Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBGEL:2016:7044
Rechtbank Gelderland, AWB 15/1909, 15/1954 en 15/1978

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Beoordeling omgevingsvergunning rubberrecyclingbedrijf voor binnenplans afwijken van het bestemmingsplan, het oprichten en in werking hebben van een inrichting en een omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Het bestuursorgaan heeft voor wat betreft de aspecten geluid en visuele hinder onvoldoende gemotiveerd dat het bedrijf van vergunninghouder naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met het voorheen ter plaatse gevestigde bedrijf. Voorts ziet de rechtbank, bij gebreke aan een reactie van het bestuursorgaan, geen grond dat een advies van de waterbeheerder in dit geval niet nodig is. Verweerder wordt in de gelegenheid gesteld de gebreken te herstellen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug