E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2019:14628
Rechtbank Den Haag, NL19.17123

Inhoudsindicatie:

De rechtbank stelt vast dat de volgende risicofactoren, zoals bedoeld in het arrest N.A. tegen VK van het EHRM, in de onderhavige zaak van toepassing zijn: twee arrestatiebevelen op grond waarvan de kans zeer groot is dat eiser zal worden aangehouden op de luchthaven van Colombo, het feit dat eiser een jonge Tamil is en het feit dat eiser een litteken op zijn voet heeft. Nu de kans dat eiser zal worden aangehouden zeer groot is, moet het litteken volgens het EHRM worden gezien als “greatly increasing the cumulative risk of ill-treatment”. Daar komt bij dat uit de algemene informatie die is ingebracht blijkt dat de Sri Lankaanse politie en veiligheidsdiensten zich schuldig maken aan misbruik, buitengerechtelijke executies, gedwongen verdwijningen, verkrachtingen in gevangenschap en marteling – en dat deze praktijken in het bijzonder Tamils treffen. Voorts blijkt uit de algemene informatie dat de aanslagen die hebben plaatsgevonden op Paaszondag 2019 gevolgen hebben voor moslimmannen. Van belang is voorts dat verweerder aannemelijk heeft geacht dat eiser in verschillende Whatsapp-groepen heeft deelgenomen én negatieve berichtgeving heeft verspreid over het geweld tegen moslims. Gelet op het voorgaande, in samenhang bezien, heeft verweerder zich naar het oordeel van de rechtbank ten onrechte op het standpunt gesteld dat voor eiser geen reëel risico dreigt op een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM .

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie