Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2017:4251
Rechtbank Den Haag, AWB 17/6716, 17/6723, 17/6718 en 17/6724

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder onvoldoende heeft gemotiveerd dat het relaas van eiser omtrent het verzamelen van informatie voor de Yarsani Democratic Organisation (YDO) ongeloofwaardig is. Voorts heeft verweerder ten onrechte geen nader onderzoek uitgevoerd naar de verklaring van de YDO. Ook is de rechtbank van oordeel dat verweerder zich ten onrechte in de bestreden besluiten op het standpunt heeft gesteld dat de Yarsani niet behoren tot de soefi’s en zij dus niet zijn aan te merken als risicogroep. De rechtbank is voorts van oordeel dat verweerder het subsidiaire standpunt dat uit eisers verklaringen, bezien in het licht van de algemene informatie over de positie van de Yarsani in Iran, geen sprake is van geringe indicaties onvoldoende heeft gemotiveerd. Verweerder heeft ook ten onrechte geen nader onderzoek ingesteld bij de UNHCR naar de aan eiseres door de UNHCR verleende vluchtelingenstatus. Voorts heeft verweerder het standpunt dat het enkele feit dat eiseres door de UNHCR als vluchteling is erkend, niet maakt dat verweerder haar om die reden een vluchtelingenstatus dient te verlenen, onvoldoende gemotiveerd. Het beroep is daarom gegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug