< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

identificatie als non-binair, wijziging vermelding geslacht ('X') in geboorte akte

UitspraakRechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 22-3780

Zaaknummer: C/09/630824

Datum beschikking: 21 november 2022

Voornaamswijziging

Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte

Beschikking op het op 16 juni 2022 ingekomen verzoekschrift van:

[verzoeker01] ,

hierna: de verzoekende partij,

wonende te [woonplaats01] ,

advocaat: mr. A.W. van Luipen te Zeist.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats01] ,

hierna: de ambtenaar.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

- het verzoekschrift, met bijlagen;

- de brief van 18 augustus 2022 van de ambtenaar.

Gelet op de inhoud en strekking van de stukken heeft de rechtbank aanleiding gezien de zaak zonder mondelinge behandeling op de stukken af te doen.

Verzoek en verweer

Het verzoek luidt:

- ter zake het verzoek voornaamswijziging : de ambtenaar te gelasten de voornaam van de verzoekende partij te wijzigen in [voornaam01] , zodat verzoekende partij voluit zal komen te heten: [naam01] ;

- ter zake het verzoek wijziging geslachtsaanduiding :

 primair de ambtenaar te gelasten om aan de geboorteakte een latere vermelding toe te voegen van wijziging van het geslacht in die zin dat het geslacht ‘X’ zal zijn;

 subsidiair de ambtenaar te gelasten om aan de geboorteakte een latere vermelding toe te voegen van verbetering van het geslacht in die zin dat het geslacht ’waarvan het geslacht niet kan worden vastgesteld’ zal zijn.

Namens de ambtenaar is geen verweer gevoerd.

Feiten

- Op de geboorteakte, nummer [nummer01] van het jaar 1999 staat vermeld dat de verzoekende partij is geboren op [geboortedatum01] 1999 te [geboorteplaats01] , een kind van het vrouwelijk geslacht.

Beoordeling

Geslachtsaanduiding

Ter onderbouwing van het verzoek wordt aangevoerd dat de verzoekende partij zich identificeert als non-binair. De verzoekende partij voelt zich noch vrouw, noch man.

De huidige geslachtsaanduiding van de verzoekende partij in de registers van de burgerlijke stand en daarop gebaseerde overheidsregistratie (waaronder de gegevens in het paspoort van de verzoekende partij) is daarmee niet in overeenstemming. De verzoekende partij vindt het belangrijk dat de juridische werkelijkheid in overeenstemming wordt gebracht met diens genderbeleving.

De rechtbank is van oordeel dat uit de overgelegde stukken voldoende is vast komen te staan dat de vermelding van het vrouwelijk geslacht op de geboorteakte niet in overeenstemming is met de bij de verzoekende partij bestaande duurzame overtuiging zich niet met één gender te identificeren. De verzoekende partij heeft een non-binaire genderbeleving en genderidentiteit.

Op dit moment biedt de wet (nog) geen mogelijkheid om het onderhavige verzoek toe te wijzen, aangezien er geen wettelijke bepaling bestaat die het voor non-binaire personen mogelijk maakt zich als genderneutraal te registreren. Voor transgenders is het evenwel mogelijk om de geslachtsaanduiding op grond van artikel 1:28 tot en met 1:28c BW te verbeteren, maar daarbij kan alleen worden gekozen voor ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ en niet voor een genderneutrale optie.

Gelet op recente jurisprudentie van deze rechtbank (beschikking van 11 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10521) en van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (uitspraak van 15 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8003) is de rechtbank echter van oordeel dat het verzoek om zich als genderneutraal te laten registreren met analoge toepassing van de artikelen 1:28 tot en met 1:28c BW moet worden toegewezen.

De rechtbank zal dan ook de ambtenaar gelasten om aan de geboorteakte een latere vermelding toe te voegen van de wijziging van het geslacht in die zin dat het geslacht zal zijn: X.

Nu het primaire verzoek wordt toegewezen, behoeft het subsidiaire verzoek geen beoordeling meer.

Voornaamswijziging

De rechtbank stelt voorop dat een voornaamswijziging – indien toegewezen – eerst tot stand komt doordat van de beschikking waarbij de voornaamswijziging is gelast een latere vermelding aan de geboorteakte wordt toegevoegd.

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende gebleken van een zwaarwichtig belang bij toewijzing van het verzoek tot voornaamswijziging. De gevraagde voornaam is geoorloofd naar de maatstaven van artikel 1:4, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW).

De rechtbank zal het verzoek derhalve toewijzen.

Beslissing

De rechtbank:

gelast de wijziging van de voornaam van de verzoekende partij in die zin dat de voornaam zal luiden: ‘ [voornaam01] ’;

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand om aan de geboorteakte, ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente [plaats01] van het jaar 1999 met nummer [nummer01] , een latere vermelding toe te voegen van de wijziging van het geslacht in die zin dat het geslacht zal zijn: X;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.C. Sluymer, rechter, bijgestaan door

mr. M.G.J. Konings als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 november 2022.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature