E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2018:6798
Rechtbank Den Haag, AWB 18/2678

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening nareis Eritrea. Verzoekers zijn de minderjarige halfbroer en halfzussen van referent. De aanvragen van verzoekers zijn afgewezen vanwege het ontbreken van geldige toestemmingsverklaringen van de achterblijvende biologische vader. Aan moeder is wel een mvv-nareis verleend, welke slechts beperkt geldig is. Een verzoek tot verlenging van de geldigheid hiervan is door verweerder afgewezen. Verzoekers dreigen hierdoor alleen achter te blijven. Verzocht wordt verzoekers te behandelen als waren zij in het bezit van een mvv. Verzoekers hebben toestemmingsverklaringen overgelegd, alsmede kopieƫn van de identiteitskaart, de partijkaart en de bewonerspas van de vader. Verweerder stelt zich op het standpunt dat vanwege het ontbreken van een officieel identiteitsdocument met daarop de handtekening van de vader, niet kan worden geverifieerd of de verklaring ook door hem is ondertekend. Niet in geschil is dat op Eritrese identiteitsdocumenten geen handtekening is opgenomen. Evenmin is in geschil dat de vader vanwege zijn militaire dienst geen toestemming zal krijgen naar het buitenland te reizen voor een bezoek aan de Nederlandse ambassade en dat illegale uitreis voor de vader een te groot risico is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er sprake is van bewijsnood en dat, mede gelet hierop, op basis van de overgelegde documenten voldoende is komen vast te staan dat de vader toestemming heeft gegeven voor vertrek van verzoekers naar Nederland. Het is erg onwaarschijnlijk dat een persoon die fraude zou willen plegen door een toestemmingsverklaring te overleggen die niet door de vader is ondertekend, de beschikking zou kunnen krijgen over de identiteitskaart, de partijkaart en de bewonerspas van de vader. De gevraagde voorziening wordt toegewezen. Daarbij is tevens van belang dat verweerder geen inhoudelijke redenen heeft aangevoerd waarom verlenging van de geldigheid van de aan de moeder verleende mvv bezwaarlijk zou zijn.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie