E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBASS:2009:BL8844
LJN BL8844, Rechtbank Assen, 263589 \ CV EXPL 09-4739

Inhoudsindicatie:

De vordering betreft kosten wegens een telefonische opdracht tot plaatsing van bedrijfsgegevens op een internetsite.

In de procedure is als bewijs van de opdracht een CD overgelegd waarop een opgenomen telefoongesprek staat.

Gedaagde stelt dat hem vóór de opname van dat telefoongesprek, is voorgehouden dat hij reeds een afspraak zou hebben gemaakt.

De kantonrechter leidt uit de transscriptie die is overgelegd af dat er inderdaad meer is besproken dan in die transcriptie is vermeld, alsmede dat gesproken is over een eerdere opdracht. Gelet daarop is de kantonrechter van oordeel dat niet op grond van (die transcriptie van) het opgenomen gedeelte van het gevoerde telefoongesprek kan worden geconcludeerd dat sprake is van de gestelde, telefonisch gegeven opdracht. Daarbij betrekt de kantonrechter dat, gelet op de huidige audio-technieken, een bewijsmiddel in de vorm van een CD-opname, met de nodige behoedzaamheid dient te worden gewaardeerd.

In geval sprake is van een ongevraagde en onaangekondigde telefonische acquisitie, dient aan de totstandkoming van een overeenkomst hoge eisen te worden gesteld. Niet valt in te zien waarom, als daadwerkelijk aansluitend aan een telefonische opdracht een schriftelijke bevestiging wordt toegestuurd, niet wordt verzocht om (een afschrift van) die bevestiging ondertekend retour te zenden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie