< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vervolgberoep bewaring ongegrond.

UitspraakRECHTBANK DEN HAAG

Bestuursrecht zaaknummer: NL22.13793

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[eiser] , eiser,

V-nummer: [V-nummer]

(gemachtigde: mr. R.T. Laigsingh), en

de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder (gemachtigde: mr. R.P.G. van Bel).

Procesverloop

Verweerder heeft op 13 mei 2022 aan eiser de maatregel van bewaring op grond van artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000 ( Vw ) opgelegd. Deze maatregel duurt nog voort.

Eiser heeft tegen het voortduren van de maatregel van bewaring beroep ingesteld. Daarbij heeft hij verzocht om schadevergoeding.

Verweerder heeft een voortgangsrapportage overgelegd. Eiser heeft hierop gereageerd. Vervolgens heeft verweerder een verweerschrift ingediend. Eiser heeft daar vervolgens op gereageerd.

Verweerder heeft op 15 juli 2022 de maatregel van bewaring opgeheven.

De rechtbank heeft het beroep op 1 augustus 2022 op zitting behandeld. Eiser en zijn gemachtigde waren niet aanwezig. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. Eiser stelt dat hij de Algerijnse nationaliteit heeft en dat hij is geboren op [1991] .

2. Indien de rechtbank van oordeel is dat de toepassing of tenuitvoerlegging van de maatregel van bewaring in strijd is met de Vw dan wel bij afweging van alle daarbij betrokken belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd is, verklaart zij op grond van artikel 96, derde lid, van de Vw het beroep gegrond en beveelt zij de opheffing van de maatregel of een wijziging van de wijze van tenuitvoerlegging daarvan.

3. De rechtbank stelt voorop dat zij deze maatregel van bewaring al eerder heeft getoetst. Uit de uitspraak van 13 juli 2022 (in de zaak NL22.12292) volgt dat de maatregel van bewaring tot het moment van het sluiten van het onderzoek dat aan die uitspraak ten grondslag ligt, rechtmatig was. Daarom staat nu, voor zover dat in beroep wordt aangevochten, alleen ter beoordeling of sinds het moment van het sluiten van dat onderzoek de maatregel van bewaring rechtmatig is. Het onderzoek in de zaak NL22.12292 is gesloten op 6 juli 2022.

4. Eiser stelt dat de maatregel van bewaring vanaf 6 juli 2022 onrechtmatig is geworden. Zijn mobiele telefoon moest worden uitgelezen, maar volgens eiser was dit onderzoek op 28 juni 2022 al afgerond. Nergens blijkt uit dat het onderzoek op 5 juli 2022 pas is voltooid, zoals verweerder heeft aangevoerd. Verweerder had dus al eerder contact op kunnen nemen met de Avim voor het starten van een vervolgonderzoek. Dat verweerder dat niet heeft gedaan, mag niet voor rekening van eiser worden gebracht.

5. De rechtbank volgt eiser hierin niet en overweegt daartoe het volgende. Uit het door verweerder overgelegde proces-verbaal van bevindingen van 5 juli 2022 blijkt dat het onderzoek naar de telefoon op die datum door de Avim is afgerond. Vervolgens heeft de regievoerder van DT&V op 7 juli 2022 contact opgenomen met de Avim om na te gaan of nog vervolgonderzoek zou worden verricht. De rechtbank is van oordeel dat deze periode van twee dagen niet onevenredig lang is geweest. De rechtbank ziet daarom geen aanleiding voor het oordeel dat de bewaring al vanaf 6 juli 2022 onrechtmatig is geworden. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat de maatregel op 8 juli 2022 onrechtmatig is geworden. Dit betekent dat eiser recht heeft op schadevergoeding over de periode 8 juli 2022 tot 15 juli 2022, de datum waarop de maatregel door verweerder is opgeheven. Die schadevergoeding heeft verweerder aangeboden.

6. Het beroep is ongegrond. Daarom wordt ook het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank:

verklaart het beroep ongegrond;

wijst het verzoek om schadevergoeding af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J.G. Nicholson, rechter, in aanwezigheid van K.F.K. Hoogbruin, griffier.

De uitspraak is uitgesproken op:

16 augustus 2022

en zal openbaar worden gemaakt door publicatie op rechtspraak.nl.

Documentcode: [documentcode]

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature