E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDOR:2012:BW2563
LJN BW2563, Rechtbank Dordrecht, 12/336

Inhoudsindicatie:

Intrekking recht op bijstand ingevolge de WWB naar de norm van een alleenstaande ouder.

De voorzieningenrechter stelt vast dat verweerder het recht op bijstand van verzoekster intrekt op de grond dat sprake is van een gezamenlijke huishouding wegens het hebben van hoofdverblijf in dezelfde woning en gezamenlijke kinderen, ondanks dat verweerder van opvatting is dat betrokkenen gehuwd zijn.

Nader onderzoek nodig in bezwaar naar de maatstaf die bij de beoordeling van verzoeksters recht op bijstand moet worden aangelegd.

Bij de beoordeling van het verzoek om voorlopige voorziening beziet de voorzieningenrechter de vraag of er voldoende aanknopingspunten zijn dat de heer (naam B) in de in geding zijnde periode hoofdverblijf had in verzoeksters woning.

Enkele betwisting door verzoekster van hetgeen volgens de medewerkers van de SDD blijkens hun verslag is verklaard. Het verslag is niet op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakt en evenmin door verzoekster ondertekend.

De voorzieningenrechter ziet geen grond om daarmee hetgeen verzoekster volgens de rapporteur heeft verklaard, zonder meer als onjuist of onvolledig terzijde te schuiven.

Verzoekster heeft bij haar betwisting de feiten zoals die volgens de rapporteur zouden zijn verklaard, niet gemotiveerd weersproken en evenmin verklaard hoe de feiten volgens haar dan wel zouden zijn.

Er is dan ook geen enkel aanknopingspunt om de weergave door de rapporteur van hetgeen door verzoekster is verklaard, onjuist of onvolledig te achten.

Op grond van deze verklaringen mocht worden geconcludeerd dat de heer (naam B) in de in geding zijnde periode zijn hoofdverblijf had in verzoeksters woning, althans dat geen sprake was van duurzaam gescheiden levende echtgenoten.

Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie