< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzet, beroep niet tijdig beslissen, geen geldige ingebrekestelling.

UitspraakRECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg

Bestuursrecht

zaaknummer: NL19.30972

V-nummer: [v-nummer]

uitspraak van de enkelvoudige kamer op het verzet van [naam] , opposante, eerder eiseres

(gemachtigde: mr. M.M.A.F.C. Lienaerts).

Procesverloop

Eiseres heeft beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op haar aanvraag.

Bij uitspraak van 13 februari 2020 heeft de rechtbank dat beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Opposante heeft tegen deze uitspraak verzet gedaan.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden met een beeldverbinding op 14 mei 2020. Opposante heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde.

Overwegingen

De rechtbank heeft in de beroepszaak uitspraak gedaan zonder zitting. Artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt die mogelijkheid als het eindoordeel buiten redelijke twijfel staat. De rechtbank heeft het beroep kennelijk niet-ontvankelijk geacht vanwege het ontbreken van een geldige ingebrekestelling, zoals bedoeld in artikel 6:12 van de Awb . Met name is onduidelijk op welke aanvraag de ingebrekestelling betrekking heeft.

In deze verzetzaak beoordeelt de rechtbank uitsluitend of zij in de buitenzittinguitspraak terecht heeft geoordeeld dat buiten redelijke twijfel is dat het beroep niet-ontvankelijk is. Aan de inhoud van de beroepsgronden komt de rechtbank in deze zaak pas toe als het verzet gegrond is.

Opposante voert tegen de uitspraak van de rechtbank aan dat aan de hand van het V-nummer voldoende duidelijk is op welke aanvraag de ingebrekestelling betrekking heeft. Verder is er slechts één procedure aanhangig voor opposante en was de ingebrekestelling voor verweerder ook direct voldoende duidelijk, aangezien er direct een ontvangstbevestiging is gestuurd. Opposante wijst erop dat soortgelijke zaken met precies dezelfde ingebrekestellingen bij andere zittingsplaatsen van deze rechtbank wel zijn goedgekeurd. Ter onderbouwing heeft zij uitspraken van zittingsplaatsen Arnhem (NL20.83), Groningen (NL19.27662) en Zwolle (NL19.27544) overgelegd. Tot slot merkt opposante op dat bij een juiste belangenafweging haar belangen zwaarder gewogen dienen te worden dan die van verweerder.

Uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2018:3823) leidt de rechtbank af dat het de verantwoordelijkheid van de indiener van de ingebrekestelling is om duidelijk te maken op welke aanvraag deze betrekking heeft. Opposante heeft in de ingebrekestelling nagelaten de datum van de aanvraag te vermelden en aan te duiden om wat voor aanvraag het gaat. Wel staan vermeld de naam en het V-nummer. Het V-nummer is een persoonsnummer, zodat met het vermelden van dat nummer nog niet duidelijk is over welke aanvraag het gaat. Dat verweerder aan de hand van het V-nummer zelf heeft kunnen achterhalen over welke aanvraag het gaat, omdat er maar één aanvraag loopt voor opposante, ontslaat haar niet van voornoemde verantwoordelijkheid. Dat andere zittingsplaatsen van deze rechtbank wel genoegen hebben genomen met een vergelijkbare, summier en onvolledig ingevulde, ingebrekestelling, kan niet tot een ander oordeel leiden.

In wat opposante heeft aangevoerd, ziet de rechtbank dus geen aanleiding anders te oordelen dan in de uitspraak van 13 februari 2020. Voor een belangenafweging is in een verzetprocedure geen plaats. Het verzet is ongegrond. Dat betekent dat de buitenzittinguitspraak in stand blijft.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het verzet ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. B.F.Th. de Roos, rechter, in aanwezigheid van mr. A.A. Dijk, griffier.

Deze uitspraak is in het openbaar gedaan en bekendgemaakt op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature