< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Veroordeelde heeft ter terechtzitting desgevraagd verklaard dat hij op de eerste uitnodiging (27 februari 2012) inderdaad niet is verschenen omdat hij ziek was. Hij heeft dat die dag telefonisch doorgegeven. In tegenstelling tot hetgeen in het advies tenuitvoerlegging van 21 maart 2012 is vermeld, zijn, aldus veroordeelde, in dat telefoongesprek geen vervolg-afspraken met hem gemaakt maar moest hij nader bericht van de reclassering afwachten. Veroordeelde stelt echter dat hij geen nadere uitnodigingen voor een afspraak meldplicht heeft ontvangen.

UitspraakRECHTBANK ASSEN

Parketnummer: 19/605884-08

Beslissing na voorwaardelijke veroordeling van de meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[veroordeelde],

geboren te [geboorteplaats] op [datum] 1959

thans verblijvende in [plaats van detentie],

veroordeelde.

Gang van zaken

De officier van justitie heeft gevorderd dat last zal worden gegeven tot tenuitvoerlegging van de aan veroordeelde bij onherroepelijk geworden vonnis van deze rechtbank van 20 februari 2009 opgelegde gevangenisstraf van drie maanden, ten aanzien waarvan bevel was gegeven dat deze voorwaardelijk niet zou worden ten uitvoer gelegd.

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken.

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 22 mei 2012. Gehoord zijn de veroordeelde, bijgestaan door zijn raadsman mr. J. Dekens, advocaat te Odoorn, en de officier van justitie.

Motivering

Bij voormeld vonnis is aan veroordeelde onder meer de bijzondere voorwaarde opgelegd dat hij zich gedurende de proeftijd dient te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen van Reclassering Nederland, arrondissement Assen, zolang de reclasseringsinstelling zulks nodig oordeelt, welke voorschriften en aanwijzingen mede kunnen inhouden dat veroordeelde zich doet begeleiden of behandelen door de A.F.P.N.

Bij advies tenuitvoerlegging van 21 maart 2012 heeft Reclassering Nederland het Parket van de officier van justitie bericht dat veroordeelde niet aan de voorwaarden heeft gehouden. Hij is niet verschenen op een afspraak meldplicht en heeft geen gehoor gegeven aan de herhaalde uitnodiging.

Veroordeelde heeft ter terechtzitting desgevraagd verklaard dat hij op de eerste uitnodiging (27 februari 2012) inderdaad niet is verschenen omdat hij ziek was. Hij heeft dat die dag telefonisch doorgegeven. In tegenstelling tot hetgeen in het advies tenuitvoerlegging van 21 maart 2012 is vermeld, zijn, aldus veroordeelde, in dat telefoongesprek geen vervolg-afspraken met hem gemaakt maar moest hij nader bericht van de reclassering afwachten. Veroordeelde stelt echter dat hij geen nadere uitnodigingen voor een afspraak meldplicht heeft ontvangen.

De rechtbank kan op grond van hetgeen veroordeelde ter terechtzitting heeft verklaard niet onomstotelijk vaststellen dat veroordeelde een voorwaarde heeft overtreden. Niet uit te sluiten valt immers dat de door veroordeelde geschetste gang van zaken juist is en dat in het telefoongesprek van 27 februari 2012 met een medewerker van Reclassering Nederland inderdaad geen vervolgafspraken met hem zijn gemaakt maar dat hij een nadere uitnodiging voor een afspraak meldplicht moest afwachten.

Onder deze omstandigheden dient de vordering tot tenuitvoerlegging dan ook te worden afgewezen.

Beslissing

De rechtbank:

wijst de vordering af.

Aldus gedaan door mr. J.J. Schoemaker, voorzitter, mr. H.H.A. Fransen en mr. E.C.M. Wolfert, rechters, in tegenwoordigheid van R.C. Sprong, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 juni 2012.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature