E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBASS:2011:BR4538
LJN BR4538, Rechtbank Assen, 11/468

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft de inkomensvoorziening ingevolge de WIJ ingetrokken. Niet gebleken is dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 42, eerste lid, aanhef en onder c, van de WIJ , nl. dat uit de houding en gedragingen van verzoeker ondubbelzinnig blijkt dat deze de verplichtingen verbonden aan het werkleeraanbod niet wil nakomen. Er is sprake van verslaving, zodat verweerder hiernaar nader onderzoek moet verrichten, daar op grond van artikel 17, eerste lid, van de WIJ het werkleeraanbod moet worden afgestemd op de omstandigheden, krachten en bekwaamheden van de jongere. De voorzieningenrechter schorst het beeindigingsbesluit en gelast medisch onderzoek.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie