Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2017:5023
Rechtbank Den Haag, AWB - 16 _ 8663 en AWB - 16_8964

Inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning voor de bouw van 20 appartementen en 9 eengezinswoningen met parkeervoorziening. Chw. Beroep ongegrond.

Verweerder heeft bij de verlening van de omgevingsvergunning toepassing kunnen geven aan artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3, van de Wabo en op deze wijze kunnen afwijken van de in artikel 25 van de planvoorschriften opgenomen uitwerkingsregels. Het daarin neergelegde bouwverbod is niet van toepassing. Er is voorts geen grond voor het oordeel dat de stedenbouwkundige onderbouwing onvoldoende is dan wel dat het bouwplan niet voldoet aan het beleid van verweerder. Ook de beroepen ten aanzien van parkeren, welstand, overschrijding voorgevelrooilijn, leefomgeving, eventuele schade aan woningen en het door eisers aangedragen alternatief, slagen niet.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug