Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2016:16926
Rechtbank Den Haag, 5149039 \ EJ VERZ 16-84517

Inhoudsindicatie:

Rivium – Fortuin

5149030/EJ VERZ 16-84517

Werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst in verband met bedrijfseconomische redenen, nadat UWV toestemming heeft geweigerd. Kantonrechter toetst de vraag of sprake is van uitwisselbare functies en gaat na of afspiegelingsbeginsel juist is toegepast. Na bewijsopdracht werkgever komt kantonrechter in de eindbeschikking tot de conclusie dat er onjuist is afgespiegeld en dat er derhalve geen redelijke grond voor opzegging is. Ontbinding van arbeidsovereenkomst wordt afgewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug