< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De feiten die de rechtbank bewezen acht zijn zonder meer zeer ernstig. Verdachte heeft zijn stiefdochter vanaf haar 9e levensjaar tot kort voor haar 16e seksueel misbruikt.

De rechtbank weegt mee dat de feiten die zij bewezen acht betrekking hebben op een periode van 1984 tot 1991 en mitsdien reeds relatief lang geleden zijn gepleegd.

UitspraakRECHTBANK ASSEN

STRAFVONNIS van de meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [datum] 1950,

wonende te [woonplaats],

thans gedetineerd in het huis van bewaring te [plaats].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 23 juni, 15 september en 6 oktober 2004.

De verdachte is verschenen ter terechtzittingen van 23 juni en 6 oktober 2004 en werd op 6 oktober 2004 bijgestaan door mr. R.B.J.G. Baggen, advocaat te Arnhem.

De officier van justitie mr. J.L. van den Broek acht hetgeen onder 1. primair, 2. primair, 3. primair en 4. is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen: acht jaren gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, waaronder de tijd in uitleveringsdetentie doorgebracht. Met betrekking tot het onder 5. tenlastegelegde vordert hij vrijspraak.

TENLASTELEGGING

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

1.

hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in de periode van 29 mei 1984 tot en met 28 mei 1987 te Buinen en/of te Gieten, althans in Nederland, (telkens) door geweld en/of bedreiging met geweld een vrouw, te weten [slachtoffer], (telkens) heeft gedwongen met hem buiten echt vleselijke gemeenschap te hebben, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld (telkens) hierin bestond(en) dat hij, verdachte,

- die [slachtoffer] heeft geslagen en/of

- toen die [slachtoffer] niet wilde dat hij met zijn penis in haar vagina drong,

dreigend tegen haar heeft gezegd dat het moest en/of

- die [slachtoffer] angst voor hem heeft ingeboezemd door haar en/of haar moeder

en/of haar broer vele malen/meermalen te mishandelen door schoppen en/of

stompen en/of, al dan niet met behulp van een stok en/of een zweep, althans

(een) dergelijk(e) voorwerp(en), slaan en/of

- die [slachtoffer] angst voor hem heeft ingeboezemd door haar moeder te bevelen

haar en/of haar broer te slaan/mishandelen en/of

- binnen het gezin waarvan hij en die [slachtoffer] deel uitmaakten, een

dictatoriaal regime heeft gevoerd en aldus, althans in ieder geval, gebruik

heeft gemaakt van zijn fysieke en/of psychische overwicht op die [slachtoffer];

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,

terzake dat

hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in de periode van 29 mei 1984 tot en met 28 mei 1987 te Buinen en/of te Gieten, althans in Nederland, (telkens) vleselijke gemeenschap heeft gehad met een meisje beneden de leeftijd van twaalf jaren, te weten met [slachtoffer], geboren op [geboortedatum];

2.

hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode van 29 mei 1987 tot en met 30 november 1991 te Gieten, althans in Nederland en/of in Ierland (telkens) door geweld en/of bedreiging met geweld een vrouw, te weten [slachtoffer], heeft gedwongen met hem buiten echt vleselijke gemeenschap te hebben, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld (telkens) hierin bestond(en) dat hij, verdachte,

- die [slachtoffer] angst voor hem heeft ingeboezemd door haar en/of haar moeder

en/of haar broer vele malen/meermalen te mishandelen door schoppen en/of

stompen en/of, al dan niet met behulp van een stok en/of een zweep, althans

(een) dergelijk(e) voorwerp(en), slaan en/of

- die [slachtoffer] angst voor hem heeft ingeboezemd door haar moeder te bevelen

haar en/of haar broer te slaan/mishandelen en/of

- binnen het gezin waarvan hij en die [slachtoffer] deel uitmaakten, een

dictatoriaal regime heeft gevoerd en aldus, althans in ieder geval, gebruik

heeft gemaakt van zijn fysieke en/of psychische overwicht op die [slachtoffer];

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,

terzake dat

hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode van 29 mei 1987 tot en met 30 november 1991 te Gieten, althans in Nederland en/of in Ierland (telkens) buiten echt, vleselijke gemeenschap heeft gehad met een vrouw, die de leeftijd van twaalf, maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, te weten met [slachtoffer], geboren op [geboortedatum];

3.

hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in de periode van 29 mei 1984 tot en met 30 november 1991 te Buinen en/of te Gieten en/of te Groningen, althans in Nederland en/of in Ierland, (telkens) door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] (telkens) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handelingen, (telkens) hierin bestaande, dat hij, verdachte,

- de vagina van die [slachtoffer] heeft betast en/of

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer] heeft geduwd/gebracht en/of

- zijn penis in de anus van die [slachtoffer] heeft geduwd/gebracht en/of

- een vibrator, althans een voorwerp, in de vagina van die [slachtoffer] heeft

geduwd/gebracht en/of

- een of meer van zijn vingers in de vagina van die [slachtoffer] heeft

geduwd/gebracht en/of

- zijn tong in de vagina van die [slachtoffer] heeft geduwd/gebracht en/of

- zijn penis door die [slachtoffer] heeft laten vastpakken/betasten en/of

- die [slachtoffer] de borsten van een ander meisje heeft laten betasten en/of

- die [slachtoffer] de vagina van haar moeder heeft laten betasten en/of

- de moeder van die [slachtoffer] de vagina van die [slachtoffer] heeft laten

betasten

en bestaande dat geweld en/of die bedreiging met geweld (telkens) hierin, dat

hij, verdachte,

- nadat dat die [slachtoffer] tegen hem had gezegd dat zij niet wilde dat hij

zijn penis in haar anus zou duwen/brengen, dreigend tegen haar heeft

gezegd: "Je moet; je bent van mij", althans woorden van gelijke dreigende

aard en/of strekking en/of

- de billen van die [slachtoffer] uit elkaar heeft getrokken/geduwd en/of

- die [slachtoffer] angst voor hem heeft ingeboezemd door haar en/of haar moeder

en/of haar broer vele malen/meermalen te mishandelen door schoppen en/of

stompen en/of, al dan niet met behulp van een stok en/of een zweep, althans

(een) dergelijk(e) voorwerp(en), slaan en/of

- die [slachtoffer] angst voor hem heeft ingeboezemd door haar moeder te bevelen

haar en/of haar broer te slaan/mishandelen en/of

- binnen het gezin waarvan hij en die [slachtoffer] deel uitmaakten, een

dictatoriaal regime heeft gevoerd en aldus, althans in ieder geval, gebruik

heeft gemaakt van zijn fysieke en/of psychische overwicht op die [slachtoffer];

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,

terzake dat

hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in de periode van 29 mei 1984 tot en met 30 november 1991, in Nederland en/of in Ierland, (telkens) ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig kind/stiefkind/pleegkind, althans de aan zijn zorg opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, [slachtoffer], geboren op [geboortedatum], (telkens) hierin bestaande, dat hij, verdachte,

- de vagina van die [slachtoffer] heeft betast en/of

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer] heeft geduwd/gebracht en/of

- zijn penis in de anus van die [slachtoffer] heeft geduwd/gebracht en/of

- een vibrator, althans een voorwerp, in de vagina van die [slachtoffer] heeft

geduwd/gebracht en/of

- een of meer van zijn vingers in de vagina van die [slachtoffer] heeft

geduwd/gebracht en/of

- zijn tong in de vagina van die [slachtoffer] heeft geduwd/gebracht en/of

- zijn penis door die [slachtoffer] heeft laten vastpakken/betasten en/of

- die [slachtoffer] de borsten van een ander meisje heeft laten betasten en/of

- die [slachtoffer] de vagina van haar moeder heeft laten betasten en/of

- de moeder van die [slachtoffer] de vagina van die [slachtoffer] heeft laten

betasten;

4.

hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode van 1 december 1991 tot en met 31 december 1998, in Nederland en/of in Ierland en/of in Frankrijk en/of in Israël en/of in Griekenland en/of in Denemarken, (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte (telkens)

- zijn penis en/of een of meer van zijn vingers en/of zijn tong en/of een

deodorantflesje en/of een of meer andere voorwerpen in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of

- zijn tong in de mond van die [slachtoffer] geduwd/gebracht

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin dat verdachte

- die [slachtoffer] angst voor hem heeft ingeboezemd doordat hij haar en/of haar

moeder en/of haar broer (in het verleden) vele malen/meermalen had

mishandeld door schoppen en/of stompen en/of, al dan niet met behulp van een

stok en/of een zweep, althans (een) dergelijk(e) voorwerp(en), slaan en/of

- die [slachtoffer] angst voor hem heeft ingeboezemd door haar moeder te bevelen

haar en/of haar broer te slaan/mishandelen en/of

- binnen het gezin waarvan hij en die [slachtoffer] deel uitmaakten, een

dictatoriaal regime heeft gevoerd en aldus, althans in ieder geval, gebruik

heeft gemaakt van zijn fysieke en/of psychische overwicht op die [slachtoffer]

en/of (aldus) (telkens) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen

ontstaan;

5.

hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode van 5 september 1991 tot en met 31 december 1998, in Nederland en/of in Ierland en/of in Frankrijk en/of in Israël en/of in Griekenland en/of in Denemarken, (telkens) ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig(e) kind(eren)

- [slachtoffer], geboren op [datum] 1991 en/of

- [slachtoffer], geboren op [datum] 1992 en/of

- [slachtoffer], geboren op [datum] 1994 en/of

- [slachtoffer], geboren op [datum] 1995

bestaande die ontucht (telkens) hierin dat hij

- het/de penis(sen) van dat/die kind(eren) stijf heeft gemaakt, althans heeft

betast en/of

- dat/die kind(eren) heeft afgetrokken en/of

- dat/die kind(eren) zichzelf heeft laten aftrekken;

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

TEN AANZIEN VAN DE VOORVRAGEN

De raadsman van verdachte heeft onder meer aangevoerd dat de officier van justitie met betrekking tot het feitencomplex onder 1. niet kan worden ontvangen in de vervolging van de verdachte. De officier van justitie heeft immers op 7 december 1987 besloten verdachte naar aanleiding van de aangifte van [slachtoffer] op 18 juni 1987 voorwaardelijk niet verder te vervolgen. Nu zich binnen de gestelde proeftijd geen nieuwe feiten hebben voorgedaan kon de officier van justitie met betrekking tot dit feitencomplex niet tot vervolging van de verdachte overgaan.

De rechtbank overweegt met betrekking tot dit verweer het volgende. De officier van justitie heeft op 7 december 1987 een kennisgeving voorwaardelijke niet-vervolging aan [verdachte] doen uitgaan. Een van de gestelde voorwaarden was dat hij zich gedurende een proeftijd van twee jaren niet aan enig strafbaar feit zou schuldig maken.

De rechtbank bestrijdt de stelling van de verdediging dat [verdachte] zich binnen de gestelde proeftijd niet aan een nieuw strafbaar heeft schuldig gemaakt.

[Slachtoffer] verklaart op 18 juni 1987 dat haar stiefvader vanaf haar negende jaar ontuchtige handelingen met haar pleegde. Tot vleselijke gemeenschap is het toen niet gekomen, aldus [slachtoffer].

Op 9 april 2002 doet [slachtoffer] opnieuw aangifte van ontucht door haar stiefvader, gepleegd in de periode vanaf januari 1983. Nu verklaart zij dat zij mogelijk nog negen jaar oud was toen hij voor het eerst vleselijke gemeenschap met haar had. Op zich is deze omstandigheid voldoende aanleiding voor de officier van justitie om alsnog tot vervolging over te gaan. Er is immers sprake van een nieuw strafbaar feit. Daarenboven echter wordt [verdachte] verdacht van verkrachting dan wel van vleselijke gemeenschap met een meisje onder de zestien jaren ten tijde van en na het tijdstip waarop de officier van justitie besloot verdachte niet te vervolgen onder de voorwaarde dat hij zich gedurende een proeftijd van twee jaren niet aan enig strafbaar feit zou schuldig maken.

De rechtbank acht de officier van justitie dan ook ontvankelijk in de vervolging van verdachte met betrekking tot het feitencomplex onder 1.

VRIJSPRAAK

De verdachte dient van het onder 1. primair, 2. primair, 3. primair, 4. en 5. tenlastegelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

De rechtbank acht bewezen dat verdachte gedurende een lange reeks van jaren ontucht heeft gepleegd en daarbij ook geslachtsgemeenschap heeft gehad met zijn minderjarige stiefdochter [slachtoffer]. De ontucht is begonnen toen [slachtoffer] een jaar of 9 was, in de tijd dat verdachte en zijn echtgenote zich bij de Bhagwan-beweging hadden aangesloten.

Verdachte heeft bekend dat hij [slachtoffer] in die tijd heeft gestreeld en betast en dat hij eenmaal haar vagina met zijn vingers is binnengegaan. Zij was toen nog geen 12 jaar oud. De eerste maal dat hij daadwerkelijk seksuele gemeenschap met haar heeft gehad, zou geweest zijn toen [slachtoffer]15 jaar oud was.

De rechtbank acht evenwel wettig en overtuigend bewezen dat de seksuele gemeenschap tussen verdachte en [slachtoffer] reeds is begonnen toen [slachtoffer] nog geen 12 jaar oud was.

Voor de eerste twee feiten die op de tenlastelegging prijken is het van belang te onderkennen dat die zich hebben afgespeeld onder vigeur van de oude bepalingen van het wetboek van strafrecht. Tot 1 december 1991 gold dat van verkrachting slechts sprake was bij vleselijke gemeenschap die werd afgedwongen door geweld of bedreiging met geweld. Door de wetswijziging per 1 december 1991 is het begrip vleselijke gemeenschap vervangen door het ruimere begrip seksueel binnendringen van het lichaam, terwijl van verkrachting tevens sprake kan zijn als de dwang wordt veroorzaakt door feitelijkheden of bedreiging daarmee.

Uit de verklaringen van [slachtoffer] en de andere gezinsleden komt naar voren dat verdachte een waar terreurregime heeft gevoerd en dat hij zijn vrouw en stiefkinderen veelvuldig mishandelde. [Slachtoffer] heeft verklaard dat zij zich in die omstandigheden gedwongen voelde om zich aan haar stiefvader te onderwerpen en dat zij hem maar liet begaan, uit angst voor verbale en met name fysieke uitbarstingen van verdachte als zij zou weigeren.

De rechtbank is van oordeel dat dit typisch omstandigheden zijn die kunnen worden benoemd als feitelijkheden die de wetgever in december 1991 in het verkrachtingsartikel heeft ge ïntroduceerd, maar die niet vallen onder het begrip geweld of bedreiging met geweld. Volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad is immers vereist dat er een direct causaal verband bestaat tussen het geweld of de dreiging daarmee en de seksuele gemeenschap. Dat directe causale verband acht de rechtbank in casu niet wettig en overtuigend bewezen.

Dit leidt ertoe dat de rechtbank verdachte moet vrijspreken van verkrachting van [slachtoffer], zoals hem ten laste is gelegd in de feiten 1 primair en 2 primair. Wel acht de rechtbank de feiten 1 subsidiair en 2 subsidiair bewezen.

Voorts acht de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen dat [slachtoffer] ook nog na haar 16e verjaardag in strafrechtelijk relevante zin is misbruikt door haar stiefvader. Toen zij 16 werd woonde ze met verdachte in Ierland en was zij in verwachting van hun eerste kind. In totaal heeft zij vijf kinderen van verdachte gebaard. Kort na haar 18e verjaardag is zij getrouwd met verdachte. [Slachtoffer] heeft verklaard in Ierland en daarna nooit meer door verdachte te zijn mishandeld of daarmee te zijn bedreigd. Wel zou zij door verdachte zijn gehersenspoeld en zijn misleid door bijbelcitaten waarmee verdachte haar om de oren sloeg als zij twijfelde of het allemaal wel goed was wat ze deed. Het is begrijpelijk dat zij thans, wanneer zij terugkijkt op die periode, verdachte veel dingen kwalijk neemt en dat zij en verdachte een volstrekt ongelijkwaardige relatie hebben gehad. Maar van dwang in die mate dat sprake zou zijn van verkrachting, is de rechtbank onvoldoende gebleken.

Dit betekent dat verdachte ook van hetgeen onder feit 4 ten laste is gelegd dient te worden vrijgesproken.

BEWIJSMIDDELEN

Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1. subsidiair, 2. subsidiair en 3. subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op verschillende tijdstippen in de periode van 29 mei 1984 tot en met 28 mei 1987 te Buinen en te Gieten telkens vleselijke gemeenschap heeft gehad met een meisje beneden de leeftijd van twaalf jaren, te weten met [slachtoffer], geboren op [geboortedatum];

2.

hij op verschillende tijdstippen in de periode van 29 mei 1987 tot en met 28 mei 1991 te Gieten en in Ierland telkens buiten echt, vleselijke gemeenschap heeft gehad met een vrouw, die de leeftijd van twaalf, maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, te weten met [slachtoffer], geboren op [geboortedatum];

3.

hij op verschillende tijdstippen in de periode van 29 mei 1984 tot en met 30 november 1991, in Nederland en in Ierland, telkens ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig stiefkind [slachtoffer], geboren op [geboortedatum], hierin bestaande, dat hij, verdachte,

- de vagina van die [slachtoffer] heeft betast en

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer] heeft geduwd/gebracht en

- een of meer van zijn vingers in de vagina van die [slachtoffer] heeft

geduwd/gebracht en

- zijn tong in de vagina van die [slachtoffer] heeft geduwd/gebracht en

- zijn penis door die [slachtoffer] heeft laten vastpakken/betasten en

- die [slachtoffer] de borsten van een ander meisje heeft laten betasten;

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De verdachte zal van het onder 1. subsidiair, 2. subsidiair en 3. subsidiair meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

KWALIFICATIES

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op:

onder 1.:

vleselijke gemeenschap hebben met een meisje beneden de leeftijd van twaalf jaren,

strafbaar gesteld bij artikel 244 (oud) van het Wetboek van Strafrecht, meermalen gepleegd;

onder 2.:

buiten echt vleselijke gemeenschap hebben met een vrouw die de leeftijd van twaalf, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt,

strafbaar gesteld bij artikel 245 (oud) van het Wetboek van Strafecht, meermalen gepleegd;

onder 3:

ontucht plegen met zijn minderjarig stiefkind,

strafbaar gesteld bij artikel 249 (oud) van het Wetboek van Strafrecht, meermalen gepleegd.

STRAFBAARHEID

De rechtbank heeft kennis genomen van een psychiatrisch rapport d.d. 24 augustus 2004, opgemaakt door Dr. T.W.D.P. van Os, psychiater/psychoanalyticus.

Dit rapport houdt onder meer in als conclusie - zakelijk weergegeven -:

Er is bij onderzochte geen sprake van een ziekelijke stoornis. Wel is sprake van een gebrekkige ontwikkeling der geestvermogens, namelijk een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en antisociale trekken. Deze gebrekkige ontwikkeling bestond ook ten tijde van hetgeen onderzochte ten laste wordt gelegd.

Onderzochte had voldoende inzicht in de ongeoorloofdheid van hetgeen hem ten laste wordt gelegd. Onderzoek acht hem ondanks de gebrekkige ontwikkeling der geestvermogens volledig in staat om naar dit inzicht te kunnen handelen. Onderzoeker acht onderzochte daarom volledig toerekeningsvatbaar.

De rechtbank verenigt zich, mede gelet op de toedracht van de feiten en de persoon van de verdachte, met voormelde conclusie en maakt die tot de hare.

De rechtbank is derhalve van oordeel, dat het hiervoor bewezen verklaarde volledig aan de verdachte kan worden toegerekend.

STRAFMOTIVERING

De feiten die de rechtbank bewezen acht zijn zonder meer zeer ernstig. Verdachte heeft zijn stiefdochter vanaf haar 9e levensjaar tot kort voor haar 16e seksueel misbruikt. In juridische zin is er naar het oordeel van de rechtbank evenwel geen sprake geweest van verkrachting.

De officier denkt daar anders over, hij acht verkrachting wel bewezen en is bij zijn eis ook uitgegaan van een aanzienlijk langere periode dan de rechtbank wettig en overtuigend bewezen acht, namelijk tot haar 21e of 22e levensjaar.

De officier heeft een gevangenisstraf van 8 jaren geëist. De rechtbank hecht eraan te vermelden dat zij deze eis ook in het licht van hetgeen de officier bewezen acht, buitenproportioneel vindt.

De rechtbank weegt mee dat de feiten die zij bewezen acht betrekking hebben op een periode van 1984 tot 1991 en mitsdien reeds relatief lang geleden zijn gepleegd. Verdachte is niet eerder voor dergelijke feiten veroordeeld en is ook na die tijd niet voor soortgelijke feiten met justitie in aanraking gekomen. Voorts lijken de gevolgen voor het slachtoffer relatief beperkt te zijn gebleven, in die zin dat zij - naar eigen zeggen - de draad van haar leven, ondanks de vijf kinderen die zij van verdachte heeft gebaard, redelijk goed heeft opgepakt.

Al met al acht de rechtbank een gevangenisstraf van aanzienlijke duur maar aanmerkelijk korter dan de officier heeft geëist, op zijn plaats.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 27 en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING VAN DE RECHTBANK

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder 1. primair, 2. primair, 3. primair, 4. en 5. is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1. subsidiair, 2. subsidiair en 3. subsidiair tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1. subsidiair, 2. subsidiair en 3. subsidiair meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van TWEE JAREN.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis en in detentie in Duitsland ingevolge het verzoek om uitlevering is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.A.M. van Veen, voorzitter, en mr. O.J. Bosker en mr. M.R.M. Beaumont, rechters, in tegenwoordigheid van R.C. Sprong, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op woensdag 20 oktober 2004.-


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature