< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

veroordeling ontucht

UitspraakRECHTBANK BREDA

Parketnummer(s): 1683/04

1. Partijen. Onderzoek van de zaak.

In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1963 te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] ,

heeft de meervoudige kamer van deze rechtbank het volgende vonnis gewezen.

De rechtbank heeft de gedingstukken gezien en de zaak onderzocht ter terechtzitting. Zij heeft de vordering van de officier van justitie gehoord en het verweer dat naar voren is gebracht door de verdachte en de raadsvrouw, mr. Moeniralam, advocaat te Tilburg.

2 De tenlastelegging.

De verdachte staat terecht, terzake dat

-1.

hij op meer, althans één, tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 29 februari 2004 te Rijen, gemeente Gilze en Rijen, met [naam 1] (geboren op [adres] 1990), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam 1] , hebbende verdachte (telkens) zijn tong in de mond van die [naam 1] geduwd/gebracht;

art 245 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op meer, althans één, tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 29 februari 2004 te Rijen, gemeente Gilze en Rijen, met [naam 1] (geboren op [geboortedag] 1990), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, (telkens) een of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit het leggen van de hand(en) van die [naam 1] op zijn penis, althans het laten betasten van zijn penis en/of het

betasten van de vagina en/of de anus en/of de billen en/of de borsten van die [naam 1] en/of het likken van de borsten van die [naam 1] ;

art 247 Wetboek van Strafrecht

3. De geldigheid van de dagvaarding.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, dat de dagvaarding aan alle wettelijke eisen voldoet en dus geldig is.

4 De bevoegdheid van de rechtbank.

Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen.

5 De ontvankelijkheid van de officier van justitie.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan. Zij kan dus in haar vordering worden ontvangen.

6 Schorsing der vervolging.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken.

7 De bewezenverklaring.

Door het onderzoek ter terechtzitting is naar het oordeel van de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

1-.

hij op meer, althans één, tijdstipfpen1 gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 29 februari 2004 te Rijen, gemeente Gilze en Rijen, met [naam 1] (geboren op [geboortedag] 1990), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en1 uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam 1] , hebbende verdachte (telkensj zijn tong in de mond van die [naam 1] geduwd/gebracht;

-2.

hij op meer, althans één, tijdstipfpenj gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 29 februari 2004 te Rijen, gemeente Gilze en Rijen, met [naam 1] (geboren op [geboortedag] 1990), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, (telkens) een of meer ontuchtige

handeling(enj heeft gepleegd, bestaande uit het leggen van de hand(enj van die

[naam 1] op zijn penis, althans het laten betasten van zijn penis en/of het betasten van de vagina en/of de anus en/of de billen en/of de borsten van die [naam 1] eniofhet likken van de borsten van die [naam 1] ;

Hetgeen onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

8 Het bewijs.

De overtuiging van de rechtbank, dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en de omstandigheden die zijn vervat in de volgende bewijsmiddelen.

De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit, waarop zij in het bijzonder betrekking hebben.

8.1

De bewijsmiddelen.

8.1.1.

Een proces-verbaal van de politie Midden- en West-Brabant, district Oosterhout, zedenteam district 3, mutatienr. PL2044/04-052448, dossierpagina 18, in wettelijke vorm opgemaakt. Dit proces-verbaal maakt deel uit van het dossier van de politie Midden- en West-Brabant, district Oosterhout, team Gilze en Rijen, dossiernr. PL2051/04-0042l 8.

Als verklaring die op 24 maart 2004 is afgelegd tegenover de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] door de aangeefster [naam 1] , geboren op [geboortedag] 1990, houdt dit proces-verbaal, zakelijk weergegeven, het volgende in:

Ik dans al 2 jaar bij dansschool [dansschool] , gevestigd aan de [adres] . Deze dansschool wordt geleid door [verdachte] . Toen ik besloot om wedstrijden te gaan dansen, besloot [verdachte] dat ik bijlessen moest krijgen. Op woensdag 11 februari 2004, om 15:00 uur had ik mijn eerste bijles. Dit was in de dansschool zelf. Bij binnenkomst zei [verdachte] dat hij de deur dicht moest.

[verdachte] ging bij een soort ophoging in de hal zitten. fk ging bij hem staan. [verdachte] pakte mij vrijwel meteen met zijn hand bij mijn heup. Hij drukte mij tegen zich aan... Hij gaf mij weer een knuffel. Daarna gaf hij mij een kus op mijn mond. Hij wreef toen met zijn hand over mijn rug over mijn kleren heen. Vervolgens gaf hij mij een tongzoen. Ik voelde dat [verdachte] zijn handen onder mijn truitje deed, terwijl wij tongzoenden en dat hij over mijn rug wreef, op mijn blote huid. Tijdens het tongzoenen voelde ik dat [verdachte] op een bepaalde manier met een bepaald lichaamsdeel, zijn lul, tegen mij aan bewoog. Ik weet niet meer precies wanneer, maar [verdachte] pakte op een gegeven moment mijn hand en legde die op zijn lul. Mijn hand lag op zijn broek. [verdachte] zijn hand lag op mijn hand toen hij mijn hand op zijn lul legde. Ik trok mijn hand weg en zei dat ik er nog niet aan toe was en dat ik mezelf niet prettig voelde. Hij vroeg toen aan mij waarom ik dat niet wilde. Ik voelde dat [verdachte] mijn topje los maakte en aan de voorzijde omhoog deed. Ik voelde dat [verdachte] met zijn handen mijn beide borsten betastte.

[verdachte] deed zijn eigen T-shirt omhoog zodat wij met onze naakte bovenlichaamen tegen elkaar aan stonden. [verdachte] zei dat hij een droge mond kreeg en ging wat drinken aan de bar. Toen wij naar de bar liepen gaf hij mij nog een kus op mijn mond. Het gesprek aan de bar ging over tatouages. Hij liet die op een gegeven moment aan mij zien toen wij aan de bar stonden. Ik zag dat [verdachte] zijn bovenbroek en zijn onderbroek een stuk naar beneden deed en die tatouages liet zien aan mij. Die tatouages staan bij [verdachte] in zijn liezen. Ik zag toen ook dat [verdachte] geen schaamhaar heeft. De tatouages stonden zijn liezen, in iedere lies één. Het waren twee vrouwen die alleen met zwarte inkt waren getatoueerd. Ik heb [verdachte] nog nooit in het zwembad , de sauna of onder de douche gezien. Ik heb hem nooit in een gelegenheid gezien waar ik die tatoo's kon zien.

Ik heb thuis een schriftje waar ik mijn uitlatingen in opschijf. In dit schiftje heb ik ook alles van [verdachte] en mij opgeschreven. Mijn moeder heeft dit schriftje gevonden en heeft mijn vader dit verteld. Daarna hebben mijn ouders een gesprek hierover gehad met mij. Ik ben blij dat mijn ouders dit schriftje hebben gevonden. Een paar dagen later heb ik dit schriftje verscheurd omdat ik niet wist wat ik er mee aan moest, ik voelde mij vies en ik heb heel erg gehuild.

Ik heb ook heel erg veel sms-jes gehad. Op een geven moment kreeg ik op school een sms­ je of ik met hem naar bed wilde.

De volgende les was op woensdag 18 februari 2004. Toen ik weg wilde gaan vroeg mijn moeder of [naam 2] er ook was. Ik zei dat dit het geval was. Ik ging naar de dansschool, ik was daar omstreeks 15.00 uur. [verdachte] zei dat [naam 2] eraan kwam. Hij zei dat ik hem niet eens begroet had. We hebben toen getongzoend. Ik belde mijn vader, en zei dat [naam 2] pas om 16.00 uur zo komen. Ik moest van mijn vader naar huis komen. Als [naam 2] er zou zijn, mocht ik van mijn vader terug gaan. Ik wilde weggaan. Maar [verdachte] hield mij tegen. We gingen weer tongzoenen. Hij ging weer met zijn handen onder mijn topje, hij betastte weer mijn borsten.

Hij deed mijn truitje omhoog en hij likte aan mijn borsten. Hij pakte mij handen en legde die weer op zijn lul. Ik voelde dat die stijf was. [verdachte] had mijn hand vast die op zijn lul lag en deed deze op en neer. Toen hij zijn hand losliet heb ik zelf zijn lul nog even vastgehouden, maar eventjes daarna heb ik zijn lul losgelaten. Het gebeurde ook wel eens dat als [verdachte] en ik tongzoende dat hij dan in mijn broek aan mijn kont zat. Dit is denk ik een keer of vier gebeurd. [verdachte] wreef voorbij mijn anus.

8.1.2.

Een proces-verbaal van de politie Midden- en West-Brabant, district Oosterhout, zedenteam district 3, mutatienr. PL2051/04-052448, dossierpagina 26, in wettelijke vorm opgemaakt. Dit proces-verbaal maakt deel uit van het dossier van de politie Midden- en West-Brabant, district Oosterhout, team Gilze en Rijen, dossiernr. PL2051/04-004218.

Als verklaring die op 23 mei 2004 is afgelegd tegenover de verbalisant [verbalisant 2] door de aan­ geefster [naam 1] , houdt dit proces-verbaal, zakelijk weergegeven, het volgende in:

U vraagt mij of ik al eerder had kennisgenomen van de tatouages van [verdachte] . Ik wist al eerder dat [verdachte] twee tatouages in zijn liezen had. Een keer op een dansavond in de dansschool, ik weet niet meer precies wanneer, het was volgens mij rond de kerst, stonden wij met een groepje bij elkaar. Er werd toen gesproken dat [verdachte] tatouages zou hebben. [verdachte] hoorde dat wij hierover stonden te praten, en beaamde dat hij tatouages had. Hij heeft toen een heel klein stukje van deze tatouages laten zien. Hij deed toen een klein stukje zijn broek naar beneden, zonder deze los te maken. Ik zag twee kleine stukjes van de tatouages boven de band van zijn onderbroek uitsteken, één aan de linkerkant boven zijn lies en één aan de rechterkant boven zijn lies. Ik zag dat het iets van een vrouwenhoofd moest zijn. Tijdens de privé-les heeft hij mij de tatouages helemaal laten zien. Hij deed toen een stuk zijn broek naar beneden. Ik zag dat het tatouages waren van twee vrouwen lichamen die helemaal door lopen tot boven zijn lul. Het zijn dus twee vrouwen lichamen, in elke lies één, met het hoofd naar boven en met de benen naar beneden wijzend.

8.1.3.

Een proces-verbaal van de politie Midden- en West-Brabant, district Oosterhout, zedenteam district 3, mutatienr. PL2051/04-052448, dossierpagina 27, in wettelijke vorm opgemaakt. Dit proces-verbaal maakt deel uit van het dossier van de politie Midden- en West-Brabant, district Oosterhout, team Gilze en Rijen, dossiernr. PL2051/04-004218.

Als verklaring die op 18 maart 2004 is afgelegd tegenover de verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] door de getuige [naam 3] , houdt dit proces-verbaal, zakelijk weergegeven, het volgende in:

Ik wil een verklaring afleggen ten behoeve van mijn dochter [naam 1] . Zij heeft aangegeven dat zij seksueel lastig is gevallen door haar dansleraar [verdachte] .

Eind januari 2004 zou mijn dochter privé dansles krijgen van haar dansleraar [verdachte] ... Op een woensdag in januari had ze haar eerste privé dansles. Zij is toen 's middags om 15.00 uur naar de dansschool in de [adres] gegaan. Zij is toen omstreeks 16.00 uur terug gekomen. Een week later zou [naam 1] haar tweede les hebben. [naam 1] ging toen weer omstreeks 15.00 uur naar de dansschool. Ik begreep van haar dat [naam 2] om 15.45 uur zou komen. Omstreeks 17.30 kwam [naam 1] thuis.

Op een woensdag, het was nog voor carnaval, vond ik op [naam 1] 's slaapkamer een schriftje. Ik begon in dit schriftje te lezen. Ik schrok erg van de inhoud. [naam 1] had hierin geschreven dat [verdachte] seksuele handelingen bij haar had verricht. Ik heb dit schriftje ook aan mijn man laten lezen. Hij is ook van de inhoud op de hoogte. De vrijdag erna wilden mijn man en ik [naam 1] confronteren met de inhoud van haar schriftje. Wij kwamen tot de ontdekking dat [naam 1] de betreffende bladzijden eruit gescheurd had. Deze bladzijden vonden wij terug in haar boekentas. Zij had ze verscheurd, en had ze willen weggooien. Deze vrijdagmiddag is alles uitgekomen en heeft ze alles verteld. Dit was de vrijdag voor carnaval.

8.1.4.

Een proces-verbaal van de politie Midden- en West-Brabant, district Oosterhout, zedenteam district 3, mutatienr. PL205 l/04-052448, dossierpagina 33, in wettelijke vorm opgemaakt. Dit proces-verbaal maakt deel uit van het dossier van de politie Midden- en West-Brabant, district Oosterhout, team Gilze en Rijen, dossiernr. PL2051/04-004218.

Als verklaring die op 12 mei 2004 is afgelegd tegenover de verbalisant [verbalisant 2] door de getuige

[naam 4] , houdt dit proces-verbaal, zakelijk weergegeven, het volgende in:

Ik denk dat het twee weken voor de carnaval 2004 was, toen mijn vrouw een schriftje had gevonden op de kamer van onze dochter [naam 1] . Dit schriftje heeft mijn vrouw mij ook laten lezen. Hierin stond vermeld dat ze zeer intiem was geweest met de dansleraar, dat ze gezoend had met hem, en dat hij met zijn handen onder haar truitje had gezeten. Ik begreep dat het hier om haar dansleraar [verdachte] ging. [naam 1] danste bij de dansschool [dansschool] , waar zij les kreeg van [verdachte] . [naam 1] wilde graag wedstrijd dansen, en kreeg daarom privé-les van [verdachte] .

Woensdag de week hierna kreeg [naam 1] weer privé les. De donderdag hierna hebben mijn vrouw en ik weer in het schriftje gekeken. Toen stonden er wel hele intieme dingen in beschreven zoals: truitje uitrekken en blote borst tegen blote borst. Op vrijdagmorgen voor caranaval kwamen mijn vrouw en ik tot de ontdekking, dat de betreffende blaadjes uit het schriftje van [naam 1] waren gescheurd. Toen [naam 1] deze dag uit school kwam, haalde [naam 1] een grote prop

papier uit haar tas. Wij vermoedden dat dit de blaadjes uit schrift waren. We hebben toen [naam 1] hiermee geconfronteerd. Toen heeft [naam 1] in grote lijnen het verhaal verteld.

Een proces-verbaal, d.d. 24 mei 2004, dat de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, heeft doen opmaken.

Als verklaring die op 24 mei 2004 is afgelegd tegenover de rechter-commissaris door verdachte

[verdachte] , houdt dit proces-verbaal, zakelijk weergegeven, het volgende in:

Ik ben ooit met [naam 5] op vakantie geweest. [naam 5] heeft een deel van mijn tatouages heeft gezien toen ik mijn zwembroek droeg. Daarover is gesproken tijdens de dansles. Ik heb toen een heel klein stukje van die tatouages aan een aantal mensen laten zien... Ik heb ze toen laten zien omdat daar in een groep over werd gesproken. Het is heel goed mogelijk dat [naam 1] daar toen bij heeft gestaan. U zegt mij dat zij heeft verklaard dat mijn schaamhaar afgeschoren was. Dat is op de politiefoto ook te zien.

8.1.6.

De verklaring die verdachte ter terechtzitting heeft afgelegd. Deze verklaring houdt, zakelijk weergegeven, het volgende in:

Ik ben dansleraar. Ik ken [naam 1] . Zij was een leerling van mij. Ik heb [naam 1] in februari 2004 twee keer een privéles gegeven. Ik heb geen schaamhaar. [naam 1] en ik hebben sms- berichtjes naar elkaar gestuurd. Het klopt dat ik haar een keer een sms-berichtje heb gestuurd met de vraag of zij met mij naar bed wilde.

8.2

De bijzondere overwegingen omtrent het bewijs.

Verdachte heeft ontkend de bewezenverklaarde ontuchtige handelingen te hebben gepleegd. De rechtbank hecht geen geloof aan deze ontkenning. Met betrekking tot het bewijs overweegt zij in het bijzonder het volgende.

[naam 1] heeft onder meer verklaard dat zij, nadat de ontucht had plaatsgevonden, daarover aantekeningen gemaakt heeft in een schriftje. Haar moeder heeft dat schriftje op een gegeven moment zien liggen en gelezen wat erin stond over de door verdachte gepleegde ontuchtige handelingen. Ook haar vader heeft gelezen wat er in het schriftje stond. Beide ouders hebben hierover bij de politie een verklaring afgelegd.

[naam 1] heeft ook verklaard over tatouages die verdachte in de liesstreek heeft. Van deze tatouages zijn foto's gemaakt. [naam 1] heeft de tatouages op zodanige wijze beschreven dat zij deze helemaal gezien moet hebben. Verdachte heeft verklaard dat hij de tatouages slechts voor een heel klein stukje aan enkele mensen heeft laten zien.

[naam 1] heeft verklaard dat verdachte zijn schaamhaar afgeschoren had. Verdachte heeft bij de rechter-commissaris verklaard dat hij niet weet hoe [naam 1] dit kan weten. Op de door de politie gemaakte foto's van de tatouages van verdachte is te zien dat het schaamhaar van verdachte afgeschoren is.

[naam 1] heeft ook verklaard over SMS-berichtjes die verdachte haar stuurde. Onder meer zou hij haar een berichtje gestuurd hebben met de vraag of zij met hem naar bed wilde. Verdachte heeft toegegeven dat dit is gebeurd.

9 De strafbaarheid van het bewezene.

Het ten laste van verdachte bewezen verklaarde levert de volgende misdrijven op:

-1.

Met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd.

2.

Met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd.

10 De strafbaarheid van verdachte.

Verdachte is strafbaar voor hetgeen te zijnen laste bewezen is verklaard, nu niet is gebleken van enige omstandigheid die zijn strafbaarheid zou opheffen.

11 De straffen en maatregelen.

11.1

De algemene overwegingen omtrent de straf.

Op grond van de aard van het bewezene alsmede op grond van de omstandigheden waaronder dit is gepleegd en de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte de straffen behoren te worden opgelegd, die zij hierna zal bepalen.

11.2

De bijzondere overwegingen omtrent de straf.

De officier van justitie heeft oplegging van een werkstraf van 240 uren gevorderd, met aftrek overeenkomst artikel 27 van het wetboek van strafrecht, subsidiair 120 dagen hechtenis.

Daarnaast heeft zij oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden

gevorderd, met een proeftijd van twee jaar.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van ontuchtige handelingen met [naam 1] , een meisje dat ten tijde van het plegen van die ontuchtige handelingen nog maar veertien jaar oud was.

Verdachte had een natuurlijk overwicht op [naam 1] , niet alleen vanwege het aanzienlijke verschil in leeftijd tussen hen beiden, maar ook omdat hij haar dansleraar was. Van dat overwicht heeft verdachte misbruik gemaakt. Verdachte heeft door het plegen van ontuchtige handelingen de lichamelijke integriteit van [naam 6] op grove wijze geschonden.

Uit de aangifte van [naam 1] blijkt hoe zij zich ten tijde van het plegen van de ontuchtige handelingen gevoeld heeft. "Ik voelde mij vies en heb heel erg gehuild", zo heeft zij verklaard. En ook: "Ik ben blij dat mijn ouders dit weten, anders was het denk ik veel verder gegaan en dat had ik echt niet gewild".

Verdachte heeft kennelijk alleen maar gedacht aan zijn eigen lustbeleving en is voorbijgegaan aan het belang van [naam 1] om van zijn avances en gedragingen verschoond te blijven. Ook heeft hij er blijkbaar niet bij stilgestaan dat het plegen van ontucht met minderjarigen tot het ontstaan van ernstige psychische en emotionele klachten bij die minderjarigen kan leiden.

Verdachte is niet eerder veroordeeld wegens het plegen van soortgelijke misdrijven of wegens enig ander misdrijf.

De rechtbank acht het bewezenverklaarde bijzonder kwalijk en zij is van oordeel dat de door de officier van justitie gevorderde straffen een passende strafrechtelijke reactie zijn op hetgeen er is gebeurd. Zij zal om die reden aan verdachte de door de officier van justitie gevorderde straffen opleggen.

12 De toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing berust op de artikelen 9, 10, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 27, 57,245 en 247 van het wetboek van strafrecht.

13 De beslissing.

RECHTDOENDE beslist de rechtbank als volgt.

Zij verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 7 is omschreven.

Zij verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Zij verstaat dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de onder 9 vermelde strafbare feiten. Zij verklaart verdachte deswege strafbaar.

Zij veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van ZES MAANDEN.

Zij beveelt dat deze gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd, die hierbij wordt bepaald op TWEE JAAR, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Zij veroordeelt verdachte tot een taakstraf, te weten: een werkstraf gedurende TWEEHONDERD EN VEERTIG UREN, voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, te vervangen door HONDERD EN TWINTIG DAGEN hechtenis.

Zij bepaalt dat de tijd door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht in mindering zal worden gebracht bij de uitvoering van de werkstraf naar rato van TWEE UREN PER DAG.

Zij heft op het geschorst bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte.

Dit vonnis is gewezen door mr. Luijks, voorzitter, mr. Janssen en mr. Kneepkens, rechters, in tegenwoordigheid van Klostermann, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 12 juli 2004. Mr. Kneepkens is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature