E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2021:6445
Rechtbank Den Haag, AWB 20/2900

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft de aanvraag van eiser tot het verlenen van een mvv afgewezen, omdat niet kan worden vastgesteld dat er sprake is van een duurzame en exclusieve relatie die in voldoende mate met een huwelijk op één lijn te stellen is. Het is aan eiser om dit aannemelijk te maken door middel van het overleggen van stukken bij de aanvraag. Eiser is hier niet in geslaagd. Gelet op de Gezinsherenigingsrichtlijn mag verweerder daarbij in beginsel een gehoor houden om vast te stellen of sprake is van een duurzame en exclusieve relatie, indien er geen andere passende en minder beperkende manieren zijn om de relatie aan te tonen. Gelet op wat bij de aanvraag is overgelegd heeft verweerder eiser en referente mogen horen. Het is hiervoor, anders dan eiser aanvoert, niet nodig dat er een gegrond vermoeden bestaat van misbreuk of fraude op grond van indicatieve criteria. Voorts is de rechtbank van oordeel dat het simultaan gehoor een evenredig middel was om de relatie te onderzoeken, eiser heeft namelijk niet aannemelijk gemaakt dat er minder beperkende manieren waren dan een gehoor om de gezinsband in dit geval aan te tonen. Verder is naar het oordeel van de rechtbank niet gebleken dat het simultaan gehoor in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel heeft plaatsgevonden, aangezien eiser tijdens het gehoor heeft verklaard dat hij alles goed heeft begrepen en in staat was gehoord te worden. Dat er sprake was van vertaalproblemen heeft eiser verder niet onderbouwd. Ten slotte is de rechtbank van oordeel dat eiser en referente op essentiële onderdelen tegenstrijdig hebben verklaard waardoor verweerder zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat er geen sprake is van een duurzame en exclusieve relatie.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie