< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

BNT VK niet-ontvankelijk, IGS na datum inwerkingtreden Tijdelijke wet.

UitspraakRECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Utrecht Bestuursrecht zaaknummer: NL20.18913

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[eiseres] , eiseres V-nummer: [V-nummer] (gemachtigde: mr. S.R. Nohar),

en

de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder (gemachtigde: T. Hogervorst).

Procesverloop

Deze uitspraak gaat over het beroep dat eiseres heeft ingediend omdat verweerder niet op tijd heeft beslist op haar aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

Overwegingen

1. De rechtbank nodigt partijen niet uit voor een zitting, omdat dat in deze zaak niet nodig is (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)). Hieronder legt de rechtbank dat verder uit.

2. Als een bestuursorgaan niet op tijd beslist op een aanvraag of bezwaarschrift kan de betrokkene daartegen in beroep gaan. Wel moet de betrokkene dan eerst een

‘ingebrekestelling’ aan het bestuursorgaan sturen. Dat wil zeggen dat de betrokkene per brief aan het bestuursorgaan moet laten weten dat er binnen twee weken alsnog beslist moet worden op zijn aanvraag of bezwaar. Dit staat (onder andere) in de artikelen 6:2, 6:12 en 7:1 van de Awb .

3. Verweerder stelt dat op 11 juli 2020 de Tijdelijke wet opschorting Dwangsommen IND (Tijdelijke wet) in werking is getreden. Hierin is het overgangsrecht geregeld in die zin, dat indien vóór inwerkingtreding van de nieuwe tijdelijke wet een geldige ingebrekestelling is ontvangen, het oude recht van toepassing is. Uiterlijk op 10 juli 2020 had verweerder daarom in gebreke gesteld moeten worden. De ingebrekestellingen zijn van 17 augustus 2020 (door verweerder ontvangen op 19 augustus 2020 en 5 oktober 2020). Gelet hierop zijn de ingebrekestellingen niet geldig en moet het beroep niet-ontvankelijk verklaard worden, aldus verweerder.

4 De rechtbank overweegt dat sinds de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet op 11 juli 2020 een betrokkene niet meer in beroep kan gaan als verweerder niet op tijd beslist op haar asielaanvraag. Dit volgt uit artikel 1 van de Tijdelijke wet. Dit geldt echter niet als de beslistermijn v óór 11 juli 2020 is verstreken en betrokkene verweerder ook voor die datum in gebreke heeft gesteld. Dit volgt uit artikel 3 van de Tijdelijke wet.

5. Eiseres heeft de ingebrekestellingen op 17 augustus 2020 en 5 oktober 2020 ingediend. Dat is na 10 juli 2020, daarom kon zij geen beroep (meer) instellen tegen het niet tijdig nemen van een besluit op haar asielaanvraag.

6. Het beroep is daarom kennelijk niet-ontvankelijk.

7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. V.E. van der Does, rechter, in aanwezigheid van

P.W. Hogenbirk, griffier.

De uitspraak is uitgesproken en bekendgemaakt op en zal openbaar worden gemaakt door publicatie op rechtspraak.nl.

02 december 2020

Documentcode: [documentcode]

Bent u het niet eens met deze uitspraak?

Als u het niet eens bent met deze uitspraak kunt een brief sturen naar de rechtbank waarin u uitlegt waarom u het er niet mee eens bent. Dit heet een verzetschrift. U moet dit verzetschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze uitspraak is verzonden. Als u graag een zitting wilt waarbij u persoonlijk uw mening aan de rechter kunt geven, kunt u dit in uw verzetschrift aangeven.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature