< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vervolgberoep – gelijkheidsbeginsel - ongegrond

UitspraakRECHTBANK DEN HAAG

Bestuursrecht

zaaknummer: NL22.14556

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen [Naam] eiser

V-nummer: [Nummer]

(gemachtigde: mr. R.M. Seth Paul),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder.

Procesverloop

Verweerder heeft op 7 februari 2022 aan eiser de maatregel van bewaring op grond van artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vw opgelegd. Deze maatregel duurt nog voort.

Eiser heeft tegen het voortduren van de maatregel van bewaring beroep ingesteld. Daarbij heeft hij verzocht om schadevergoeding.

Verweerder heeft een voortgangsrapportage overgelegd.

Eiser heeft daarop gereageerd.

De rechtbank heeft bepaald dat een onderzoek ter zitting achterwege blijft en het onderzoek op 4 augustus 2022 gesloten.

Overwegingen

1. Eiser stelt te zijn geboren op [Geb. datum] 1999 en de Tunesische nationaliteit te hebben.

2. Indien de rechtbank van oordeel is dat de toepassing of tenuitvoerlegging van de maatregel van bewaring in strijd is met de Vw dan wel bij afweging van alle daarbij betrokken belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd is, verklaart zij op grond van artikel 96, derde lid, van de Vw het beroep gegrond en beveelt zij de opheffing van de maatregel of een wijziging van de wijze van tenuitvoerlegging daarvan.

3. De rechtbank stelt voorop dat zij deze maatregel van bewaring al eerder heeft getoetst. Hierbij wordt verwezen naar de uitspraak van deze rechtbank en zittingsplaats van 7 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2041. Vervolgens is twee maal een vervolgberoep ingediend. Uit de uitspraak van deze rechtbank en zittingsplaats van 17 juni 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6002, volgt dat de maatregel van bewaring tot het moment van het sluiten van het onderzoek dat aan die uitspraak ten grondslag heeft gelegen rechtmatig was. Daarom staat nu, voor zover dat in beroep wordt aangevochten, alleen ter beoordeling of sinds dat moment de maatregel van bewaring rechtmatig is.

4. Eiser voert aan dat de verzwaarde belangenafweging ten onrechte in zijn nadeel uitvalt. Eiser verwijst daarbij naar de zaken van twee andere Tunesische mannen. Eiser stelt dat deze zaken vergelijkbaar zijn met die van hem, maar in die gevallen zijn de maatregelen wel opgeheven. Eiser vindt het onbegrijpelijk dat in zijn geval de maatregel nog voortduurt, zeker gelet op het feit dat sprake is van een verzwaarde belangenafweging.

5. De rechtbank is van oordeel dat eiser onvoldoende heeft geconcretiseerd waarom de gevallen waar eiser naar verwijst vergelijkbaar zijn met de onderhavige zaak. Eisers beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt daarom niet.

6. Gelet op het voorgaande en ook overigens ziet de rechtbank op dit moment geen aanleiding voor het oordeel dat de maatregel sinds het vorige vervolgberoep op enig moment onrechtmatig is geworden en niet mag voortduren.

7. Het beroep is ongegrond. Daarom wordt ook het verzoek om schadevergoeding afgewezen.

8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep ongegrond;

- wijst het verzoek om schadevergoeding af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. E.J. Govaers, rechter, in aanwezigheid van mr. J. de Winter, griffier, en openbaar gemaakt door middel van geanonimiseerde publicatie op www.rechtspraak.nl.

De uitspraak is bekendgemaakt op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

Vreemdelingenwet 2000.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature