E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBASS:2010:BO9096
LJN BO9096, Rechtbank Assen, 273632 CV EXPL 09-6046

Inhoudsindicatie:

Aanzienlijke huurachterstand onvoldoende betwist. Beroep op verrekening kan niet afdoen aan veroordeling tot betaling van de huurachterstand. Niet is gebleken dat gedaagden zich terecht en op goede gronden hebben kunnen beroepen op gehele of gedeeltelijke opschorting van betaling van de huurpenningen. Vastgesteld is dat de uit de gedingstukken blijkende gebreken aan de gehuurde panden in geen geval opschorting van betaling van de gehele huursom rechtvaardigen. Gedaagden hebben nagelaten eiseres kenbaar en op niet mis te verstane wijze aan te spreken op de gestelde gebreken en het herstel daarvan, terwijl zij ook hebben nagelaten de door hen met het oog op die gebreken wel acceptabel geachte huur te betalen.

Met betrekking tot hun reconventionele vordering worden gedaagden, mede gelet op dat wat in conventie is overwogen, geacht niet te hebben voldaan aan de stelplicht.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie