E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP9755
LJN BP9755, Rechtbank Breda, 08/4298

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting / 1 uitspraak in een cluster van 4 / 08/4298

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat over de onderhavige aanslag een compromis is bereikt. Evenmin dat de aanslag en de uitspraak op bezwaar moeten worden vernietigd wegens schending van formeelrechtelijke bepalingen. De aanslag is tijdig en terecht met omkering van de bewijslast opgelegd.

Een B.V., waarvan belanghebbende directeur en enig aandeelhouder is, heeft zich, ten voordele van een Antilliaanse vennootschap, winst laten ontgaan. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de inspecteur aannemelijk gemaakt dat sprake is van gelieerdheid tussen belanghebbende en de Antilliaanse vennootschap. Voorts heeft de inspecteur aannemelijk gemaakt dat laatstbedoelde vennootschap, tegenover de betalingen door de B.V., geen wezenlijke prestaties heeft verricht. In zoverre ontberen deze betalingen een zakelijk karakter. De rechtbank acht aannemelijk dat de uitgaven door de B.V. zijn gedaan ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van belanghebbende en oordeelt dat de inspecteur terecht uitdelingen door de B.V. aan belanghebbende heeft geconstateerd.

De boete van 100% wordt gematigd omdat de correcties voor een aanzienlijk deel zijn vastgesteld met omkering van de bewijslast en in verband met undue delay.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie