Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2017:3880
Rechtbank Den Haag, AWB 16/12251

Inhoudsindicatie:

De meervoudige kamer van de rechtbank is van oordeel dat de enigszins terughoudende toetsing door de rechtbank van het standpunt van verweerder over de geloofwaardigheid van de niet met bewijs gestaafde verklaringen en vermoedens van een asielzoeker niet in strijd is met het unierecht, de jurisprudentie van het Hof van Justitie, het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en de jurisprudentie van het EHRM. De rechtbank ziet ook geen aanleiding tot het stellen van prejudiciƫle vragen. De rechtbank is echter wel van oordeel dat verweerder het standpunt dat de homoseksuele geaardheid van eiser ongeloofwaardig wordt geacht, ondeugdelijk heeft gemotiveerd. Het beroep is daarom gegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug