E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBBRE:2009:BK2976
LJN BK2976, Rechtbank Breda, 09/2207

Inhoudsindicatie:

Voorafgaand aan de vraag of de ontvanger belanghebbende terecht hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor niet betaalde belasting- en premieschulden van de vof, is in geschil of er uitspraak op bezwaar is gedaan, daar in de uitspraak op bezwaar de bestuurder van belanghebbende als hoofdelijk aansprakelijk gestelde wordt genoemd. De rechtbank is van oordeel dat er rechtsgeldig en kenbaar een uitspraak op bezwaar is gedaan, nu in de uitspraak op bezwaar de datum en het nummer van de beschikking wel juist stonden vermeld en in de uitspraak werd verwezen naar het hoorgesprek in zake het bezwaarschrift, waardoor het voor belanghebbende duidelijk moet zijn geweest dat bedoeld werd uitspraak op bezwaar te doen met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkstelling van belanghebbende zelf. Voorts heeft de ontvanger, op wie de bewijslast rust, niet aannemelijk gemaakt dat het niet betalen van de belastingschulden op grond van artikel 33, eerste lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 te wijten is aan het kennelijk onbehoorlijk bestuur van belanghebbende als zijnde vereffenaar van de vof. De stelling van de ontvanger dat hij belanghebbende in de beroepsfase alsnog als bestuurder van de vof op grond van artikel 33, eerste lid, onderdeel a, van de Invorderingwet 1990 hoofdelijk aansprakelijk kan stellen, waardoor de bewijslast alsnog op belanghebbende komt te rusten, acht de rechtbank niet juist, nu belanghebbende zich pas laat in de beroepsfase zich tegen deze verzwaarde bewijslast kan verweren. Hierdoor wordt belanghebbende in haar procesbelangen geschaad. Bovendien zullen de belastingschulden waarvoor een bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld vaak substantieel afwijken van die waarvoor een vereffenaar aansprakelijk kan worden gesteld.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie