E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBGEL:2019:1557
Rechtbank Gelderland, 05/987044-16

Inhoudsindicatie:

Dodelijk bedrijfsongeval, vrijspraak van overtreding van artikel 5, lid 1, artikel 8, lid 1 en lid 4, van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7.3, lid 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit . De enkele omstandigheid dat het risico van het werken met een Kooiaap niet in de RI&E is opgenomen, heeft naar het oordeel van de rechtbank in dit geval niet tot gevolg gehad dat er levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van werknemers bestond of te verwachten was. Er waren genoeg risico beperkende maatregelen genomen. Er is onder deze omstandigheden geen sprake van overtreding van artikel 32 van de Arbowet door verdachte.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie