E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2019:10924
Rechtbank Den Haag, C/09/579032 / KG RK 19-1190

Inhoudsindicatie:

Afwijzing wrakingsverzoek. Verzoeker heeft onder meer aan het wrakingsverzoek ten grondslag gelegd dat de motivering van de beslissing op zijn verzoek om een p-v te verstrekken zodanig gebrekkig is dat deze grond is voor wraking. Na de standaard-overweging omtrent het uitgangspunt dat het gesloten stelsel van rechtsmiddelen zich ertegen verzet dat de motivering van een beslissing als deze grond kan vormen voor wraking, overweegt de wrakingskamer dat het in een brief aan verzoeker weergegeven beleid bij dergelijke verzoeken, de beslissing op het verzoek en de motivering daarvan geen aanknopingspunten bieden om aan te nemen dat zich hier de uitzonderingssituatie voordoet. Verder kan de juistheid van de rechterlijke beslissing op de incidentele vordering, waar verzoeker ook aanmerkingen op heeft geuit, alleen worden beoordeeld als daartegen een rechtsmiddel (zoals hoger beroep) is aangewend. De wrakingsprocedure is daarvoor niet bestemd. Ten slotte is de wrakingskamer niet gebleken van concrete feiten en omstandigheden waaruit volgt dat in de bejegening van verzoeker door de rechter (de schijn van) partijdigheid van de rechter besloten ligt.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie