E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2020:11992
Rechtbank Den Haag, AWB 20/133 (beroep) en AWB 19/4335 (verzoek)

Inhoudsindicatie:

kinderpardon, Afsluitingsregeling, kind geboren na einde asielprocedure ouders, vrijstelling mvv-vereiste

paragraaf B9/6.5, voorwaarde b, en uitzondering daarop, van de Vc

Verweerder verleent vrijstelling van het mvv-vereiste op humanitaire gronden als de hoofdpersoon, in dit geval eiser, voldoet aan alle voorwaarden van de Afsluitingsregeling. Eiser is geboren twee jaar nadat de asielprocedure van zijn ouders is afgesloten en er is voor hem geen asielaanvraag ingediend. Eiser voldoet niet aan voorwaarde b van paragraaf B9/6.5, Vc. Uit de uitzondering bij voorwaarde b valt niet op te maken dat het kind moet zijn geboren tijdens een lopende asielprocedure. In de tekst is alleen opgenomen dat het kind moet zijn geboren na de start van de asielprocedure. De rechtbank volgt verweerder niet in het standpunt dat met restrictieve lezing van de uitzondering is beoogd dat het kind moet zijn geboren vóór het einde van de asielprocedure van de ouders.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie