Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBGEL:2017:2700
Rechtbank Gelderland, AWB - 16 _ 6851

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft diverse lasten onder dwangsom opgelegd om het met het bestemmingsplan strijdige recreatieve gebruik van gebouwen te beëindigen, en om een hekwerk, een (zwem)vijver en diverse bijgebouwen te verwijderen. Naar het oordeel van de rechtbank is op al deze onderdelen sprake van een overtreding. Voorts is geen sprake van concreet zicht op legalisatie of van bijzondere omstandigheden om van handhaving af te zien.

Het hekwerk van 1,5 meter hoog is voorts niet vergunningvrij op grond van artikel 2, onderdeel 12, sub b van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor), omdat het niet in een functionele relatie staat met de woning op het perceel.

Het beroep is echter gedeeltelijk gegrond, omdat de lasten onder dwangsom met betrekking tot het verwijderen van het hekwerk en het verwijderen van één bijgebouw te verstrekkend zijn. Niet valt uit te sluiten dat het hekwerk zo kan worden aangepast dat het vergunningvrij is (artikel 2, onderdeel 12, onder a, van Bijlage II bij het Bor ). Niet valt uit te sluiten dat het bijgebouw kan worden teruggebracht in de staat waarin het was toen er eerder een bouwvergunning voor is verleend.

De rechtbank voorziet zelf in de zaak door de lasten op deze punten aan te passen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug