Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2017:5233
Rechtbank Den Haag, AWB 16/28646

Inhoudsindicatie:

Verzoeker heeft de Turkse nationaliteit en vraagt een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige. Verweerder heeft deze aanvraag afgewezen, omdat de markt- en concurrentieanalyse in het ondernemingsplan onvoldoende is en omdat de toegevoegde waarde van verzoeker als toetredende vennoot onvoldoende is aangetoond. De voorzieningenrechter stelt vast dat de nettowinst van de VOF meer dan het dubbele van de verwachte nettowinst bedraagt, zodat de VOF een goed draaiende onderneming lijkt te zijn. Het ondernemingsplan en de financiƫle stukken van een onderneming moeten worden gezien als communicerende vaten. Verweerder heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waarom de summiere markt- en concurrentieanalyse in het ondernemingsplan in dit geval nog van doorslaggevend belang is. Ook lijkt sprake te zijn van een toegevoegde waarde, nu de nettowinst na toetreding van verzoeker bijna verdrievoudigd is. De voorzieningenrechter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening toe en verbiedt de uitzetting van verzoeker hangende de bezwaarprocedure

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug