E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBBRE:2011:BT8499
LJN BT8499, Rechtbank Breda, 10 / 2507 WW, 10 / 4235 WW, 10 / 4236 WW en 10 / 4237 WW

Inhoudsindicatie:

Werkgever is belanghebbende bij besluiten m.b.t. het recht op deeltijd-WW-uitkering.

Het Besluit deeltijd WW is niet een uitvoeringsregeling van de WW. Het vereiste van verkorting van de werktijd met ten hoogste 50% staat los van het vijfurencriterium van artikel 16 WW . Er moet dus ook aan worden getoetst. Gebrekkige voorlichting hieromtrent door het UWV betekent niet dat het UWV niet bevoegd was de deeltijd-WW-uitkeringen in te trekken.

De rechtbank merkt ten overvloede op dat door de verschillende UWV-kantoren geen uniforme uitvoering wordt geven aan het Besluit deeltijd WW met betrekking tot de verplichting inlichtingen te verstrekken over wijziging van gewerkte uren.

Het door het UWV tegen deze uitspraak ingestelde hoger beroep is ingetrokken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie