze vier benadeelde partijen telkens een kwart van de kosten voor het expertiserapport en het opvragen van medische stukken worden toegewezen.

De vorderingen van de ouders van de [slachtoffer 1] tot toekenning van een vergoeding wegens affectieschade kunnen worden toegewezen.

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat de wettelijke rente telkens kan worden toegewezen als gevorderd en vordert daarnaast oplegging van schadevergoedingsmaatregelen.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de benadeelde partijen in hun vorderingen niet-ontvankelijk moeten worden verklaard als de rechtbank komt tot een vrijspraak in de strafzaak. Subsidiair zijn de vorderingen (op onderdelen) betwist. Deze verweren worden hierna weergegeven en besproken.

Beoordeling van de vordering van [benadeelde 1]

Materiële schadevorderingen erfgenaam (10.1 en 10.2)

In de toelichting op de vordering wordt gesteld dat als gevolg van het delict en de daaropvolgende medische behandeling de kleding en de schoenen van de [slachtoffer 1] onherstelbaar zijn beschadigd dan wel in onbruik zijn geraakt. De totale schade is geschat en wordt gesteld op € 150,00. Verder wordt in de toelichting op de vordering gesteld dat wegens de medische behandeling van de [slachtoffer 1] door de zorgverzekeraar € 198,00 wegens eigen risico in rekening is gebracht. Dat is onderbouwd met een factuur (productie 11). Primair wordt verzocht deze bedragen aan [benadeelde 1] toe te wijzen. Subsidiair wordt verzocht aan [benadeelde 1] en de drie kinderen, als nabestaanden van de [slachtoffer 1] , telkens een vierde deel van dit bedrag toe te wijzen.

De verdediging heeft de vordering niet betwist.

De rechtbank stelt voorop dat het bij de vorderingen wegens de schade van de [slachtoffer 1] door beschadigde of in onbruik geraakte kleding en schoenen en het eigen risico gaat om vorderingen die erfgenamen van de [slachtoffer 1] onder algemene titel hebben verkregen. Uit artikel 51f, tweede lid, Sv volgt dat de nabestaanden zich ten aanzien van dit soort schade als benadeelde partijen in de strafprocedure kunnen voegen.

Namens [benadeelde 1] is onder punt 5.5 van de vordering gesteld ten aanzien van de gevorderde kosten onder meer gesteld dat de [benadeelde 1] , [benadeelde 2] , [benadeelde 3] en [benadeelde 4] de erfgenamen zijn van de [slachtoffer 1] en is ter onderbouwing van die stelling een verklaring van erfrecht overgelegd (productie 8). De rechtbank begrijpt de vordering van [benadeelde 1] daarom aldus, dat zij – gelet op het bepaalde in artikelen 6:15, tweede lid, en 3:171 BW – de vorderingen ten aanzien van de kleding en het eigen risico niet namens zichzelf heeft ingesteld, maar dat zij dit namens de gezamenlijke erfgenamen heeft gedaan.

De vordering is in zoverre door de verdediging betwist en komt de rechtbank ook niet onrechtmatig of ongegrond voor. Aan de gezamenlijke erven zullen daarom de door [benadeelde 1] gevorderde bedragen van € 150,00 en € 198,00 – in totaal dus € 348,00 – worden toegewezen.

Mogelijke toekomstige schade (10.3 en 10.4)

[benadeelde 1] heeft een bedrag van € 1.250,00 gevorderd wegens medische behandelingen die mogelijk in de toekomst nog volgen en een bedrag van € 250,00 voor reis- en parkeerkosten “voor bijvoorbeeld medische behandeling”. In de toelichting ter terechtzitting van 23 september 2022 is toegelicht dat hiermee wordt ingespeeld op mogelijk in de toekomst opkomende schadeposten en is verzocht [benadeelde 1] in zoverre in de vordering niet-ontvankelijk te verklaren.

Naar het oordeel van de rechtbank is onvoldoende onderbouwd gesteld dat de onder 10.3 en 10.4 gevorderde schade is geleden. De vordering kan daarom in zoverre niet worden toegewezen en de benadeelde partij wordt daarin niet-ontvankelijk verklaard.

Gederfd levensonderhoud (10.5)

[benadeelde 1] heeft een bedrag van € 276.838,00 gevorderd wegens gederfd levensonderhoud. Deze schadepost is onderbouwd met een rekenkundige rapportage van [naam 89] . Volgens de inleiding bij dat rapport wordt in dat rapport de Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade toegepast. Namens [benadeelde 1] is aangevoerd dat hier sprake is van een algemeen geaccepteerde rekenmethode.

De verdediging heeft de vordering gemotiveerd betwist. Zo is er onder meer op gewezen dat de overgelegde stukken onvoldoende helderheid bieden over de omzet van de onderneming van de [slachtoffer 1] en de behoeftigheid van [benadeelde 1] .

Gelet op artikel 6:108, eerste lid onder a en d, BW is de verdachte verplicht de schade door het derven van levensonderhoud te vergoeden. Om de hoogte van deze schade te kunnen bepalen zullen onder meer vaststellingen moeten worden gedaan over het gezinsinkomen, het aandeel daarin van de [slachtoffer 1] alsook over de gehele financiële positie van de nabestaanden. Dat het in de rechtspraak geaccepteerd is daartoe uit te gaan van de genoemde richtlijn en rekenkundige rapportages, neemt niet weg dat alvorens een berekening kan worden gemaakt de daarbij te hanteren uitgangspunten zullen moeten worden vastgesteld. In deze zaak zijn de in de overgelegde berekening gekozen uitgangspunten gemotiveerd betwist. Het zou een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren om daartoe een deskundige te benoemen en daarover nader debat te voeren.

Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van het dossier wel worden vastgesteld dat tot op zekere hoogte sprake is van schade wegens gederfd levensonderhoud. Uit de stukken volgt dat de [slachtoffer 1] kostwinner was van het gezin en dat hij werkzaamheden aan de eigen woning en de (verhuurde) tweede woning verrichtte. Op basis van de overgelegde stukken is naar het oordeel van de rechtbank voldoende komen vast te staan dat door [benadeelde 1] tot een bedrag van € 60.000,00 schade is geleden wegens gederfd levensonderhoud. De vordering zal daarom in zoverre worden toegewezen.

Voor het overige wordt [benadeelde 1] in de vordering niet-ontvankelijk verklaard en kan zij deze aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

Kosten lijkbezorging (10.6)

Gevorderd wordt een bedrag van € 813,60 wegens een grafsteen. Dat wordt onderbouwd met de stelling dat [benadeelde 1] op dat bedrag aanspraak maakt en door overlegging van een factuur van 31 augustus 2020 (productie 6) op naam van “ [naam 90] ” met een overzicht van de waarde van de Turks Lira ten opzichte van de Euro op de factuurdatum (productie 7).

De verdediging heeft de vordering in zoverre niet betwist.

Op grond van de bij de vordering overgelegde stukken stelt de rechtbank vast dat [benadeelde 1] de gevorderde kosten niet zelf heeft betaald. Gelet op de artikelen 361, tweede lid onder b, en 51f, tweede lid, Sv in verbinding met artikel 6:108, tweede lid, BW kan zij daarom in zoverre niet in de vordering worden ontvangen. Dat wordt niet anders door de in de reactie van de advocaat van [benadeelde 1] van 7 november 2022 opgenomen opmerking, dat [benadeelde 1] toezegt het bedrag aan [benadeelde 2] te zullen doorbetalen als de vordering wordt toegewezen. Uit die enkele stelling blijkt immers niet dat door [benadeelde 2] een machtiging of last aan [benadeelde 1] is verstrekt om zijn vordering op haar eigen naam te incasseren.

De rechtbank merkt op dat zij verdachte wel door het opleggen van een schadevergoedingsmaatregel zal verplichten deze schadepost aan [benadeelde 2] te vergoeden. Dit wordt hierna bij de beoordeling van de vordering van [benadeelde 2] verder toegelicht.

Shockschade (10.7.1)

[benadeelde 1] heeft een bedrag van € 25.000,00 gevorderd wegens shockschade. Daartoe is aangevoerd dat zij direct in paniek is geraakt toen zij op 6 juli 2020 het bericht van het overlijden van haar echtgenoot van de politie kreeg. De volgende dag heeft zij het lichaam van haar echtgenoot in het mortuarium gezien en heeft zij ook de schotverwondingen in het gezicht waargenomen. Bij de begrafenis was de kist geopend en heeft zij deze verwondingen nogmaals gezien. Nadien is zij vaker met het overlijden geconfronteerd in politieverhoren, door een foto, door berichtgeving in de media en door kennisneming van de processtukken van de strafzaak. Verder is gesteld dat zij door de huisarts antidepressiva voorgeschreven heeft gekregen, dat zij voor behandeling naar een psychiater is verwezen en dat sprake is van aanhoudende spanningsklachten.

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat uit de overgelegde stukken niet kan worden afgeleid dat sprake is van schade die kan worden aangemerkt als shockschade.

Naar het oordeel van de rechtbank is er namens [benadeelde 1] terecht op gewezen dat ook waarnemingen achteraf, bijvoorbeeld in een mortuarium of tijdens de begrafenis, tot shockschade kunnen leiden die voor vergoeding in aanmerking komt. Dat wil echter niet zeggen dat als sprake is geweest van dergelijke waarnemingen steeds een vergoeding wegens shockschade kan worden toegewezen. Daarvoor is vereist dat komt vast te staan dat het waarnemen van het misdrijf of de directe confrontatie – al dan niet achteraf – met de ernstige gevolgen daarvan een hevige emotionele schok teweeg hebben gebracht die heeft geleid tot een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.

Uit het overgelegde journaal van de huisarts (productie 21) blijkt dat [benadeelde 1] rustgevende medicatie voorgeschreven heeft gekregen, dat zij wegens aanhoudende psychische klachten voor behandeling naar een psychiater is verwezen, en dat zij veel stressklachten ervaart die in verband staan met zorgen over de financiële situatie en spanningen rond herdenkingsdiensten en zittingen van de rechtbank. Gelet op de betwisting door de verdediging en het ontbreken van nadere gegevens over de verwijzing naar en behandeling door de psychiater is naar het oordeel van de rechtbank echter onvoldoende komen vast te staan dat de psychische klachten in verband staan met de directe confrontatie met de ernstige gevolgen van het misdrijf.

Dat betekent dat de gevorderde vergoeding wegen shockschade niet kan worden toegewezen en [benadeelde 1] in zoverre in de vordering niet-ontvankelijk zal worden verklaard. Daarbij merkt de rechtbank op dat het moeten vernemen dat je partner door een misdrijf is overleden zonder meer een schokkende gebeurtenis is. Ook zal de periode daarna gepaard gaan met intens verdriet, spanningen en zorgen. Uit de stukken blijkt dat dat ook bij [benadeelde 1] het geval is. Ook dat leed verdient erkenning. Het is om die reden dat de wetgever het toekennen van een vergoeding wegens affectieschade mogelijk heeft gemaakt en vergoeding voor die schade hierna ook zal worden toegewezen.

Affectieschade (10.7.2)

[benadeelde 1] vordert een bedrag van € 20.000,00 wegens affectieschade.

Door de verdediging is geen verweer gevoerd.

De rechtbank stelt vast dat [benadeelde 1] , gelet op artikel 6:108, derde lid, BW en het Besluit vergoeding affectieschade, als echtgenote in aanmerking voor het door haar gevorderde bedrag aan schadevergoeding wegens affectieschade. Het bedrag van € 20.000,00 wordt daarom toegewezen.

Kosten [naam 89] (aanvulling vordering van 14 september 2022)

De kosten voor het rapport van [naam 89] van € 2.420,00 zijn redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van schade als bedoeld in artikel 6:96, tweede lid, onder b, BW.

De verdediging heeft opgemerkt dat zij deze kosten betwist, maar heeft dat standpunt verder niet onderbouwd.

Gelet op de samenhang van de vorderingen van de vier benadeelde partijen komt de vordering de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor. De vordering van zal daarom in zoverre worden toegewezen.

De vorderingen van [benadeelde 2] , [benadeelde 3] en [benadeelde 4] om hen telkens een kwart van dit bedrag toe te wijzen als het bedrag niet aan [benadeelde 1] wordt toegewezen, kunnen daarom onbesproken blijven.

Kosten medische informatie (aanvulling vordering van 14 september 2022)

De kosten voor het opvragen van medische informatie van € 93,42 zijn redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van schade als bedoeld in artikel 6:96, tweede lid, onder b, BW. Deze kosten zijn niet door de verdediging betwist en de vordering komt de rechtbank ook niet onrechtmatig of ongegrond voor. De vordering van zal daarom in zoverre worden toegewezen.

[benadeelde 2] , [benadeelde 3] en [benadeelde 4] hebben in hun hierna te bespreken vorderingen telkens gevorderd om hun een kwart van dit bedrag toe te wijzen als het bedrag niet aan [benadeelde 1] wordt toegewezen. Nu het bedrag (wel) aan [benadeelde 1] wordt toegewezen, kunnen de vorderingen van [benadeelde 2] , [benadeelde 3] en [benadeelde 4] in zoverre onbesproken blijven.

Proceskosten (10.10)

Gevorderd wordt een bedrag van € 665,08 wegens reis- en parkeerkosten in verband met twee gesprekken met de officier van justitie en het bijwonen van zittingen.

Reis- en parkeerkosten die worden gemaakt in het kader van de vorderingsprocedure of het bijwonen van de zitting kunnen volgens vaste jurisprudentie niet worden aangemerkt als rechtstreekse schade als bedoeld in artikel 51f Sv . Deze kosten dienen te worden geschaard onder proceskosten in de zin van artikel 532 Sv en kunnen slechts voor vergoeding in aanmerking komen voor zover de benadeelde in persoon (dat wil zeggen zonder gemachtigde) procedeert (artikel 228 lid 1 Rv). In dit geval hebben de benadeelden zich laten bijstaan door een gemachtigde. Om die reden zal geen vergoeding voor reis- en parkeerkosten worden toegewezen.Ook reis- en parkeerkosten voor gesprekken met de officier van justitie zijn geen kosten die in aanmerking komen voor vergoeding van proceskosten ten behoeve van het indienen en behandelen van de civiele vordering.

Beoordeling van de vordering van [benadeelde 2]

Vorderingen erfgenaam materiële schade (11.1 en 11.2)

vordert € 37,50 wegens kleding en € 49,50 wegens eigen risico “als deze kosten over de erfgenamen worden verdeeld”. Zoals hiervoor ten aanzien van de vordering van [benadeelde 1] is overwogen (10.1 en 10.2) gaat het hier om aanspraken die zien op een aandeel in een nalatenschap en moet het ervoor worden gehouden dat [benadeelde 1] deze schade namens de gezamenlijke erfgenamen heeft gevorderd. Nu die vordering zal worden toegewezen, kan de vordering van [benadeelde 2] in zoverre onbesproken blijven.

Mogelijke toekomstige schade (11.3, 11.4 en 11.5)

[benadeelde 2] heeft een bedrag van € 1.250,00 gevorderd wegens medische behandelingen die mogelijk in de toekomst nog volgen, een bedrag van € 250,00 voor reis- en parkeerkosten “voor bijvoorbeeld medische behandeling” en een bedrag van € 44.950,00 wegens schade door mogelijk in de toekomst op te lopen studievertraging. In de toelichting ter terechtzitting van 23 september 2022 is toegelicht dat hiermee wordt ingespeeld op mogelijk in de toekomst opkomende schadeposten en is verzocht [benadeelde 2] in zoverre in de vordering niet-ontvankelijk te verklaren.

De verdediging heeft erop gewezen dat de schade (nog) niet is geleden, de vordering daarmee in zoverre onvoldoende bepaalbaar is en daarom moet worden afgewezen.

Naar het oordeel van de rechtbank is onvoldoende onderbouwd gesteld dat de onder 11.3, 11.4 en 11.5 gevorderde schade is geleden. De vordering kan daarom in zoverre niet worden toegewezen en de benadeelde partij wordt daarin niet-ontvankelijk verklaard.

Gederfd levensonderhoud (12.6)

[benadeelde 2] heeft een bedrag van € 9.660,00 gevorderd wegens gederfd levensonderhoud. Deze schadepost is onderbouwd met een rekenkundige rapportage van [naam 89] . Volgens de inleiding bij dat rapport wordt in dat rapport de Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade toegepast. Namens [benadeelde 2] is aangevoerd dat hier sprake is van een algemeen geaccepteerde rekenmethode.

De verdediging heeft gesteld dat vordering tot een bedrag van € 5.000,00 kan worden toegewezen en heeft de vordering voor het overige gemotiveerd betwist.

Gelet op artikel 6:108, eerste lid onder b en c, BW is de verdachte verplicht de schade door het derven van levensonderhoud te vergoeden. Zoals hiervoor ten aanzien van de vordering van [benadeelde 1] is overwogen, kan de omvang van de schade pas worden berekend als de uitgangspunten voor een dergelijke berekening zijn vastgesteld. Nu door de verdediging de in de overgelegde berekening gekozen uitgangspunten – waaronder ook de financiële positie van [benadeelde 2] – zijn betwist, zou het een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren daartoe een deskundige te benoemen en daarover nader het debat te voeren.

Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van het dossier wel worden vastgesteld dat tot op zekere hoogte sprake is van schade wegens gederfd levensonderhoud. Op basis van de overgelegde stukken is er naar het oordeel van de rechtbank voldoende komen vast te staan dat door [benadeelde 2] tot een bedrag van € 5.000,00 schade is geleden wegens gederfd levensonderhoud. De vordering zal daarom in zoverre worden toegewezen.

Voor het overige wordt [benadeelde 2] in de vordering niet-ontvankelijk verklaard en kan hij deze aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

Shockschade (12.7.1)

[benadeelde 2] heeft een bedrag van € 25.000,00 gevorderd wegens shockschade. Daartoe is onder meer aangevoerd dat sprake is van geestelijk letsel in de vorm van somberheid, slecht slapen, angst, hartkloppingen, hoofdpijnklachten, thoracale pijn, spanningen en depressieve klachten. Er zijn diagnoses gesteld: andere gespecificeerde trauma- of stressorgerelateerde stoornis en depressieve stoornis eenmalige episode matig. Ter onderbouwing zijn journaals van behandelaars overgelegd (productie 22).

Door de verdediging is primair betwist dat het geestelijk letsel shockschade betreft. Subsidiair is aangevoerd dat uit de stukken blijkt van eerdere psychische klachten en dat, als moet worden aangenomen dat de klachten mede het gevolg zijn van het misdrijf, uitgebreid onderzoek moet plaatsvinden naar de verhouding tussen de oorzaken van de klachten. Volgens de verdediging leent de strafzaak zich niet voor dergelijk onderzoek.

Op grond van de stukken kan worden vastgesteld dat de [slachtoffer 1] door het door verdachte en zijn medeverdachten gepleegde misdrijf om het leven is gekomen. Deze moord heeft veel aandacht van de media en in de directe omgeving van de nabestaanden teweeggebracht. Ook volgt uit het dossier dat sprake is van een vergismoord en dat de [slachtoffer 1] niet het beoogde slachtoffer was. Verdachte en zijn medeverdachten hebben ervoor gekozen geen openheid van zaken te geven over de achtergrond van hun handelen en over wie wel het beoogde slachtoffer was. De moord en de onduidelijkheden daarover hebben aanleiding gegeven tot veel media-aandacht, uitgebreid politieonderzoek en speculaties in de omgeving van de nabestaanden. [benadeelde 2] is door de politie kort na het misdrijf op de hoogte gebracht van het overlijden van zijn vader, met wie hij een nauwe en affectieve relatie had. Het nieuws drong nauwelijks tot hem door en ook later kon [benadeelde 2] het niet bevatten omdat hij zijn vader niet in het criminele milieu kon plaatsen. Nadien is [benadeelde 2] meermalen geconfronteerd met foto’s van zijn vader, mediaberichten en geruchten in zijn omgeving. Ook is [benadeelde 2] in het uitgebreide politieonderzoek dat heeft plaatsgevonden door de politie gehoord. [benadeelde 2] is op deze manier direct geconfronteerd met de ernstige gevolgen van het bewezenverklaarde feit en is daardoor in zijn persoon aangetast.

Uit de stukken (in het bijzonder productie 22) kan worden afgeleid dat bij [benadeelde 2] sprake is van geestelijk letsel in de vorm van een depressieve stoornis en dat daarvoor psychologische behandeling heeft plaatsgevonden. Die klachten hebben mede te maken met de omstandigheid dat hij blijft hangen in de vragen waarom zijn vader slachtoffer van een misdrijf is geworden. Uit die stukken volgt ook dat [benadeelde 2] eerder last heeft gehad van depressieve klachten en dat er sprake is van wantrouwen richting de politie en artsen. Die klachten waren verbeterd maar treden nu weer op de voorgrond.

Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond hiervan worden vastgesteld dat sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld en dat de emotionele schok die [benadeelde 2] heeft ondervonden bij het nieuws en de nasleep van de moord op zijn vader heeft geleid tot ernstig geestelijk letsel en dat door verdachte en zijn medeverdachten ook jegens [benadeelde 2] onrechtmatig is gehandeld. De verdediging heeft er terecht op gewezen dat eerder sprake was van klachten en dat de emotionele schok veroorzaakt door de confrontatie met de gevolgen van de moord het ontstaan daarvan niet geheel kunnen verklaren. Nader onderzoek zou moeten plaatsvinden om hierover meer duidelijkheid te verkrijgen. Het aanhouden van de zaak om dit onderzoek te laten plaatsvinden zou echter een onevenredige belasting van het strafgeding meebrengen. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen en gelet op de bedragen die in gevallen van shockschade worden toegekend, kan naar het oordeel van de rechtbank wel worden vastgesteld dat in ieder geval een immateriële schadevergoeding van € 10.000,00 gerechtvaardigd is.

Voor het overige zal [benadeelde 2] in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard.

Affectieschade (12.7.2)

[benadeelde 2] vordert een bedrag van € 20.000,00 wegens affectieschade.

Door de verdediging is geen verweer gevoerd.

De rechtbank stelt vast dat [benadeelde 2] , gelet op artikel 6:108, derde lid, BW en het Besluit vergoeding affectieschade, als meerderjarig thuiswonend kind in aanmerking voor het door hem gevorderde bedrag aan schadevergoeding wegens affectieschade. Het bedrag van € 20.000,00 wordt daarom toegewezen.

Schadevergoedingsmaatregel kosten lijkbezorging

Uit hetgeen is gesteld ten aanzien van de vordering van [benadeelde 1] en de daarbij overgelegde producties 6, 7, 29 en 30 leidt de rechtbank af dat door [benadeelde 2] een bedrag van € 813,60 voor een grafsteen voor het graf van zijn vader is betaald.

De rechtbank ziet, gelet op het bepaalde in de artikelen 36f Sr en 51f, tweede lid, Sv , aanleiding om aan verdachte met het oog op deze kosten een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

De rechtbank stelt voorop dat op grond van artikel 6:108 BW de aansprakelijke voor een overlijden verplicht is aan degene die de kosten van lijkbezorging heeft betaald deze kosten te vergoeden, voor zover deze kosten in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene. Het moet daarbij gaan om in redelijkheid gemaakte kosten gelet op de omstandigheden waarin de overledene leefde. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de kosten voor een grafsteen zodanig nauw verbonden met een begrafenis dat deze als kosten voor lijkbezorging kunnen worden aangemerkt, en kan het betaalde bedrag verder in het algemeen als een meer dan redelijk bedrag voor een grafsteen worden beschouwd en niet is gebleken van omstandigheden op grond waarvan daarover in dit geval anders zou moeten worden geoordeeld. De rechtbank is daarom van oordeel dat verdachte met zijn medeverdachten naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor het schadebedrag van € 813,60, zodat ten aanzien van dat schadebedrag een schadevergoedingsmaatregel kan worden opgelegd.

Beoordeling van de vordering van [benadeelde 3]

Vorderingen erfgenaam materiële schade (12.1 en 12.2)

vordert € 37,50 wegens kleding en € 49,50 wegens eigen risico “als deze kosten over de erfgenamen worden verdeeld”. Zoals hiervoor ten aanzien van de vordering van [benadeelde 1] is overwogen (10.1 en 10.2) gaat het hier om aanspraken die zien op een aandeel in een nalatenschap en moet het ervoor worden gehouden dat [benadeelde 1] deze schade namens de gezamenlijke erfgenamen heeft gevorderd. Nu die vordering zal worden toegewezen, kan de vordering van [benadeelde 3] in zoverre onbesproken blijven.

Mogelijke toekomstige schade (12.3, 12.4 en 12.5)

[benadeelde 3] heeft een bedrag van € 1.250,00 gevorderd wegens medische behandelingen die mogelijk in de toekomst nog volgen, een bedrag van € 250,00 voor reis- en parkeerkosten “voor bijvoorbeeld medische behandeling” en een bedrag van € 40.975,00 wegens schade door mogelijk in de toekomst op te lopen studievertraging. In de toelichting ter terechtzitting van 23 september 2022 is toegelicht dat hiermee wordt ingespeeld op mogelijk in de toekomst opkomende schadeposten en is verzocht [benadeelde 3] in zoverre in de vordering niet-ontvankelijk te verklaren.

De verdediging heeft erop gewezen dat de schade (nog) niet is geleden, de vordering daarmee in zoverre onvoldoende bepaalbaar is en daarom moet worden afgewezen.

Naar het oordeel van de rechtbank is onvoldoende onderbouwd gesteld dat de onder 12.3, 12.4 en 12.5 gevorderde schade is geleden. De vordering kan daarom in zoverre niet worden toegewezen en de benadeelde partij wordt daarin niet-ontvankelijk verklaard.

Gederfd levensonderhoud (12.6)

[benadeelde 3] heeft een bedrag van € 11.817,00 gevorderd wegens gederfd levensonderhoud. Deze schadepost is onderbouwd met een rekenkundige rapportage van [naam 89] . Volgens de inleiding bij dat rapport wordt in dat rapport Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade toegepast. Namens [benadeelde 3] is aangevoerd dat hier sprake is van een algemeen geaccepteerde rekenmethode.

De verdediging heeft gesteld dat vordering tot een bedrag van € 6.000,00 kan worden toegewezen en heeft de vordering voor het overige gemotiveerd betwist.

Gelet op artikel 6:108, eerste lid onder b en c, BW is de verdachte verplicht de schade door het derven van levensonderhoud te vergoeden. Zoals hiervoor ten aanzien van de vordering van [benadeelde 1] is overwogen, kan de omvang van de schade pas worden berekend als de uitgangspunten voor een dergelijke berekening zijn vastgesteld. Nu door de verdediging de in de overgelegde berekening gekozen uitgangspunten – waaronder ook de financiële positie van [benadeelde 3] – zijn betwist, zou het een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren daartoe een deskundige te benoemen en daarover nader het debat te voeren.

Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van het dossier wel worden vastgesteld dat tot op zekere hoogte sprake is van schade wegens gederfd levensonderhoud. Op basis van de overgelegde stukken is er naar het oordeel van de rechtbank voldoende komen vast te staan dat door [benadeelde 3] tot een bedrag van € 5.000,00 schade is geleden wegens gederfd levensonderhoud. De vordering zal daarom in zoverre worden toegewezen. De verdediging heeft zich weliswaar op het standpunt gesteld dat een hoger bedrag kan worden toegewezen, naar het oordeel van de rechtbank is de vordering ten aanzien van dat meerdere – mede gelet op hetgeen door de raadslieden van de medeverdachten ten aanzien van de vordering is aangevoerd – echter onvoldoende onderbouwd.

Voor het overige wordt [benadeelde 3] in de vordering niet-ontvankelijk verklaard en kan zij deze aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

Shockschade (12.7.1)

Zoals hiervoor ten aanzien van de vordering van [benadeelde 1] is overwogen, kan een vergoeding voor shockschade worden toegewezen als sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld dat voortvloeit uit een hevige emotionele schok door het waarnemen van het misdrijf of door de directe confrontatie met de ernstige gevolgen daarvan. Dat bij [benadeelde 3] sprake is geweest van een hevige emotionele schok die tot geestelijk letsel heeft geleid is niet gesteld en volgt ook niet uit de overgelegde stukken. De verdediging heeft de vordering op dit punt betwist, hetgeen niet tot nadere onderbouwing van de vordering heeft geleid. Daarmee is onvoldoende komen vast te staan dat is voldaan aan de vereisten voor het toekennen van een vergoeding wegens shockschade. Het bieden van gelegenheid voor het alsnog onderbouwen van de vordering vormt een onevenredige belasting van het strafproces. [benadeelde 3] zal daarom in zoverre in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard.

Affectieschade (12.7.2)

[benadeelde 3] vordert een bedrag van € 20.000,00 wegens affectieschade.

Door de verdediging is geen verweer gevoerd.

De rechtbank stelt vast dat [benadeelde 3] , gelet op artikel 6:108, derde lid, BW en het Besluit vergoeding affectieschade, als meerderjarig thuiswonend kind in aanmerking komt voor het door haar gevorderde bedrag aan schadevergoeding wegens affectieschade. Het bedrag van € 20.000,00 wordt daarom toegewezen.

Beoordeling van de vordering van [benadeelde 4]

Vorderingen erfgenaam materiële schade (13.1 en 13.2)

vordert € 37,50 wegens kleding en € 49,50 wegens eigen risico “als deze kosten over de erfgenamen worden verdeeld”. Zoals hiervoor ten aanzien van de vordering van [benadeelde 1] is overwogen (10.1 en 10.2) gaat het hier om aanspraken die zien op een aandeel in een nalatenschap en moet het ervoor worden gehouden dat [benadeelde 1] deze schade namens de gezamenlijke erfgenamen heeft gevorderd. Nu die vordering zal worden toegewezen, kan de vordering van [benadeelde 4] in zoverre onbesproken blijven.

Mogelijke toekomstige schade (13.3, 13.4 en 13.5)

[benadeelde 4] heeft een bedrag van € 1.250,00 gevorderd wegens medische behandelingen die mogelijk in de toekomst nog volgen, een bedrag van € 250,00 voor reis- en parkeerkosten “voor bijvoorbeeld medische behandeling” en een bedrag van € 25.100,00 wegens schade door mogelijk in de toekomst op te lopen studievertraging. In de toelichting ter terechtzitting van 23 september 2022 is toegelicht dat hiermee wordt ingespeeld op mogelijk in de toekomst opkomende schadeposten en is verzocht [benadeelde 4] in zoverre in de vordering niet-ontvankelijk te verklaren.

De verdediging heeft erop gewezen dat de schade (nog) niet is geleden, de vordering daarmee in zoverre onvoldoende bepaalbaar is en daarom moet worden afgewezen.

Naar het oordeel van de rechtbank is onvoldoende onderbouwd gesteld dat de onder 13.3, 13.4 en 13.5 gevorderde schade is geleden. De vordering kan daarom in zoverre niet worden toegewezen en de benadeelde partij wordt daarin niet-ontvankelijk verklaard.

Gederfd levensonderhoud (13.6)

[benadeelde 4] heeft een bedrag van € 44.356,00 gevorderd wegens gederfd levensonderhoud. Deze schadepost is onderbouwd met een rekenkundige rapportage van [naam 89] . Volgens de inleiding bij dat rapport wordt in dat rapport de Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade toegepast. Namens [benadeelde 4] is aangevoerd dat hier sprake is van een algemeen geaccepteerde rekenmethode.

De verdediging heeft gesteld dat vordering tot een bedrag van € 20.000,00 kan worden toegewezen en heeft de vordering voor het overige gemotiveerd betwist.

Gelet op artikel 6:108, eerste lid, BW is de verdachte verplicht de schade door het derven van levensonderhoud te vergoeden. Zoals hiervoor ten aanzien van de vordering van [benadeelde 1] is overwogen, kan de omvang van de schade pas worden berekend als uitgangspunten voor een dergelijke berekening zijn vastgesteld. Nu door de verdediging de in de overgelegde berekening gekozen uitgangspunten – waaronder ook de financiële positie van [benadeelde 4] – zijn betwist, zou het een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren daartoe een deskundige te benoemen en daarover nader te debat te voeren.

Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van het dossier wel worden vastgesteld dat tot op zekere hoogte sprake is van schade wegens gederfd levensonderhoud. Op basis van de overgelegde stukken is er naar het oordeel van de rechtbank voldoende komen vast te staan dat door [benadeelde 4] tot een bedrag van € 10.000,00 schade is geleden wegens gederfd levensonderhoud. De vordering zal daarom in zoverre worden toegewezen. De verdediging heeft zich weliswaar op het standpunt gesteld dat een hoger bedrag kan worden toegewezen, naar het oordeel van de rechtbank is de vordering ten aanzien van dat meerdere – mede gelet op hetgeen door de raadslieden van de medeverdachten ten aanzien van de vordering is aangevoerd – echter onvoldoende onderbouwd.

Voor het overige wordt [benadeelde 4] in de vordering niet-ontvankelijk verklaard en kan hij deze aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

Shockschade (13.7.1)

Zoals hiervoor ten aanzien van de vordering van [benadeelde 1] is overwogen, kan een vergoeding voor shockschade worden toegewezen als sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld dat voortvloeit uit een hevige emotionele schok door het waarnemen van het misdrijf of door de directe confrontatie met de ernstige gevolgen daarvan. Dat bij [benadeelde 4] sprake is geweest van een hevige emotionele schok die tot geestelijk letsel heeft geleid is niet gesteld en volgt ook niet uit de overgelegde stukken. De verdediging heeft de vordering op dit punt betwist, hetgeen niet tot nadere onderbouwing van de vordering heeft geleid. Daarmee is onvoldoende komen vast te staan dat is voldaan aan de vereisten voor het toekennen van een vergoeding wegens shockschade. Het bieden van gelegenheid voor het alsnog onderbouwen van de vordering vormt een onevenredige belasting van het strafproces. [benadeelde 4] zal daarom in zoverre in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard.

Affectieschade (13.7.2)

[benadeelde 4] vordert een bedrag van € 20.000,00 wegens affectieschade.

Door de verdediging is geen verweer gevoerd.

De rechtbank stelt vast dat [benadeelde 4] , gelet op artikel 6:108, derde lid, BW en het Besluit vergoeding affectieschade, als minderjarig kind in aanmerking voor het door hem gevorderde bedrag aan schadevergoeding wegens affectieschade. Het bedrag van € 20.000,00 wordt daarom toegewezen.

Beoordeling van de vordering van de ouders

De moeder en de vader van de [slachtoffer 1] hebben beiden een bedrag van € 20.000,00 gevorderd wegens affectieschade. Volgens de advocaat van de ouders past dit bedrag bij het aangedane leed. Daarnaast hebben zij verzocht te bepalen dat geen sprake is van een hoofdelijke betalingsverplichting. Volgens de advocaat heeft dat tot gevolg dat iedere verdachte kan worden verplicht het volledige bedrag aan schadevergoeding te betalen.

Door de verdediging is aangevoerd dat niet méér kan worden toegewezen dan op grond van artikel 6:108, derde lid, BW en het Besluit vergoeding affectieschade kan worden toegewezen.

De rechtbank stelt voorop dat uit artikel 6:108, derde en vierde lid, BW en het Besluit vergoeding affectieschade volgt dat aan ouders van een overledene een bedrag wegens affectieschade kan worden toegewezen. De toelichting op dit besluit (Stb. 2018, 133) houdt in dat met de regeling is bedoeld vaste bedragen voor de omvang van de vergoeding tot affectieschade vast te stellen. Daarbij wordt opgemerkt dat ervoor is gekozen voor verschillende familierelaties andere bedragen te hanteren en daarnaast ook onderscheid te maken tussen personen die in gezinsverband met elkaar samenleven en personen die dat niet doen.

De [slachtoffer 1] en zijn ouders woonden niet in gezinsverband met elkaar samen. Op grond van het besluit kan in dat geval aan beide ouders een bedrag van € 17.500,00 worden toegewezen. Uit de hiervoor weergegeven toelichting op het besluit volgt dat dit een gefixeerd bedrag is en dat het bedrag niet kan worden verhoogd wegens de mate van het aangedane leed of de omstandigheid dat sprake is van meerdere daders.

De vorderingen van de moeder en de vader van de [slachtoffer 1] zullen daarom worden toegewezen tot een bedrag van € 17.500,00 en voor het overige worden afgewezen.

Het al dan niet vaststellen dat sprake is van hoofdelijkheid brengt, anders dan de advocaat van de benadeelde partij kennelijk meent, niet mee dat de benadeelde partijen hun schade van ieder van de verdachten en dus meerdere malen vergoed kunnen krijgen.

Ten aanzien van alle vorderingen in de zaak Nigeria: wettelijke rente, hoofdelijkheid en schadevergoedingsmaatregelen

De gevorderde wettelijke rente zal telkens worden toegewezen zoals gevorderd, met dien verstande dat ten aanzien van de post gederfd levensonderhoud één rentedatum zal worden bepaald.

Omdat de vorderingen ook in de zaken van de medeverdachten zullen worden toegewezen, zal de rechtbank bepalen dat sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid . Dat betekent dat de benadeelde partijen een van de veroordeelden kunnen aanspreken tot vergoeding van de gehele schade. Betaling door een van de veroordeelden bevrijdt de anderen. Het is dan aan hen om de verdeling daarna onderling te regelen.

De rechtbank ziet aanleiding om op grond van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht telkens schadevergoedingsmaatregelen aan verdachte op te leggen. Verdachte wordt verplicht het aan de benadeelde partijen toegewezen bedragen aan de Staat te betalen.

8.2.

De vorderingen in de zaak Tienhoven

In verband met de aanslag in Tienhoven hebben drie benadeelde partijen een vordering tot schadevergoeding ingediend:

[benadeelde 7] vordert € 10.385,00, bestaande uit € 385,00 wegens eigen risico zorgverzekering en € 10.000,00 wegens immateriële schade.

[benadeelde 9] vordert € 25.999,39, bestaande uit € 15.999,39 aan materiële schade en € 10.000,00 wegens immateriële schade.

[benadeelde 8] vordert € 10.000,00, wegens immateriële schade.

Alle benadeelde partijen hebben verzocht de wettelijke rente toe te wijzen en een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Beoordeling van de vorderingen

Nu verdachte wordt vrijgesproken van het ten laste gelegde feit in de zaak met parketnummer 05/199967-22 zal de rechtbank de benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaren in de vordering. De benadeelde partijen kunnen de vorderingen slechts aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

9 De toegepaste wettelijke bepalingen

De oplegging van de straf is gegrond op de artikelen 36f, 47, 55 en 289 van het Wetboek van Strafrecht.

10 De beslissing

De rechtbank:

 spreekt verdachte vrij van het ten laste gelegde onder parketnummer 05/199967-22;

 verklaart bewezen dat verdachte het overige ten laste gelegde, zoals vermeld onder ‘De bewezenverklaring’, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder ‘De kwalificatie van het bewezenverklaarde’;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaren;

 beveelt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

De beslissing op de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 1]

Beslissingen naar aanleiding van de vorderingen van de benadeelde partijen in de zaak Nigeria (parketnummer 05/067237-21)

Ten aanzien van het bewezenverklaarde onder feit 1 en 2 van parketnummer 05/067237-21:

De vordering van [benadeelde 1]

 wijst toe de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1] tot vergoeding van de geleden schade tot een bedrag van € 82.513,42, bestaande uit € 62.513,42 als vergoeding voor de materiële en € 20.000,00 als vergoeding voor de immateriële schade, en veroordeelt de verdachte tot betaling van dit bedrag vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf:

6 juli 2020 voor immateriële schade à € 20.000,00;

13 juni 2022 voor materiële schade à € 2.420,00 (kosten rapportage);

30 augustus 2022 voor materiële schade à € 93,42 (kosten medische stukken);

1 januari 2023 voor materiële schade à € 60.000,00 (gederfd levensonderhoud);

telkens tot aan de dag waarop het hele bedrag is betaald;

 wijst af de gevorderde vergoeding voor kosten lijkbezorging;

 verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering;

 veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nul, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken;

 legt de verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van slachtoffer [benadeelde 1] de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 82.513,42, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 146 dagen gijzeling en bepaalt dat het te betalen bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf:

6 juli 2020 voor immateriële schade à € 20.000,00;

13 juni 2022 voor materiële schade à € 2.420,00 (kosten rapportage);

30 augustus 2022 voor materiële schade à € 93,42 (kosten medische stukken);

1 januari 2023 voor materiële schade à € 60.000,00 (gederfd levensonderhoud);

telkens tot aan de dag waarop het hele bedrag is betaald;

De vordering van [benadeelde 2]

 wijst toe de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2] tot vergoeding van de geleden schade tot een bedrag van € 35.000,00, bestaande uit € 5.000,00 als vergoeding voor de materiële en € 30.000,00 als vergoeding voor de immateriële schade, en veroordeelt de verdachte tot betaling van dit bedrag vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf:

6 juli 2020 voor immateriële schade à € 30.000,00;

1 januari 2023 voor materiële schade à € 5.000,00 (gederfd levensonderhoud);

telkens tot aan de dag waarop het hele bedrag is betaald;

 verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering;

 veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nul, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken;

 legt de verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van slachtoffer [benadeelde 2] de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 35.813,60, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 62 dagen gijzeling en bepaalt dat het te betalen bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf:

6 juli 2020 voor immateriële schade à € 30.000,00;

31 augustus 2021 voor materiële schade à € 813,60 (kosten lijkbezorging);

1 januari 2023 voor materiële schade à € 5.000,00 (gederfd levensonderhoud);

telkens tot aan de dag waarop het hele bedrag is betaald;

De vordering van [benadeelde 3]

 wijst toe de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3] tot vergoeding van de geleden schade tot een bedrag van € 25.000,00, bestaande uit € 5.000,00 als vergoeding voor de materiële en € 20.000,00 als vergoeding voor de immateriële schade, en veroordeelt de verdachte tot betaling van dit bedrag vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf:

6 juli 2020 voor immateriële schade à € 20.000,00;

1 januari 2023 voor materiële schade à € 5.000,00 (gederfd levensonderhoud);

telkens tot aan de dag waarop het hele bedrag is betaald;

 verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering;

 veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nul, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken;

 legt de verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van slachtoffer [benadeelde 3] de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 25.000,00, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 44 dagen gijzeling en bepaalt dat het te betalen bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf:

6 juli 2020 voor immateriële schade à € 20.000,00;

1 januari 2023 voor materiële schade à € 5.000,00 (gederfd levensonderhoud);

telkens tot aan de dag waarop het hele bedrag is betaald;

De vordering van [benadeelde 4]

 wijst toe de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 4] tot vergoeding van de geleden schade tot een bedrag van € 30.000,00, bestaande uit € 10.000,00 als vergoeding voor de materiële en € 20.000,00 als vergoeding voor de immateriële schade, en veroordeelt de verdachte tot betaling van dit bedrag vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf:

6 juli 2020 voor immateriële schade à € 20.000,00;

1 januari 2023 voor materiële schade à € 10.000,00 (gederfd levensonderhoud);

telkens tot aan de dag waarop het hele bedrag is betaald;

 verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering;

 veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nul, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken;

 legt de verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van slachtoffer [benadeelde 4] de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 30.000,00, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 52 dagen gijzeling en bepaalt dat het te betalen bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf:

6 juli 2020 voor immateriële schade à € 20.000,00;

1 januari 2023 voor materiële schade à € 10.000,00 (gederfd levensonderhoud);

telkens tot aan de dag waarop het hele bedrag is betaald;

De vordering van de erven van de [slachtoffer 1]

 wijst toe de vordering van de erven van de [slachtoffer 1] tot vergoeding van de geleden schade tot een bedrag van € 348,00 als vergoeding voor de materiële schade, en veroordeelt de verdachte tot betaling van dit bedrag vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf:

6 juli 2020 over € 150,00 (kleding en schoenen);

6 november 2020 over €198,00 (eigen risico);

telkens tot aan de dag waarop het hele bedrag is betaald;

 veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nul, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken;

 legt de verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de erven van de [slachtoffer 1] de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 348,00, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 dag gijzeling en bepaalt dat het te betalen bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf:

6 juli 2020 over € 150,00 (kleding en schoenen);

6 november 2020 over €198,00 (eigen risico);

telkens tot aan de dag waarop het hele bedrag is betaald;

De vordering van [benadeelde 5]

 wijst toe de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 5] tot vergoeding van de geleden schade tot een bedrag van € 17.500,00, bestaande uit immateriële schade, en veroordeelt de verdachte tot betaling van dit bedrag vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 6 juli 2020 tot aan de dag waarop het hele bedrag is betaald;

 wijst af de vordering voor het overige;

 veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nul, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken;

 legt de verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van slachtoffer [benadeelde 5] de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 17.500,00, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 30 dagen gijzeling en bepaalt dat het te betalen bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 6 juli 2020 tot aan de dag waarop het hele bedrag is betaald;

De vordering van [benadeelde 6]

 wijst toe de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 6] tot vergoeding van de geleden schade tot een bedrag van € 17.500,00, bestaande uit immateriële schade, en veroordeelt de verdachte tot betaling van dit bedrag vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 6 juli 2020 tot aan de dag waarop het hele bedrag is betaald;

 wijst af de vordering voor het overige;

 veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nul, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken;

 legt de verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van slachtoffer [benadeelde 6] de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 17.500,00, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 30 dagen gijzeling en bepaalt dat het te betalen bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 6 juli 2020 tot aan de dag waarop het hele bedrag is betaald;

Ten aanzien van alle vorderingen en schadevergoedingsmaatregelen

 verstaat dat toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde betalingsverplichtingen niet opheft;

 bepaalt dat als de medeverdachte(n) (een deel van) het schadebedrag betaalt/betalen dat bedrag op de betalingsverplichting van verdachte in mindering wordt gebracht;

 bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de Staat en dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij;

Beslissingen naar aanleiding van de vorderingen van de benadeelde partijen in de zaak Tienhoven (parketnummer 05/199967-22)

 verklaart de benadeelde partijen [benadeelde 7] , [benadeelde 9] , en [benadeelde 8] niet-ontvankelijk in de vorderingen;

 veroordeelt de benadeelde partijen in de kosten door de verdachte ten behoeve van de behandeling van de vorderingen gemaakt, tot op heden begroot op nul.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.A. van Leeuwen (voorzitter), mr. J.J.H. van Laethem en mr. T. Bertens, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.M.P. van der Meulen en mr. M. Draaijers, griffiers, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 20 december 2022.

Bijlage I

Aan verdachte is, na toewijzing van een vordering tot wijziging van de tenlastelegging en na toewijzing van een vordering tot nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

Parketnummer 05/067237-21

1.

hij op of omstreeks 6 juli 2020 te Beuningen Gld. gemeente Beuningen, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, [slachtoffer 1] opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd door met een of meer vuurwapens een of meer kogels in/door het hoofd en/of het (boven-)lichaam van [slachtoffer 1] te schieten;

althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 4] en/of J.P [medeverdachte 2] en/of een of meer andere (onbekend gebleven) schutters/personen, op of omstreeks 6 juli 2020 te Beuningen Gld. gemeente Beuningen, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, [slachtoffer 1] opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven hebben/heeft beroofd door met een of meer vuurwapens een of meer kogels in/door het hoofd en/of het (boven-)lichaam van [slachtoffer 1] te schieten, bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 15 juni 2020 tot en met 6 juli 2020, te Beuningen Gld, gemeente Beuningen, en/of Amsterdam en/of Zaandam en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door een voertuig (een [auto 1] met -vals- kenteken [kenteken 12] ) op te halen en/ of te verwerven en/ of te prepareren en/of te besturen en/of daarin te rijden en/of door medeverdachte [naam 3] (op 4 juli 2020) op te halen, die (vervolgens) genoemd voertuig ( [auto 1] met -vals- kenteken [kenteken 12] ). gebruikt bij de liquidatie van [slachtoffer 1] , naar Beuningen heeft gereden en/of door de locatie (Beuningen), waar de aanslag gepleegd zou gaan worden, en/of de vluchtroute voor te verkennen;

2.

hij in of omstreeks de periode van 15 juni 2020 tot en met 5 juli 2020 te Beuningen Gld, gemeente Beuningen, en/of Amsterdam en/of Almere en/of Diemen en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter voorbereiding van het te plegen misdrijf van moord op [slachtoffer 1] of een ander slachtoffer, althans een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, opzettelijk een of meer voertuigen (een [auto 1] met -vals- kenteken [kenteken 11] en/of een [auto 4] met -vals kenteken [kenteken 3] ) en/of een of meer vuurwapens (automatische vuurwapens, vermoedelijk een of meerdere [merk 1] en/of [type 1] ) en/of gegevensdragers (om te communiceren over het te plegen feit en/ of het slachtoffer en/ of bevattende informatie over het te plegen feit en/of het slachtoffer), bestemd tot het begaan van dat misdrijf, heeft verworven, vervaardigd, ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad;

Parketnummer 05/199967-22

hij op of omstreeks 4 juni 2020 te Tienhoven, gemeente Stichtse Vecht, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om opzettelijk en met voorbedachten rade een of meer personen (onder wie [benadeelde 7] , aanwezig in chalet met [adres 81] , en/of [slachtoffer 3] ), aanwezig in een chalet (met [adres 81] ) op chaletpark aan de Westbroekse Binnenweg te Tienhoven, van het leven te beroven, zich heeft begeven naar de omgeving van dat chalet, waarna verdachte en/of verdachtes mededader(s) met een of meer (automatische) vuurwapens meerdere kogels in de richting van en/of door een of meer ruiten/wanden van dat chalet hebben/heeft geschoten, waarbij die [slachtoffer 2] in zijn hals/bovenlichaam werd geraakt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; art 289 jo 45/47 wetboek van strafrecht

subsidiair

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 6] en/of een of meer (al dan niet onbekend gebleven) anderen, op of omstreeks 4 juni 2020 te Tienhoven, gemeente Stichtse Vecht, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 6] en/of die ander(en) en/of verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk en met voorbedachten rade een of meer personen (onder wie [benadeelde 7] , aanwezig in chalet met [adres 81] , en/of [slachtoffer 3] ), aanwezig in een chalet (met [adres 81] ) op chaletpark aan de Westbroekse Binnenweg te Tienhoven, van het leven te beroven, zich hebben/heeft begeven naar de omgeving van dat chalet, waarna [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 6] en/of die ander(en) met een of meer (automatische) vuurwapens meerdere kogels in de richting van en/of door een of meer ruiten/wanden van dat chalet hebben/heeft geschoten, waarbij die [slachtoffer 2] in zijn hals/bovenlichaam werd geraakt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 3 juni 2020 en/of 4 juni 2020, in ieder geval in of omstreeks de maand juni 2020 te Tienhoven, gemeente Stichtse Vecht en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door zich te begeven naar dat chaletpark en/of aldaar een voorverkenning te doen en/of aldaar die [medeverdachte 6] te ontmoeten teneinde informatie te verkrijgen over (de ligging van) dat chalet en/of (vervolgens) die informatie te verschaffen aan en/of te delen met [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 4] en/of hun/zijn (onbekend gebleven) mededader(s) en/of de verder onbekend gebleven schutters.

Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisant [verbalisant 1] van de politie Eenheid Oost-Nederland, Dienst Regionale Recherche, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer 1868, TGO Nigeria/ONRAB20005, gesloten op 29 december 2021, en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal, overige schriftelijke bescheiden en de 8 aanvullingen, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 1.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 1; proces-verbaal van bevindingen, p. 34.

Een schriftelijk bescheid, zijnde een schouwverslag d.d. 6 juli 2020, p. 5-7.

Een schriftelijk bescheid, zijnde een NFI-rapport d.d. 10 juli 2020, met bijlagen, p. 8-33.

Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 1] , p. 35-37.

Proces-verbaal forensisch onderzoek plaats delict (Burgemeester Geradtslaan Beuningen Gld), p. 2410-2416.

Proces-verbaal forensisch onderzoek plaats delict (Burgemeester Geradtslaan Beuningen Gld), p. 2447-2448.

Proces-verbaal gerechtelijke sectie en vrijgave stoffelijk overschot, p. 2502-2503.

Een schriftelijk bescheid, zijnde een NFI-rapport d.d. 14 september 2020, p. 2768-2780.

Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 2] , p. 52-55.

Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 3] , p. 331 en proces-verbaal van bevindingen, p. 334.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 338-340.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50211, p. 71.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50211, p. 71-72.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 70-74.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 341-344.

Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 4] , p. 316 en het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 4] , p. 319-320.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 321-322; proces-verbaal forensisch onderzoek plaats delict (PO 2, [auto 1] ), p. 2470-2471.

Proces-verbaal van aangifte van [aangever 1] , p. 410.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 289-291.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 226-227.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 232.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 222-225.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 215-220.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 325; proces-verbaal van bevindingen, p. 135.

Proces-verbaal van aangifte van [aangever 2] , p. 326-329.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 477.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 296-302.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 304-315.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 128.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 129-131 en proces-verbaal van bevindingen, p. 151.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 153.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 154-156.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 166-173 en proces-verbaal van bevindingen, p. 131-132.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 180-184 en proces-verbaal van bevindingen, p. 132-133.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 185-190 en proces-verbaal van bevindingen, p. 133-135.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 135.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 258-264.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 266-269.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 270.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 227.

Proces-verbaal van bevindingen gesprek [getuige 5] d.d. 3 maart 2021, brondoc 50589, p. 1245-1246.

Proces-verbaal van bevindingen gesprek [getuige 5] d.d. 3 maart 2021, brondoc 50589, p. 1247; schriftelijk bescheid, zijnde een huurovereenkomst, p. 1248.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 2299-2300.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51261, p. 10930.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51261, p. 10931.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51261, p. 10932.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51261, p. 10933.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51261, p. 10934.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51261, p. 10934.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51261, p. 10935.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50484, p. 923-943.

Proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 2] , p. 1736.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 8457-8459 en het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 6] , p. 8451-8452.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 8353-8354.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 8355.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 8356-8358.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 8358-8360.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 8361-8387.

Proces-verbaal van bevindingen [auto 2] , [kenteken 1] , brondoc 51140, p. 8398-8401.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 8358-8360.

Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 7] d.d. 24 mei 2022, brondoc 51149, p. 8473-8477.

Proces-verbaal van bevindingen [auto 2] , [kenteken 1] , brondoc 51140, p. 8398

Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 7] d.d. 24 mei 2022, brondoc 51149, p. 8481.

Proces-verbaal uitslag sporenonderzoek, p. 869.

Proces-verbaal uitslag sporenonderzoek, p. 869.

Proces-verbaal sporenonderzoek (mobifume), p. 2584-2585.

Schriftelijk bescheid, zijnde een NFI-rapport d.d. 30 november 2020, p. 873-879.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50484, p. 923-943.

Proces-verbaal forensisch onderzoek plaats delict, p. 2540-2544.

Proces-verbaal van verdenking, p. 7927; schriftelijk bescheid, zijnde een NFI-rapport d.d. 17 december 2021, p. 6936-6939.

Proces-verbaal van relaas [medeverdachte 5] , p. 46 en proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, met bijlagen, p. 6946-6999.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50532, p. 1183.

Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] d.d. 8 juli 2020, p. 1460, ook: p. 3344.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51060, p. 7986.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51060, p. 7987.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50534, p. 1629.

Proces-verbaal van aanhouding [medeverdachte 1] d.d. 6 juli 2020 in onderzoek [naam 17] , brondoc 51204, p. 9982-9983.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50680, p. 1494; brondoc 51194, p. 9337; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50665, pv-nummer 202103290758, p. 1486, ook: p. 3340; proces-verbaal van aanhouding [medeverdachte 1] d.d. 6 juli 2020 in onderzoek [naam 17] , brondoc 51204, p. 9982-9983; Kennisgevingen van inbeslagname, p. 9984-9989.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50674, p. 1439.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50674, p. 1439.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50688, pv-nummer 1722, p. 1441.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50688, pv-nummer 1722, p. 1442-1443.

Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] d.d. 8 juli 2020, p. 1460, ook: p. 3344.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9334.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50847, p. 3670-3689.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9335.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51130, p. 8345.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9336.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9336

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9337.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9344.

Schriftelijk bescheid, zijnde een verslag van een tap-gesprek, p. 1479, ook p. 3369.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50665, pv-nummer 202103290758, p. 1486, ook: p. 3340; Bijlage 2 bij brondoc 50665, p. 3695.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50903, p. 5754; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51210, p. 9768; Schriftelijk bescheid, zijnde vluchtreserveringsgegevens, p. 5759 t/m 5766.

Schriftelijk bescheid, zijnde een GBA-paspoortgegevens, p. 5767.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51044, p. 8209-8218, ook: p. 7406-7416.

Proces-verbaal Sky telefoon [medeverdachte 1] gebruikt in buitenland, brondoc 50792, p. 5747-5749 (ook: 5750-5752.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9342-9344.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50903, p. 5755.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9344.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9342; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51210, p. 9768-9782.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9344.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9342-9344.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50733, p. 2200.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9342.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9343.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9344.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50970, p. 5852.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50847, p. 3670-3689; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50970, p. 5852.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50970, p. 5852.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 7031.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 9344.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51013, p. 8079.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51045, p. 7385; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51044, p. 8209-8218, ook: p. 7406-7416.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51006, p. 5871-5873; PV imsi-nummer vergaren, p. 5874-5875; Proces-verbaal van observatie 18 juni 2020, p. 5876-5885.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51045, p. 7376.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51045, p. 7377.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 8203.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51045, p. 7377-7378.

Zie bijlage 2, p. 3691 e.v., zijnde registraties tel.nrs gekoppeld aan [medeverdachte 1] .

Proces-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte] , p. 3007.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 868.

Proces-verbaal historische gegevens telefoonnummer [telefoonnummer 1] , p. 862-863.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50484, p. 923-943.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50673, p. 911-913.

Proces-verbaal, brondoc 50486, p. 862-863 en 896.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50546, p. 1365-1366.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50841, p. 3553.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51020, p. 8165-8166.

Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 8] , p. 2973; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50408, p. 1222.

Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] d.d. 7 juli 2020, brondoc 51091, p. 9668.

Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 9] d.d. 13 juli 2021, brondoc 50806, p. 3191; openbare bron: https://www.ad.nl/amsterdam/ [bron 1] ~a138c18d/ ; https://www.parool.nl/amsterdam/ [bron 2] ~bd4a2248/

Proces-verbaal historische gegevens telefoonnummer [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ), p. 1319-1321.

Proces-verbaal, brondoc 50495, p. 1329.

Bijlage bij PV 20221121.1151 (brondoc 51262), p. 10443-10444.

Proces-verbaal, betreft historische gegevens telefoonnummer [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ), p. 1319-1321.

Proces-verbaal, brondoc 50495, p. 1329.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10266.

Bijlage bij PV 20221121.1151 (brondoc 51262), p. 10443.

Registraties telnr [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ), p. 3121.

Beantwoording vragen door [naam 1] , operationeel analist d.d. 19 juli 2022, brondoc 51174, p. 9193.

Registraties telnr [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ), p. 3121.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51266, p. 10617; Tapgesprek, p. 10734 (bijlage 2 bij brondoc 51266); Histo 3168643674 - [verdachte] , p. 10870 (bijlage 3 bij brondoc 51266).

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50484, p. 923-943.

Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 8] d.d. 7 juli 2021, brondoc 50775, p. 2975.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10266.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10266-10267.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10257.

Schriftelijk bescheid, zijnde een verslag van een tapgesprek, p. 10736.

Schriftelijk bescheid, zijnde een verslag van een tapgesprek, p. 10737.

Schriftelijk bescheid, zijnde een verslag van een tapgesprek, p. 10739.

Het gesprek is op 22 april 2020 door verbalisant [verbalisant 3] en tolk GEH1392 beluisterd en uitgewerkt. Op 6 april 2021 is het gesprek door een specialist opgewaardeerd en opnieuw beluisterd door tolk Geh1102. Bij de uitwerking is -naar het oordeel van de rechtbank- sprake van een kennelijke verschrijving. Voordat NNman 4 aan de lijn komt wordt [medeverdachte 3] aangehaald als NNm. Nadat NNman4 aan de lijn komt wordt [medeverdachte 3] aangehaald als NNman4. De rechtbank heeft daarom voor de leesbaarheid tussen haakjes vermeld wie er aan het woord is.

Schriftelijk bescheid, zijnde een verslag van een tapgesprek, p. 10742.

Proces-verbaal, brondoc 50564, p. 1315.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 222-225.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 219.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51266, p. 10622-10623.

Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 10] , brondoc 51015, p. 8126; schriftelijk bescheiden, zijnde een verslagen van een tapgesprekken, p. 3606 (TB005, sessienr 6964) en p. 3607 (TB005, sessienr 6972).

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10268.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51266, p. 10621

Schriftelijk bescheid, zijnde een verslag van een tapgesprek, p. 10876.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 10889-108890.

Proces-verbaal van 5e verhoor verdachte [verdachte] , p. 9266 e.v.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 52240, p. 8395.

Proces-verbaal historische gegevens telefoonnummer [telefoonnummer 3] , p. 2312-2314.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 8600.

Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 11] , p. 2319-2322.

Proces-verbaal historische gegevens telefoonnummer [telefoonnummer 4] , p. 1116-1118.

Proces-verbaal historische gegevens telefoonnummer [telefoonnummer 5] , p. 1104-1110.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 2356-2357.

Proces-verbaal, brondoc 50410, p. 1132-1134.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50712, p. 1144.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50740, p. 2933-2943.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51258, p. 10919-10921; Tapgesprekken, p. 10922-10924.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50712, p. 1140-1144.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 1140-1144.

Proces-verbaal van verhoor van minderjarige verdachte [medeverdachte 4] , p. 1153.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50703, p. 2211-2212.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50735, p. 2214.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50777, p. 2980-2982.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50726, p. 2289-2291.

Het proces-verbaal telefoonnummers op dezelfde mastlocaties, p. 881-887.

Het proces-verbaal historische gegevens SKY-telefoonnummer [telefoonnummer 6] , p. 1137.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 1031-1032.

Proces-verbaal, brondoc 50631, p. 1034-1035.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 3752.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 1935.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 1032.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 955.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 1928-1930.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 3752.

Proces-verbaal, brondoc 50552, p. 989-990.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50704, p. 960-964.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 2953-2954.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50704, p. 960-964.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 4677-4678.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50704, p. 960-964.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 966-967.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50704, p. 960-964.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 9077.

Mutatierapport, p. 9355.

Proces-verbaal, brondoc 51011, p. 7937-7941.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51264, p. 10323.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51264, p. 10322.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51030, p. 6931-6933.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51030, p. 6933-6934.

Proces-verbaal van aangifte door [aangever 3] , brondoc 50088, p. 326-327.

Proces-verbaal, brondoc 50553, p. 646.

Proces-verbaal, brondoc 50507, p. 658-659.

Proces-verbaal, brondoc 50571, p. 664.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50315, p. 546-547.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51163, p. 8781.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10270.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10271.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10269.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10270.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10270.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10271.

Proces-verbaal, brondoc 50276, p. 293; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50224, p. 296-297.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50575, pv-nr 1399, p. 655-656.

Proces-verbaal, brondoc 50553, p. 647-648.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50309, p. 1271-1278; proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50549, p. 1301-1304.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50309, p. 1271-1278.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10271-10272.

Proces-verbaal, brondoc 50553, p. 647.

Proces-verbaal, brondoc 50553, p. 644 en 647.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50551, p. 670.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50549, p. 652, Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50549, p. 1303-1304.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10272.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50551, p. 670; Registraties telnr [telefoonnummer 7] ( [medeverdachte 1] ), p. 3132.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50551, p. 670.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50551, p. 669-670. Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51158, p. 8729.

Schriftelijk bescheid, zijnde een verslag van een tapgesprek, taplijn TB005 sessie 7304, p. 3617-3618.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50551, p. 669-670. Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51158, p. 8729.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10273.

Registraties telnr [telefoonnummer 1] ( [verdachte] ), p. 3112.

Proces-verbaal van bevindingen, 2020312832.2493. aanvullend onderzoek telefoon [telefoonnummer 8] . (niet doorgenummerd).

Registraties Sky telnr [telefoonnummer 9] , p. 3087.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50315, p. 544-545.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9328

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9329.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51163, p. 8834

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51194, p. 9330-9331.

Proces-verbaal, brondoc 50552, p. 990.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10264.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10265.

Registraties telnr [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ), p. 3121.

Registraties Sky telnr [telefoonnummer 9] , p. 3087; proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50411, p. 829.

Proces-verbaal van bevindingen, pv-nr 1006, brondoc 50479, p. 2302-2304.

Registraties telnr [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ), p. 3121.

Process-verbaal van bevindingen, brondoc 51033, p. 7980.

Registraties telnr [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ), p. 3121.

Registraties telnr [telefoonnummer 1] ( [verdachte] ), p. 3112.

Registraties telnr [telefoonnummer 10] ( [medeverdachte 2] ), p. 3089; Registraties telnr [telefoonnummer 1] ( [verdachte] ), p. 3112.

Proces-verbaal, brondoc 50552, p. 990.

Schriftelijk bescheid, zijnde een verslag van een tapgesprek, taplijn TA004, sessie 29462, p. 3598.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51033, p. 7979.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51237, p. 10098.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51237, p. 10098.

Bijlage 3 proces-verbaal 20220504.1011, p. 8946.

Registraties telnr [telefoonnummer 10] ( [medeverdachte 2] ), p. 3089; Registraties telnr [telefoonnummer 1] ( [verdachte] ), p. 3112.

Proces-verbaal van bevindingen, pv-nr 998, brondoc 50477, p. 907-909

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50477, p. 907, 908 en 910. Ook brondoc 50484, p. 923.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50484, p. 923-943; Proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 2] d.d. 5 maart 2021, brondoc [naam 2] -0001, p. 1736.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50484, p. 940.

Registraties telnr [telefoonnummer 10] ( [medeverdachte 2] ), p. 3089.

Registraties telnr [telefoonnummer 10] ( [medeverdachte 2] ), p. 3089; Registraties telnr [telefoonnummer 1] ( [verdachte] ), p. 3112.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10266.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10257.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10266.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10258

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10267

Registraties telnr [telefoonnummer 1] ( [verdachte] ), p. 3113.

Registraties telnr [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ), p. 3122.

Registraties telnr [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ), p. 3122.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10267

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10257

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50406, p. 218-219; Proces-verbaal van bevindingen, 50415, p. 2214-225; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50432, p. 226-232.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50415, beelden Wilhelminaweg te Beuningen op 4 juli 2020, pvnr. 729; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 5040650432, voertuigkenmerken zwarte [auto 3] , pvnr. 852.

Proces-verbaal overzicht camerabeelden en ANPR, p. 65.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50416, p. 240-241 (PVB CAM [auto 1] te zien V. [adres 2] Beuningen op 4 juli 2020 omstreeks 17:25.38 uur).

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50406, p. 219 (beelden [adres 3] te Beuningen, de [auto 3] te zien op 4 juli 2020).

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10267.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10268.

Bijlage 3 proces-verbaal 20220504.1011, p. 8971.

Registraties telnr [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ), p. 3122-3123.

Beantwoording vragen door [naam 1] , operationeel analist d.d. 19 juli 2022, brondoc 51174, p. 9193.

Registraties telnr [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ), p. 3122-3123.

Registraties telnr [telefoonnummer 1] ( [verdachte] ), p. 3113.

Registraties telnr [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ), 3124.

Registraties telnr [telefoonnummer 10] ( [medeverdachte 2] ), p. 3090.

Registraties telnr [telefoonnummer 11] ( [naam 3] ), p. 3106.

Registraties Sky telnr [telefoonnummer 9] , p. 3087; proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50411, p. 829.

Bijlage 2 bij Proces-verbaal 20220504, 1011, p. 8900-8924.

Bijlage 2 bij Proces-verbaal 20220504, 1011, p. 8900-8924.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10260.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10261

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10260

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10258.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10260

Proces-verbaal, brondoc 50276, p. 293; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50224, p. 297-299.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50355, p. 257, 260-261, 268-270 en 281.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50393, p. 269 en 285.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50177, p. 272-275.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50393, p. 286-287.

Registraties Sky telnr [telefoonnummer 9] , p. 3087; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10261.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10261.

Proces-verbaal, brondoc 50276, p. 293; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50224, p. 300.

Registraties telnr [telefoonnummer 1] ( [verdachte] ), p. 3114.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50582, p. 893.

Registraties telnr [telefoonnummer 11] ( [naam 3] ), p. 3106.

Registraties telnr [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ), 3124-3125.

Schriftelijk bescheid, zijnde een verslag van een tapgesprek, p. 10798-10799

Schriftelijk bescheid, zijnde een verslag van een tapgesprek, p. 10804.

Bijlage 2 bij Proces-verbaal 20220504, 1011, p. 8900-8916.

Bijlage 2 bij Proces-verbaal 20220504, 1011, p. 8910-8918.

Registraties telnr [telefoonnummer 5] ( [medeverdachte 4] ), p. 3082.

Registraties telnr [telefoonnummer 6] ( [medeverdachte 4] ), p. 3086.

Proces-verbaal, brondoc 50690, p. 1506.

Registraties Sky telnr [telefoonnummer 9] , p. 3087.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50741, p. 2294; Registraties telnr [telefoonnummer 1] ( [verdachte] ), p. 3115.

Registraties telnr [telefoonnummer 11] ( [naam 3] ), p. 3107-3108.

Proces-verbaal-van bevindingen, brondoc 51163, p. 8793.

Registraties telnr [telefoonnummer 4] ( [medeverdachte 4] ), p. 3085.

Proces-verbaal-van bevindingen, brondoc 51163, p. 8793.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8389; proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50375, p. 1621-1622.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8391; Registraties telnr [telefoonnummer 4] ( [medeverdachte 4] ), p. 3085.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8391; Registraties telnr [telefoonnummer 4] ( [medeverdachte 4] ), p. 3085.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8392; Registraties telnr [telefoonnummer 6] ( [medeverdachte 4] ), p. 3086.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8392; Registraties telnr [telefoonnummer 6] ( [medeverdachte 4] ), p. 3086.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8361.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8362-8375, en 8369-8370.

Proces-verbaal-van bevindingen, brondoc 51163, p. 8793.

Registraties Sky telnr [telefoonnummer 9] , p. 3087.

Proces-verbaal, brondoc 50276, p. 293. Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50224, p. 300-301.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50354, p. 207-208.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50318, p. 159-160

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50188, p. 117-118; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8368; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50188, p. 119-121.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8365.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50064, p. 200-201.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8373-8374

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8373-8375.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10254.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50211, p. 71.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10254.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8378.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10254.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 70-74. Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50211, p. 71-72.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50084, p. 77.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10254.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50353. p. 153.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50234, p. 166.

Proces-verbaal getuigenverhoor getuige [getuige 4] , p. 316.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8383-8384 ( [auto 2] , [kenteken 1] ).

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8383 ( [auto 2] , [kenteken 1] ).

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10251.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10254.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51163, p. 8786-8787.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10253.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10254-10255.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10263.

Proces-verbaal, brondoc 50276, p. 293; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50224, p. 301-302.

Proces-verbaal, brondoc 50276, p. 293; Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 50224, p. 302.

Registraties Sky telnr [telefoonnummer 9] , p. 3087.

Schriftelijk bescheid, zijnde een verslag van een tapgesprek, p. 10818.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10269.

Registraties telnr [telefoonnummer 2] ( [medeverdachte 3] ), 3126.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51254, p. 10268.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8393; Registraties telnr [telefoonnummer 4] ( [medeverdachte 4] ), p. 3085.

Proces-verbaal van bevindingen, brondoc 51140, p. 8393.

Proces-verbaal, brondoc 50486, p. 862-867.

Proces-verbaal, brondoc 50486, p. 867.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature