E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDOR:2001:AB1443
LJN AB1443, Rechtbank Dordrecht, AWB 01/203

Inhoudsindicatie:

Vrijstelling 19.3 WRO (nieuw) in casu ten onrechte verleend want niet voldaan aan voorwaarden Bro art. 20 (nieuw).

Verlenen bouwvergunning en vrijstelling (19.3 WRO nieuw) voor bouw van 10 recreatiewoningen. In art. 20 Bro 1985 is limitatief omschreven in welke gevallen en onder welke voorwaarden vrijstelling ex art. 19.3 WRO mag worden verleend. In casu doen zich geen van de in art. 20 genoemde gevallen voor. Met name is niet voldaan aan de voorwaarde dat het moet gaan om een uitbreiding van een woongebouw. Ingevolge de Nvt op de wijzigingen van het Bro 1985 wordt met uitbreiding van een woongebouw immers bedoeld: aan- of uitbouwen, bijgebouwen, dakkapellen en afdaken e.d. terwijl het de bouw van tien complete zomerwoningen met inpandige berging betreft.

Verweerders hebben ten onrechte vrijstelling verleend.

Schorst het bestreden besluit.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zederik, verweerders.

mr. B.M. van Dun

Wet op de Ruimtelijke Ordening 19.3 (nieuw)

Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15-10-1999 Stb. 447) 20.1.a.2°

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie