E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2021:4853
Rechtbank Den Haag, NL 21.4638

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft het asielrelaas van eiser geloofwaardig geacht, maar is van oordeel dat geen sprake is van gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade in het geval van terugkeer. Tussen partijen staat niet ter discussie staat dat eiser in 2016 en 2017 in de Palestijnse gebieden is blootgesteld aan ernstige schade door ontvoering, marteling en beschieting. De rechtbank is van oordeel dat verweerder onvoldoende heeft gemotiveerd dat de ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen bij terugkeer. De rechtbank verklaart het beroep gegrond en vernietigt het bestreden besluit.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie