E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBASS:2011:BP7207
LJN BP7207, Rechtbank Assen, 19.635009-10 (ontneming)

Inhoudsindicatie:

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. Veroordeelde is op 8 maart 2011 veroordeeld ter zake van het medeplegen van overtredingen van de Geneesmiddelenwet. Veroordeelde verleende zijn medewerking aan een afslankinstituut waar injectiespuiten met het geneesmiddel hCG werden bereid en ter hand werden gesteld aan klanten, terwijl daarvoor geen bevoegdheid bestond. De rechtbank stelt vast dat uit de verklaringen van veroordeelde blijkt dat hij enkel geld heeft gekregen voor de medische keuringen die hij heeft verricht voor het afslankinstituut. Niet is gebleken dat hij heeft gedeeld in de opbrengsten van de verkoop van de geneesmiddelen. De rechtbank stelt het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat dan ook vast op nihil. Dat er wel een verband is tussen de bewezen verklaarde strafbare feiten en de handelingen waaruit de opbrengsten zijn verkregen, doet aan het oordeel van de rechtbank niet af.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie