E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2022:14712
Rechtbank Den Haag, AWB 21/4703

Inhoudsindicatie:

Besluitvorming is gebrekkig omdat verweerder het verslag van het interview van eiser niet voor het nemen van het bestreden besluit aan zijn gemachtigde heeft verstrekt, terwijl daar herhaaldelijk en tijdig om is verzocht.

De rechtbank oordeelt dat verweerder op grond van de feiten en omstandigheden in samenhang bezien in beginsel niet ten onrechte het standpunt heeft ingenomen dat geen sprake is van hechte persoonlijke banden tussen eiser en referent.

Omdat verweerder voor de toepassing van artikel 8 van het EVRM geen belangenafweging heeft gemaakt, is het beroep gelet op de uitspraak van de Afdeling van 13 juli 2022 gegrond. Verweerder moet die belangenafweging alsnog maken op basis van alle feiten en omstandigheden van dit geval.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie