E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2020:12440
Rechtbank Den Haag, C/09/600364 / KG ZA 20-933

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter heeft de vordering van Greenpeace tot het verbinden van strengere klimaatvoorwaarden aan de aan KLM verstrekte staatsteun, afgewezen.

Greenpeace stelt dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van CO2 door KLM terug te dringen. Greenpeace meent dat op de Staat die plicht rust op grond van de VN-klimaatverdragen, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Hoge Raad-arrest in de Urgenda-zaak. De voorzieningenrechter volgt Greenpeace daarin niet. De VN-klimaatverdragen hebben namelijk geen betrekking op de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de internationale luchtvaart. Op grond van onder meer het Kyoto Protocol is de verantwoordelijkheid hiervoor toebedeeld aan de VN-organisatie voor de burgerluchtvaart (ICAO). De CO2-emissie van de KLM is vrijwel geheel het gevolg van de door haar uitgevoerde internationale vluchten. In het internationale (ICAO) verband zijn voor de internationale luchtvaart emissiereductiedoelstellingen geformuleerd. De emissiereductie die Greenpeace verlangt, gaat verder dan de in internationaal verband afgesproken doelstellingen. Een beroep op het Urgenda-arrest baat Greenpeace niet omdat de veroordeling van de Staat in dat arrest alleen de uitstoot van broeikasgassen in Nederland betreft. Dat Greenpeace kritisch is over de doelen die tot op heden in internationaal verband zijn gesteld valt te begrijpen. Het is niet aan de voorzieningenrechter, die de aanpak van de Staat sowieso slechts terughoudend kan toetsen, maatregelen te treffen die verweven zijn met dit internationale besluitvormingsproces. De door de Staat aan het KLM-Steunpakket verbonden voorwaarden op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid zijn bovendien in overeenstemming met (en gaan op sommige punten zelfs verder dan) de klimaatdoelstellingen die in internationaal verband voor de internationale luchtvaart zijn geformuleerd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie