E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2020:9166
Rechtbank Den Haag, NL19.28947

Inhoudsindicatie:

Beroep gegrond, ingangsdatum asielvergunning in geschil. Er is sprake van een bestuurlijke heroverweging van een eerdere afwijzing van een asielaanvraag. Aanvraag toegewezen na wijziging landenbeleid (risicogroep en niet langer vestigingsalternatief). Tussen partijen is niet in geschil dat verweerder de gekozen ingangsdatum had dienen te motiveren. De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet deugdelijk heeft gemotiveerd waarom het moment van de wijziging van het landenbeleid doorslaggevend is voor de ingangsdatum van eisers asielvergunning. Mogelijk deden de omstandigheden die reden waren voor wijziging van het landenbeleid zich reeds voor ten tijde van eisers eerste asielprocedure. De periode die in het algemeen ambtsbericht (dat aan de beleidswijziging ten grondslag ligt) wordt besproken overlapt immers de periode van eisers eerdere asielprocedure. Verweerder kan er niet mee volstaan te stellen dat er niet een ‘kantelpunt’ kan worden aangewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie