Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2017:4854
Rechtbank Den Haag, C-09-521521-KG ZA 16-1375

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Aanbesteding. Aanbestedingsprocedure met betrekking tot deurwaardersdiensten ten behoeve van het CJIB. Het CJIB hanteert in de aanbestedingsprocedure een vaste vergoeding en twee gunningscriteria. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het CJIB niet verplicht is te gunnen op basis van laagste prijs of emvi en dat niet vereist is dat inschrijvers zich kunnen onderscheiden op de prijscomponent. De gehanteerde gunningscriteria en de gebruikte beoordelingssystematiek leveren voldoende onderscheidend vermogen op. De bezwaren van eiseres tegen de geboden vaste vergoeding (die niet marktconform zou zijn) worden door de voorzieningenrechter evenmin gevolgd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug