E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2021:156
Rechtbank Den Haag, NL19.14284

Inhoudsindicatie:

1(F), Irak, officier ten tijde van het Baath-regime, Speciale Veiligheidsdienst, asielbeleid Irak

Verweerder gelooft dat eiser van 1998 tot de val van het Baath-regime in april 2003 als inlichtingenofficier werkzaam is geweest voor Al-Amm al-Khass (hierna: de Speciale Veiligheidsdienst). Van officieren van de Speciale Veiligheidsdienst wordt volgens het beleid van verweerder ‘personal and knowing participation’ aangenomen, tenzij er sprake is van een significante uitzondering. De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat eiser is aan te merken als officier van de Speciale Veiligheidsdienst. De passages uit het rapport van aanvullend gehoor, die verweerder in de besluitvorming heeft aangehaald, bevatten voor die conclusie te weinig informatie dan wel onduidelijke en niet eenduidige informatie. Uit eisers verklaringen kan in ieder geval worden opgemaakt dat hij inlichtingenofficier was en voor de Speciale Veiligheidsdienst informatie verzamelde. Hij verklaart echter ook meermaals dat hij in dienst was van de Speciale Republikeinse Garde, dan wel de Republikeinse Garde en dat hij als inlichtingenofficier verbonden was aan de veiligheidsdienst van de Dairat Amn Al Haras. Daarbij acht de rechtbank ook van belang dat verweerder onvoldoende gemotiveerd is ingegaan op de verwijzing van eiser naar het ambtsbericht van 2003[1]. Daarin is weergegeven dat iemand afkomstig moet zijn uit een bepaald gebied of moet behoren tot een bepaalde stam om onderdeel uit te maken van de Speciale Veiligheidsdienst. Niet in geschil is dat eiser niet tot die categorieën behoort. Ook acht de rechtbank van belang dat uit het ambtsbericht van 2003[2] volgt dat, naast de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die in het asielbeleid Irak (C7/13.2 Vc) zijn genoemd, ook enkele andere organisaties deel uitmaakten van het Iraakse veiligheidsapparaat. Genoemd worden onder meer de Speciale Republikeinse Garde en de Republikeinse Garde. Deze organisaties konden de inlichtingen- en veiligheidsdiensten waar nodig ondersteunen, zo vermeldt het ambtsbericht. De rechtbank begrijpt hieruit dat het voor iemand in dienst van de (Speciale) Republikeinse Garde ook mogelijk was om inlichtingen te verschaffen aan de veiligheidsdiensten (waaronder de Speciale Veiligheidsdienst). Dit komt overeen met de verklaringen van eiser, die herhaaldelijk aangeeft niet in dienst te zijn geweest van de Speciale Veiligheidsdienst maar wel werkzaamheden voor die dienst te hebben verricht.

De rechtbank volgt verweerder ook niet in het standpunt dat eiser, alleen al omdat hij werkzaamheden voor de Speciale Veiligheidsdienst heeft verricht, ook onder het beleid valt als bedoeld in paragraaf C7/13.2 Vc. Zoals eiser heeft aangevoerd, zijn in dat beleid de functies aangegeven van personen aan wie ‘knowing and personal participation’ kan worden tegengeworpen. Het Iraakse veiligheidsapparaat ten tijde van het Baath-regime bestond uit vijf verschillende veiligheids- en inlichtingendiensten en verweerder heeft er in het beleid voor gekozen om alleen de hoofden van die diensten te benoemen en daarnaast alleen het hoofd én de officieren van de Speciale Veiligheidsdienst. In het beleid is niet opgenomen dat deze tegenwerping ook ziet op andere functionarissen binnen die diensten of personen werkzaam voor andere diensten die werkzaamheden als (inlichtingen)officier voor de Speciale Veiligheidsdienst hebben verricht. Uit het 1(F) beleid, zoals hiervoor opgenomen onder overweging 4.2, blijkt dat het aan verweerder is om aan te tonen dat er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat een vreemdeling onder de criteria van artikel 1(F) van het Vluchtelingenverdrag valt. Dit is een zware bewijslast, die op verweerder rust. Gelet op dit toetsingskader, ligt het niet in de rede om het landenbeleid (paragraaf C7/13.2 Vc) ruim te interpreteren en uit te breiden naar personen van andere diensten die vergelijkbare werkzaamheden verrichten, zoals verweerder suggereert.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie