E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2019:6145
Rechtbank Den Haag, C-09-544129-HA ZA 17-1247

Inhoudsindicatie:

Universiteit Leiden heeft in een sollicitatieprocedure voor de benoeming van een hoogleraar onrechtmatig gehandeld tegenover een sollicitant. Tijdens de sollicitatieprocedure heeft een lid van de benoemingsadviescommissie buiten de sollicitant om en zonder zijn toestemming informatie over hem verzameld. De verkregen informatie is, met toestemming van haar voorzitter, ook gebruikt in de sollicitatieprocedure door (leden van) de benoemingsadviescommissie zonder dit met de sollicitant te bespreken of aan hem mee te delen. Dit handelen is in strijd met de NVP-sollicitatiecode waaraan de universiteit zich uitdrukkelijk heeft gebonden. De rechtbank vindt het aannemelijk dat door dit handelen schade is veroorzaakt bij de sollicitant. De sollicitant heeft in deze procedure tevens het commissielid dat navraag had gedaan, de voorzitter van de benoemingsadviescommissie en de rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur persoonlijk aansprakelijk gesteld. Die vorderingen zijn afgewezen. Het handelen is toe te rekenen aan Universiteit Leiden en deze personen hebben tegenover de sollicitant geen persoonlijk in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm geschonden. Ook voor andere verwijten van de sollicitant bestaat geen grond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie