E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBBRE:2011:BT8492
LJN BT8492, Rechtbank Breda, 10 / 4205 WW, 10 / 4206 WW en 10 / 4207 WW

Inhoudsindicatie:

Besluit deeltijd WW is niet een uitvoeringsregeling van de WW. De vereiste verkorting werktijd met ten hoogste 50% staat los van het vijfurencriterium van artikel 16 WW .

In deeltijd-WW-besluiten is werknemers meegedeeld dat zij geen wijzigings- of inkomsten­formulier hoeven in te sturen. Op hen rustte dus geen inlichtingenplicht ter zake van het aantal gewerkte uren. Verweerder was daarom niet bevoegd de uitkeringen in te trekken op grond van artikel 22a, eerste lid, onderdelen a en c van de WW . Echter wel op grond van onderdeel b van dat artikellid. Dan is van belang of werknemers redelijkerwijs duidelijk was of kon zijn dat ten onrechte of tot een te hoog bedrag uitkering werd verstrekt. Dat was ter zake niet het geval. Intrekking mocht daarom eerst met ingang van de dag waarop werknemers werd meegedeeld dat ten onrechte uitkering is verstrekt.

De rechtbank merkt ten overvloede op dat UWV-kantoren met betrekking tot de verplichting inlichtingen te verstrekken omtrent wijziging van gewerkte uren geen uniforme uitvoering geven aan het Besluit deeltijd WW.

Het UWV heeft hoger beroep ingesteld.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie