E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2019:4448
Rechtbank Den Haag, AWB 18/4415

Inhoudsindicatie:

Aanvraag beschermd wonen afgewezen. Beroep is gegrond. Het standpunt van verweerder dat in de VBL medisch noodzakelijke zorg beschikbaar is, is in dit geval niet zonder meer voldoende voor de conclusie dat het onderdak in de VBL daarmee voor eiseres ook een adequate vorm van opvang is. Eiseres heeft immers een overzicht van de GGD overgelegd, waarin staat: “[…]chronische PTSS, depressieve stoornis, zonder psychotische kenmerken, matig risico op suïcide. Equator heeft behandeld met medicatie en psychotherapie, voelt zich beter, 3 jaar beschermd wonen. […] Medische zorgbehoefte: stabiele (beschermd) woonomgeving, inkomen, dagbesteding, zelfregie zijn grootste behoeften (zelfredzaamheidsmatrix)”. Verweerder kon daar, zonder een nader onderzoek naar de vraag of de VBL wel adequaat is voor eiser, niet aan voorbij gaan. Met een onderzoek door een arts in de VBL zelf voldoet verweerder, anders dan verweerder stelt, daaraan niet. Verweerder dient immers op het moment dat hij op een verzoek beslist, al te hebben beoordeeld of de VBL in het geval van eiser adequate opvang betreft.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie