< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

285 dagen gevangenisstraf voor ontucht met een minderjarige en het bezit van kinderporno.

UitspraakRECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummers: 19.830135-12 en 19.830232-12

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 04 september 2012 in de zaken van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [plaatsnaam] op [datum] 1991,

wonende te [plaatsnaam], thans verblijvende in P.I. Noord, de Grittenborgh te Hoogeveen.

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 21 augustus 2012.

De verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. J.A.M. Kwakman, advocaat te Assen.

Tenlasteleggingen

De verdachte is ingevolge de ter terechtzitting gevoegde zaken bij dagvaardingen tenlastegelegd, dat

ten aanzien van parketnummer 19.830135-12:

hij

in of omstreeks de periode van 1 maart 2012 tot en met 26 mei 2012

te Emmen, althans in Nederland,

meermalen, met [slachtoffer 1] (geboren op [datum] 1999), die de leeftijd van

twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een

of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede

bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die

[slachtoffer 1], hebbende verdachte

- haar borsten betast/bevoeld en/of

- haar vagina betast/bevoeld en/of

- zijn penis door haar laten betasten/bevoelen en/of

- haar aan zijn penis laten trekken en/of

- zijn tong in haar mond geduwd/gebracht en/of

- zijn vinger(s) in haar vagina geduwd/gebracht en/of

- zijn penis in haar mond geduwd/gebracht en/of

- zijn penis in haar vagina geduwd/gebracht;

art 245 Wetboek van Strafrecht

ten aanzien van parketnummer 19.830232-12:

1.

hij in of omstreeks de periode van 01 maart 2009 tot en met 21 juni 2010 te Strijen,

in elk geval in Nederland,

één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten een of meer computer(s) en/of harddisk(s)) heeft verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of in bezit gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een dildo) door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of billen (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand) van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het in de mond (laten) nemen van de penis van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een perso(o)n(en) die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het lichaam en/of in het gezicht van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) ((een) lederen riem(en)) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

(art. 240b Wetboek van Strafrecht)

2.

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 03 juli 2009 tot en met 03 september 2009 te Oud-Beijerland en/of Strijen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met [slachtoffer 2] ([datum] 1995), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2],

hebbende verdachte meermalen, althans eenmaal,

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 2] geduwd/gebracht en/of

- die [slachtoffer 2] gevingerd en/of

- die [slachtoffer 2] gebeft en/of

- zich door die [slachtoffer 2] laten pijpen en/of

- zich door die [slachtoffer 2] laten aftrekken en/of

- die [slachtoffer 2] ge(tong)zoend en/of

- (aan) de borst(en) van die [slachtoffer 2] betast en/of gelikt;

art 245 Wetboek van Strafrecht

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie mr. A.M. de Vries acht hetgeen onder parketnummers 19.830135-12 en 19.830232-12 onder 1. en 2. is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

- 24 maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, waarvan 10 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren en als bijzondere voorwaarden reclasseringstoezicht, een ambulante behandeling bij De Waag of soortgelijke instelling zolang de reclassering zulks nodig en een contactverbod met [slachtoffer 1].

- de dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden ex artikel 14e van het Wetboek van Strafrecht;

- toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1], ten bedrage van

€ 1500,00, alsmede oplegging van de schadevergoedingsmaatregel;

- onttrekking aan het verkeer van 2 computers.

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Vrijspraak

De verdachte dient van het onder parketnummer 19.830232-12 onder 2. tenlastegelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

De rechtbank acht met name niet bewezen, dat de handelingen tussen verdachte en aangeefster, als ontuchtig kunnen worden aangemerkt. Tussen beiden bestond een uitgebreide seksueel getinte mailwisseling en de seksuele handelingen vonden plaats met wederzijds goedvinden. Daarnaast was het leeftijdverschil tussen verdachte (destijds juist 18 jaar) en het slachtoffer (destijds 13/14 jaar) niet substantieel. Verdachtes handelingen zijn, gelet op de context waarbinnen deze zijn gepleegd, sociaal-ethisch niet onaanvaardbaar en leveren daarom geen ontucht op..

Bewijsmotivering

Nu verdachte hetgeen de rechtbank bewezen zal verklaren heeft bekend en nadien niet anders heeft verklaard en hij noch zijn raadsvrouw vrijspraak heeft bepleit zal de rechtbank volstaan met een opgave van bewijsmiddelen:

ten aanzien van parketnummer 19.830135-12:

- de verklaring van slachtoffer [slachtoffer 1]1;

- de bekennende verklaring van verdachte, ter terechtzitting afgelegd.

ten aanzien van parketnummer 19.830232-12, onder 1:

- de verklaring van verbalisant [verbalisant 1]2;

- de verklaring van verbalisant [verbalisant 2]3;

- de verklaring van verbalisanten [verbalisanten 3 en 4]4;

- de verklaring van verbalisant [verbalisant 3]5;

- de bekennende verklaring van verdachte, ter terechtzitting afgelegd.

Hetgeen de rechtbank bewezen acht

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder parketnummers 19.830135-12 en 19.830232-12 onder 1. tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

ten aanzien van parketnummer 19.830135-12:

hij in de periode van 1 maart 2012 tot en met 26 mei 2012 te Emmen, meermalen, met [slachtoffer 1] (geboren op [datum] 1999), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende verdachte

- haar borsten betast en

- haar vagina betast en

- zijn penis door haar laten betasten en

- haar aan zijn penis laten trekken en

- zijn tong in haar mond gebracht en

- zijn vingers in haar vagina geduwd en

- zijn penis in haar mond gebracht en

- zijn penis in haar vagina geduwd

ten aanzien van parketnummer 19.830232-12:

1.

hij in de periode van 01 maart 2009 tot en met 21 juni 2010 te Strijen, een gegevensdrager, te weten een computer, bevattende afbeeldingen, in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een dildo) door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of billen (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand) van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het in de mond (laten) nemen van de penis van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een perso(o)n(en) die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het lichaam en/of in het gezicht van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) ((een) lederen riem(en)) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor hetgeen de rechtbank bewezen acht.

De verdachte zal van het meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificaties

Het bewezen geachte levert respectievelijk op:

ten aanzien van parketnummer 19.830135-12:

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd,

telkens strafbaar gesteld bij artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht.

ten aanzien van parketnummer 19.830232-12, onder 1:

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank heeft kennis genomen van een psychologisch rapport d.d. 27 juli 2012, opgemaakt door drs. A.N. Hoogland, GZ-psycholoog.

Dit rapport houdt onder meer in als conclusie - zakelijk weergegeven - dat verdachte niet lijdende was een ziekelijke of een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens en dat verdachte ter zake van het feit onder parketnummer 19.830135-12 volledig toerekeningsvatbaar kan worden geacht.

De rechtbank verenigt zich, mede gelet op de toedracht van de feiten en de persoon van de verdachte, met voormelde conclusie en maakt die tot de hare.

De rechtbank is derhalve van oordeel, dat het hiervoor bewezen verklaarde ter zake van het feit onder parketnummer 19.830135-12 aan de verdachte kan worden toegerekend. Daarnaast acht de rechtbank verdachte strafbaar ter zake van feit 1 onder parketnummer 19.830232-12, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking, de

aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan, hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte, de eis van de officier van justitie, het pleidooi van de raadsvrouw van de verdachte, de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 08 augustus 2012, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder van een soortgelijk misdrijf is veroordeeld,

alsmede de inhoud van het psychologisch rapport d.d. 27 juli 2012 van GZ-psycholoog drs. A.N. Hoogland en het rapport van de Reclassering Nederland, d.d. 27 juli 2012.

De rechtbank heeft voorts in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen ten aanzien van de ontucht met [slachtoffer 1].

Verdachte, die destijds 21 jaar oud was, heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van seksuele handelingen met een minderjarig meisje dat toen 13 jaar oud was. Verdachte was er destijds van overtuigd dat het ging om een wederzijdse liefdesrelatie, ook het meisje ging daar toen kennelijk van uit.

De wetgever heeft er voor gekozen seksuele handelingen met minderjarigen beneden de 16 jaar strafbaar te stellen ter bescherming van jeugdigen, omdat zij de gevolgen van dergelijke handelingen niet kunnen overzien. Gebleken is ook, zo blijkt uit de nadere verklaring van het slachtoffer bij de politie en bij de civiele vordering, dat voor haar de seksuele handelingen en de psychische gevolgen achteraf zeer ingrijpend zijn geweest. Verdachte had beter moeten weten en moeten inzien dat het leeftijdsverschil te groot en het meisje te jong was om met haar een seksuele relatie aan te gaan. De rechtbank rekent het verdachte daarbij temeer aan dat hij deze relatie aanging ondanks een eerdere in verzekeringstelling voor een soortgelijk feit, al was toen het leeftijdsverschil aanzienlijk geringer.

Bij de op te leggen straf houdt de rechtbank wel rekening met het feit dat verdachte nimmer geweld of dwang heeft toegepast. De rechtbank komt daarom en op grond van de rapportage over verdachte waarbij behandeling wordt geadviseerd, tot een lagere straf dan door de officier van justitie gevorderd.

Daarnaast heeft de rechtbank in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen ten aanzien van het bezit van kinderporno.

Artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is in het leven geroepen om seksueel misbruik

van jeugdigen met kracht te kunnen bestrijden. Dit is slechts mogelijk als ook de exploitatie

van dergelijk misbruik wordt aangepakt. Om die reden heeft de wetgever niet slechts het

vervaardigen en verspreiden van kinderporno strafbaar gesteld, maar ook het in het bezit

hebben van dergelijke afbeeldingen. Door het verzamelen -downloaden- van kinderporno,

is het verdachte, zij het indirect, mede toe te rekenen dat uiterst verwerpelijke praktijken, die

plaatsvinden met kinderen van veelal (zeer) jonge leeftijd, in stand worden gehouden en

bevorderd. Algemeen bekend is dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen

voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren

later nog diepe sporen nalaat.

De rechtbank zal in strafmatigende zin laten meewegen dat verdachte -als minderjarige verdachte- ter zake van het bezit van hetzelfde (relatief geringe aantal ) kinderpornografisch materiaal (onder parketnummer 19.700380-12) op 04 september 2012 reeds tot een onvoorwaardelijke werkstraf is veroordeeld en dat verdachte na een opsporingsonderzoek dat al 3 jaar liep is aangehouden tijdens de schooltentamensperiode, waardoor hij zijn studie heeft moeten opgeven.

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de

hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval

een deels voorwaardelijke gevangenisstraf, waarvan het onvoorwaardelijk deel gelijk is aan het voorarrest, passend en geboden is. De rechtbank zal aan het voorwaardelijk strafdeel voorwaarden ter voorkoming van herhaling verbinden, inhoudende een meldingsgebod, een ambulante behandeling in De Waag en een contactverbod met [slachtoffer 1].

Dadelijke uitvoerbaarheid

De rechtbank zal, gelet op artikel 14e Wetboek van Strafrecht, bepalen dat de hierna te

stellen voorwaarden en het op grond van artikel 14d uit te oefenen toezicht, dadelijk

uitvoerbaar zijn, omdat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte

wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de

onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

De rechtbank is van oordeel dat aan dit criterium wordt voldaan nu verdachte wordt

veroordeeld voor onder andere ontucht met een minderjarige en de bij verdachte aanwezige problematiek.

Motivering van de maatregel onttrekking aan het verkeer

De rechtbank acht de hierna te vermelden in beslag genomen voorwerpen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer, aangezien met betrekking tot deze voorwerpen het bewezen verklaarde feit onder parketnummer 19.830232-12 onder 1. sub is begaan en deze voorwerpen van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet.

Benadeelde partij [slachtoffer 1]

De rechtbank acht het causaal verband tussen het bewezen verklaarde feit en de schade alsmede de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade bewezen. De vordering acht zij voor een bedrag van € 750,00 voldoende aannemelijk gemaakt. De vordering is dan ook gegrond en tot dit bedrag voor toewijzing vatbaar.

De rechtbank is van oordeel dat zij over onvoldoende informatie beschikt om de hoogte van de overige geleden schade te kunnen beoordelen. De rechtbank zal niet overgaan tot schorsing van het onderzoek om de hoogte van die schade alsnog te doen aantonen omdat dit zal leiden tot een onevenredige belasting van het strafgeding. De benadeelde partij zal daarom deels niet ontvankelijk worden verklaard in de vordering. De vordering kan met betrekking tot de overige geleden schade slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Schadevergoedingsmaatregel

Met betrekking tot het onder parketnummer 19.830135-12 bewezen verklaarde feit acht de rechtbank de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht tot na te noemen bedrag aansprakelijk voor de schade, die door het strafbare feit is toegebracht.

Aan de verdachte zal de verplichting worden opgelegd dat bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14 a, 14b, 14c, 14d, 14e, 24c, 27, 36b, 36c, 36f en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder parketnummer

19.830232-12 onder 2. is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank verklaart bewezen dat het onder parketnummers 19.830135-12 en

19.830232-12 onder 1. tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert het strafbare feit zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder parketnummers 19.830135-12 en 19.830232-12 onder 1. meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 285 dagen,

waarvan een gedeelte groot 180 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf niet zal worden

tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte

zich voor het einde van voormelde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig

gemaakt, of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden voorwaarden niet

heeft nageleefd.

De rechtbank stelt als algemene voorwaarden dat verdachte:

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid van het wetboek van strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

- zich binnen 2 weken na het uitspreken van dit vonnis (telefonisch) meldt bij de Reclassering Nederland, Nijlandstraat 147 te Assen, telefoon: 050-3188188 en zich hierna blijft melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

- zich ambulant zal laten behandeling bij De Waag Rijnmond te Rotterdam of een soortgelijke instelling, zolang de reclassering dat nodig vindt, waarbij verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

- op geen enkele wijze - direct of indirect - contact zal opnemen, zoeken of hebben met [slachtoffer 1], zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

De rechtbank geeft opdracht aan de Reclassering Nederland tot toezicht op de naleving van

de voorwaarden en de verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden overeenkomstig artikel

14d van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank bepaalt dat de hierboven gestelde voorwaarden dadelijk uitvoerbaar zijn.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze

uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de

opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

De rechtbank heft op het bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van 04 september 2012.

De rechtbank verklaart onttrokken aan het verkeer de navolgende in beslag genomen voorwerpen:

- een computer, merk B & L, soort miditoren;

- een computer, merk Asus, soort netbook.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde [slachtoffer 1] van de som van € 750,00 en veroordeelt de verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil.

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet ontvankelijk is en dat zij dat deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. De benadeelde partij en de verdachte dragen de eigen kosten.

De rechtbank legt aan de verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1], een bedrag van € 750,00 te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door 15 dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

De rechtbank verstaat dat voldoening aan de verplichting tot betaling aan de Staat van voormeld bedrag ten behoeve van het slachtoffer de veroordeling tot betaling aan de benadeelde partij doet vervallen, alsmede dat betaling van voormeld bedrag aan de benadeelde partij de verplichting tot betaling aan de Staat van dit bedrag doet vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Schoemaker, voorzitter, en mr. B.I. Klaassens en mr. J.G. de Bock, rechters, in tegenwoordigheid van J. Hoogeveen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 04 september 2012.

1 op pagina 43ev van het proces-verbaal van politie Drenthe, registratienummer: PL033E 2012037052 (PV1)

2 op pagina 1-2 van het proces-verbaal van regiopolitie Zuid-Holland-Zuid, registratienummer: PL1850 201008836 (PV2)

3 op pagina 12ev van PV2

4 op pagina 90ev van PV2

5 op pagina 96ev van PV2

??

??

??

??

Parketnummers: 19.830135-12 en 19.830232-12

Uitspraak d.d.: 04 september 2012 11

vonnis

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummers: 19.830135-12 en 19.830232-12

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 04 september 2012 in de zaken van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [plaatsnaam] op [datum] 1991,

wonende te [plaatsnaam], thans verblijvende in P.I. Noord, de Grittenborgh te Hoogeveen.

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 21 augustus 2012.

De verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. J.A.M. Kwakman, advocaat te Assen.

Tenlasteleggingen

De verdachte is ingevolge de ter terechtzitting gevoegde zaken bij dagvaardingen tenlastegelegd, dat

ten aanzien van parketnummer 19.830135-12:

hij

in of omstreeks de periode van 1 maart 2012 tot en met 26 mei 2012

te Emmen, althans in Nederland,

meermalen, met [slachtoffer 1] (geboren op [datum] 1999), die de leeftijd van

twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een

of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede

bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die

[slachtoffer 1], hebbende verdachte

- haar borsten betast/bevoeld en/of

- haar vagina betast/bevoeld en/of

- zijn penis door haar laten betasten/bevoelen en/of

- haar aan zijn penis laten trekken en/of

- zijn tong in haar mond geduwd/gebracht en/of

- zijn vinger(s) in haar vagina geduwd/gebracht en/of

- zijn penis in haar mond geduwd/gebracht en/of

- zijn penis in haar vagina geduwd/gebracht;

art 245 Wetboek van Strafrecht

ten aanzien van parketnummer 19.830232-12:

1.

hij in of omstreeks de periode van 01 maart 2009 tot en met 21 juni 2010 te Strijen,

in elk geval in Nederland,

één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten een of meer computer(s) en/of harddisk(s)) heeft verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of in bezit gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een dildo) door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of billen (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand) van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het in de mond (laten) nemen van de penis van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een perso(o)n(en) die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het lichaam en/of in het gezicht van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) ((een) lederen riem(en)) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

(art. 240b Wetboek van Strafrecht)

2.

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 03 juli 2009 tot en met 03 september 2009 te Oud-Beijerland en/of Strijen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met [slachtoffer 2] ([datum] 1995), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2],

hebbende verdachte meermalen, althans eenmaal,

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 2] geduwd/gebracht en/of

- die [slachtoffer 2] gevingerd en/of

- die [slachtoffer 2] gebeft en/of

- zich door die [slachtoffer 2] laten pijpen en/of

- zich door die [slachtoffer 2] laten aftrekken en/of

- die [slachtoffer 2] ge(tong)zoend en/of

- (aan) de borst(en) van die [slachtoffer 2] betast en/of gelikt;

art 245 Wetboek van Strafrecht

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie mr. A.M. de Vries acht hetgeen onder parketnummers 19.830135-12 en 19.830232-12 onder 1. en 2. is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

- 24 maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, waarvan 10 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren en als bijzondere voorwaarden reclasseringstoezicht, een ambulante behandeling bij De Waag of soortgelijke instelling zolang de reclassering zulks nodig en een contactverbod met [slachtoffer 1].

- de dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden ex artikel 14e van het Wetboek van Strafrecht;

- toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1], ten bedrage van

€ 1500,00, alsmede oplegging van de schadevergoedingsmaatregel;

- onttrekking aan het verkeer van 2 computers.

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Vrijspraak

De verdachte dient van het onder parketnummer 19.830232-12 onder 2. tenlastegelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

De rechtbank acht met name niet bewezen, dat de handelingen tussen verdachte en aangeefster, als ontuchtig kunnen worden aangemerkt. Tussen beiden bestond een uitgebreide seksueel getinte mailwisseling en de seksuele handelingen vonden plaats met wederzijds goedvinden. Daarnaast was het leeftijdverschil tussen verdachte (destijds juist 18 jaar) en het slachtoffer (destijds 13/14 jaar) niet substantieel. Verdachtes handelingen zijn, gelet op de context waarbinnen deze zijn gepleegd, sociaal-ethisch niet onaanvaardbaar en leveren daarom geen ontucht op..

Bewijsmotivering

Nu verdachte hetgeen de rechtbank bewezen zal verklaren heeft bekend en nadien niet anders heeft verklaard en hij noch zijn raadsvrouw vrijspraak heeft bepleit zal de rechtbank volstaan met een opgave van bewijsmiddelen:

ten aanzien van parketnummer 19.830135-12:

- de verklaring van slachtoffer [slachtoffer 1]1;

- de bekennende verklaring van verdachte, ter terechtzitting afgelegd.

ten aanzien van parketnummer 19.830232-12, onder 1:

- de verklaring van verbalisant [verbalisant 1]2;

- de verklaring van verbalisant [verbalisant 2]3;

- de verklaring van verbalisanten [verbalisanten 3 en 4]4;

- de verklaring van verbalisant [verbalisant 3]5;

- de bekennende verklaring van verdachte, ter terechtzitting afgelegd.

Hetgeen de rechtbank bewezen acht

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder parketnummers 19.830135-12 en 19.830232-12 onder 1. tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

ten aanzien van parketnummer 19.830135-12:

hij in de periode van 1 maart 2012 tot en met 26 mei 2012 te Emmen, meermalen, met [slachtoffer 1] (geboren op [datum] 1999), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende verdachte

- haar borsten betast en

- haar vagina betast en

- zijn penis door haar laten betasten en

- haar aan zijn penis laten trekken en

- zijn tong in haar mond gebracht en

- zijn vingers in haar vagina geduwd en

- zijn penis in haar mond gebracht en

- zijn penis in haar vagina geduwd

ten aanzien van parketnummer 19.830232-12:

1.

hij in de periode van 01 maart 2009 tot en met 21 juni 2010 te Strijen, een gegevensdrager, te weten een computer, bevattende afbeeldingen, in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een dildo) door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of billen (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand) van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het in de mond (laten) nemen van de penis van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een perso(o)n(en) die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het lichaam en/of in het gezicht van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) ((een) lederen riem(en)) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor hetgeen de rechtbank bewezen acht.

De verdachte zal van het meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificaties

Het bewezen geachte levert respectievelijk op:

ten aanzien van parketnummer 19.830135-12:

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd,

telkens strafbaar gesteld bij artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht.

ten aanzien van parketnummer 19.830232-12, onder 1:

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank heeft kennis genomen van een psychologisch rapport d.d. 27 juli 2012, opgemaakt door drs. A.N. Hoogland, GZ-psycholoog.

Dit rapport houdt onder meer in als conclusie - zakelijk weergegeven - dat verdachte niet lijdende was een ziekelijke of een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens en dat verdachte ter zake van het feit onder parketnummer 19.830135-12 volledig toerekeningsvatbaar kan worden geacht.

De rechtbank verenigt zich, mede gelet op de toedracht van de feiten en de persoon van de verdachte, met voormelde conclusie en maakt die tot de hare.

De rechtbank is derhalve van oordeel, dat het hiervoor bewezen verklaarde ter zake van het feit onder parketnummer 19.830135-12 aan de verdachte kan worden toegerekend. Daarnaast acht de rechtbank verdachte strafbaar ter zake van feit 1 onder parketnummer 19.830232-12, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking, de

aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan, hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte, de eis van de officier van justitie, het pleidooi van de raadsvrouw van de verdachte, de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 08 augustus 2012, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder van een soortgelijk misdrijf is veroordeeld,

alsmede de inhoud van het psychologisch rapport d.d. 27 juli 2012 van GZ-psycholoog drs. A.N. Hoogland en het rapport van de Reclassering Nederland, d.d. 27 juli 2012.

De rechtbank heeft voorts in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen ten aanzien van de ontucht met [slachtoffer 1].

Verdachte, die destijds 21 jaar oud was, heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van seksuele handelingen met een minderjarig meisje dat toen 13 jaar oud was. Verdachte was er destijds van overtuigd dat het ging om een wederzijdse liefdesrelatie, ook het meisje ging daar toen kennelijk van uit.

De wetgever heeft er voor gekozen seksuele handelingen met minderjarigen beneden de 16 jaar strafbaar te stellen ter bescherming van jeugdigen, omdat zij de gevolgen van dergelijke handelingen niet kunnen overzien. Gebleken is ook, zo blijkt uit de nadere verklaring van het slachtoffer bij de politie en bij de civiele vordering, dat voor haar de seksuele handelingen en de psychische gevolgen achteraf zeer ingrijpend zijn geweest. Verdachte had beter moeten weten en moeten inzien dat het leeftijdsverschil te groot en het meisje te jong was om met haar een seksuele relatie aan te gaan. De rechtbank rekent het verdachte daarbij temeer aan dat hij deze relatie aanging ondanks een eerdere in verzekeringstelling voor een soortgelijk feit, al was toen het leeftijdsverschil aanzienlijk geringer.

Bij de op te leggen straf houdt de rechtbank wel rekening met het feit dat verdachte nimmer geweld of dwang heeft toegepast. De rechtbank komt daarom en op grond van de rapportage over verdachte waarbij behandeling wordt geadviseerd, tot een lagere straf dan door de officier van justitie gevorderd.

Daarnaast heeft de rechtbank in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen ten aanzien van het bezit van kinderporno.

Artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is in het leven geroepen om seksueel misbruik

van jeugdigen met kracht te kunnen bestrijden. Dit is slechts mogelijk als ook de exploitatie

van dergelijk misbruik wordt aangepakt. Om die reden heeft de wetgever niet slechts het

vervaardigen en verspreiden van kinderporno strafbaar gesteld, maar ook het in het bezit

hebben van dergelijke afbeeldingen. Door het verzamelen -downloaden- van kinderporno,

is het verdachte, zij het indirect, mede toe te rekenen dat uiterst verwerpelijke praktijken, die

plaatsvinden met kinderen van veelal (zeer) jonge leeftijd, in stand worden gehouden en

bevorderd. Algemeen bekend is dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen

voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren

later nog diepe sporen nalaat.

De rechtbank zal in strafmatigende zin laten meewegen dat verdachte -als minderjarige verdachte- ter zake van het bezit van hetzelfde (relatief geringe aantal ) kinderpornografisch materiaal (onder parketnummer 19.700380-12) op 04 september 2012 reeds tot een onvoorwaardelijke werkstraf is veroordeeld en dat verdachte na een opsporingsonderzoek dat al 3 jaar liep is aangehouden tijdens de schooltentamensperiode, waardoor hij zijn studie heeft moeten opgeven.

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de

hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval

een deels voorwaardelijke gevangenisstraf, waarvan het onvoorwaardelijk deel gelijk is aan het voorarrest, passend en geboden is. De rechtbank zal aan het voorwaardelijk strafdeel voorwaarden ter voorkoming van herhaling verbinden, inhoudende een meldingsgebod, een ambulante behandeling in De Waag en een contactverbod met [slachtoffer 1].

Dadelijke uitvoerbaarheid

De rechtbank zal, gelet op artikel 14e Wetboek van Strafrecht, bepalen dat de hierna te

stellen voorwaarden en het op grond van artikel 14d uit te oefenen toezicht, dadelijk

uitvoerbaar zijn, omdat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte

wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de

onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

De rechtbank is van oordeel dat aan dit criterium wordt voldaan nu verdachte wordt

veroordeeld voor onder andere ontucht met een minderjarige en de bij verdachte aanwezige problematiek.

Motivering van de maatregel onttrekking aan het verkeer

De rechtbank acht de hierna te vermelden in beslag genomen voorwerpen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer, aangezien met betrekking tot deze voorwerpen het bewezen verklaarde feit onder parketnummer 19.830232-12 onder 1. sub is begaan en deze voorwerpen van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet.

Benadeelde partij [slachtoffer 1]

De rechtbank acht het causaal verband tussen het bewezen verklaarde feit en de schade alsmede de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade bewezen. De vordering acht zij voor een bedrag van € 750,00 voldoende aannemelijk gemaakt. De vordering is dan ook gegrond en tot dit bedrag voor toewijzing vatbaar.

De rechtbank is van oordeel dat zij over onvoldoende informatie beschikt om de hoogte van de overige geleden schade te kunnen beoordelen. De rechtbank zal niet overgaan tot schorsing van het onderzoek om de hoogte van die schade alsnog te doen aantonen omdat dit zal leiden tot een onevenredige belasting van het strafgeding. De benadeelde partij zal daarom deels niet ontvankelijk worden verklaard in de vordering. De vordering kan met betrekking tot de overige geleden schade slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Schadevergoedingsmaatregel

Met betrekking tot het onder parketnummer 19.830135-12 bewezen verklaarde feit acht de rechtbank de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht tot na te noemen bedrag aansprakelijk voor de schade, die door het strafbare feit is toegebracht.

Aan de verdachte zal de verplichting worden opgelegd dat bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14 a, 14b, 14c, 14d, 14e, 24c, 27, 36b, 36c, 36f en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder parketnummer

19.830232-12 onder 2. is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank verklaart bewezen dat het onder parketnummers 19.830135-12 en

19.830232-12 onder 1. tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert het strafbare feit zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder parketnummers 19.830135-12 en 19.830232-12 onder 1. meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 285 dagen,

waarvan een gedeelte groot 180 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf niet zal worden

tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte

zich voor het einde van voormelde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig

gemaakt, of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden voorwaarden niet

heeft nageleefd.

De rechtbank stelt als algemene voorwaarden dat verdachte:

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid van het wetboek van strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

- zich binnen 2 weken na het uitspreken van dit vonnis (telefonisch) meldt bij de Reclassering Nederland, Nijlandstraat 147 te Assen, telefoon: 050-3188188 en zich hierna blijft melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

- zich ambulant zal laten behandeling bij De Waag Rijnmond te Rotterdam of een soortgelijke instelling, zolang de reclassering dat nodig vindt, waarbij verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

- op geen enkele wijze - direct of indirect - contact zal opnemen, zoeken of hebben met [slachtoffer 1], zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

De rechtbank geeft opdracht aan de Reclassering Nederland tot toezicht op de naleving van

de voorwaarden en de verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden overeenkomstig artikel

14d van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank bepaalt dat de hierboven gestelde voorwaarden dadelijk uitvoerbaar zijn.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze

uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de

opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

De rechtbank heft op het bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van 04 september 2012.

De rechtbank verklaart onttrokken aan het verkeer de navolgende in beslag genomen voorwerpen:

- een computer, merk B & L, soort miditoren;

- een computer, merk Asus, soort netbook.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde [slachtoffer 1] van de som van € 750,00 en veroordeelt de verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil.

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet ontvankelijk is en dat zij dat deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. De benadeelde partij en de verdachte dragen de eigen kosten.

De rechtbank legt aan de verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1], een bedrag van € 750,00 te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door 15 dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

De rechtbank verstaat dat voldoening aan de verplichting tot betaling aan de Staat van voormeld bedrag ten behoeve van het slachtoffer de veroordeling tot betaling aan de benadeelde partij doet vervallen, alsmede dat betaling van voormeld bedrag aan de benadeelde partij de verplichting tot betaling aan de Staat van dit bedrag doet vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Schoemaker, voorzitter, en mr. B.I. Klaassens en mr. J.G. de Bock, rechters, in tegenwoordigheid van J. Hoogeveen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 04 september 2012.

1 op pagina 43ev van het proces-verbaal van politie Drenthe, registratienummer: PL033E 2012037052 (PV1)

2 op pagina 1-2 van het proces-verbaal van regiopolitie Zuid-Holland-Zuid, registratienummer: PL1850 201008836 (PV2)

3 op pagina 12ev van PV2

4 op pagina 90ev van PV2

5 op pagina 96ev van PV2

??

??

??

??

Parketnummers: 19.830135-12 en 19.830232-12

Uitspraak d.d.: 04 september 2012 11

vonnis


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature