E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2020:10768
Rechtbank Den Haag, SGR 20/6190

Inhoudsindicatie:

Aan verzoekster is op 19 november 2019 een last onder bestuursdwang opgelegd om diverse instandhoudingswerkzaamheden uit te voeren aan het rijksmonument Ivicke te Wassenaar. Na het verstrijken van de begunstigingstermijn heeft verzoekster te kennen gegeven dat zij deze werkzaamheden zelf wil gaan uitvoeren en is daarmee ook feitelijk begonnen op 23 september 2020. Verweerder heeft diezelfde dag een bouwstop aan verzoekster opgelegd. Verweerder acht het aannemelijk dat de geplande maatregelen niet zien op het adequaat uitvoeren van de bij het besluit van 19 november 2019 gelaste maatregelen. De voorzieningenrechter kan verweerder volgen in diens standpunt, gebaseerd op het advies van de RCE, dat, gelet op het aanzienlijk aantal voorbeelden waar klaarblijkelijke overtreding dreigt, dit ook mag worden aangenomen voor deze overige werkzaamheden, zonder een meer concrete omschrijving waaruit ook het kwaliteitsniveau blijkt. Nu het bovendien gaat om een samenstel van maatregelen dat nodig is om het rijksmonument te behouden, heeft verweerder verzoekster kunnen opdragen om de uitvoering van alle geplande werkzaamheden te staken. De voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd ten aanzien van het verzoek om verweerder te verbieden om, hangende de beroepsprocedure ten aanzien van de last onder bestuursdwang, uitvoering te geven aan die last, omdat het daarbij om feitelijk handelen gaat dat niet gericht is op rechtsgevolg. Ten slotte wijst de voorzieningenrechter het verzoek tot het verlengen van de bij de last onder bestuursdwang gegeven begunstigingstermijn af, omdat geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie